Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:25019/2019
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:5T Építészeti és Városfejlesztési Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52849840
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Turi Ákos
Telefon: +36 72511608
E-mail: dr.turiakos.ugyved@t-online.hu
Fax: +36 72511607
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pecs.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pecs.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: szolgáltatásmegrendelés
Hivatkozási szám: EKR000175492018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Pécs MJVÖ részére településtervezői munka ellátás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak:71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A PÉSZ az Étv. és a Korm. rend. jelenleg hatályos 45. §-a szerint 2018. december 31-ig alkalmazható, a határidő elmúltával hatályát veszíti. A Korm. rend. szerinti új településrendezési eszközök elkészítéséhez szükséges tervezői munka a következőket foglalja magába : - korábban hivatkozott, az egyéb szakági jogszabályok és az esetlegesen hatályba lépő új jogszabályok alapján a szükséges alátámasztó munkarészek és a településrendezési eszközök elkészítése térinformatikai és nyomtatható változatú feldolgozása. - AK által átadott helyi jogszabályok, továbbá a hatályos településrendezési eszközök alkalmazása során feltárt problémakörök megoldása, amelyek a kiírás készítésének időpontjában a következők voltak: o hatályos PÉSZ hibáinak korrekciója, o PTE keleti és nyugati kampusz kialakítása, a történelmi belvárossal való kapcsolata, ezzel összefüggésben a Zsolnay út kiváltása a vasút vonalában, az egyetemi fejlesztések városfejlesztési hatásainak az értékelése és orientálása o lakótelepek közterületszabályozásának kérdésköre, o Mecsekoldal területének további beépítésének kérdésköre, o beékelődött „rozsdaterületek” települési szerepkörének tisztázása, o úthálózat felülvizsgálata a valós közlekedési és közműelhelyezési igényeknek megfelelően, o Kompakt városnegyedek létrehozása, o Parkoló létesítéssel összefüggő szabályok felülvizsgálata / a kritikus terheltségű városrészek területén a terepszint alatti garázsok létesítésének kötelezettsége / a közterületi parkolási lehetőség szűkítése, o beépítésre javasolt, de még be nem épített területek / önkormányzati területek szabályozásának felülvizsgálata, o szerkezeti tervi összefüggések vizsgálata az országos, megyei, és szomszédos települések fejlesztési elképzeléseivel. agglomerációs kapcsolatok. - Korm. rend-ben foglalt településrendezési eljárás lefolytatásához szükséges tervdokumentációk elkészítése. - eljárás során AK – PÉSZ megalkotását napirendjére tűző - testületi ülésein, továbbá a munkaközi, illetve az államigazgatási egyeztetéseken való részvétel a vezető tervező által. Az esetlegesen szükséges rendkívüli testületi ülések időpontja az ülést megelőző 3 nappal válhat ismertté, amelyhez alkalmazkodni szükséges. - AK igénye szerinti szakmai konzultáción való részvétel a vezető tervező által. - AK erre irányuló igénye esetén helyszíni szemlén történő részvétel a vezető tervező által. AT az AK által jelzett esetekben köteles helyszíni szemlét tartani és arról fotókat, dokumentációt készíteni és AK-val egyeztetni, valamint részt venni a tervezés során a PTE-vel szükségessé váló egyeztetéseken. AT-nek a településrendezési eszköz megalkotását, vagy munkaközi döntéseit napirendjére tűző testületi üléseken és a lakossággal való egyeztetéshez megtartandó lakossági fórumon részt kell venni, az igényelt tájékoztatást megadni. Elvégzi a Korm. rendelet 29.§-a szerinti partnerségi szabályok, továbbá a 13/2017. (III.27.) önkormányzati rendelet által meghatározott AT-re háruló feladatokat. AT kizárólag a testület által adott és a jogszabályok által meghatározott feladatot látja el. A jóváhagyott tervdokumentáció átadásával egyidejűleg AT-nek nyilatkoznia kell arról, hogy a rendelet mellékletét képező tervdokumentáció tervlapjainak tartalma a testületi döntéseknek megfelelnek, azokon változtatásokat nem alkalmazott. A tervezésnek a 261/2014. (09. 24.) számú határozattal elfogadott városfejlesztési koncepciónak, továbbá az eljárásra vonatkozó jogszabályi előírásoknak is meg kell felelnie. A dokumentációnak tartalmazni kell a tervező szakmai indoklással alátámasztott véleményét, az előkészítő fázisban adott véleményező szervek véleményét. Az AT-nek az OTÉK-nál megengedőbb előírásokat - a felmentés megszerzése érdekében - indoklással együtt külön kell szerepeltetnie és kigyűjtenie, továbbá a szakmai vélemény megkérése előtt AK részére átadnia. Az előzetes tájékoztatási, véleményezési, végső szakmai véleményezési dokok-at is át kell adni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21245 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Pécs MJVÖ részére településtervezői munka ellátás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/31 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41506123
Postai cím: Donátusi Út 61
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7635
Ország: Magyarország
E-mail: 5tervkft@gmail.com
Telefon: +36 302715010
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 49500000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak:71245000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A PÉSZ az Étv. és a Korm. rend. jelenleg hatályos 45. §-a szerint 2018. december 31-ig alkalmazható, a határidő elmúltával hatályát veszíti. A Korm. rend. szerinti új településrendezési eszközök elkészítéséhez szükséges tervezői munka a következőket foglalja magába : - korábban hivatkozott, az egyéb szakági jogszabályok és az esetlegesen hatályba lépő új jogszabályok alapján a szükséges alátámasztó munkarészek és a településrendezési eszközök elkészítése térinformatikai és nyomtatható változatú feldolgozása. - AK által átadott helyi jogszabályok, továbbá a hatályos településrendezési eszközök alkalmazása során feltárt problémakörök megoldása, amelyek a kiírás készítésének időpontjában a következők voltak: o hatályos PÉSZ hibáinak korrekciója, o PTE keleti és nyugati kampusz kialakítása, a történelmi belvárossal való kapcsolata, ezzel összefüggésben a Zsolnay út kiváltása a vasút vonalában, az egyetemi fejlesztések városfejlesztési hatásainak az értékelése és orientálása o lakótelepek közterületszabályozásának kérdésköre, o Mecsekoldal területének további beépítésének kérdésköre, o beékelődött „rozsdaterületek” települési szerepkörének tisztázása, o úthálózat felülvizsgálata a valós közlekedési és közműelhelyezési igényeknek megfelelően, o Kompakt városnegyedek létrehozása, o Parkoló létesítéssel összefüggő szabályok felülvizsgálata / a kritikus terheltségű városrészek területén a terepszint alatti garázsok létesítésének kötelezettsége / a közterületi parkolási lehetőség szűkítése, o beépítésre javasolt, de még be nem épített területek / önkormányzati területek szabályozásának felülvizsgálata, o szerkezeti tervi összefüggések vizsgálata az országos, megyei, és szomszédos települések fejlesztési elképzeléseivel. agglomerációs kapcsolatok. - Korm. rend-ben foglalt településrendezési eljárás lefolytatásához szükséges tervdokumentációk elkészítése. - eljárás során AK – PÉSZ megalkotását napirendjére tűző - testületi ülésein, továbbá a munkaközi, illetve az államigazgatási egyeztetéseken való részvétel a vezető tervező által. Az esetlegesen szükséges rendkívüli testületi ülések időpontja az ülést megelőző 3 nappal válhat ismertté, amelyhez alkalmazkodni szükséges. - AK igénye szerinti szakmai konzultáción való részvétel a vezető tervező által. - AK erre irányuló igénye esetén helyszíni szemlén történő részvétel a vezető tervező által. AT az AK által jelzett esetekben köteles helyszíni szemlét tartani és arról fotókat, dokumentációt készíteni és AK-val egyeztetni, valamint részt venni a tervezés során a PTE-vel szükségessé váló egyeztetéseken. AT-nek a településrendezési eszköz megalkotását, vagy munkaközi döntéseit napirendjére tűző testületi üléseken és a lakossággal való egyeztetéshez megtartandó lakossági fórumon részt kell venni, az igényelt tájékoztatást megadni. Elvégzi a Korm. rendelet 29.§-a szerinti partnerségi szabályok, továbbá a 13/2017. (III.27.) önkormányzati rendelet által meghatározott AT-re háruló feladatokat. AT kizárólag a testület által adott és a jogszabályok által meghatározott feladatot látja el. A jóváhagyott tervdokumentáció átadásával egyidejűleg AT-nek nyilatkoznia kell arról, hogy a rendelet mellékletét képező tervdokumentáció tervlapjainak tartalma a testületi döntéseknek megfelelnek, azokon változtatásokat nem alkalmazott. A tervezésnek a 261/2014. (09. 24.) számú határozattal elfogadott városfejlesztési koncepciónak, továbbá az eljárásra vonatkozó jogszabályi előírásoknak is meg kell felelnie. A dokumentációnak tartalmazni kell a tervező szakmai indoklással alátámasztott véleményét, az előkészítő fázisban adott véleményező szervek véleményét. Az AT-nek az OTÉK-nál megengedőbb előírásokat - a felmentés megszerzése érdekében - indoklással együtt külön kell szerepeltetnie és kigyűjtenie, továbbá a szakmai vélemény megkérése előtt AK részére átadnia. Az előzetes tájékoztatási, véleményezési, végső szakmai véleményezési dokok-at is át kell adni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/06/01 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 49500000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41506123
Postai cím: Donátusi Út 61
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7635
Ország: Magyarország
E-mail: 5tervkft@gmail.com
Telefon: +36 302715010
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A II. részben ismertetett indokokra figyelemmel Szerződő Felek a 2018. október 31. napján megkötött tervezési szerződésük I. fejezet 4.2. pontjában található határidőt 2020. 06. 01. napjában határozzák meg.
2. A szerződés I. fejezet 4.5. pontjában meghatározott dátumszerű határidőt a következők szerint módosítják:
„a szakbizottsági döntéstől számított 15 napon belül.”
3. A II. fejezet 9. pontja, amely a tervezési díj kifizetésének részleteit tartalmazza, a következők szerint módosul:
„9. Megrendelő előleget nem biztosít. A tervezési díj az igazolt szerződésszerű teljesítést követően a Kbt. 135. § (1) és (3) bekezdésében és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint 30 napon belül, számla ellenében, átutalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre
9.1. az 1. résszámla a szerződés időtartama alatt a 4. pontban található táblázat 4.2. pontban megnevezett dokumentáció elkészítéséhez szükséges közlekedésfejlesztési koncepció leszállítását követően 7.200.000,- nettó HUF,
9.2. a 2. résszámla a szerződés időtartama alatt a 4. pontban található táblázat 4.2. pont teljesítésekor 22.500.000,- nettó HUF,
9.3. a 3. végszámla a szerződés időtartama alatt a 4. pontban található táblázat 4.8. pont teljesítésekor 19.800.000,- nettó HUF
fizetendő ki.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A közbeszerzési eljárás megindításának idején már az Országos Területrendezési Terv egyeztetése befejeződött, a törvényjavaslat az Országgyűlés előtt volt. A törvény végül csak jelentős csúszással 2019. év tavaszán lépett hatályba, amely alapján a Baranya Megyei Önkormányzat is folytathatta Baranya Megye Területrendezési tervének felülvizsgálatát.
A szigorú tervhierarchia miatt Pécs Megyei Jogú Város új településrendezési eszközeinek elkészítése és a véleményezési dokumentáció teljes körű elkészítése érdemben nem volt folytatható, hiszen a területrendezési tervek tartalma nem, vagy nem teljeskörűen volt ismert a város és a tervező számára sem. A tervezőnek a dokumentációban igazolni szükséges a területrendezési terveknek való megfelelést.
Tervező azon feladatokat teljesítette, melyek fenti körülményektől nem függtek.
A megyei területrendezési terv véleményezési szakasza november 4. napján zárult le.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 49500000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 49500000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződésben az alábbi részek módosulnak:
1. A II. részben ismertetett indokokra figyelemmel Szerződő Felek a 2018. október 31. napján megkötött tervezési szerződésük I. fejezet 4.2. pontjában található határidőt 2020. 06. 01. napjában határozzák meg.
2. A szerződés I. fejezet 4.5. pontjában meghatározott dátumszerű határidőt a következők szerint módosítják:
„a szakbizottsági döntéstől számított 15 napon belül.”
3. A II. fejezet 9. pontja, amely a tervezési díj kifizetésének részleteit tartalmazza, a következők szerint módosul:
„9. Megrendelő előleget nem biztosít. A tervezési díj az igazolt szerződésszerű teljesítést követően a Kbt. 135. § (1) és (3) bekezdésében és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint 30 napon belül, számla ellenében, átutalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre
9.1. az 1. résszámla a szerződés időtartama alatt a 4. pontban található táblázat 4.2. pontban megnevezett dokumentáció elkészítéséhez szükséges közlekedésfejlesztési koncepció leszállítását követően 7.200.000,- nettó HUF,
9.2. a 2. résszámla a szerződés időtartama alatt a 4. pontban található táblázat 4.2. pont teljesítésekor 22.500.000,- nettó HUF,
9.3. a 3. végszámla a szerződés időtartama alatt a 4. pontban található táblázat 4.8. pont teljesítésekor 19.800.000,- nettó HUF
fizetendő ki.”
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben