Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/6
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.09.
Iktatószám:0252/2019
CPV Kód:37400000-2
Ajánlatkérő:Magyar Ergométer Szövetség
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye: 1191 Budapest, Üllői út 241.;Ajánlatkérő székhelye: 1191 Budapest, Üllői út 241.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Orrlabda.hu Kft;Orrlabda.hu Kft
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egyéb sporttevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Ergométer Szövetség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59393016
Postai cím: Üllői Út 241.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1191
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Gábor
Telefon: +36 704080798
E-mail: info@ergometerszovetseg.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ergometerszovetseg.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Egyéb sporttevékenység
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sporteszközök beszerzése 2 részben
Hivatkozási szám: EKR000706182018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37400000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
,,EFOP-1.8.6-17-2017-00022 számú projekt keretében ergométer sporteszközök és testösszetétel analizáló készülék és a hozzá kapcsolódó adatfeldolgozó szoftver beszerzése 2. részben"
1. rész: Kajak ergométer (3 db): 1. Ülés - Karbon ülőfelület ergonómikus kialakítású. - Az ülés pozíciója magasságban és dőlésszögben állítható. - A magasság állítást egyéb szerszámok használata nélkül lehet végezni. 2. Lábtámasz - Párhuzamos csúszósínen állítható
fém platform. - A lábtámasz csúszásmentes gumírozott bevonattal ellátva a támasztólábak érintkezési felületein. - Távolság állíthatóság
minimum 15 cm hosszúságban. - A távolság állítás külön szerszám használata nélkül végezhető. - A lábtámasz tartozéka kell legyen az
állítható lábfej leszorító egység, ami ugyancsak külön szerszám használata nélkül állítható. 3. Ellenállás - Légellenállás elven működő
lapátos kivitelű forgó dob - Az ellenállás fokozatmentesen legalább 10-ig skálázott állítható nehézségi fokozattal - A forgódob, és
lapátjai biztonságos védőburkolattal ellátott. - Az erőátvitel részt, oldalanként, csapágyazott ék alakú kötél vezetésére, és
pozicionálására szolgáló csigasor, és oldalanként egy a forgódob tengelyére szerelt gumírozott ék profilúszabadonfutó (kuplung)
alkotja - A csigasor, és a kuplung gondozásmentes magas minőségű, és porvédő burkolattal ellátott csapágyazással ellátott - A csigasor
a fémvázra erősített műanyag burkolat mögé elhelyezve a balesetek, és idegen tárgy beakadása ellen védve 4. Lapát - legalább 140-
190 cm között fokozatmentesen állítható nyél 5. Kötélzet/visszahúzó gumiheveder - statikus terhelésre tesztelt kötél 6. Vázszerkezet -
szét, összecsukható - vízszintes és állított tárolási opció - görgők segítségével könnyen mozgatható - szerszám nélküli állíthatóság 7.
Computer, és funkciói - időmérés - távolságmérés - kalóriamérés - watt mérés - kör mérés - fordulatszám 8. Dimenziók: - az ergométer
ne legyen nehezebb 50 kg-nál
2. rész: Testösszetétel analizáló készülék a hozzá kapcsolódó adatfeldolgozó szoftverrel (1 db): -
legalább az alábbi egészségügyi méréseket lehessen vele elvégezni: vázizomtömeg, testzsír százalék, szegmentált lágytest analízis,
testsúly, testösszetétel analízis. - a berendezés az összegyűjtött adatokat wi-fi és bluetooth adatátviteli technológiával is meg tudja
osztani - a berendezés szoftvere bizonyos mérések historikus eredményeit grafikusan is meg tudja jeleníteni - a berendezés képes akár
60 mp alatt testösszetétel és testvíz százalékmérést végezni - a mért személy adatait a testösszetétel analizáló készülék rendezze
egységes szerkezetű adatlapokra - a készülék saját memóriájában tárolt adatokról készíthető legyen biztonsági mentés külső
adathordozóra (pl.: USB kulcsra) - ajánlatkérő jogosulttá válik a szoftver teljeskörű és rendeltetésszerű használatára a pályázatban
rögzített célok elérése érdekében, felhasználószám korlátozás nélkül - A vételár magában foglalja a készülék mellett a szoftver licenc
díját, melynek megfizetésével ajánlatkérő annak használati jogát szerezi meg.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 6300000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kajak ergométer beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37400000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye: 1191 Budapest, Üllői út 241.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Kajak ergométer (3 db): 1. Ülés - Karbon ülőfelület ergonómikus kialakítású. - Az ülés pozíciója magasságban és dőlésszögben
állítható. - A magasság állítást egyéb szerszámok használata nélkül lehet végezni. 2. Lábtámasz - Párhuzamos csúszósínen állítható
fém platform. - A lábtámasz csúszásmentes gumírozott bevonattal ellátva a támasztólábak érintkezési felületein. - Távolság állíthatóság
minimum 15 cm hosszúságban. - A távolság állítás külön szerszám használata nélkül végezhető. - A lábtámasz tartozéka kell legyen az
állítható lábfej leszorító egység, ami ugyancsak külön szerszám használata nélkül állítható. 3. Ellenállás - Légellenállás elven működő
lapátos kivitelű forgó dob - Az ellenállás fokozatmentesen legalább 10-ig skálázott állítható nehézségi fokozattal - A forgódob, és
lapátjai biztonságos védőburkolattal ellátott. - Az erőátvitel részt, oldalanként, csapágyazott ék alakú kötél vezetésére, és
pozicionálására szolgáló csigasor, és oldalanként egy a forgódob tengelyére szerelt gumírozott ék profilúszabadonfutó (kuplung)
alkotja - A csigasor, és a kuplung gondozásmentes magas minőségű, és porvédő burkolattal ellátott csapágyazással ellátott - A csigasor
a fémvázra erősített műanyag burkolat mögé elhelyezve a balesetek, és idegen tárgy beakadása ellen védve 4. Lapát - legalább 140-
190 cm között fokozatmentesen állítható nyél 5. Kötélzet/visszahúzó gumiheveder - statikus terhelésre tesztelt kötél 6. Vázszerkezet -
szét, összecsukható - vízszintes és állított tárolási opció - görgők segítségével könnyen mozgatható - szerszám nélküli állíthatóság 7.
Computer, és funkciói - időmérés - távolságmérés - kalóriamérés - watt mérés - kör mérés - fordulatszám 8. Dimenziók: - az ergométer
ne legyen nehezebb 50 kg-nál
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A 20 naptári napos szállítási határidő előtt vállalt teljesítés (naptári napokban megadva) (minimális megajánlás 0 nap, 10 naptári napnál kedvezőbb megajánlás többletpontot nem kap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.6-17-2017-00022
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Testösszetétel analizáló és hozzá kapcsol szoftver
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
További tárgyak:33124100-6
37400000-2
48180000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye: 1191 Budapest, Üllői út 241.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Testösszetétel analizáló készülék a hozzá kapcsolódó adatfeldolgozó szoftverrel (1 db): -
legalább az alábbi egészségügyi méréseket lehessen vele elvégezni: vázizomtömeg, testzsír százalék, szegmentált lágytest analízis,
testsúly, testösszetétel analízis. - a berendezés az összegyűjtött adatokat wi-fi és bluetooth adatátviteli technológiával is meg tudja
osztani - a berendezés szoftvere bizonyos mérések historikus eredményeit grafikusan is meg tudja jeleníteni - a berendezés képes akár
60 mp alatt testösszetétel és testvíz százalékmérést végezni - a mért személy adatait a testösszetétel analizáló készülék rendezze
egységes szerkezetű adatlapokra - a készülék saját memóriájában tárolt adatokról készíthető legyen biztonsági mentés külső
adathordozóra (pl.: USB kulcsra) - ajánlatkérő jogosulttá válik a szoftver teljeskörű és rendeltetésszerű használatára a pályázatban
rögzített célok elérése érdekében, felhasználószám korlátozás nélkül - A vételár magában foglalja a készülék mellett a szoftver licenc
díját, melynek megfizetésével ajánlatkérő annak használati jogát szerezi meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A 20 naptári napos szállítási határidő előtt vállalt teljesítés (naptári napokban megadva) (minimális megajánlás 0 nap, 10 naptári napnál kedvezőbb megajánlás többletpontot nem kap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.6-17-2017-00022
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kajak ergométer beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Orrlabda.hu Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95971313
Postai cím: Czuczor Utca 3
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
E-mail: orban.gergely@orrlabda.hu
Telefon: +36 304179020
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24372316211
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2847000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2100000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Orrlabda.hu Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95971313
Postai cím: Czuczor Utca 3
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24372316211

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Testösszetétel analizáló és hozzá kapcsol szoftver
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Orrlabda.hu Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95971313
Postai cím: Czuczor Utca 3
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
E-mail: orban.gergely@orrlabda.hu
Telefon: +36 304179020
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24372316211
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4150000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4200000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Orrlabda.hu Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95971313
Postai cím: Czuczor Utca 3
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24372316211

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/10/16 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevők felsorolása:
Ajánlattevő neve: Kajak.hu Kft
Székhelye: 1031 Budapest Római Part 35-36
Adószáma: 12996052-2-41
Ajánlattevő neve: Orrlabda.hu Kft
Székhelye: 2500 Esztergom Czuczor Utca 3
Adószáma: 24372316-2-11
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges