Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/28
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.10.
Iktatószám:25183/2019
CPV Kód:45111290-7
Ajánlatkérő:Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:24802, 24796/3, 24796/2, 24796/2, 24796/1,24770/2, 24795, 18499, 18542, 18620, 18638, 18681, 18817, 24720, 18777/1, 18777/2,18777/5,18777/9,
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:F-Építő Generál Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95326834
Postai cím: Alsó Utca 1.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Konkoly Zita
Telefon: +36 23522328
E-mail: konkoly.zita@erd.hu
Fax: +36 23522384
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.erd.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.erd.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Közműfejlesztés a Velencei úton
Hivatkozási szám: EKR000701682018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111290-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Közműfejlesztés a Velencei úton
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45247130-0
További tárgyak:71322200-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 24802, 24796/3, 24796/2, 24796/2, 24796/1,24770/2, 24795, 18499, 18542, 18620, 18638, 18681, 18817, 24720, 18777/1, 18777/2,18777/5,18777/9,
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vízhálózat kapacitásfejlesztés, nyomásfokozó, tűzivíz biztosítása alprojekt megvalósítása céljából a meglévő létesítési engedéllyel rendelkező tervek alapján a kiviteli tervek elkészítése és a kivitelezés végrehajtása az alábbi ingatlanokon.
V1 nyomvonal :
Intéző utcában a 24802 hrsz-ú önkormányzati ingatlan, az Intéző utcáról a Képviselő utca irányába 24796/3 hrsz-ú és 24796/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan
V1 és V5 jelű nyomvonal: 24796/2, tározó: 24796/1
V2 jelű nyomvonal:
a Tollnok utca hrsz.: 24770/2
a Képviselő utca hrsz: 24795
a Technikus utca hrsz.: 24725
a Képviselő utca hrsz.: 18499,
a Bíró utca hrsz.: 18542
a Képviselő utca hrsz.: 18620
a Jegyző utca hrsz.: 18638
a Képviselő utca hrsz.: 18681
a Mérnök utca hrsz.: 18817,
V3 nyomvonal:
Mérnök utca hrsz.: 24720
Tolmács utca kapcsán történő önkormányzati kisajátításokkal érintett hrsz-ok:
18777/1
18777/2,
18777/5,
18777/9,
V4 nyomvonal:
18777/10, 18778/4, 18777/10.
Részletes leírást a vonatkozó műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
24570 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Közműfejlesztés a Velencei úton
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: F-Építő Generál Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61910744
Postai cím: Budai Út 14
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@f-epito.hu
Telefon: +36 12858343
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12878677
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 285600000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111290-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45247130-0
További tárgyak:71322200-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 24802, 24796/3, 24796/2, 24796/2, 24796/1,24770/2, 24795, 18499, 18542, 18620, 18638, 18681, 18817, 24720, 18777/1, 18777/2,18777/5,18777/9,
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vízhálózat kapacitásfejlesztés, nyomásfokozó, tűzivíz biztosítása alprojekt megvalósítása céljából a meglévő létesítési engedéllyel rendelkező tervek alapján a kiviteli tervek elkészítése és a kivitelezés végrehajtása az alábbi ingatlanokon.
V1 nyomvonal :
Intéző utcában a 24802 hrsz-ú önkormányzati ingatlan, az Intéző utcáról a Képviselő utca irányába 24796/3 hrsz-ú és 24796/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan
V1 és V5 jelű nyomvonal: 24796/2, tározó: 24796/1
V2 jelű nyomvonal:
a Tollnok utca hrsz.: 24770/2
a Képviselő utca hrsz: 24795
a Technikus utca hrsz.: 24725
a Képviselő utca hrsz.: 18499,
a Bíró utca hrsz.: 18542
a Képviselő utca hrsz.: 18620
a Jegyző utca hrsz.: 18638
a Képviselő utca hrsz.: 18681
a Mérnök utca hrsz.: 18817,
V3 nyomvonal:
Mérnök utca hrsz.: 24720
Tolmács utca kapcsán történő önkormányzati kisajátításokkal érintett hrsz-ok:
18777/1
18777/2,
18777/5,
18777/9,
V4 nyomvonal:
18777/10, 18778/4, 18777/10.
Részletes leírást a vonatkozó műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 327196226
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: F-Építő Generál Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61910744
Postai cím: Budai Út 14
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@f-epito.hu
Telefon: +36 12858343
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12878677
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/06 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Vállalkozó és Megrendelő műszaki ellenőre a kivitelezési munkák során megállapította, hogy a szerződés mellékletei alapján végzett építési feladatokon felül további kapcsolódó, előre nem látható munkák jelentkeztek, melyek végrehajtása szükséges és indokolt. A feladatok három részből tevődnek össze:
I. A Velencei úthoz kapcsolódó új bekötőút építése miatt nyomvonal módosítás vált szükségessé, melynek következtében acél védőcső beépítési munkák elvégzése szükséges.
II. Az újonnan épült jégcsarnokhoz új vízbekötés létesítése és tűzcsap telepítése szükséges.
III. A meglévő DN200 AC vezeték kiváltása is szükséges a jégcsarnok és Tolmács utcai vasúti átvezetésig.
A szerződésmódosítás érinti a vállalkozói díjat. Felek a tárgyi szerződést közös megegyezéssel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának megfelelően módosítják.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Más építési beruházások, melyek nem a Megrendelő beruházásai, időközben befejeződtek vagy a megvalósításuk során új igények jeletkeztek, melyek kihatással vannak a tárgyi projektre, tekintettel arra, hogy a tárgyi építési beruházás a terület valamennyi építési beruházását és megvalósult építéseit hivatott szolgálni.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 285600000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 327196226 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben