Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:25002/2019
CPV Kód:80500000-9
Ajánlatkérő:Tokaj Város Önkormányzata Sárospatak Város Önkormányzata;Olaszliszka Község Önkormányzata;Vámosújfalu Község Önkormányzata;Tarcal Község Önkormányzata;Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata;Erdőbénye Község Önkormányzata;Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Észak-MO, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl,Dél-Dunántúl;Sárospatak;Tokaj, Sárospatak;Vámosújfalu
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KultúrÁsz Közhasznú Egyesület;KELET-TANODA Felnőttképző, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tokaj Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92301090
Postai cím: Rákóczi Út 54.
Város: Tokaj
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3910
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Orbán Krisztina
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.hu
Fax: +36 17002075
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tokaj.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Sárospatak Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73945761
Postai cím: Rákóczi Út 32
Város: Sárospatak
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3950
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Orbán Krisztina
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.hu
Fax: +36 17002075
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Olaszliszka Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28535270
Postai cím: Szent István Út 5.
Város: Olaszliszka
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3933
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Orbán Krisztina
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.hu
Fax: +36 17002075
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Vámosújfalu Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97776455
Postai cím: Csécsi Nagy Pál Út 8
Város: Vámosújfalu
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3941
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Orbán Krisztina
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.hu
Fax: +36 17002075
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Tarcal Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20596583
Postai cím: Fő Út 61
Város: Tarcal
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3915
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Orbán Krisztina
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.hu
Fax: +36 17002075
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84210245
Postai cím: Kossuth Utca 85
Város: Bodrogkeresztúr
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3916
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Orbán Krisztina
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.hu
Fax: +36 17002075
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Erdőbénye Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38213427
Postai cím: Kossuth Út 31
Város: Erdőbénye
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3932
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Orbán Krisztina
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.hu
Fax: +36 17002075
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45849424
Postai cím: Dózsa György Utca 2
Város: Tokaj
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3910
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Orbán Krisztina
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.hu
Fax: +36 17002075
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Tokaj Város Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Képzési szolgáltatások 4 részben - Újra
Hivatkozási szám: EKR000965952019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Képzési szolgáltatások EFOP-1.5.3-16-2017-00038 azonosítószámú projekt keretében 4 részben - megbízási keret jellegű szerződés”
1. rész: Humán közszolgáltatás tárgyban OKJ képzések beszerzése
Itt irányadó: Vizsga biztosítása is a feladat része, ártáblázatban külön árazni kell.
Képzés és a vizsga is a képző által szervezet/biztosított, vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelő helyszínen, azonban a Projekt tekintetében irányadó, hogy nem számolható el Budapest, valamint Közép-Magyarország régióban megtartott képzés, így itt nem valósulhat meg a helyszín, ennek megajánlása érvénytelenségi ok! A csoportlétszám nem releváns, külső képzéshez kacsolódó igény.
- Egészségfejlesztési segítő, óraszám OKJ szám szerint, 2 fő
- Fizioterápiás asszisztens, óraszám OKJ szám szerint, 2 fő
- Egészségügyi gyakorlatvezető, óraszám OKJ szám szerint, 1 fő
- Diabetológiai-szakápoló és edukátor, óraszám OKJ szám szerint, 1 fő
- Szociális gondozó és ápoló képzés, óraszám OKJ szám szerint, 4 fő
- Óvodai dajka OKJ képzés, óraszám OKJ szám szerint, 6 fő
Összesen: 16 fő
2. rész: Kultúra tárgykörbe tartozó OKJ képzés beszerzés
Itt irányadó: Vizsga biztosítása is a feladat része, ártáblázatban külön árazni kell.
Képzés és a vizsga is a képző által szervezet/biztosított, vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelő helyszínen, azonban a Projekt tekintetében irányadó, hogy nem számolható el Budapest, valamint Közép-Magyarország régióban megtartott képzés, így itt nem valósulhat meg a helyszín, ennek megajánlása érvénytelenségi ok! A csoportlétszám nem releváns, külső képzéshez kacsolódó igény.
- Közművelődési és közönségkapcsolati szakember II. melynél végzettségre vonatkozó bemeneti feltétel érettségi bizonyítvány óraszám OKJ szám szerint, 12 fő
Összesen: 12 fő
3. rész: Fktv hatálya alá tartozó engedélyezett képzések és kapcsolódó szolgáltatások, valamint egyéni kompetenciák felmérése:
- Az egyéni kompetenciák felmérése: 300 fő részére, maximum 18 csop, maximum 16-20 fős csoport, maximum 1 munkanap (10 óra)/csoport
A felmérés nem minősül képzésnek. A mérésnek legkésőbb szerződés hatályba lépésétől számított 1 hónapon belül meg kell kezdeni és a csoportlétszám rendelkezésére állásától függően legalább munkanaponként napi egy csoportban szükséges megtartani. A mérés egy csoport tekintetében maximum egy munkanapot (maximum 10 órát) vehet igénybe. A mérés célja tehát, hogy átfogó képet adjon a célcsoporthoz tartozó egyén kompetenciáiról, készségekeiről. Elvárás, hogy a készségek, képességek méréséhez alkalmazott mérőeszközök és azzal mérni kívánt készségek között összefüggés legyen, mellyel egy egyéni, valós képesség- és kompetencia felmérés történik, a felmérésre és azok alapján nyert adatok elemzésére alkalmazott módszertannal.
További feltételeket a műszaki leírás tartalmazza.
Képzések, coaching:
- Munkaszocializáció megszerzését segítő képzés: Egészségmegőrzés - a munkahelyi mentálhigiéné: 54 fő, 3 csoport, 30 óra/csoport, 16-20/csoport
- Munkaszocializáció megszerzését segítő képzés: Szocializáció a munka világába - beilleszkedés, szereptanulás: 60 fő, 30 óra/csoport, 4 csoport, 15 fő/csoport
- Munkaszocializáció megszerzését segítő képzés: Terhelhetőség és munkabírás fejlesztése - a teljesítmény meghatározói: 60 fő, 30 óra/csoport, 4 csoport, 15 fő/csoport
- Munkaszocializáció megszerzését segítő képzés: Türelem, önkontroll és önszabályozás: 54 fő, 3 csoport, 30 óra/csoport, 16-20/csoport
- Munkaszocializáció megszerzését segítő képzés: Finommotorika és kézügyesség: 30 óra/csoport, 36 fő, 2 csoport, 16-20 fő/csoport
- Munkaszocializáció megszerzését segítő képzés: Monotóniatűrés és tartós figyelem fejlesztése: 30 óra/csoport, 36 fő, 2 csoport, 16-20 fő/csoport
- Csoportmunkában történő együttműködési képességeket, készségeket fejlesztő képzés – Csapatépítés: 20 óra/csoport, 50 fő, 3 csoport, 15-18 fő/csoport,
- Csoportmunkában történő együttműködési képességeket, készségeket fejlesztő képzés - Csoportmunka atipikus foglalkoztatásban: 20 óra/csoport, 50 fő, 3 csoport, 15-18 fő/csoport
- Csoportmunkában történő együttműködési képességeket, készségeket fejlesztő képzés - Csoporton belüli együttműködés fejlesztése: 20 óra/csoport, 50 fő, 3 csoport, 15-18 fő/csoport
- Csoportmunkában történő együttműködési képességeket, készségeket fejlesztő képzés - Együttműködés és érzelmi intelligencia: 20 óra/csoport, 50 fő, 3 csoport, 15-18 fő/csoport
- Csoportmunkában történő együttműködési képességeket, készségeket fejlesztő képzés - Gondolkodásmódváltás, hatékonyság növelés: 20 óra/csoport, 50 fő, 3 csoport, 15-18fő/csoport
- Csoportmunkában történő együttműködési képességeket, készségeket fejlesztő képzés - Munkacsoportok szervezése változó szervezetben: 20 óra/csoport, 50 fő, 3 csoport, 15-20 fő/csoport
- Harmonikus szervezeti működés kialakítása érdekében szervezetfejlesztési tanácsadás: a képzés befejezését követően 7 különböző szervezet (7x 2fő) részére 3 alkalommal személyes szervezetfejlesztési tanácsadás
- Harmonikus szervezeti működés érdekében megvalósított képzés:30óra/csoport, 4 csoport, 15-18 fő/csoport, összesen 70 fő
- Bor és gasztronómia: 30 óra/csoport, 1 csoport 14 fő/csoport, összesen 14 fő
- Borok és tájak: 30 óra/csoport, 1 csoport 14 fő/csoport, összesen 14 fő
Összesen: képzés 698 fő, coaching 14 fő, felmérés 300 fő
4. rész: Fktv hatálya alá tartozó engedélyezett Idegen nyelvi tréningek és kapcsolódó szolgáltatások:
- Angol nyelvi képzés alapfok: 15 fő, 3 csoport, 5 fő/csop, 60 óra/csop
Összesen: 30 fő
Figyelem - minden részben irényadó: a szerződés egyoldalúan meghosszabbítható - erre tekintettel kérjük a műszaki leírásban meghatározott kapcsolattartási kötelezettség ellátására vonatkozó előírásokat figyelembe venni és az ajánlatot megtenni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 40814300 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Humán közszolgáltatás tárgyban OKJ képzések beszer
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Észak-MO, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl,Dél-Dunántúl
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Humán közszolgáltatás tárgyban OKJ képzések beszerzése
Itt irányadó: Vizsga biztosítása is a feladat része, ártáblázatban külön árazni kell.
Képzés és a vizsga is a képző által szervezet/biztosított, vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelő helyszínen, azonban a Projekt tekintetében irányadó, hogy nem számolható el Budapest, valamint Közép-Magyarország régióban megtartott képzés, így itt nem valósulhat meg a helyszín, ennek megajánlása érvénytelenségi ok! A csoportlétszám nem releváns, külső képzéshez kacsolódó igény.
- Egészségfejlesztési segítő, óraszám OKJ szám szerint, 2 fő
- Fizioterápiás asszisztens, óraszám OKJ szám szerint, 2 fő
- Egészségügyi gyakorlatvezető, óraszám OKJ szám szerint, 1 fő
- Diabetológiai-szakápoló és edukátor, óraszám OKJ szám szerint, 1 fő
- Szociális gondozó és ápoló képzés, óraszám OKJ szám szerint, 4 fő
- Óvodai dajka OKJ képzés, óraszám OKJ szám szerint, 6 fő

A fentieknek megfelelően Ajánlattevőnek szakmai ajánlatban be kell mutatnia a megajánlott konkrét OKJ képzéseket: OKJ szám, óraszám megjelölésével, a szerződés hatálya alatt a tervezett képzés indítás megadásával, a képzés és a vizsga helyszínének megadásával.
Szakmai, kereskedelmi ajánlatának minősül továbbá a kitöltött ártábázat, a szakmai ajánlattal összhangban értelmezve (így ajánlatban irányadó óraszám tekintetében).
OKJ-s képzéseket kizárólag a hatályos felnőttképzési törvény szerint megszerzett engedély birtokában lehet hirdetni és folytatni, a szakmai ajánlatra is figyelemmel ezzel ajánlattevőnek rendelkeznie kell az ajánlattételkor. A változó jogszabályi szabályozás jelen projektet nem érinti, a 2019-ben meglévő, engedélyezett OKJ képzések jelen ismeretek szerint megtarthatóak.
A további feladatokat (jelenléti ív, fotódokumentáció) a műszaki leírás tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.1.)2. pontban előírt alk. min. köv. tekintetében bemutatott, előírt min. felüli szakmai többlettapasztalata (eüi és/vagy szociális és/vagy humán közszolg. tárgyban oktatói tapasztalat) max.36 hó 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó megbízási díj az összes feladatra vetítve HU Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00038
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
Az uniós projekt keretében a képzéseket érintő módosítás változásbejelentése megtörtént, KSZ általi jóváhagyása folyamatban. A Kbt. 53.§ (6) bek. alapján ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja

II.2.1)
Elnevezés: Kultúra tárgykörbe tartozó OKJ képzés beszerzés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
További tárgyak:80400000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Sárospatak
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Kultúra tárgykörbe tartozó OKJ képzés beszerzés
Itt irányadó: Vizsga biztosítása is a feladat része, ártáblázatban külön árazni kell.
- Közművelődési és közönségkapcsolati szakember II. melynél végzettségre vonatkozó bemeneti feltétel érettségi bizonyítvány óraszám OKJ szám szerint, 12 fő
- A képzések megindítására Ajánlattevőként szerződő félnek rendelkeznie kell OKJ képzés indításához szükséges feltételekkel, meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályoknak. A változó jogszabályi szabályozás jelen projektet nem érinti, a 2019-ben meglévő, engedélyezett OKJ képzések jelen ismeretek szerint megtarthatóak.
- Vizsga biztosítása is a feladat része, ártáblázatban külön árazni kell. A vizsga helyszíne a képző által szervezet/biztosított, vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelő helyszín, azonban a Projekt tekintetében irányadó, hogy nem számolható el Budapest, valamint Közép-Magyarország régióban megtartott képzés, így itt nem valósulhat meg a helyszín.
- A feladatok ellátásának megkezdését megelőzően egyeztetés, azt követően folyamatos kapcsolattartás és együttműködés biztosítása a konzorcium vezetőjével és a konzorcium tagjaival.
- Minimum egy fő koordinátor (képzésszervező) kijelölése, aki az Ajánlattevő munkatársa és feladata elsősorban a kapcsolattartás, egyeztetés Ajánlattevő és Ajánlatkérő között, a képzések megvalósításához kapcsolódó szervezési és adminisztratív feladatok ellátása, az oktatók munkájának támogatása.
- Az ajánlattevő személyes közreműködői (oktatók, trénerek), a feladat ellátása során legjobb tudásuk szerint teljesítenek, a célcsoport igényeinek szem előtt tartásával.
- Ajánlatkérő étkezést, szállást, útiköltség-térítést és egyéb térítést külön nem biztosít az Ajánlattevőnek, illetve személyes közreműködői számára.
- Az Ajánlattevő feladata, hogy a képzések személyi és tárgyi feltételeit (oktató, segédanyagok, technikai berendezések) jogszabályban előírtaknak és a képzési programban rögzítetteknek megfelelően biztosítsa a megvalósítás során.
- Helyszín biztosítása az érintett településen az Ajánlattevő feladata. Minden érintett helyszínen, egységesen ugyanolyan technikai feltételeket köteles biztosítani a képzési csoport számára képzés típusonként.
- A toborzás nem az Ajánlattevő feladata.
- A megbízás keret jellegű, a szerződés hatálya alatt egyedi megrendeléssel kerül a képzés megtartásra.
A fentieknek megfelelően Ajánlattevőnek szakmai ajánlatban be kell mutatnia a megajánlott konkrét OKJ képzéseket: OKJ szám, óraszám megjelölésével, a szerződés hatálya alatt a tervezett képzés indítás megadásával, a vizsga helyszínének megjelölésével.
Szakmai, kereskedelmi ajánlatának minősül továbbá a kitöltött ártábázat, a szakmai ajánlattal összhangban értelmezve (így ajánlatban irányadó óraszám tekintetében).
OKJ-s képzéseket kizárólag a hatályos felnőttképzési törvény szerint megszerzett engedély birtokában lehet hirdetni és folytatni, a szakmai ajánlatra is figyelemmel ezzel ajánlattevőnek rendelkeznie kell az ajánlattételkor
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.1.)1. pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott, előírt minimumon felüli szakmai többlettapasztalata (képzésszervezési tapasztalat) max. 36 hó 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó megbízási díj az összes feladatra vetítve HU Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00038
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
Az uniós projekt keretében a képzéseket érintő módosítás változásbejelentése megtörtént, KSZ általi jóváhagyása folyamatban. A Kbt. 53.§ (6) bek. alapján ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja

II.2.1)
Elnevezés: Fktv hatálya alá tartozó képzések és felmérés
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
További tárgyak:80400000-8
80570000-0
79634000-7
79633000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Tokaj, Sárospatak
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Az egyéni kompetenciák felmérése: 300 fő részére, maximum 18 csop, maximum 16-20 fős csoport, maximum 1 munkanap (10 óra)/csoport
A felmérés nem minősül képzésnek. A mérésnek legkésőbb szerződés hatályba lépésétől számított 1 hónapon belül meg kell kezdeni és a csoportlétszám rendelkezésére állásától függően legalább munkanaponként napi egy csoportban szükséges megtartani. A mérés egy csoport tekintetében maximum egy munkanapot (maximum 10 órát) vehet igénybe. A mérés célja tehát, hogy átfogó képet adjon a célcsoporthoz tartozó egyén kompetenciáiról, készségekeiről. Elvárás, hogy a készségek, képességek méréséhez alkalmazott mérőeszközök és azzal mérni kívánt készségek között összefüggés legyen, mellyel egy egyéni, valós képesség- és kompetencia felmérés történik, a felmérésre és azok alapján nyert adatok elemzésére alkalmazott módszertannal.
További feltételeket a műszaki leírás tartalmazza.
További feltételeket a műszaki leírás tartalmazza.
Képzések:
II.1.4. pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1.Az M.1.)1. pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott, előírt minimumon felüli szakmai többlettapasztalata (képzésszervezési tapasztalat) max 36 hó 10
2 2.A mérés hány db, ajánlatkérő által meghatározott egyéni jellemző mérése (0-5) történik elektronikus, helyszínre telepített mérőeszközön  5
3 3.A mérés kiértékelése hány db, ajánlatkérő által meghatározott egyéni jellemző (0-5) tekintetében történik meg digitálisan bármilyen digitális eszközön azonnal a helyszínen  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 4.Nettómegbízási díj az összes feladatravetítveHUF Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00038
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
Az uniós projekt keretében a képzéseket érintő módosítás változásbejelentése megtörtént, KSZ általi jóváhagyása folyamatban. A Kbt. 53.§ (6) bek. alapján ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja

II.2.1)
Elnevezés: Fktv hatálya alá tartozó Idegen nyelvi képzések
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
További tárgyak:80580000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Vámosújfalu
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. rész: Fktv hatálya alá tartozó engedélyezett Idegen nyelvi tréningek és kapcsolódó szolgáltatások:
- Angol nyelvi képzés alapfok: 15 fő, 3 csoport, 5 fő/csop, 60 óra/csop
Az Ajánlattevőként szerződő fél köteles az Fktv. szerinti általános nyelvi képzés megtartására: az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló, további kimeneti szintekre osztott nyelvi képzés.
- A feladatok ellátásának megkezdését megelőzően egyeztetés, azt követően folyamatos kapcsolattartás és együttműködés biztosítása a konzorcium vezetőjével és a konzorcium tagjaival.
- Szükség esetén szakmai egyeztetéseken való részvétel, elsősorban Ajánlatkérő székhelyén.
- Minimum egy fő koordinátor (képzésszervező) kijelölése, aki az Ajánlattevő munkatársa és feladata elsősorban a kapcsolattartás, egyeztetés Ajánlattevő és Ajánlatkérő között, a képzések megvalósításához kapcsolódó szervezési és adminisztratív feladatok ellátása, az oktatók munkájának támogatása.
- Az ajánlattevő személyes közreműködői (oktatók, trénerek), a feladat ellátása során legjobb tudásuk szerint teljesítenek, a célcsoport igényeinek szem előtt tartásával.
- Ajánlatkérő étkezést, szállást, útiköltség-térítést és egyéb térítést külön nem biztosít az Ajánlattevőnek, illetve személyes közreműködői számára.
- Minden képzési dokumentációnak meg kell felelnie az hatályos felnőttképzési törvénynek (2013. évi LXXVII. Tv. – továbbiakban Fktv. és a vonatkozó egyéb jogszabályok) , továbbá az Európai Unió által finanszírozott projektekre vonatkozó, hatályos Arculati Kézikönyv, valamint a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségeit tartalmazó dokumentumokban foglalt valamennyi elvárásnak. Ezek módosulása esetén az aktualizált dokumentumok az irányadóak.
- Az Ajánlattevő feladata, hogy a képzések személyi és tárgyi feltételeit (oktató, segédanyagok, technikai berendezések) jogszabályban előírtaknak és a képzési programban rögzítetteknek megfelelően biztosítsa a megvalósítás során.
- Helyszín biztosítása az érintett településen (Vámosújfalu) (minden csoport részére) megadott települések) az Ajánlattevő feladata. Minden érintett helyszínen, egységesen ugyanolyan technikai feltételeket köteles biztosítani a képzési csoport számára képzés típusonként.
- Az eljárás lefolytatásának eredményeként az Ajánlattevő feladata, hogy az eljárásban szereplő képzések képzési programjait elkészítse (amennyiben még nem rendelkezik a témát lefedő engedélyezett képzési programmal, felnőttképzési nyelvi követelménynek megfelelően) a hatályos jogszabályok figyelembevételével, valamint azok engedélyét beszerezze a hatályos Fktv. megfelelően legkésőbb, a képzések indulásának kezdetéig. Az engedélyeknek és az intézmény felnőttképzés minősítésének a szerződés végéig fenn kell állnia, ennek be nem tartása elállási/felmondási ok.
- Ajánlattevő köteles a GDPR adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelő eljárásrend kialakítására és dokumentálására.
- A toborzás nem az Ajánlattevő feladata.
A megbízás keret jellegű, egyedi megrendelés alapján történik a képzés megtartása.
Részleteket a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
Szakmai ajánlat a műszaki leírásnak megfelelő a képzési program rövid ismertetése.
Szakmai, kereskedelmi ajánlatának minősül a kitöltött ártábázat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.1.)1. pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott, előírt minimumon felüli szakmai többlettapasztalata (képzésszervezési tapasztalat) max 36 hó 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó megbízási díj az összes feladatra vetítve HU Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00038
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
Az uniós projekt keretében a képzéseket érintő módosítás változásbejelentése megtörtént, KSZ általi jóváhagyása folyamatban. A Kbt. 53.§ (6) bek. alapján ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14419 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Humán közszolgáltatás tárgyban OKJ képzések beszer
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az ajánlatok értékelése és bírálata nélkül a Kbt. 70.§ (1) bek. alapján járt el Ajánlatkérő:
„Ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
Ajánlatkérő feltételes közbeszerzést indított, a tartalom tekintetében változásbejelentés volt folyamatban.
Az eljárás az 1. részben eredménytelen a Kbt. 75.§ (2) bek. b) pontja szerint.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Eltan Képző Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47851001
Postai cím: Kisfaludy Utca 3 II/6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11422442203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Kultúra tárgykörbe tartozó OKJ képzés beszerzés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KultúrÁsz Közhasznú Egyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44723581
Postai cím: Egyetem Tér 1
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
E-mail: kulturasz@gmail.com
Telefon: +36 307487013
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18568600209
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4200000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KultúrÁsz Közhasznú Egyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44723581
Postai cím: Egyetem Tér 1
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18568600209

Hivatalos név: Eltan Képző Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47851001
Postai cím: Kisfaludy Utca 3 II/6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11422442203

Hivatalos név: "IOSZIA" Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13811370
Postai cím: Teréz Körút 12. félemelet 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1066
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13531223242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Fktv hatálya alá tartozó képzések és felmérés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KELET-TANODA Felnőttképző, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71416577
Postai cím: Rákóczi Utca 29
Város: Pusztadobos
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4565
Ország: Magyarország
E-mail: kelettanodakft@gmail.com
Telefon: +36 209220460
Internetcím(ek): (URL) www.kelettanodakft.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22712565115
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 36614300
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KELET-TANODA Felnőttképző, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71416577
Postai cím: Rákóczi Utca 29
Város: Pusztadobos
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4565
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22712565115

Hivatalos név: Eltan Képző Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47851001
Postai cím: Kisfaludy Utca 3 II/6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11422442203

Hivatalos név: Green Novation Innovációs és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25672990
Postai cím: Stúdium Tér 1.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23321805211

Hivatalos név: Pragmatica Sanctio Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91748005
Postai cím: Tátra Utca 5/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24688790241

Hivatalos név: "TOTÁL TRÉNING" Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29543313
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 32
Város: Dubicsány
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3635
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11442000205

Hivatalos név: Danuvia Stúdió Oktató és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88736404
Postai cím: Pacsirtamező Utca 41-43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25404494241

Hivatalos név: "IOSZIA" Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13811370
Postai cím: Teréz Körút 12. félemelet 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1066
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13531223242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Fktv hatálya alá tartozó Idegen nyelvi képzések
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az Irányító Hatóság 2019.10.16. napján személyes egyeztetésen, majd pedig írásban, a mellékelt e-mailben tájékoztatta arról Kedvezményezett kapcsolattartóját, hogy a levélben szereplő képzések nem támogathatóak:
Az EEFOP-1.5.3-16-2017-00038 azonosítószámú projektben az alábbi tervezett képzéseket nem támogatja: Angol nyelvi képzés Ruszin nyelvi képzés
Ezt követően hivatalos levélben is tájékoztatta Ajánlatkérőt álláspontjáról, ez az összegezés mellékleteként csatolásra kerül.
Minderre tekintettel, mivel Ajánlatkérő alkalmazta a Kbt. 53.§ (6) bekezdését:
„Feltételes közbeszerzés: Az uniós projekt keretében a képzéseket érintő módosítás változásbejelentése megtörtént, KSZ általi jóváhagyása folyamatban. A Kbt. 53.§ (6) bek. alapján ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, a szerződéstervezetben foglalt részletek szerint a szerződést felmondhatja, vagy attól elállhat”
Az eljárás eredménytelen, aKbt. 75.§ (1) bek. a) pontja alapján:
„a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés];”
Ennek ismeretében nem végezte el a bírálatot, de mivel az eljárás több részes, nem tudta az eredménytelenséget azonnal kihirdetni, hanem az összes részben hozott döntés után.
Külön tájékoztatásban - mivel összegzéshez nem tudja mellékelni- küldi ki ajánlatkérő a KSZ tájékoztatását.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Eltan Képző Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47851001
Postai cím: Kisfaludy Utca 3 II/6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11422442203

Hivatalos név: Windsor Hungária Oktatási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65135105
Postai cím: József Attila Út 27. 1/1
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24397584205

Hivatalos név: "TOTÁL TRÉNING" Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29543313
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 32
Város: Dubicsány
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3635
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11442000205

Hivatalos név: "IOSZIA" Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13811370
Postai cím: Teréz Körút 12. félemelet 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1066
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13531223242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges