Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:25020/2019
CPV Kód:45315000-8
Ajánlatkérő:Tiszavasvári Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4440 Tiszavasvári, Báthori utca 6. Hrsz: 1/2 NUTS: HU323
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tiszavasvári Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29379211
Postai cím: Városháza Tér 4.
Város: Tiszavasvári
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4440
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szőke Zoltán
Telefon: +36 42520500
E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu
Fax: +36 42275000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tiszavasvari.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban
Hivatkozási szám: EKR000570882019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45315000-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Városi Kincstár Tiszavasvári
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4440 Tiszavasvári, Báthori utca 6. Hrsz: 1/2
NUTS: HU323
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épület déli tetőfelületére 146 db napelem panel telepítése tervezett. Az épület ferdetetős. A 146
db napelem 2 db 20 kW inverterhez csatlkakozik.
A napelemeket 4 mm2 SOLAR kábellel, MC4 csatlakozókkal kötjük össze egymással és az
inverterrel. A napelemekhez a DC csatlakozó szekrényeket, az invertert, valamint az AC csatlakozó
szekrényeket a fentebb nevezett épületrész földszintjén kapnak helyet.
A napelemek telepítésekor és az üzemeltetés során folyamatosan figyelemmel kell lenni arra, hogy
a napelemekre árnyék ne vetüljön.
Gépészet:
Az épületben egy zárt, alacsony hőmérsékletű, változó térfogatáramú, melegvizes fűtési rendszer
került kiépítésre, helyiségenkénti szabályozhatósággal, külső hőmérsékletkövető szabályozással.
Az épület gépészeti helyiségében egy hőtermelő berendezés található, egy kondenzációs
gázkazán. Továbbá, telepítésre kerül egy darab 37 kW víz/víz talajszondás hőszivattyú is az említett
helyiségben. A fűtési rendszer két fűtési körről üzemel fordulatszám szabályozott szivattyúkkal.
A fűtési körök keverő körről üzemelnek fordulatszám szabályozott szivattyúkkal, alacsony
55/45°C–os hőfoklépcsővel.
Szondafúrás:
(1/2 valamint 32 hrsz.)
Az épület melletti közterületen 9 db 85 m talajszonda telepítése tervezett, melyek egy közös osztó-
gyűjtő aknába kerülnek bekötésre, és onnan állnak be az épületben lévő kazánházba egy pár NA40 vezetékkel. A vezetékek összekötés járdabontással jár, melynek visszaállítása kivitelezési feladat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú pályázat

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14368 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Városi Kincstár Tiszavasvári
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61244405
Postai cím: Iskola Utca 3. tt/1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: nnk@nnk.hu
Telefon: +36 305583608
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 44119000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45315000-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4440 Tiszavasvári, Báthori utca 6. Hrsz: 1/2
NUTS: HU323
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épület déli tetőfelületére 146 db napelem panel telepítése tervezett. Az épület ferdetetős. A 146
db napelem 2 db 20 kW inverterhez csatlkakozik.
A napelemeket 4 mm2 SOLAR kábellel, MC4 csatlakozókkal kötjük össze egymással és az
inverterrel. A napelemekhez a DC csatlakozó szekrényeket, az invertert, valamint az AC csatlakozó
szekrényeket a fentebb nevezett épületrész földszintjén kapnak helyet.
A napelemek telepítésekor és az üzemeltetés során folyamatosan figyelemmel kell lenni arra, hogy
a napelemekre árnyék ne vetüljön.
Gépészet:
Az épületben egy zárt, alacsony hőmérsékletű, változó térfogatáramú, melegvizes fűtési rendszer
került kiépítésre, helyiségenkénti szabályozhatósággal, külső hőmérsékletkövető szabályozással.
Az épület gépészeti helyiségében egy hőtermelő berendezés található, egy kondenzációs
gázkazán. Továbbá, telepítésre kerül egy darab 37 kW víz/víz talajszondás hőszivattyú is az említett
helyiségben. A fűtési rendszer két fűtési körről üzemel fordulatszám szabályozott szivattyúkkal.
A fűtési körök keverő körről üzemelnek fordulatszám szabályozott szivattyúkkal, alacsony
55/45°C–os hőfoklépcsővel.
Szondafúrás:
(1/2 valamint 32 hrsz.)
Az épület melletti közterületen 9 db 85 m talajszonda telepítése tervezett, melyek egy közös osztó-
gyűjtő aknába kerülnek bekötésre, és onnan állnak be az épületben lévő kazánházba egy pár NA40 vezetékkel. A vezetékek összekötés járdabontással jár, melynek visszaállítása kivitelezési feladat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 44119000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61244405
Postai cím: Iskola Utca 3. tt/1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: nnk@nnk.hu
Telefon: +36 305583608
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/02 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
eredeti szöveg:
A szerződésben előírt kivitelezési munkák teljesítési határideje: a szerződés mindkét fél általi aláírását követő 4 hónap.
módosított szöveg:
A szerződésben előírt kivitelezési munkák teljesítési határideje: 2020. március 31.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A közcélú elosztóhálózatba visszatáplált energia elszámolásának feltétele érvényes, hogy a Megrendelő részéről Hálózathasználati
szerződés és Üzemviteli megállapodás megléte, valamint kétirányú ún. ad-vesz mérő felszerelése, amper bővítés és belső hálózat
kiépítése az elosztói engedélyes által. A jelenleg nem megfelelő hálózati feltételek miatt a csatlakozási engedély, így az ad-vesz
mérőóra cserére várhatóan 2020.03.31-re valósul meg. A szolgáltató teljesítése a kivitelezés teljeskörű befejezési idejének jelentős
mértékű növekedését eredményezheti. A Vállalkozó a kivitelezési munkát ettől függetlenül készre szereli. A határidő hosszabbítás a
szolgáltató általi ügyintézés miatt szükséges, amely előre nem volt látható
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 44119000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 44119000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Felek a szerződésmódosítás tartalmával egyetértenek.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben