Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/31
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.13.
Iktatószám:2512/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Magyar Labdarúgó Szövetség
Teljesítés helye:2089 Telki, Szajkó u. 39.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Labdarúgó Szövetség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74100523
Postai cím: Kánai Utca 2/d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csuti György
Telefon: +36 307742774
E-mail: Csuti.Gyorgy@mlsz.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000090852019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000090852019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: "A telki Globall Hotel felújítása"
Hivatkozási szám: EKR000090852019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
"A telki Globall Hotel felújítása"
Felújításra, átalakításra kerül: a telki Globall Hotel vendégszobáiból 64 szoba, 4*-os minőségben, összesen mintegy 2.300 m2-en, a fürdő- és előszobákkal, burkolatok (kb. 1.000 m2 hidegburkolat) cseréjével, épületgépészeti rendszer és épületvillamossági hálózat teljes felújításával, homlokzati és egyes kivételekkel a belső nyílászárók cseréje nélkül. Konferencia szárny átalakítása, modernizációja mintegy 1.437 m2-en, mely tartalmazza az étteremben belső födémmegosztással új tárgyaló kialakítását is. A hotelen belüli közösségi terek modernizációja, belsőépítész átalakítással, beépített és mobil bútorok, burkolatok cseréjével, épületgépészeti rendszer és épületvillamossági hálózat teljes felújításával mintegy 660 m2-en. A szállodához kapcsolódó sportlétesítmények öltözőinek felújítása, modernizációja mintegy 1.300 m2-en. A Hotel belső bútorzatának egységesítése érdekében a szobák és közösségi terek beépített- és mobil bútorainak cseréje. Beléptető- vagyonvédelmi- és tűzjelző rendszer kiépítése. Lift felújítása akadálymentesítéssel. (A részletes mennyiségeket a műszaki dokumentáció tartalmazza)
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Részajánlat tételére ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget tekintettel arra, hogy a feladat összetettsége és a rendelkezésre álló rövid határidő kizárja a részajánlat tétel lehetőségét.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: "A telki Globall Hotel felújítása"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2089 Telki, Szajkó u. 39.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
"A telki Globall Hotel felújítása"
Felújításra, átalakításra kerül: a telki Globall Hotel vendégszobáiból 64 szoba, 4*-os minőségben, összesen mintegy 2.300 m2-en, a fürdő- és előszobákkal, burkolatok (kb. 1.000 m2 hidegburkolat) cseréjével, épületgépészeti rendszer és épületvillamossági hálózat teljes felújításával, homlokzati és egyes kivételekkel a belső nyílászárók cseréje nélkül. Konferencia szárny átalakítása, modernizációja mintegy 1.437 m2-en, mely tartalmazza az étteremben belső födémmegosztással új tárgyaló kialakítását is. A hotelen belüli közösségi terek modernizációja, belsőépítész átalakítással, beépített és mobil bútorok, burkolatok cseréjével, épületgépészeti rendszer és épületvillamossági hálózat teljes felújításával mintegy 660 m2-en. A szállodához kapcsolódó sportlétesítmények öltözőinek felújítása, modernizációja mintegy 1.300 m2-en. A Hotel belső bútorzatának egységesítése érdekében a szobák és közösségi terek beépített- és mobil bútorainak cseréje. Beléptető- vagyonvédelmi- és tűzjelző rendszer kiépítése. Lift felújítása akadálymentesítéssel. (A részletes mennyiségeket a műszaki dokumentáció tartalmazza)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M2/1. alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimum követelményen felüli többlet építésvezetői tapasztalata (hónap) (0-24) 10
2 M2/2. alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimum követelményen felüli többlet építésvezetői tapasztalata (hónap) (0-24) 10
3 M2/3. alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimum követelményen felüli többlet építésvezetői tapasztalata (hónap) (0-24) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Az ellenszolgáltatás összege (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/11/19 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/18 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A szerződés kezdetének időpontja tervezett időpont, a szerződés az aláírást követően lép hatályba. A munkaterület átadására 2019. november 19. napján kerül sor.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) vagy m) és q) pontjainak hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában csak nyilatkozatot köteles benyújtani a kizáró okok hiányáról.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 321/2015 (X. 30.) Korm. rend. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény tekintetében a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés alapján, figyelemmel a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 114. § (2) bekezdésére. A hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján ajánlattevőknek az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről az ajánlatban kizárólag a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy az igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat ajánlattevő nem köteles megadni.
Ezen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező, az ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bekezdései és a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek az ajánlatkérő felhívására meg kell küldenie az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért – az általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgyából (épületek felújítása) származó árbevételéről szóló nyilatkozatát évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P/2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevőnek az ajánlatkérő felhívására meg kell küldenie saját vagy jogelődjének az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása nem szükséges. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, akkor az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év adózott eredményéről.
Amennyiben az ajánlattevő a P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után kezdte meg működését, alkalmasságát a működési ideje alatt elért – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgyából (épületek felújítása, bontása és karbantartása) származó árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint nyilatkoznia szükséges az EKR rendszerben található űrlap kitöltése útján, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat azonban nem köteles megadni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Alkalmas az ajánlattevő, ha – az általános forgalmi adó nélkül számított – a közbeszerzés tárgyából (épületek felújítása) származó árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében elérte vagy meghaladta a nettó 650.000.000,- Ft értéket.
P/2. Alkalmas az ajánlattevő, ha az előző három lezárt üzleti év egyikében sem volt a mérleg szerinti eredménye (a 2016. és 2017. évi beszámoló esetében adózott eredménye) negatív.
Amennyiben az ajánlattevő a P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után kezdte meg működését, akkor az ajánlatkérő akkor minősíti alkalmasnak az ajánlattevőt, ha a működési ideje alatt elért – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgyából (épületek felújítása) származó árbevétele meghaladta a 650.000.000,- Ft értéket.
A P/1. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek – figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra – közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A P/2. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek – figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra – közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek az ajánlatkérő felhívására meg kell küldenie a felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban teljesített épületek felújítására vonatkozó szerződések ismertetését. Ajánlatkérő felhívására a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében és a 23. §-ban meghatározott szervezet által írásban kiadott referenciaigazolás másolati példányát kell megküldeni. A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét, a szerződés tárgyának rövid leírását is tartalmazó ismertetését és helyét, a teljesítés időtartamát (kezdéstől-befejezésig), továbbá azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, valamint a szerződést kötő másik fél nevében referenciát adó személy nevét, beosztását, telefonszámát (mindent, ami az alkalmasság megítéléséhez szükséges).
M2. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevőnek az ajánlatkérő felhívására meg kell küldenie ajánlattevő teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek megnevezését, végzettségüket igazoló dokumentum másolatát, továbbá saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzukat (külön megjelölve, hogy a szakember mely kamarai névjegyzékben szerepel, mely kamarai nyilvántartási számmal) és rendelkezésre állási nyilatkozatukat.
Kamarai nyilvántartásba vétellel rendelkező szakember esetében a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges.
Kamarai nyilvántartásba vétellel nem rendelkező szakember esetében csatolandó a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata, illetve a szakmai önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy a kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő megléte egyértelműen, elkülönítetten megállapítható legyen.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdésében foglaltak alapján előírja, hogy az M2. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő maga feleljen meg, tehát nem támaszkodhat más szervezet kapacitására, valamint nyertessége esetén ebben a tekintetben nem alkalmazhat alvállalkozót.
M3. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés f) pontja alapján ajánlattevőnek az ajánlatkérő felhívására meg kell küldenie ajánlattevő azon környezetvédelemi intézkedéseknek a leírását, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud, vagy bármely nemzeti rendszerben akkreditált környezetirányítási rendszer működtetését igazoló tanúsítvány másolata.
M4. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés j) pontja alapján ajánlattevőnek az ajánlatkérő felhívására meg kell küldenie ajánlattevő azon minőségirányítási intézkedéseknek a leírását, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud, vagy bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségirányítási rendszer működtetését igazoló tanúsítvány másolata.
Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint nyilatkoznia szükséges az EKR rendszerben található űrlap kitöltése útján, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat azonban nem köteles megadni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1/1. Alkalmas az Ajánlattevő, ha a vizsgált 60 hónap folyamán (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett) rendelkezik fővállalkozóként vagy generálkivitelezőként olyan épület-felújításra vonatkozó referenciával, amely legalább 1.700 m2 alapterületen valósult meg és tartalmazott legalább 700 m2 hidegburkolási munkát, 60 m2 meglévő épületben közbenső födémépítési munkát, épületgépészeti rendszer és épületvillamossági hálózat teljes felújítását, beléptető- vagyonvédelmi- és tűzjelző rendszer kiépítését, lift felújítást akadálymentesítéssel.
M1/2. Alkalmas az Ajánlattevő, ha a vizsgált 60 hónap folyamán (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett) rendelkezik fővállalkozóként vagy generálkivitelezőként olyan épület felújításra, építésére vonatkozó referenciával, amely tartalmazott legalább 40 db fürdőszobás lakóegységet.
M2/1. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel - valamint legalább további 36 hónap magasépítési területen szerzett felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M2/2. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel - valamint legalább további 36 hónap magasépítési területen szerzett felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M2/3. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel - valamint legalább további 36 hónap magasépítési területen szerzett felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Ajánlatkérő az M2/1., M2/2 és M2/3. pontokkal kapcsolatosan rögzíti, hogy a magyar illetékes kamarai nyilvántartásban, illetve építőipari kivitelezői nyilvántartásban való szereplés mind a Magyarországon, mind a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők, illetve az általuk a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek esetében a szerződéskötés feltétele.
M3/1. Ajánlattevő rendelkezik érvényes, általa működtetett, építőipari tevékenységre vagy annak bármely résztevékenységére vonatkozó, bármely nemzeti rendszerben akkreditált környezetirányítási rendszer működtetését igazoló tanúsítvánnyal vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése szerinti egyéb bizonyítékokkal.
M4/1. Ajánlattevő rendelkezik érvényes, általa működtetett, építőipari tevékenységre vagy annak bármely résztevékenységére vonatkozó, bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségirányítási rendszer működtetését igazoló tanúsítvánnyal vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti egyéb bizonyítékokkal.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Teljesítési Biztosíték mértéke 5 %-a
Jótállási Biztosíték mértéke 5 %-a.
Késedelmi kötbér mértéke késedelmes teljesítés esetén 1%/nap
Hibás teljesítési kötbér mértéke 1%/nap
Meghiúsulási kötbér mértéke 25%
A vetítési alap valamennyi esetben a Szerződés szerinti nettó ajánlati ár.
Jótállás: az átadás-átvételi jegyzőkönyv Ajánlatkérő általi aláírásától számított 60 hónap.
Előleg visszafizetési biztosíték mértéke: a szerződés szerinti nettó ajánlati ár 5%-a és az igénybe vett előleg mértékének különbözete.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF.
A nyertes ajánlattevő a szerződésben meghatározottak szerint a műszaki ellenőr által igazolt teljesítést követően jogosult – a munkaterület átadását követően a konkrét munkák függvényében – az előlegszámlán túlmenően 3 db rész és 1 db végszámlát kiállítani a szerződésben részletezettek szerint. A részszámlák benyújtására 30 naponta van lehetősége ajánlattevőnek. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a számla kézhezvételét követően átutalással teljesíti, a Kbt. 135. §-ban és a 322/2015 (X.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti módon és határidőben.
Ajánlatkérő 15% előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előleg visszafizetésére az egyes részszámlákból egyenlő mértékben kerül sor.
Ajánlatkérő a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás 10%-nak megfelelő tartalékkeretet biztosít. A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. Az előbbi esetekben a tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után szerződésmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét. A tartalékkeret a szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunka elvégzésére is felhasználható, feltéve, hogy a fenti esteknek megfelel.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) és a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben foglaltakra.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/03/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/03/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Az eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege a bontási jegyzőkönyvben feltüntetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 9.200.000,- Ft
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11707024-20480703-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: VI.3.12) 2. pontban részletezve.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
x Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: 2019/02/26 (éééé/hh/nn) és helye: 2089 Telki, Szajkó u. 39.
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Ajánlatkérő az ár tekintetében adható pontszámot a fordított arányosítás módszerével, a szakemberek többlettapasztalata esetén az egyenes arányosítás módszerével számítja ki a dokumentációban részletezettek szerint.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
2. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásával egyidejűleg kell 9.200.000,- HUF, értékben az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A pénzösszeg Ajánlatkérő 11707024-20480703-00000000 számú számlaszámára utalható vagy teljesíthető pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetést, átutalást igazoló dokumentum (Ajánlatkérő nem várja el bank által kiállított igazolás benyújtását) másolati példányát, bankgarancia levél vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó -kötelezvény másolati példányát ajánlattevő köteles az ajánlathoz csatolni.
3. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.
4. Amennyiben az ajánlatkérő az írásbeli összegezésben második legkedvezőbb ajánlattevőt megnevez, (a nyertes visszalépése esetén) a második legkedvezőbb ajánlattevővel kerül megkötésre a szerződés.
5. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § szerint teljes körűen biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
6. Az ajánlattevő köteles megfelelni a környezetvédelmi, szociális és munkajog i követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A közbeszerzési dokumentumban megjelölésre kerülnek azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.)
7. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket részletesen a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
8. Ha bármely, az ajánlatban csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor a nem magyarnyelvű irat ajánlattevő általi magyar nyelvű felelős fordítását is csatolására kell.
9. Részajánlat tételére ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget tekintettel arra, hogy a feladat összetettsége és a rendelkezésre álló rövid határidő kizárja a részajánlat tétel lehetőségét.
10. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.
11. Ajánlattevőnek a szerződés megkötésének időpontjában rendelkeznie kell a KD-ben meghatározott felelősségbiztosítással. Ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát az ajánlathoz csatolnia kell.
12. Az alkalmassági követelmény körében bemutatott felelős műszaki vezető szakembereknek a szerződéskötés időpontjára FMV jogosultsággal kell rendelkeznie és szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében. Ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát az ajánlathoz csatolnia kell.
13. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket részletesen a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
14. A helyszíni bejárásra a VI.3.3. pontban megadott napon és helyen 10 órai kezdettel kerül sor. A bejárás során ajánlatkérő kérdésekre nem válaszol, szóbeli tájékoztatást nem ad, csak a helyszín kerül bemutatásra. Az esetleg felmerülő kérdéseket jelenlévők a bejárást követően írásban tehetik fel az EKR-en keresztül.
15. Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Takács György 00393.
16. Az ajánlatnak projekttervet kell tartalmaznia a dokumentációban meghatározott feltételek szerint. Ajánlatkérő a projekttervet nem tekinti a szakmai ajánlat részének, ezért annak hiánypótlására lehetőséget biztosít.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/02/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges