Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:25056/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szob Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Szob Város
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DAMI BT.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szob Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK22798
Postai cím: Szent Imre utca 12
Város: Szob
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2628
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ferencz Gyöngyi polgármester
Telefon: +36 /2/570690
E-mail: szob@szob.hu
Fax: +36 27570531
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szob.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szob.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Önkormányzati épületek energiahatékonysági korszerűsítési munkálatainak elvégzése Szobon a KEHOP 5.2.9. számú projekt keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Önkormányzati épületek energiahatékonysági korszerűsítési munkálatainak elvégzése Szobon a KEHOP 5.2.9. számú projekt keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Szob Város
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Iskola energetikai korszerűsítése:
16 cm grafitos homlokzati hőszigetelés 980,3 m2
12 cm xps. lábazati hőszigetelés 49 m2
20 cm hőszigetelés a híd alján 80,4 m2
20 cm kőzetgyapot padlásfödém hőszigetelés
a tornaterem és a híd fölött 177,9 m2
20 cm lapos tető hőszigetelés 242,4 m2
tornatermi üvegtégla betétek és nyílászárók
cseréje műanyag ablakra (U=1,15 W/m2K)
tetősík ablakok cserje (U=1,25 W/m2K) 6db
37 kW napelemes rendszer
Meseház épületének energetikai korszerűsítése:
16 cm grafitos homlokzati hőszigetelés 263,37 m2
12 cm xps. lábazati hőszigetelés 34,1 m2
20 cm kőzetgyapot padlásfödém hőszigetelés 117,4 m2
ablak csere U=1,15 W/m2K 3 db
ajtó csere (U=1,45 W/m2K) 6 db
2 kW napelemes rendszer
Idősek otthona épületének energetikai korszerűsítése:
16 cm grafitos homlokzati hőszigetelés a régi falakon 262,35 m2
12 cm grafitos homlokzati hőszigetelés a bővítményen 46,15 m2
12 cm xps. lábazati hőszigetelés 66,2 m2
20 cm kőzetgyapot padlásfödém hőszigetelés 317 m2
12 cm pincefödém hőszigetelés 27 m2
ablak csere U=1,15 W/m2K 7 db
ajtó csere (U=1,45 W/m2K) 1 db
12 kW napelemes rendszer
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 330
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP 5.2.9. számú projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19218 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1.,2.,3. Elnevezés: Vállalkozási szerződés 1., 2. és 3. részajánlati kör tekintetében, egységes szerkezetben
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DAMI BT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 3.
Város: Ipolydamásd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2631
Ország: HU
E-mail: ipolyikszt@gmail.com
Telefon: +36 304455541
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 134 189 434
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Szob Város
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Iskola energetikai korszerűsítése:
16 cm grafitos homlokzati hőszigetelés 980,3 m2
12 cm xps. lábazati hőszigetelés 49 m2
20 cm hőszigetelés a híd alján 80,4 m2
20 cm kőzetgyapot padlásfödém hőszigetelés
a tornaterem és a híd fölött 177,9 m2
20 cm lapos tető hőszigetelés 242,4 m2
tornatermi üvegtégla betétek és nyílászárók
cseréje műanyag ablakra (U=1,15 W/m2K)
tetősík ablakok cserje (U=1,25 W/m2K) 6db
37 kW napelemes rendszer
Meseház épületének energetikai korszerűsítése:
16 cm grafitos homlokzati hőszigetelés 263,37 m2
12 cm xps. lábazati hőszigetelés 34,1 m2
20 cm kőzetgyapot padlásfödém hőszigetelés 117,4 m2
ablak csere U=1,15 W/m2K 3 db
ajtó csere (U=1,45 W/m2K) 6 db
2 kW napelemes rendszer
Idősek otthona épületének energetikai korszerűsítése:
16 cm grafitos homlokzati hőszigetelés a régi falakon 262,35 m2
12 cm grafitos homlokzati hőszigetelés a bővítményen 46,15 m2
12 cm xps. lábazati hőszigetelés 66,2 m2
20 cm kőzetgyapot padlásfödém hőszigetelés 317 m2
12 cm pincefödém hőszigetelés 27 m2
ablak csere U=1,15 W/m2K 7 db
ajtó csere (U=1,45 W/m2K) 1 db
12 kW napelemes rendszer
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 330
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 134 189 434
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DAMI BT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 3.
Város: Ipolydamásd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2631
Ország: HU
E-mail: ipolyikszt@gmail.com
Telefon: +36 304455541
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1.) Felek az eredeti szerződés III.2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják: "Megrendelő az építési munkaterületet Vállalkozó részére a szerződés teljesítéséhez alkalmas állapotban, legkésőbb a jelen Szerződés hatályba lépéstől számított 10 munkanapon belül köteles átadni, melynek megtörténtét Felek jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni. A munkaterület átadása időpontjának meghatározásakor a Megrendelőnek tekintettel kell lennie a Vállalkozó olyan esetleges kapacitás lekötöttségére, mely a szerződés megkötése és annak hatályba lépése között eltelt időszakban állt elő. (Jelen szerződés módosító megállapodás és az eredeti szerződés megkötésének időpontja között több mint húsz hónap telt el.) Erre való tekintettel a munkaterület átadásának időpontja legfeljebb a szerződés hatályba lépésétől számított 150 naptári napra változhat."
2.) Felek az eredeti szerződés VII. pontjának A Vállalkozói díj, 3. alpontját az alábbiak szerint módosítják: "A Mű hiánytalan és hibátlan megvalósítására megállapított vállalkozói díj összege: nettó 131.840.221 Ft + ÁFA egyösszegű átalánydíj (átalányár). A kifizetés után a hatályos jogszabályok szerinti általános forgalmi adó fizetendő."
3.) A Felek az eredeti szerződés III. 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„Megrendelő a támogatási szerződés létrejöttéről a vállalkozót 5 munkanapon belül írásban értesíti. Megrendelő az építési munkaterületet Vállalkozó részére a szerződés teljesítéséhez alkalmas állapotban, legkésőbb a jelen Szerződés hatályba lépésétől számított 10 munkanapon belül köteles átadni, melynek megtörténtét Felek jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A felek egybehangzó akarattal a szerződés módosítás jogalapjaként a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontját határozzák meg - tekintettel arra, hogy a napelem piacon kialakult pozitív változások olyan előre nem látható körülménynek tekinthetők. amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és az eredeti szerződés ellenértéke nem növekszik.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 134 189 434 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 134 189 434 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A nyertes ajánlattevővel (aki mindhárom rész tekintetében lett nyertesként kihirdetve) kötött egységes szerkezetű Vállalkozási szerződésben meghatározott, valamennyi részajánlati kört azonosan érinti a szerződésmódosítás.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben