Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/11
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.16.
Iktatószám:25116/2019
CPV Kód:03114200-5
Ajánlatkérő:Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Teljesítés helye:HU331;HU331;HU331;HU331
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Jusim-ex Kft.;Gyurgyik Benedek Zoltán;Gyurgyik Benedek Zoltán;Androvicz István e.v.;Kovács Sándor EV.;Kovács Sándor EV.;Dragon Gabona Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31222860
Postai cím: Liszt Ferenc Utca 19.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kolozsvári-Kovács Rita
Telefon: +36 76482611
E-mail: titkarsag@knp.hu
Fax: +36 76481074
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://knp.nemzetipark.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://knp.nemzetipark.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szálastakarmány és abraktakarmány beszerzés
Hivatkozási szám: EKR001054422019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03114200-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1) Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontja szerintösszesen legfeljebb 9.000 bála réti széna és 1.000 bála lucerna széna, valamint 200 tonna szemes kukorica beszerzése érdekében kíván keretmegállapodásokat kötni az alábbi4 részben:
1. rész: Fülöpszállás-Kígyóshát:Réti széna: legfeljebb 8.000 bála
2. rész: Izsák-100-as telep:Lucerna széna: legfeljebb 1.000 bála
3. rész: Izsák-100-as telep:Réti széna: legfeljebb 1.000 bála
4. rész: Izsák-100-as telep:Kukorica: legfeljebb 200 tonna
2) A megvásárolandó réti széna és lucerna széna átvétele ajánlatkérő választása szerint – mely az egyedi megrendelésben rögzítésre kerül – vagy a nyertes ajánlattevő (Eladó) által megjelölt helyszínen (telephelyen) történik, mely esetben az áru ajánlatkérő állattartó telepére való szállítása az ajánlatkérő feladata, vagy az eladónak kell azt az ajánlatkérő állattartó telepére beszállítani. A szemes kukorica ajánlatkérő állattartó telepére történő szállítása az Eladó feladata.
Folytatás: III.1.2)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 91200000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 1–8000 bála réti széna beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03114200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: A KNPI Fülöpszállás-kígyósháti telephelye (hrsz: 0440/2)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: 8000 bála takarmányozásra alkalmas réti széna beszerzése a KNPI Fülöpszállás-kígyósháti telephelyére
Az 1. rész keretmennyisége 8000 bálatakarmányozásra alkalmas réti széna
• bálázva,
• a szénabálákat a 2019-es gazdálkodási évben keletkezett, takarmányozásra alkalmas fűfélékből állították elő,
• minimum 250 kg-os bála tömeg,
• penész és vízmentes állapotú,
• 125 x 125 cm és 125 x 155 cm méretű bálák.
A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatályba lépését követő 9 hónapban kell a szerződést teljesítenie, és az egyedi megrendelésekben foglalt árut biztosítania. Ugyanakkor Ajánlatkérő jelzi, hogy a KNPI Fülöpszállás-kígyósháti telephelyére (hrsz: 0440/2) tervezetten a teljes mennyiséget megrendeli 2019. december 31-ig. Amennyiben a teljes mennyiség megrendelésére ezen időpontig nem kerül sor, úgy a még meg nem rendelt mennyiséget a szerződés 9 hónapos hatálya alatt jogosult megrendelni.
A minőség és mennyiség ellenőrzése az átadás helyén történik. Az ellenőrzés módja: fizikai vizsgálat. Érzékszervi vizsgálattal kerül megállapításra a minőségi követelményeknek való megfelelés.
Az elvégzendő feladat részletes meghatározását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A megajánlott áru biotakarmány? (igen/nem) 8
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 92
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlati biztosíték nincs.
Szerződéskötés feltételei:1)A számla jogosultja kitölti az átláthatósági nyilatkozatot az Áht. 41.§(6)bekezdés szerint. 2)A külföldi adóilletőségű nyertes AT csatolja a Kbt.136.§(2)bekezdés szerinti meghatalmazást. Elmaradásukat AK a nyertes AT visszalépésének tekinti(Kbt.131.§(4)bekezdés).

II.2.1)
Elnevezés: 1000 bála lucernaszéna beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03114200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: KNPI Izsáki 100-as telephelye (hrsz: 07/14)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész: 1000 bála takarmányozásra alkalmas lucernaszéna beszerzése a KNPI Izsáki 100-as telephelyére
A 2. rész keretmennyisége 1000 bála takarmányozásra alkalmas lucerna széna
• bálázva,
• a szénabálákat a 2019-es gazdálkodási évben keletkezett, takarmányozásra alkalmas lucernából állították elő,
• minimum 260 kg-os bála tömeg,
• penész és vízmentes állapotú,
• 125 x 125 cm és 125 x 155 cm méretű bálák.
A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatályba lépését követő 9 hónapban kell a szerződést teljesítenie, és az egyedi megrendelésekben foglalt árut biztosítania. Ugyanakkor Ajánlatkérő jelzi, hogy a KNPI Izsáki 100-as telephelyére (hrsz: 07/14) tervezetten a teljes mennyiséget megrendeli 2019. december 31-ig. Amennyiben a teljes mennyiség megrendelésére ezen időpontig nem kerül sor, úgy a még meg nem rendelt mennyiséget a szerződés 9 hónapos hatálya alatt jogosult megrendelni.
A minőség és mennyiség ellenőrzése az átadás helyén történik. Az ellenőrzés módja: fizikai vizsgálat. Érzékszervi vizsgálattal kerül megállapításra a minőségi követelményeknek való megfelelés.
Az elvégzendő feladat részletes meghatározását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A megajánlott áru biotakarmány? (igen/nem) 8
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 92
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlati biztosíték nincs.
Szerződéskötés feltételei: 1) A számla jogosultja kitölti az átláthatósági nyilatkozatot az Áht. 41. § (6) bekezdés szerint. 2) A külföldi adóilletőségű nyertes AT csatolja a Kbt. 136. § (2) bekezdés szerinti meghatalmazást. Elmaradásukat AK a nyertes AT visszalépésének tekinti (Kbt. 131. § (4) bekezdés).

II.2.1)
Elnevezés: 1000 bála réti széna beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03114200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: KNPI Izsáki 100-as telephelye (hrsz: 07/14)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. rész: 1000 bála takarmányozásra alkalmas réti széna beszerzése a KNPI Izsáki 100-as telephelyére
A 3. rész keretmennyisége 1000 bála takarmányozásra alkalmas réti széna
• bálázva,
• a szénabálákat a 2019-es gazdálkodási évben keletkezett, takarmányozásra alkalmas fűfélékből állították elő,
• minimum 250 kg-os bála tömeg,
• penész és vízmentes állapotú,
• 125 x 125 cm és 125 x 155 cm méretű bálák.
A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatályba lépését követő 9 hónapban kell a szerződést teljesítenie, és az egyedi megrendelésekben foglalt árut biztosítania. Ugyanakkor Ajánlatkérő jelzi, hogy a KNPI Izsáki 100-as telephelyére (hrsz: 07/14) tervezetten a teljes mennyiséget megrendeli 2019. december 31-ig. Amennyiben a teljes mennyiség megrendelésére ezen időpontig nem kerül sor, úgy a még meg nem rendelt mennyiséget a szerződés 9 hónapos hatálya alatt jogosult megrendelni.
A minőség és mennyiség ellenőrzése az átadás helyén történik. Az ellenőrzés módja: fizikai vizsgálat. Érzékszervi vizsgálattal kerül megállapításra a minőségi követelményeknek való megfelelés.
Az elvégzendő feladat részletes meghatározását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A megajánlott áru biotakarmány? (igen/nem) 8
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 92
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlati biztosíték nincs.
Szerződéskötés feltételei: 1) A számla jogosultja kitölti az átláthatósági nyilatkozatot az Áht. 41. § (6) bekezdés szerint. 2) A külföldi adóilletőségű nyertes AT csatolja a Kbt. 136. § (2) bekezdés szerinti meghatalmazást. Elmaradásukat AK a nyertes AT visszalépésének tekinti (Kbt. 131. § (4) bekezdés).

II.2.1)
Elnevezés: 200 t szemes kukorica abraktakarmány beszerzése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03114200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: KNPI Izsáki 100-as telephelye (hrsz: 07/14)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4. rész: 200 tonna takarmányozásra alkalmas szemes kukorica abraktakarmány beszerzése
A becsült mennyiség:
legfeljebb200 tonna takarmányozásra alkalmas szemes kukorica abraktakarmány
• ömlesztett állapotban,
• 2019-es gazdálkodási évben learatott kukorica növényből készült,
• maximum 15% víztartalommal, tisztított, szárított állapotban,
A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatályba lépését követő 9 hónapban kell a szerződést teljesítenie, és az egyedi megrendelésekben foglalt árut biztosítania. Ugyanakkor Ajánlatkérő jelzi, hogy a KNPI Izsáki 100-as telephelyére (hrsz: 07/14) tervezetten a teljes mennyiséget megrendeli 2019. december 31-ig. Amennyiben a teljes mennyiség megrendelésére ezen időpontig nem kerül sor, úgy a még meg nem rendelt mennyiséget a szerződés 9 hónapos hatálya alatt jogosult megrendelni.
A minőség és mennyiség ellenőrzése az átadás helyén történik. Az ellenőrzés módja: fizikai vizsgálat. Érzékszervi vizsgálattal kerül megállapításra a minőségi követelményeknek való megfelelés.
A 4. rész nyertes ajánlattevőjének feladata a tőle megrendelt takarmány leszállítása is, ezért az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítás költségét is. A keretmegállapodás teljesítése sorén a szállításért – és annak járulékos költségeiért (pl. rakodás) – további ellenérték nem kérhető.
Az elvégzendő feladat részletes meghatározását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A megajánlott áru biotakarmány? (igen/nem) 8
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 92
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlati biztosíték nincs.
Szerződéskötés feltételei: 1) A számla jogosultja kitölti az átláthatósági nyilatkozatot az Áht. 41. § (6) bekezdés szerint. 2) A külföldi adóilletőségű nyertes AT csatolja a Kbt. 136. § (2) bekezdés szerinti meghatalmazást. Elmaradásukat AK a nyertes AT visszalépésének tekinti (Kbt. 131. § (4) bekezdés).

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 190 - 461436
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2591-1/2019 Rész száma: 1 Elnevezés: 1–8000 bála réti széna beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Jusim-ex Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23972955
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 62. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
E-mail: jusimexkft@gmail.ccom
Telefon: +36 704535673
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Gyurgyik Benedek Zoltán
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74658132
Postai cím: Tanácsics Utca 6
Város: Kunpeszér
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6096
Ország: Magyarország
E-mail: gyurgyik.zoltan@gmail.hu
Telefon: +36 303651407
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 72000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 72000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2591-2/2019 Rész száma: 2 Elnevezés: 1000 bála lucernaszéna beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gyurgyik Benedek Zoltán
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74658132
Postai cím: Tanácsics Utca 6
Város: Kunpeszér
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6096
Ország: Magyarország
E-mail: gyurgyik.zoltan@gmail.hu
Telefon: +36 303651407
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Androvicz István e.v.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30374722
Postai cím: Móricz Zsigmond Utca 20.
Város: Bugac
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6114
Ország: Magyarország
E-mail: istvan6107@gmail.com
Telefon: +36 704539100
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Kovács Sándor EV.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32540190
Postai cím: Kispercsórai Tanya 78.
Város: Dóc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6766
Ország: Magyarország
E-mail: irodavezetes@vizepholding.hu
Telefon: +36 304199392
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2591-3/2019 Rész száma: 3 Elnevezés: 1000 bála réti széna beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kovács Sándor EV.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32540190
Postai cím: Kispercsórai Tanya 78.
Város: Dóc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6766
Ország: Magyarország
E-mail: irodavezetes@vizepholding.hu
Telefon: +36 304199392
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2591-4/2019 Rész száma: 4 Elnevezés: 200 t szemes kukorica abraktakarmány beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dragon Gabona Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34014930
Postai cím: Kádár Lajos Utca 30
Város: Tiszaalpár
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6067
Ország: Magyarország
E-mail: dragon.gyorgy@gmail.com
Telefon: +36 709476145
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1200000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1200000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1. rész:
- Gyurgyik Benedek Zoltán, 6096 Kunpeszér, Tanácsics Utca 6 43991479223
- Jusim-ex Kft., 1211 Budapest, Kossuth Lajos Utca 62. fszt. 2. 23419258243
- Lombfalvi és Társa Mg Szolg Kft, 6440 JÁNOSHALMA, Gábor Áron Utca 5 14386291203
- Szabó Tamás E.V., 6769 Pusztaszer, Tanya 254. 66800914226
- Németh Jánosné, 6320 Solt, Móricz Zsigmond Utca 35 75834274123
- Orosziné Németh Bianka, 6320 Solt, Móricz Zsigmond Utca 35 53108906223
2. rész:
- Gyurgyik Benedek Zoltán, 6096 Kunpeszér, Tanácsics Utca 6 43991479223
- Kovács Sándor EV., 6766 Dóc, Kispercsórai Tanya 78. 79254818226
- Androvicz István e.v., 6114 Bugac, Móricz Zsigmond Utca 20. 43601178223
- Lombfalvi és Társa Mg Szolg Kft, 6440 JÁNOSHALMA, Gábor Áron Utca 5 14386291203
3. rész:
- Kovács Sándor EV., 6766 Dóc, Kispercsórai Tanya 78. 79254818226
- Lombfalvi és Társa Mg Szolg Kft, 6440 JÁNOSHALMA, Gábor Áron Utca 5 14386291203
4. rész:
Dragon Gabona Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 6060 Tiszaalpár, Kádár Lajos Utca 30 26297370203
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
1) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
2) A karakterkorlátozására tekintettel ajánlatkérő az alábbiak szerint egészíti ki a hirdetmény VI.3) pontjában foglaltakat:
a) Szerződést megerősítő biztosítékok: „Az eladó - a megrendelések teljesítése körében - köteles a keretmegállapodás szerinti teljesítési helyen a takarmányt átadni/rendelkezésre bocsátani oly módon, hogy a szállítás teljesítése a megrendelés visszaigazolásától számítva legfeljebb 5 munkanapot vehet igénybe. A 10 napot meghaladó késedelem esetén a vevő jogosult a megrendelést felmondani/ attól elállni, mely okán Eladó az adott megrendelésből nem teljesített áruk nettó vételárára eső összeg 20 %-a mértékű a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett. Meghiúsulás esetén a vevő a takarmány igény biztosítása érdekében a fentiekben ismertetett módszer szerint a következő helyre rangsorolt eladó részére küldi meg a megrendelést. A késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér mértéke a késedelmesen teljesített megrendelési egységre eső vételár 2 %/naptári nap, max. 10 napig.”
b) Idegen nyelvű dokumentáció benyújtásakor a magyar nyelvű fordítás mellékelése kötelező. AK az AT általi fordítást is elfogad.
c) Az ajánlatban szereplő valamennyi összeget HUF-ban kell megadni. A különböző devizák HUF-ra történő átszámításáról tájékoztatás az EKD-ban.
d) Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).
e) Közös ajánlattétel Kbt. 35-36.§
f) Üzleti titok Kbt.44.§
g) AK a Kbt. 71.§(6) bekezdés 2. mondat szerinti korlátozással nem él.
h) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
i) A IV.2.6) pont a Kbt. 81.§(11) bekezdés alapján 60 nap
j) Az EKR-ben az űrlapokon felül elérhető EKD 6 kötetből (6 külön fájlból) áll. (I. útmutató, II-III-IV. minták, V. műszaki leírás, VI. szerződéstervezet)
k) Ajánlatkérő az egyes részek becsült értékét nem kívánja megadni, csak az egyes részek keretmennyiségét rögzítette.
l) A Kbt. 104. § (5) bekezdés mentén ajánlatkérő rögzíti, hogy az eljárás mind a 4 részben 105. § (2) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul, és az eljárást egyik részben sem nyilvánítja eredménytelenné, ha valamely részre csak egy érvényes ajánlatot nyújtottak be.
m) A keretszám mind a 4 részben 99, mivel ajánlatkérő a lehető legszélesebb versenyt kívánja biztosítani. Ajánlatkérő az értékelést a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti értékelési szempont szerint végzi el. Ha a legkedvezőbb ajánlatot tevők keretszámának felső határán több ajánlat azonos, az ajánlatkérő a 77. § (5) bekezdés alkalmazása helyett úgy dönt, hogy az összes ilyen azonos ajánlatot tevővel keretmegállapodást köt. Amennyiben a keretszámot meghaladó érvényes ajánlatot nyújtanak be, úgy ajánlatkérő a rangsorolást a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont értékelési szempont szerint végzi el.
n) Az ajánlatban meg kell adni: a) 1-3. rész esetében azt a címet, amely helyszínen – ha az ajánlatkérő szállítást nem kér – a takarmány átadásra kerül. b) 1-4. rész esetében a vállalt minimális teljesítési egységet (lásd II.1.4) pont) (Nyilatkozat teljesítés módjáról)
o) FAKSZ: Tóth Csaba (00402)
p) További releváns infók a 424/2017. Korm. rendeletben és a 321/2015. Korm. rendeletben.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)