Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:25243/2019
CPV Kód:45232452-5
Ajánlatkérő:Domaháza Község Önkormányzata
Teljesítés helye:3627 Domaháza Névtelen u 2 1 hrsz, Dózsa György 96/2; 71; 480; 482/5;41 hrsz, Kossuth út 48 hrsz, Ady Endre út 440 hrsz, Névtelen u 415; 484 hrsz, Hangony patak 260 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Domaháza Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61893364
Postai cím: Petőfi Út 9
Város: Domaháza
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3627
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Elek István
Telefon: +36 48446001
E-mail: postmaster@domahaza.t-online.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Domaháza Község csapadékvízelvezetése
Hivatkozási szám: EKR000865722018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232452-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Domaháza Község csapadékvízelvezetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232452-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3627 Domaháza Névtelen u 2 1 hrsz, Dózsa György 96/2; 71; 480; 482/5;41 hrsz, Kossuth út 48 hrsz, Ady Endre út 440 hrsz, Névtelen u 415; 484 hrsz, Hangony patak 260 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A teljesítés helye pontban részletezett helyszíneken csapadékvíz elvezető árok kerül megvalósításra. A tervezett csapadékvíz elvezető árkok befogadója a Hangony patak. Az árkok TB burkoló elemekkel készülnek. A kapu bejárók elbontásra kerülnek, a tervezett kapubejárók Ꝋ 40 betoncsőből épülnek. A magán ingatlanon fedlapos burkolat készül.
Összesen tervezett árok/csatorna hosszak: 2514 m
TB 20/30/30 mederelem: 609 m
TB 30/50/40 mederelem: 1411 m
Ꝋ 40 zárt betoncső: 24 m
Ꝋ 40 kapubejáró áteresz: 410 m
Ꝋ 40 áteresz: 20 m
Ꝋ 60 áteresz: 32 m
Huraton rács: 8 m
Meglévő árok/csatorna hosszak: 61 m
Ꝋ 40 áteresz: 56 m
Ꝋ 60 áteresz: 5 m
Mindösszesen: 2575 m
A tervdokumentációban megjelölt anyagok nevei tájékoztató jellegűek! A dokumentációban megnevezett konkrét gyártmányok, vagy típusok helyett, azokkal mindenben egyenértékű más gyártmányok és típusok is alkalmazhatóak! Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható „azzal egyenértékű” megjelölés mellett (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdése).
A részletes mennyiségek és a műszaki leírás a dokumentációban kerülnek részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 170
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00017

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
01172 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Domaháza Község csapadékvízelvezetése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79228567
Postai cím: Besenyői út 26.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@mentokft.hu
Telefon: +36 302837714
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 75004206
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232452-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232452-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3627 Domaháza Névtelen u 2 1 hrsz, Dózsa György 96/2; 71; 480; 482/5;41 hrsz, Kossuth út 48 hrsz, Ady Endre út 440 hrsz, Névtelen u 415; 484 hrsz, Hangony patak 260 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A teljesítés helye pontban részletezett helyszíneken csapadékvíz elvezető árok kerül megvalósításra. A tervezett csapadékvíz elvezető árkok befogadója a Hangony patak. Az árkok TB burkoló elemekkel készülnek. A kapu bejárók elbontásra kerülnek, a tervezett kapubejárók Ꝋ 40 betoncsőből épülnek. A magán ingatlanon fedlapos burkolat készül.
Összesen tervezett árok/csatorna hosszak: 2514 m
TB 20/30/30 mederelem: 609 m
TB 30/50/40 mederelem: 1411 m
Ꝋ 40 zárt betoncső: 24 m
Ꝋ 40 kapubejáró áteresz: 410 m
Ꝋ 40 áteresz: 20 m
Ꝋ 60 áteresz: 32 m
Huraton rács: 8 m
Meglévő árok/csatorna hosszak: 61 m
Ꝋ 40 áteresz: 56 m
Ꝋ 60 áteresz: 5 m
Mindösszesen: 2575 m
A tervdokumentációban megjelölt anyagok nevei tájékoztató jellegűek! A dokumentációban megnevezett konkrét gyártmányok, vagy típusok helyett, azokkal mindenben egyenértékű más gyártmányok és típusok is alkalmazhatóak! Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható „azzal egyenértékű” megjelölés mellett (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdése).
A részletes mennyiségek és a műszaki leírás a dokumentációban kerülnek részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 170
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 84830957
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79228567
Postai cím: Besenyői út 26.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@mentokft.hu
Telefon: +36 302837714
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Kivitelező 2019. október 29.-én benyújtott a Ptk. 6:244 § 2. bekezdésén alapuló igénye pótmunka kimutatás alapján.
1.) 3.1 pont vállalkozási díj:
Vállalkozó a vállalkozási díjon felül jogosult 9.826.751 Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 12.479.974 Ft, azaz Tizenkettőmillió-négyszázhetvenkilencezer-kilencszázhetvennégy forint összegű pótmunka díjra.
2.) A szerződés 3.3 pontja kiegészül:
Pótmunka számlázása: a jelen szerződésmódosítás napját követő napon.
Fizetési határidő: 90 naptári nap
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A költségvetésben szereplő ivóvezeték kiváltáson felül, az ÉRV Zrt. további közműkiváltást írt elő.
A terven és közműtérképen nem szereplő, műszaki ellenőr által előírt, meglévő csapadékvíz gyűjtők bekötése vált szükségessé.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 75004206 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 84830957 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A II.2.5) pont, VI.1.5) pont, a VI.2.1) pont:
A szerződés 2.1. pontja alapján a kivitelezési munkák teljesítési határideje „a munkaterület átadásától számított 170 nap”, mely alapján a kivitelezés teljesítésének dátuma 2019. október 31. lett. Ezen időpontra elkészült a pótmunkával kapcsolatos kivitelezés is, azaz a kivitelezésre rendelkezésre álló teljesítési időtartam nem változott. A kivitelezés során előre jelzett pótmunka pontos végleges, összesített számszaki meghatározására, a kivitelezés befejezését követően kerülhetett sor, ekkor vált véglegessé a szükséges bekötések és kiváltások pontos száma, ennek dátuma 2019. október 29. Ezzel összhangban a szerződés módosítási kérelem kelte 2019. október 29-e.
A kivitelező által jelzett pótmunkaigény végleges - az előzetes bejelentések és a kivitelezés közbeni műszaki szükségszerűségek jóváhagyásainak ellenőrzésével - jogosságát a műszaki ellenőr 2019. 11. 29.-én fogadta el és igazolta le azok teljesítését is. Tekintettel arra, hogy a szerződés módosítás képviselőtestületi hatáskör, ezért a műszaki ellenőri igazolás után kerülhetett a testületi ülés napirendi pontjai közé, melynek dátuma 2019. 12. 05. A döntést követően 2019. 12. 16-án került sor a szerződésmódosítás aláírására, amely 2019. 12. 23-án feltöltésre került.
A kivitelező fizikailag 2019. október 31-ig elvégezte a felmerült pótmunkákat – a kivitelezés folyamán, a felmerülésével egy időben történt előre jelzés és egyeztetés alapján -, amelyeket egyesítetten bejelentett a Megbízónak, Azonban a szerződés módosítás folyamata, a testületi ülés szükségessége miatt hosszabb időt vett igénybe, amely azonban a szerződés időtartamán és teljesítési határidején belül, a szerződés hatálya alatt szabályszerűen történt, tekintettel arra, hogy egy szerződés, addig hatályos amíg az abban foglalt kötelezettségét mindkét szerződő fél teljesíti.
Az eredeti szerződés szerinti végszámla pénzügyi teljesítése 2020. januárban történt, a pótmunka számla még jelenleg sincs kifizetve, így a szerződés jelenleg is hatályban van.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben