Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/28
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.08.
Iktatószám:2515/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Mikepércs Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:4271 Mikepércs Rózsás utca Hrsz:576/1, 4271 Mikepércs Rákóczi utca Hrsz:710, 4271 Mikepércs Hold utca Hrsz:638,
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:V-House-Inköz Plusz Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mikepércs Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55650513
Postai cím: Kossuth Utca 1
Város: Mikepércs
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4271
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Vántus Tamás
Telefon: +36 52398111
E-mail: onkormanyzat@mikepercs.hu
Fax: +36 52569006
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mikepercs.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Rózsás és Rákóczi utcák felújítása Mikepércsen”
Hivatkozási szám: EKR000705222018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Rózsás és Rákóczi utcák felújítása Mikepércsen”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4271 Mikepércs Rózsás utca Hrsz:576/1,
4271 Mikepércs Rákóczi utca Hrsz:710,
4271 Mikepércs Hold utca Hrsz:638,
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Rózsás és Rákóczi utcák felújítása Mikepércsen” című projekt kivitelezése a műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
A Rózsás utca tervezett burkolata a kezdőszelvénynél csatlakozik a, végszelvénynél (0+153,87 km szelvénynél) pedig a Rózsás utca meglévő burkolatához. A tervezett burkolatot 4,25 méteres szélességben, szegély nélküli kialakítással egyoldali eséssel, a meglévő nyílt csapadékvíz elvezető árok felé terveztük kialakítani. A szelvényezés szerinti bal oldalon 1,00, jobb oldalon 1,25 méteres padka kialakítását terveztük. A 0+025,93-0+029,43;0+066,50-0+069,50;0+106,34-0+109,34 km szelvények között a tervezett út jobb oldalán kiemelt szegély építését tervezzük a meglévő közmű oszlopok védelme érdekében. A Hold utca tervezett burkolata csatlakozik a Rózsás utca tervezett szakaszának 0+142,60 km szelvényéhez. A tervezett burkolat szélessége 4,25 méter, szegély nélküli kialakítású. A burkolatot egyoldali eséssel terveztünk kialakítani, melyet a szelvényezés szerinti jobb oldali nyílt szikkasztó árok felé alakítunk ki. A Rákóczi utca tervezett burkolata a kezdőszelvényben csatlakozik az Irinyi utca meglévő burkolatához, a végszelvényében (0+171,76 km szelvényben) a Hold utca tervezett burkolatához. A tervezett szakasz szegély nélküli kialakítású, egyoldali oldalesésű, melyet a meglévő nyílt szikkasztó árok felé terveztünk kialakítani. A Homok utca tervezett burkolata a meglévő burkolathoz hasonlóan 3,00 méter szélességű, szegély nélküli kialakítású, kétoldali 0,5 méteres padka kialakításával terveztük megvalósítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21599 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Rózsás és Rákóczi utcák felújítása Mikepércsen”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/14 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: V-House-Inköz Plusz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67209347
Postai cím: Sport Út 20
Város: Nagykálló
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4320
Ország: Magyarország
E-mail: aszfalt01@freemail.hu
Telefon: +36 708825940
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 29897438
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4271 Mikepércs Rózsás utca Hrsz:576/1,
4271 Mikepércs Rákóczi utca Hrsz:710,
4271 Mikepércs Hold utca Hrsz:638,
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Rózsás és Rákóczi utcák felújítása Mikepércsen” című projekt kivitelezése a műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
A Rózsás utca tervezett burkolata a kezdőszelvénynél csatlakozik a, végszelvénynél (0+153,87 km szelvénynél) pedig a Rózsás utca meglévő burkolatához. A tervezett burkolatot 4,25 méteres szélességben, szegély nélküli kialakítással egyoldali eséssel, a meglévő nyílt csapadékvíz elvezető árok felé terveztük kialakítani. A szelvényezés szerinti bal oldalon 1,00, jobb oldalon 1,25 méteres padka kialakítását terveztük. A 0+025,93-0+029,43;0+066,50-0+069,50;0+106,34-0+109,34 km szelvények között a tervezett út jobb oldalán kiemelt szegély építését tervezzük a meglévő közmű oszlopok védelme érdekében. A Hold utca tervezett burkolata csatlakozik a Rózsás utca tervezett szakaszának 0+142,60 km szelvényéhez. A tervezett burkolat szélessége 4,25 méter, szegély nélküli kialakítású. A burkolatot egyoldali eséssel terveztünk kialakítani, melyet a szelvényezés szerinti jobb oldali nyílt szikkasztó árok felé alakítunk ki. A Rákóczi utca tervezett burkolata a kezdőszelvényben csatlakozik az Irinyi utca meglévő burkolatához, a végszelvényében (0+171,76 km szelvényben) a Hold utca tervezett burkolatához. A tervezett szakasz szegély nélküli kialakítású, egyoldali oldalesésű, melyet a meglévő nyílt szikkasztó árok felé terveztünk kialakítani. A Homok utca tervezett burkolata a meglévő burkolathoz hasonlóan 3,00 méter szélességű, szegély nélküli kialakítású, kétoldali 0,5 méteres padka kialakításával terveztük megvalósítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/02/20 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 29897438
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: V-House-Inköz Plusz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67209347
Postai cím: Sport Út 20
Város: Nagykálló
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4320
Ország: Magyarország
E-mail: aszfalt01@freemail.hu
Telefon: +36 708825940
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/24 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés IV. 2. pontjának első bekezdése:
„IV.2 Befejezés:
Teljesítés határideje: a szerződés aláírását követő 60 nap, de legkésőbb 2018.12.31.
Megrendelő előzetes értesítés mellet előteljesítést elfogad.
Az alábbiak szerin módosul:
„IV.2 Befejezés:
Teljesítés határideje: 2018.02.20.
Megrendelő előzetes értesítés mellet előteljesítést elfogad.
A vállalkozási szerződés 1.számú és jelen 2. számú módosítással nem érintett részei változatlanok maradnak.
Indokolás:
Vállalkozó akadályt közölt azzal az indokkal, hogy a kivitelezési munkák végzése során az utcában lakók ellenállása miatt nem volt lehetséges a tervekben szereplő csapadékvíz szikkasztó árkok megépítése. Az akadályközlés a Megrendelő műszaki ellenőre által megvizsgálásra és elfogadásra került azzal, hogy a lakosokkal szükséges egyeztetéseket a Megrendelő 2019.01.31. napjáig lefolytatja, majd az akadály elhárulását követően a Vállalkozónak az elmaradt munkát 2019. február 20. napjáig kell befejeznie.
Kbt. szerinti:
A Szerződésmódosítás megfelel a jogszabályi [vö. 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontja] követelményeknek, figyelemmel az alábbiakra:
(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
Nem volt előrelátható, hogy a lakosság ellenállásába ütközik a csapadékvíz szikkasztó árkok megépítése.
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
A szerződés ellenértéke nem változik.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Indokolás:
Vállalkozó akadályt közölt azzal az indokkal, hogy a kivitelezési munkák végzése során az utcában lakók ellenállása miatt nem volt lehetséges a tervekben szereplő csapadékvíz szikkasztó árkok megépítése. Az akadályközlés a Megrendelő műszaki ellenőre által megvizsgálásra és elfogadásra került azzal, hogy a lakosokkal szükséges egyeztetéseket a Megrendelő 2019.01.31. napjáig lefolytatja, majd az akadály elhárulását követően a Vállalkozónak az elmaradt munkát 2019. február 20. napjáig kell befejeznie.
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
Nem volt előrelátható, hogy a lakosság ellenállásába ütközik a csapadékvíz szikkasztó árkok megépítése.
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 29897438 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 29897438 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben