Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:25126/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft.
Teljesítés helye:HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Állami tulajdonú gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Tejgazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31894001
Postai cím: Lucsony Utca 24.
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Császár Gábor
Telefon: +36 305028329
E-mail: kozbeszerzes@mtki.hu
Fax: +36 96215789
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtki.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Állami tulajdonú gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Tejgazdálkodás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Központ építés
Hivatkozási szám: EKR000428192019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Mosonmagyaróvár 1075/43 hrsz-ú ingatlanon új ép Kut., Fejl. és Innov. Kp., Kísérl. üzem, Laboratórium, K+F, Adminisztr. és egyéb ép., parkoló (60 db) és utak, járdák építése
Épület ismertetése:
Ált. és kieg. terek (földsz. és em.), Mikrobiol. labor. (fsz.) 395,05 m2, Fiz-kémiai labor. (fsz.) 330,55 m2, Tejvizsgáló labor. (fsz.) 163,45 m2, Nyerstej minősítő labor, Érzékszervi labor. (em.) és biotechnológia labor. (em.) 33,80+69,05+161,05 m2, Kutató-élelmiszervizsgáló labor. Raktári és kiszolg. zóna 112,50 + 128,90 m2, Tejfeldolg. üzem (fsz.) 808,90 m2, Kut.+fejl. (em.) 246,10 m2, Kereskedelmi részleg, raktár 447,90 m2, Látog. közp.: könyvtár, kiállító, konf.terem 355,70 m2, Adminisztr. közp.: gazd., keresk. 39,10+130,50+66,70 m2
1075/43 Hrsz. ingatlanon: Épület összes br. alapter.:4 086,25 m2, Parkolók és közl. utak összes br. alapter.:2 683,64 m2, Zöldter.:3 230,11 m2
1075/44. Hrsz. ingatl: Parkolók és közl. utak összes br. alapter.:1 080,40 m2 Zöldter.:1 100,60 m2, Ép. magasság:7,43 m
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kutatási,Fejlesztési és Innovációs Központ építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7 IA16-4,IA36-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft., 9200 Mosonmagyaróvár, HRSZ. 1075/43 és 1075/44
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Mosonmagyaróvár 1075/43 hrsz-ú ingatlanon új építésű Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Központ, Kísérleti üzem, Laboratórium, K+F, Adminisztrációs és egyéb funkciójú épület építése, parkoló (60 db) és közlekedő utak, járdák építése
2. Épület ismertetése:
3. Általános és kiegészítő terek (földszint és emelet) 329,75 m2 + 164,10 m2 + 371,95 m2 + 200,00 m2 + 168,05 m2
4. Mikrobiológiai laboratórium (földszint) 395,05 m2: Akkreditált kutató-élelmiszervizsgáló laboratórium, mely elsősorban az élelmiszer- és gyógyszeripar számára végez komplex mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatokat.
5. Fizikai-kémiai laboratórium (földszint) 330,55 m2: Akkreditált kutató-élelmiszervizsgáló laboratórium, mely elsősorban az élelmiszer- és gyógyszeripar számára végez komplex fizikai-kémiai laboratóriumi vizsgálatokat.
6. Tejvizsgáló laboratórium (földszint) 163,45 m2: Nyerstej minősítő laboratórium.
7. Érzékszervi laboratórium (emelet és biotechnológia laboratórium (emelet) 33,80 m2 + 69,05 m2 + 161,05 m2: Kutató-élelmiszervizsgáló laboratórium.
8. Raktári és kiszolgáló zóna 112,50 + 128,90 m2
9. Tejfeldolgozó üzem (fölszint) 808,90 m2: Kutatási tevékenységek kivitelezése tejiparon belül és egyéb élelmiszeripari, takarmányipari területeken. Ezen belül fő tevékenységek a tej komplett elsődleges feldolgozása, hőkezelés, sajtok, fermentált tejtermékek előállítása, ömlesztés, membránszeparáció, kristályosítás, mikro-partikuláció, vákuumbepárlás, porlasztva szárítás.
10. Kutatás + fejlesztés (emelet) 246,10 m2: Új tejtermékek megtervezésére, korszerű gyártástechnológiák kidolgozására, ipari adaptációjára és az új termékek minőség-ellenőrzésére irányuló tevékenység területei. Szoros funkcionális kapcsolat a tejfeldolgozó üzemmel.
11. Kereskedelmi részleg, raktár 447,90 m2: Természetes élelmiszeripari összetevők és adalékanyagok raktározása és értékesítése: tejipari enzimek, borászati élesztők, növényi kivonatok és színezékek, változatos élelmiszeripari adalékok, sajtkésztés adalékanyagai, aromák stb. Jellemzően kis terjedelmű termékek.
12. Látogatói központ: könyvtár, kiállító, konferenciaterem 355,70 m2
13. Adminisztrációs központ: gazdasági, kereskedelmi 39,10 + 130,50 + 66,70 m2
14. 1075/43 Hrsz. ingatlanon:
Épület összes bruttó alapterülete: 4 086,25 m2
Parkolók és közlekedő utak összes bruttó alapterülete: 2 683,64 m2
Zöldterület: 3 230,11 m2
1075/44. Hrsz. ingatlanon:
Parkolók és közlekedő utak összes bruttó alapterülete: 1 080,40 m2
Zöldterület: 1 100,60 m2
Építmény magasság 7,43 m
A részajánlattételi lehetőség kizárásának indoklása:
Egy építési engedélyben foglalt kivitelezési feladatok végrehajtása a szerződés tárgya; a kivitelezési munkák építészetileg és technológiailag összetett építményre vonatkoznak, a feladatokat egy időben kell ellátni, összetettségük miatt a kivitelezési tevékenységnek egy kézben kell maradnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Vállalt többletjótállás a minimálisan kötelező 36 hónaphoz képest (min. 0 max. 24 hónap) 10
2 2. Projektvezető 36 hónapon felüli, a felhívás III.1.3) M2.a pont szerinti többlet szakmai tapasztalata (min. 0 max. 24 hónap) 8
3 3. Szerkezetépítési, vagy építész műszaki vezető 36 hónapon felüli, a felhívás III.1.3) M2.b pont szerinti többlet szakmai tapasztalata (min. 0 max. 24 hónap) 4
4 4. Épületgépész műszaki vezető 36 hónapon felüli, a felhívás III.1.3) M2.c pont szerinti többlet szakmai tapasztalata (min. 0 max. 24 hónap)  4
5 5. Villamossági műszaki vezető 36 hónapon felüli, a felhívás III.1.3) M2.d pont szerinti többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 max. 24 hónap)  4
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 084 - 198294
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Kutatási,Fejlesztési és Innovációs Központ építése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 007086 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjára hivatkozással eredménytelen , mivel a – Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1. Közös ajánlattevő neve: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 8900 Zalaegerszeg Millennium Köz 1.
Adószám: 10738885-2-20
Közös ajánlattevő neve: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Székhelye: 9400 Sopron Ipar Körút 13.
Adószám: 11121426-2-08
2. Ajánlattevő neve: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1095 Budapest, IX. Hídépítő Utca 1-12.
Adószám: 25098367-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)