Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:25204/2019
CPV Kód:79713000-5
Ajánlatkérő:Károli Gáspár Református Egyetem
Teljesítés helye:HU110,HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.02.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:egyházi belső jogi személy
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Károli Gáspár Református Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15597353
Postai cím: Kálvin Tér 9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szokolai László
Telefon: +36 309359617
E-mail: szl@t-email.hu
Fax: +36 12351085
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kre.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001602212019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001602212019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: egyházi belső jogi személy
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KRE vagyonvédelemi és portaszolgálati tevékenység
Hivatkozási szám: EKR001602212019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79713000-5
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) 15 épületében (oktatási, irodai, kollégiumi környezetben), mintegy 40.000 m2 nagyságú össz-alapterületen vagyonőri és portaszolgálati/recepciós feladatok ellátása, 1 fő irányító vezető koordinálásában, 36 hónap és opciós lehetőségként további 3+3 hónap időtartamban.
A nyertes ajánlattevő által biztosítandó személyzet az ellátandó feladatkörök alapján irányító vezető, vagyonőr, portás/ recepciós, vonuló szolgálat.
Az első 12 hónapban 33 fő vagyonőr (5780 óra/hó) és 11 fő portás/recepciós (2088 óra/hó), a 13. hónaptól 19 fő vagyonőr (2860 óra/hó) és 25 fő portás (5008 óra/hó) igénybevételével.
Az eseti megrendelésként max. 20 óra vagyonőr és max. 100 óra portás/recepciós szolgáltatás pótlólagos igénylése havonta.
A biztonságtechnikai védelemmel ellátott 6 épület esetében 1 fő élőerős vonulószolgálat biztosítása.
Elvárt többlet szolgáltatás, az Ajánlatkérő vagyonvédelmi szabályzatainak elkészítésében /fejlesztésében való részvétel.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: KRE vagyonvédelemi és portaszolgálati tevékenység
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU120 A teljesítés fő helyszíne: Vagyonvédelemi és portaszolgálati tevékenység ellátása a KRE 13 db budapesti és 2 db nagykőrösi épületében. Karakterkorlát miatt részletes felsorolás a műszaki leírásban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KRE 15 épületében (oktatási, irodai, kollégiumi környezetben - az épületek szintenkénti alaprajzai a műszaki dokumentáció 3.15. számú mellékletében találhatók), mintegy 40.000 m2 nagyságú össz-alapterületen vagyonőri és portaszolgálati/recepiós feladatok ellátása, 1 fő irányító vezető koordinálásában, 36 hónap és opciós lehetőségként további 3+3 hónap időtartamban.
A nyertes ajánlattevő által biztosítandó személyzet az ellátandó feladatkörök alapján:
• irányító vezető
• vagyonőr
• portás/recepciós
• vonuló szolgálat
Az első 12 hónapban 33 fő vagyonőr (5780 óra/hó) és 11 fő portás/recepciós (2088 óra/hó), a 13. hónaptól 19 fő vagyonőr (2860 óra/hó) és 25 fő portás (5008 óra/hó) igénybevételével.
Az eseti megrendelésként max. 20 óra vagyonőr és max. 100 óra portás/recepciós szolgáltatás pótlólagos igénylése havonta.
Az egyes épületekbe kért szolgáltatások a műszaki leírás 3.5 pontjában épületenként részletezve.
Irányító vezető főbb feladatai:
- a vagyonvédelmi személyzet munkabeosztásának elkészítése, irányítása
- a szolgálatban lévő személyzet ellenőrzése
- kapcsolattartás Ajánlatkérő kijelölt alkalmazottjaival
- a vagyonvédelemmel kapcsolatos dokumentumok kezelése
- havi riportot készítése az Ajánlatkérő részére
- a vagyonvédelmi személyzet oktatásának megszervezése
- részvétel a káresemények kivizsgálásában
A Vagyonvédelmi személyzet (portás/recepciós és vagyonőr) főbb feladatai:
- belépő kártyák, kulcsok kezelése
- portásfülke/recepciós pultnál fogadja, tájékoztatja és a megfelelő helyre irányítja a látogatókat
- kezeli a telefont, megadja a kért információt, lejegyezi és továbbítja az üzeneteket
- futárszolgálat, küldemények átadása-átvétele
- igény esetén taxi rendelés
- ételfutárok, csomagküldők fogadása
- címzettek akadályoztatása esetén küldemények átvétele, megőrzése, átadása
- az épületek zárása/nyitása, a zárás előtti épület ellenőrzés
- talált tárgyak kezelése
- a jelentésre kötelezett rendkívüli események esetén az érintett hatóság, illetve Ajánlatkérő kijelölt alkalmazottainak tájékoztatása
Recepciós/portás esetében a 2005. CXXXIII. törvényben foglaltak szerinti vagyonőri képzettség nem elvárás
Vagyonőr főbb feladatai az általános feladatokon túl
- tevékenységét a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben meghatározottak szerint végzi
- vagyonvédelmi szolgáltatás nyújtása, személy- és a vagyon elleni bűncselekmények megelőzése, illetve megakadályozása
- az „Őrutasítás”, illetve az Irányítási Vezető utasításai alapján, pontőrzés, területőrzés, járőrözés, kombinált őrzés
- a szükséges értesítések, jelentések megtétele
- Tűz, elemi kár, közmű meghibásodása, egyéb rendkívüli esemény, a normális üzemtől eltérő működés esetén a lehető legmagasabb szintű élet- és vagyonmentés, kárelhárítás.

Vonuló szolgálat feladatai (a műszaki leírás 3.5.2 pontjában felsorolt 6 épület esetében 1 fő)
A biztonságtechnikai védelemmel ellátott épületnél riasztójelzés beérkezése esetén 15 percen belüli élőerős kiszállás, mely alkalmas az éppen folyamatban lévő cselekmény meghiúsítására
Elvárt többlet szolgáltatások
Az Ajánlatkérő vagyonvédelmi rendszerének folyamatos javítását tűzte ki célul és ebben kéri a nyertes Ajánlatevő közreműködését:
• Szabályzatok elkészítése/fejlesztése
o Az egyetem Vagyonvédelmi Szabályzata
o Őrutasítás
o Csomag/dokumentum kezelés
o Járőr utasítások
Ajánlatevő mérje fel a jelenlegi állapotot, ismerje meg az Ajánlatkérő igényét és az alapján tegyen javaslatot a dokumentációkra. A végső kialakításban pedig tegye meg észrevételeit az Ajánlatkérő megbízottjának. Ennek során a legfontosabb szempontok:
• egységes, minden épületre megfelelő stratégia
• egységes, minden épületet magában foglaló vagyonvédelmi terv
• az egyetem egészére érvényes szabályozás,
• egységes arculat és irányítás az őrzés-védelemben,
• azonos standardok bevezetése
• egységes műszaki feltételek kialakítása
• az élőerős erőforrások optimalizálása
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Opcionális tétel: a szerződés időtartama kétszer 3 hónappal meghosszabbítható.
A II.1.4) és II.2.4) pontokban megadott havi óraszámok átlagos havi óraszámokat jelentenek. A vonuló szolgálat teljesítésében érintett 6 épület közül 5 budapesti, 1 nagykőrösi.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bek. b)-o) és q) pontjaiban, a Kbt. 62.§ (2) bek.-ben, a Kbt. 63.§ (1) bek.-ben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll, figyelemmel a Kbt. 62.§ (3), 63.§ (3) bekezdéseire is.
Igazolás:
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 17.§ (1) bek. meghatározottak szerint kell igazolnia, míg az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a 17.§ (2) bekezdésében meghatározottak szerint. Közös ajánlattevők esetében a Kr. 17.§ (1) bek.-ben meghatározottak szerinti igazolást ajánlattevőnként külön kell benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 63.§ (3); 64.§ (1) és (2); 67.§ (4); 114.§ (2) bekezdéseire, valamint a Kr. 13.§ alkalmazására.
Az előír kizáró okok a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéknél szigorúbbak.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 2005. évi CXXXIII. törvény 1.§ (3) bekezdése
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kötbérek: a nyertes ajánlattevő esetében, neki felróható okból hibásan,késedelmesen teljesít, vagy
a szerződés meghiúsul, vagy szerződést szeg.
a) késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett órák szolgáltatási díja 50%-a;
b) hibás teljesítési kötbér: nettó 30.000,- Ft/alkalom;
c) meghiúsulási kötbér: a "képzett havi díj" 36 -szorosának 30% -a.
További részletek a szerződéstervezet VII. pontjában.
Biztosíték: a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos biztosíték, a "képzett havi díj" 36 -szorosának 5% -a.
A biztosíték részletezve a szerződéstervezet VI. pontjában.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Értékelési szempont: 1. Képzett havi díj–súlyszáma 85. 2. A felhívás M.2. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 3 év szakmai gyakorlati idő feletti szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min:0 max:24 hónap) súlyszám 15.
Kiosztható pontszámok alsó-felső határa 0–10 pont. Pontszámok kiosztásának módszere: az 1.szempont esetében fordított arányosítás, a 2. szempont esetében egyenes arányosítás. Részletesen az Ajánlatkérési dok. I. fejezet 8.1. pontban.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2020/02/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.] Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, összege: 5.000.000 Ft. Teljesíthető a 11705008-20436034 számú bankszámlára történő befizetéssel, továbbá a Kbt. 54.§ (2) bekezdésében meghatározott módok valamelyikén. Igazolás: fizetési bizonylat vagy kötelezvény csatolása. Részletezve az Ajánlatkérési dokumentáció (AD) I. fejezet 10.13. pontban.
2.] Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart, de a helyszínek előzetes egyeztetést követően egyénileg megtekinthetőek. Részletezve AD I. fejezet 4.1. pontban.
3.] Felelősségbiztosítás: A nyertes ajánlattevő köteles évi minimum 150.000.000 Ft értékű személy és vagyonvédelmi szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni. A felelősségbiztosításnak káreseményenként legalább 50.000.000 Ft összegűnek kell lennie a szerződéstervezet V. fejezet 3.4. szerint.
4.] Amennyiben egy dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, azt ajánlattevő az ajánlatba magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bek. alapján ajánlattevő általi fordítást is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
5.] Az aláírási jogosultság ellenőrzésére szolgáló iratokra vonatkozó előírások AD I. fejezet 10.9. pontjában.
6.] Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bek. szerint jár el.
7.] Többváltozatú (alternatív) ajánlat nem tehető.
8.] Ajánlati kötöttség: 30 nap.
9.] Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF, Ajánlatkérő előleget nem biztosít, a finanszírozás forrása:saját. A Nyertes az Ajánlatkérő által írásban igazolt szerződésszerű teljesítést követően havonta egy darab számla benyújtására jogosult. A szerződés ellenértéke a Ptk. 6:155. §, Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak, valamint a Kbt. 135. § (1), (5 - 6), és a (11) bekezdésében foglaltak szerint kerül kiegyenlítésre.A számlák kifizetésének és a költségek elszámolásának részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
10.] Műszaki-szakmai alkalmassági feltételek:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M1. a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (a 36 hónapon belül befejezett, vagy jelenleg is folyamatosan teljesített, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett) legalább 12 hónap időtartam alatt folyamatosan teljesített irodai környezetben végzett referenciával, amely a következő jellemzőkkel bír:
a) legalább 30 000 m2 össz-alapterületű épület(ek)ben vagyonőri és/vagy portaszolgálati/recepciós feladatok ellátása;
b) legalább 16 fő által a 2005. CXXXIII. tv. szerinti vagyonőri tevékenység ellátása;
c) legalább 7 fő által portaszolgálati/recepciós (vagy ettől magasabb szintű vagyonőri) tevékenység ellátása.
Nem előírás az M1. a)-c) követelményeknek egy referencián belüli teljesítése, az egyes követelményeknek meg lehet felelni több referencia egybeszámításával. Ha ajánlattevő az M1. c) követelményt vagyonőri tevékenységgel igazolja, akkor ugyanezen referencia nem használható az M1. b) követelmény igazolására. Ajánlatkérő a referenciák esetében irodai környezetben végzettnek tekinti az oktatási-, vagy irodai-, vagy kollégiumi épületben végzett referencia munkát.
M2. legalább 1 fő irányító-vezető beosztásban lévő személlyel, aki vagyonvédelmi területen irányító-vezető beosztásban szerzett legalább 3 év szakmai gyakorlatot és felsőfokú szakirányú iskolai végzettséggel rendelkezik.
Részletezve az AD I. fejezet 10.7.2.3. pontjában.
Igazolás módja:
Az ajánlatban a Kbt. 114.§ (2) bek. szerint, míg a Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. szerinti felhívásra:
az M1. igazolása a Kr. 21.§ (3) bek. a) pontja, 21.§ (3a) bek. a) pontja, 21/A.§-a, 23.§-a és 24.§ (1) bek. alapján,
az M2. igazolása a Kr. 21.§ (3) bek. b) pontja, végzettség/képzettség igazolása, szakmai önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat.
M1. és M2. igazolására együttes érvénnyel: közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bek., kapacitást nyújtó szervezet esetén a Kbt. 65.§ (7) és (9) bek. figyelembevételével.
Részletezve az AD I. fejezet 10.7. alpontjaiban.
Folytatás: VI.4.3).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§.

VI.3) pont folytatása:
11.] Gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
P1. az utolsó kettő lezárt üzleti évre vonatkozó, számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített beszámolója alapján adózott eredménye e kettő üzleti éve bármelyikében negatív volt.
P2. az utolsó kettő lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (vagyonvédelmi és/vagy portaszolgálati tevékenységből) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el átlagban a 150 millió Ft -ot.
Igazolás módja:
Az ajánlatban a Kbt. 114.§ (2) bek. szerint, míg a Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. szerinti felhívásra:
a P1. igazolása a Kr. 19.§ (1) bek. b) pontja, 19.§ (7) bek. alapján, (A Kr. 19.§ (2) bek. szerinti esetben az ajánlattevő az alkalmasságát az árbevételéről szóló nyilatkozattal igazolja, ekkor cégszerűen aláírt nyilatkozatot csatoljon. Ebben az esetben az alkalmas az ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (vagyonvédelmi és/vagy portaszolgálati tevékenységből) származó nettó árbevétele összesen elérte a 150 millió Ft-ot.);
a P2. igazolása a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja alapján.
P1. és P2. igazolására együttes érvénnyel: közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bek., kapacitást nyújtó szervezet esetén a Kbt. 65.§ (7) és (8) bek. figyelembevételével.
A Kr. 19.§ (3) bek. szerinti esetben az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekinteteben a beszámoló, ill. árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Részletezve az AD I. fejezet 10.6. alpontjaiban.
12.] Az ajánlatba EKR űrlapon csatolni kell:
Felolvasólap a Kbt. 66.§ (5) bek. szerint,
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2),
Kbt.62.§(1)bek. k)kb) alpontja szerinti nyilatkozat,
Kbt.62.§(1)bek. k)kc) alpontja szerinti nyilatkozat,
Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint, nemleges tartalom esetén is,
Nyilatkozat a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról,
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltak szerint, nemleges tartalom esetén is,
Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése - adott esetben,
Nyilatkozat üzleti titokról - adott esetben,
Nyilatkozat teljesítési biztosítékról,
Ajánlati biztosítékról szóló nyilatkozat,
Nyilatkozat felelősségbiztosításról,
Nyilatkozat az ajánlatban bemutatott szakemberről,
Nyilatkozat az ajánlatban bemutatott szakember tapasztalatáról,
Nyilatkozat fordításról - adott esetben,
Nyilatkozat a Kr. 17.§ szerint a kizáró okokról,
Nyilatkozat a Kbt. 114.§ (2) bek. alapján az alkalmasságról
Nyilatkozat a tájékozódási kötelezettség teljesítéséről (Kbt. 73.§ (4)-(5) bek.-re vonatkozóan)
Az ajánlatba - adott esetben - csatolni kell:
Indoklás a Kbt. 44. § (1) bek. szerint,
A Kr. 13.§ szerinti iratok
13.] Bontás helye és ideje: EKR, 2020.02.03. 14:00 óra.
14.] FAKSZ: Szokolai László, lsz.: 00680
15.] Hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint, a 71.§ (6) bek. szerinti korlátozással.
16.] Az 1. értékelési szempont, a képzett havi díj kiszámítása az AD I. fejezet 8.1. pontjában.
17.] Az ajánlatokkal kapcsolatos további előírások az AD-ban.

A II.1.6) pont indoklása:
A KRE új vagyonvédelmi koncepciót dolgozott ki, egységes elvek mentén kívánja az összes épülete őrzését, vagyonvédelmét megoldani. A KRE meghatározta a célokat és eszközöket, amelynek eredményeként hatékonyabb, kockázatokat jelentősen csökkentő rendszer áll fel. A nyertes ajánlattevőnek részt kell vennie a KRE vagyonvédelmi szabályzatainak elkészítésében/fejlesztésében, amely egységes arculattal, szabályozással, végrehajtással az egyetemi önazonosság részét fogja képezni. Továbbá a II.2.4) pontban leírtak szerint a 13. hónaptól változik a vagyonvédelmi létszámigény, és a KRE igényt tart eseti szolgáltatásokra is, melyek több szolgáltató esetében megoldhatatlan szervezési feladatot jelentenének.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)