Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:25104/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Baj Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Baj közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Széles Út Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Baj Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27693487
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 50.
Város: Baj
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2836
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schunder Tibor
Telefon: +36 34488597
E-mail: bajpolgarmester@pr.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Baj csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000601692019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Baj csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Baj közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Teljes mennyiség:
Római u. - Szent András dűlő közötti szakasz:
Épül összesen:
- 395,5 m hosszon meglévő földárok profilozása 100 cm fenékszélességre, 1:1,5-es rézsűhajlással meglévő terephez csatlakozva;
- 14,7+5,2+16,4+6,0m hosszon meglévő áteresz tisztítása;
- 6,0+5,0 m hosszon új mederlap burkolatú árok 100 cm fenékszélességgel, 1:1,5-es rézsűhajlással;
- 154,5 m hosszon új mederlap burkolatú árok 100 cm fenékszélességgel, 6:4-es rézsűhajlással;
- 154.1 m hosszon zs20 zsaluköves támfal 40x50 cm km. vasbeton alapba rögzítve, lábazati kúpos fedlappal, hajlított acél csőkorláttal;
- 8,2 m hosszon 20,0 cm vtg. monolit beton homlokfal;
- 187,2 m hosszon meglévő kőburkolatú árok tisztítása, burkolatának javítása
- 36,2+38,5 m hosszon új mederlap burkolatú árok 40 cm fenékszélességgel, 1:2-es rézsűhajlással;
- 21,0 m mederlap burkolati elemekkel kialakított homokfogó;
- 515,0+5,0 m hosszon meglévő földárok profilozása 40 cm fenékszélességre, 1:2-es rézsűhajlással meglévő terephez csatlakozva;
Munkás u. - Hegyi u. közötti szakasz:
Épül összesen:
- 7,6 m hosszon új mederlap burkolatú árok 40 cm fenékszélességgel, 1:1-es rézsűhajlással;
- 75,0 m hosszon Leier ÁBE 40/50-200 árokburkoló elemmel ellátott árok
- 10,2 m hosszon meglévő áteresz tisztítása
Vízfolyás - Petőfi Sándor u. közötti szakasz és Petőfi Sándor utca 38-40 házszámok előtti áteresz felújítása 11135 sz. Bekötőút:
Épül összesen:
- 90,1 m hosszon meglévő földárok profilozása 40 cm fenékszélességre, 1:1,5-es rézsűhajlással meglévő terephez csatlakozva;
- 4,5+3,5 m hosszon új mederlap burkolatú árok 40 cm fenékszélességgel, 1:1,5-es rézsűhajlással;
- 7,7+25,2+5,1+3,1+4,4+3 m hosszon meglévő áteresz tisztítása;
- 94,1 hosszon föld, ill. burkolt árok tisztítása;
- 0,8+1,4 m hosszon 20,0 cm vtg. monolit beton homlokfal;
- 18,6 m hosszon 800x600 km. vasbeton áteresz, közúti forgalmat viselő, teherelosztó lemezként funkcionáló fedlappal ellátva.
- 23,5 m2 aszfalt útburkolat helyreállítás
A megvalósítás során a tervdokumentációban, valamint a vízjogi létesítési engedélyben megfogalmazott előírásokat maradéktalanul figyelembe kell venni és be kell tartani.
A tervezett állapoton feltüntetett és nevesített előre gyártott termékek csak a műszaki tulajdonságok és paraméterek miatt kerültek megnevezésre. A kivitelezés során a tervezett termékekkel azonos tulajdonságú és műszaki paraméterekkel bíró termékek is beépíthetők, amennyiben a megfelelőséget a gyártó és a kivitelező megfelelően tanúsítani tudja!
Mennyiség kiírásokat részletesen lásd Költségvetésekben!

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-KO1-2017-00002

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13977 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Baj csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Széles Út Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23123241
Postai cím: Faller Jenő Utca 2
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
E-mail: szelesutkft@gmail.com
Telefon: +36 304697155
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 69949200
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Baj közigazgatási területe
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Teljes mennyiség:
Római u. - Szent András dűlő közötti szakasz:
Épül összesen:
- 395,5 m hosszon meglévő földárok profilozása 100 cm fenékszélességre, 1:1,5-es rézsűhajlással meglévő terephez csatlakozva;
- 14,7+5,2+16,4+6,0m hosszon meglévő áteresz tisztítása;
- 6,0+5,0 m hosszon új mederlap burkolatú árok 100 cm fenékszélességgel, 1:1,5-es rézsűhajlással;
- 154,5 m hosszon új mederlap burkolatú árok 100 cm fenékszélességgel, 6:4-es rézsűhajlással;
- 154.1 m hosszon zs20 zsaluköves támfal 40x50 cm km. vasbeton alapba rögzítve, lábazati kúpos fedlappal, hajlított acél csőkorláttal;
- 8,2 m hosszon 20,0 cm vtg. monolit beton homlokfal;
- 187,2 m hosszon meglévő kőburkolatú árok tisztítása, burkolatának javítása
- 36,2+38,5 m hosszon új mederlap burkolatú árok 40 cm fenékszélességgel, 1:2-es rézsűhajlással;
- 21,0 m mederlap burkolati elemekkel kialakított homokfogó;
- 515,0+5,0 m hosszon meglévő földárok profilozása 40 cm fenékszélességre, 1:2-es rézsűhajlással meglévő terephez csatlakozva;
Munkás u. - Hegyi u. közötti szakasz:
Épül összesen:
- 7,6 m hosszon új mederlap burkolatú árok 40 cm fenékszélességgel, 1:1-es rézsűhajlással;
- 75,0 m hosszon Leier ÁBE 40/50-200 árokburkoló elemmel ellátott árok
- 10,2 m hosszon meglévő áteresz tisztítása
Vízfolyás - Petőfi Sándor u. közötti szakasz és Petőfi Sándor utca 38-40 házszámok előtti áteresz felújítása 11135 sz. Bekötőút:
Épül összesen:
- 90,1 m hosszon meglévő földárok profilozása 40 cm fenékszélességre, 1:1,5-es rézsűhajlással meglévő terephez csatlakozva;
- 4,5+3,5 m hosszon új mederlap burkolatú árok 40 cm fenékszélességgel, 1:1,5-es rézsűhajlással;
- 7,7+25,2+5,1+3,1+4,4+3 m hosszon meglévő áteresz tisztítása;
- 94,1 hosszon föld, ill. burkolt árok tisztítása;
- 0,8+1,4 m hosszon 20,0 cm vtg. monolit beton homlokfal;
- 18,6 m hosszon 800x600 km. vasbeton áteresz, közúti forgalmat viselő, teherelosztó lemezként funkcionáló fedlappal ellátva.
- 23,5 m2 aszfalt útburkolat helyreállítás
A megvalósítás során a tervdokumentációban, valamint a vízjogi létesítési engedélyben megfogalmazott előírásokat maradéktalanul figyelembe kell venni és be kell tartani.
A tervezett állapoton feltüntetett és nevesített előre gyártott termékek csak a műszaki tulajdonságok és paraméterek miatt kerültek megnevezésre. A kivitelezés során a tervezett termékekkel azonos tulajdonságú és műszaki paraméterekkel bíró termékek is beépíthetők, amennyiben a megfelelőséget a gyártó és a kivitelező megfelelően tanúsítani tudja!
Mennyiség kiírásokat részletesen lásd Költségvetésekben!

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 69949200
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Széles Út Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23123241
Postai cím: Faller Jenő Utca 2
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
E-mail: szelesutkft@gmail.com
Telefon: +36 304697155
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/07 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 13.7. pontja alapján Felek a szerződésmódosítás tekintetében tudomásul vették, hogy arra közös megegyezéssel írásban,a Kbt.141.§, valamint a kapcsolódó végrehajtási rendeletek rendelkezéseivel összhangban történhet.
1. Felek az alapszerződés módosítását kezdeményezik a tervező által elkészített módosított fedvényterveknek és költségvetési kiírásoknak megfelelően:
1.1. A kivitelezés során a meglévő átereszek kitakarításra kerültek. Ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy a 11135 sz. Baj bekötőút 2+567 km szelvényében meglévő 18,6 m hosszú keretáteresz immár teljesen szemrevételezhető állapotában nem indokolt a teljes újraépítés. Az áteresz felújítással megfelelő állapotba hozható. A befolyási oldalon új fenéklemez kiépítése szükséges, a keretelem falak alsó mállott részeinél a szerkezet szakaszos aláalapozással stabilizálható.
1.2. A kivitelezés műszaki tartalmának része a 0+090,1 és 0+126,7 kmsz. közötti burkolt árokszakasz javítása és tisztítása. Vállalkozó az árok tisztítását elvégezte, ekkor vált láthatóvá, hogy a meder e szakaszának fenékburkolata hiányzik, a falak alámosódása megkezdődött. Vb. fenékburkolat kiépítése szükséges.
1.3. Szintén a meglévő árokok takarítása, valamint a növényzet eltávolítását követően vált nyilvánvalóvá, hogy a Petőfi u. 45-47 házszámok előtti áteresz befolyási oldalán az áteresz szélső eleme leszakadt, láthatóvá vált az útburkolat repedésének oka. Az útpályaszerkezet állékonyságának biztosítása érdekében mielőbb szükséges a szélső elem pótlása, monolit vb. előfej kialakítása, valamint az áteresz előtti árokszakasz burkolása.
1.4. A 0+406,0 – 0+560,1 kmsz közötti szakaszon a tervezett kialakítás szerint az árok mellett 4 sor zsalukő-magasságú támfal építése volt tervezett. A kivitelezés során a támfal alapozási síkját a talajadottságokhoz igazodóan mélyíteni kellett, ezáltal magasabb szerkezet építése vált szükségessé.
A munkálatok elvégzése miatt szükséges a szerződés módosítás, melyet a műszaki ellenőr nyilatkozatában megerősített (1.számú melléklet).A munkálatok elvégzése tekintetében Vállalkozó elkészítette a módosított költségvetést (2.számú melléklet), mely megalapozottságának műszaki ellenőri vizsgálatát követően Megrendelő elfogadott.
A fentiekre tekintettel Felek egybehangzóan megállapítják, hogy az 1.1-1.4. pontban foglalt munkálatok az alapszerződésben rögzített vállalkozó díj mértékét nem módosítják, mely miatt a vállalkozói díj kiegészítése szerződésmódosítás keretében nem vált szükségessé.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megrendelő a műszaki ellenőri véleményben foglalt indokokat – a Kbt. 141. §-ban a szerződésmódosításra előírt rendelkezéseket figyelembe véve – megvizsgálta, azzal kapcsolatban a következőket állapította meg:
A módosítás az alátámasztó dokumentumok alapján megfelel a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjában előírtaknak, azaz, hogy az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
o ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
o cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
o cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, - előírt feltétel teljesül.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 69949200 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 69949200 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
IV. Szerződésmódosítás
Az alapszerződés 2.1 pontja
“2.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig vállalja a Létesítmény korszerűsítését az 1. számú Mellékletnek a jelen Szerződésnek, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.”
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„“2.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig vállalja a Létesítmény korszerűsítését az 1. számú Mellékletnek és módosított Mellékletnek, a jelen Szerződésnek, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.”
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben