Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:25032/2019
CPV Kód:42215000-6
Ajánlatkérő:Nyírségi Édesburgonya Zrt.
Teljesítés helye:HU323
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Gea Imaforni s.p.a
Ajánlatkérő típusa:Támogatott (Kbt. 5. § (3) bek.)
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:élelmiszer feldolgozás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyírségi Édesburgonya Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17675677
Postai cím: Rákóczi U. 14/B
Város: Kisvárda
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegedüs István
Telefon: +36 309868584
E-mail: histvan2012@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nyirsegiedesburgonya.hu/tamogatas
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott (Kbt. 5. § (3) bek.)
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: élelmiszer feldolgozás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Édesburgonyakeksz formázó és sütő gépsor
Hivatkozási szám: EKR000778592019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42215000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Édesburgonyakeksz formázó és sütő gépsor beszerzése a GINOP-1.2.1-16-2017-01030 pályázat keretében (gyártás, szállítás, beüzemelés, betanítás)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1114000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Édesburgonyakeksz formázó és sütő gépsor beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42215000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: 4553 Apagy, 0123/83 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzendő eszköz: Forgó formázott keksz gyártására alkalmas elektromos fűtésű keksz vonal édesburgonya keksz sütéséhez. Feladata: Édesburgonya keksz sütése 1000 kg/óra ± 10 % kimeneti kapacitással / Mennyiség: 1 db / Fő részei: 1) Vertikális csészeemelő a begyúrt tészta adagolására / Villás típusú csésze emelő egység min. 1000 kg súlyra és min. 3,90 m magasra / Helyi kontrol panel / 2) Csillag típusú hengeres adagoló / Rozsdamantes acél garat 1500 liter +/- 5 % térfogattal / Tapadás mentes bevonatú csillag profil henger / 3) Szalag a fém detektorhoz / Önvezető élelmiszeripari műanyag szalag / Fémérzékelő Cella, szennyezett tészta kiadagolás / 4) Tészta szalag / Önvezető élelmiszeripari müanyag szalag olyan hosszúságban, hogy alatta a kiszúró formázó egység módosítás nélkül beilleszkedjen / Kereszt szalag a szennyezett tészta kiadagoláshoz / 5) Tészta morzsalékossá tevő / Munkaszélesség egyezik a tészta szalag szélességével / Két motorizált tengellyel felszerelt morzslékossá tevő, eltérő sebességgel / 6) Forgó formázó / Munkaszélesség meegyezik a sütő szalaggal / Tészta szint ellenőrző a garatban / Szalag vezető és feszitő pneumatikus kivitelben / Helyi kontrol panel / Kettő darab forgó formázó henger / Szabályozó és selejt kiadagoló egységekkel / 7) Egy szalagos csuklós átadó / Plasztik szalag pneumatikus feszitéssel / Manuálisan felemelhető termék továbbító / Szóró berendezés, további szalag illesztésre előkészítés / 8) Direkt elektromos fűtésű sűtőkemence / Csöves fűtő elemek a sűtőkamrában felül és alul elhelyezve, egyenkénti szabályozással / Elszívó rendszer a gőzök eltávolítására / Hőmérséklet kontrol és szabályzó egység PLC-n keresztül vezérelve / Sodrony acél sütőszalag min. 45 m2 felülettel. 1200 mm +/- 20 % szélességgel / 9) Sodronyos kereszt szalag a termék kiadagolására / Munkaszélesség elegendő az elkészült termék elszállitásához / Hossza csatlakozik a hütőszalaghoz / Kétirányú mozgás hűtőszalagra adagolással / 10) Hűtő szalag rendszer a késztermék szobahőmérsékletre hűtéséhez a szükséges méretben / Pneumatikus feszitésű görgős hajtású szalag / Tészta tisztitó kaparó, gyüjtőtálcával felszerelve / 11) A kiépítés tartalmazza a jövőbeni funkciók applikáláshoz kapcsolódó kiépítési előkészítést / Kiszúró formázó szakasz illesztésének előkészítése / Legalább kettő felületi adagolási opció, pl. só, cukor, zöldség-gyümölcs reszelék / 12) Műszaki feltételek / Maximális hossz: 107 m / Maximális szélesség: elektromos szekrényekkel, üzemeltetési felülettel együtt: 5 m / Maximális müködési magasság: 7 m / 13) Egyéb / Minden olyan egyéb berendezés, alkatrész, egység, informatikai felszerelés, ami a berendezés önálló müködéséhez és az Ipar 4.0 illesztéshez szükséges (elektromos szekrények, kommunikációs (PLC) kapcsolódások, stb.) További feladatok: nyertes ajánlattevő köteles az általa szállítandó berendezés vonatkozásában azok beüzemelését is elvégezni. A beüzemelésbe az ajánlatkérő által kijelölt személy (2 fő) betanítása is értendő legalább 100 órában. Nyertes ajánlattevő köteles továbbá az ajánlatkérő által kijelölt legfeljebb 2 fő részére a nyertes ajánlattevő saját minta üzemében vagy az által megjelölt bármely más európai üzemben, legalább egy nap időtartamban próbagyártást biztosítani – nyertes ajánlattevő szakmai irányítása mellett, az ajánlatkérő receptúra javaslata alapján – a berendezés leszállítását megelőzően. Jelen közbeszerzési eljárás új gép beszerzésére vonatkozik, amely eredeti új alkatrészekből készült, amelynek üzembe helyezésére korábban még nem került sor, és amelyre a teljes garanciaidő érvényes. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötést követő 12 hónapon belül szerződésszerűen teljesíteni. A szerződés teljesítése három, egymástól határozottan elkülönülő szakaszból áll. Az egyes szakaszok teljesítésére vonatkozó részhatáridők a következők (a szerződés aláírásától számítva): tervezés – 1 hónap, gyártás, helyszínre szállítás – 9 hónap, telepítés, beüzemelés, oktatás – 10 hónap
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A csészeemelő egységnek az előírt (1000 kg) feletti teherbírása (min. 0, max. 500 kg) 1
2 A kemence sütőszalagjának az előírt (45 m2) feletti felülete (min. 0, max. 5 m2) 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 48
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-01030
II.2.14) További információ:
Az ajánlati árat Euróban (EUR) kell megadni. Nyertes ajánlattevő a megkötött szerződés időbeli hatálya alatt áremelést nem érvényesíthet, mivel az ajánlatában megajánlott ár maximum és fix ár, az a szerződés időbeli hatálya alatt „befagyasztásra” kerül.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 186 - 451920
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Édesburgonyakeksz formázó és sütő gépsor beszerzés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gea Imaforni s.p.a
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47279186
Postai cím: VIA STRÁ Utca 158
Város: COLOGNOLA AI COLLI (VERONA)
NUTS-kód: ITH31
Postai irányítószám: 37030
Ország: Olaszország
E-mail:
Telefon: +36 309321587
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1114000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárásban egy ajánlat érkezett. Az ajánlattevő 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § b)-c) pontjai szerinti adatai: Hivatalos név:
Gea Imaforni s.p.a, Székhely: 37030, COLOGNOLA AI COLLI (VERONA), VIA STRÁ Utca 158, Olaszország, adószám: IT02681970238
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)