Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:25281/2019
CPV Kód:45231112-3
Ajánlatkérő:MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU233
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MVM OVIT Villamos-távvezeték Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK06068
Postai cím: Pf .: 71.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi
Telefon: +36 75506750
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.atomeromu.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Biztonsági hűtővízrendszer DN200 mm és a feletti csővezetékek rekonstrukciója
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45231112-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Biztonsági hűtővízrendszer DN200 mm és a feletti csővezetékek rekonstrukciója
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71334000-8
További tárgyak:44162100-4
44161000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: HU233 A teljesítés fő helyszíne: MVM Paksi Atomerőmű Zrt., 7030 Paks, 8803/17. hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Biztonsági hűtővízrendszer DN200 mm és a feletti csővezetékek rekonstrukciója: átalakítási munkák fővállalkozói konstrukcióban történő komplex megvalósítása: tervezés, anyagbeszerzés, gyártás, csővezetéki előszerelés saját telephelyen, gépész, villamos és irányítástechnikai kivitelezés és üzembe helyezés a megrendelő telephelyén. A rekonstrukció során a technológiai rendszeren mintegy 2050 tonna (DN200-DN700) csővezeték cseréjét és 1900 db armatúra beépítését kell elvégezni DN 20-DN 700 mérettartományban az alábbiak szerint:
1. Iker blokkra közös udvartéri vezetékek állapotfelmérése a KI_323_2012_E+_12_12 hivatkozási számú VEIKI Energia+ Kft által készített „A Paksi Atomerőmű (PAE) biztonsági hűtővízrendszeréhez tartozó nagyátmérőjű, részben földbe fektetett csővezetékeinek állapot-felmérése.” című MKD szerint. Az elvégzett vizsgálatok kiértékelését követően tervszintű javaslat kidolgozása a rekonstrukció gazdaságos, műszakilag optimális megoldására. A beépítésre kerülő armatúrák beszerzése. Gyártóműi átvételek szervezése, bonyolítása.
2. PAE 1-4. blokki Gépész kiviteli terv elkészítése blokkonkénti bontásban. A kiviteli tervnek alkalmasnak kell lennie az átalakítás engedélyeztetésére. A két-két blokkra közös 4. ágak kiépítésére vonatkozó tervet külön kiviteli tervdokumentációkban kell elkészíteni. A kiviteli tervdokumentáció műszaki tartalmát a AE002VXYWDF0003A számú gépész műszaki terv határozza meg részletesen.
3. PAE 1-4. blokk Gépész üzembe helyezési munkaprogramok elkészítése az évenként rekonstruált szakaszokra, majd a teljes rekonstrukció befejezéseként a komplex üzembe helyezés lefolytatására.
4. PAE 1-4. blokk építési kiviteli tervdokumentáció készítése, mely alkalmas az építési engedélyezési eljárás lefolytatására.
5. PAE 1-4. blokki Villamos és irányítástechnikai Kiviteli terv elkészítése, blokkonkénti bontásban az AE 00 2 VXYW DF 0008A műszaki terv alapján, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Fájlforgalmazási Rendszerének (FFR) felhasználásával. A kiviteli tervnek alkalmasnak kell lennie az átalakítás engedélyeztetésére.
6. Behozatali-, beszerzési engedélyezési dokumentáció elkészítése villamos és irányítástechnikai területen.
7. PAE 1-4. blokki villamos és irányítástechnikai Üzembe helyezési munkaprogramok elkészítése.
8. Az átalakítás által érintett minden szakterület vonatkozásában a módosítandó VBJ fejezetek, üzemviteli dokumentációk: kezelési utasítások, tesztelési utasítások, üzemviteli sémák, reteszkönyvek elkészítése nyomtatott- és korrektúrával javított elektronikus formátumban.
9. A kiviteli tervezés során részletes un. generál organizációs tervdokumentációt kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a kivitelezés és üzembe helyezés elvégzéséhez szükséges beszállítási útvonalakat, kivitelezés közbeni tároló helyeket, az emelések elvégzéséhez szükséges ideiglenes-, végleges eszközök telepítését és üzembe helyezését is.
10. ÁMD készítése melynek ki kell elégítenie a 118/2011 (VII.11.) Kormányrendelettel hatályba lépett új NBSZ 3. kötet és 4. kötet 4.8 fejezete, valamint FEL007, NY21 nyomtatványok szerinti követelményeket.
11. A szerelési-, hegesztési technológia elkészítése és jóváhagyatása.
12. A PAE 1-4. blokkjain belüli, az udvartéri, valamint a vízkivételi művön belüli gépész-, villamos-, irányítástechnikai-, építészeti kivitelezési munkák, és az ezekhez kapcsolódó üzembe helyezési tevékenységek, melyekhez szükséges az EP (egyedi próbák) és a HP (hivatalos próbák) elvégzése.
13. A kivitelezés időszakában részvétel a bejárásokon.
14. A kivitelezés időszakában a Megrendelő eseti igénye alapján helyszíni tervezői művezetést kell biztosítani.
15. Szakterületenkénti üzembehelyezés
16. PAE 1-4. blokki gépész-, villamos-, és irányítástechnikai megvalósulási tervek elkészítése, valamint építészeti területen használatbavételi engedélyezési dokumentáció elkészítése. (Villamos, irányítástechnikai szakterületen a megvalósulási tervek feltöltése MVM Paksi Atomerőmű Zrt. FFR -be.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2015/11/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2025/11/15 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 225 - 410328

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2015/10/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: MVM OVIT Villamos-távvezeték Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Körvasút sor 105-106.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1158
Ország: HU
E-mail: kommunikacio@ovit.hu
Telefon: +36 14143200
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14155818
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 17270055100 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/08 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45231112-3
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44161000-6
További tárgyak:71334000-8
44162100-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: MVM Paksi Atomerőmű Zrt., 7030 Paks, 8803/17. hrsz
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Biztonsági hűtővízrendszer DN200 mm és a feletti csővezetékek rekonstrukciója: átalakítási munkák fővállalkozói konstrukcióban történő komplex megvalósítása: tervezés, anyagbeszerzés, gyártás, csővezetéki előszerelés saját telephelyen, gépész, villamos és irányítástechnikai kivitelezés és üzembe helyezés a megrendelő telephelyén. A rekonstrukció során a technológiai rendszeren mintegy 2050 tonna (DN200-DN700) csővezeték cseréjét és 1900 db armatúra beépítését kell elvégezni DN 20-DN 700 mérettartományban az alábbiak szerint:
1. Iker blokkra közös udvartéri vezetékek állapotfelmérése a KI_323_2012_E+_12_12 hivatkozási számú VEIKI Energia+ Kft által készített „A Paksi Atomerőmű (PAE) biztonsági hűtővízrendszeréhez tartozó nagyátmérőjű, részben földbe fektetett csővezetékeinek állapot-felmérése.” című MKD szerint. Az elvégzett vizsgálatok kiértékelését követően tervszintű javaslat kidolgozása a rekonstrukció gazdaságos, műszakilag optimális megoldására. A beépítésre kerülő armatúrák beszerzése. Gyártóműi átvételek szervezése, bonyolítása.
2. PAE 1-4. blokki Gépész kiviteli terv elkészítése blokkonkénti bontásban. A kiviteli tervnek alkalmasnak kell lennie az átalakítás engedélyeztetésére. A két-két blokkra közös 4. ágak kiépítésére vonatkozó tervet külön kiviteli tervdokumentációkban kell elkészíteni. A kiviteli tervdokumentáció műszaki tartalmát a AE002VXYWDF0003A számú gépész műszaki terv határozza meg részletesen.
3. PAE 1-4. blokk Gépész üzembe helyezési munkaprogramok elkészítése az évenként rekonstruált szakaszokra, majd a teljes rekonstrukció befejezéseként a komplex üzembe helyezés lefolytatására.
4. PAE 1-4. blokk építési kiviteli tervdokumentáció készítése, mely alkalmas az építési engedélyezési eljárás lefolytatására.
5. PAE 1-4. blokki Villamos és irányítástechnikai Kiviteli terv elkészítése, blokkonkénti bontásban az AE 00 2 VXYW DF 0008A műszaki terv alapján, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Fájlforgalmazási Rendszerének (FFR) felhasználásával. A kiviteli tervnek alkalmasnak kell lennie az átalakítás engedélyeztetésére.
6. Behozatali-, beszerzési engedélyezési dokumentáció elkészítése villamos és irányítástechnikai területen.
7. PAE 1-4. blokki villamos és irányítástechnikai Üzembe helyezési munkaprogramok elkészítése.
8. Az átalakítás által érintett minden szakterület vonatkozásában a módosítandó VBJ fejezetek, üzemviteli dokumentációk: kezelési utasítások, tesztelési utasítások, üzemviteli sémák, reteszkönyvek elkészítése nyomtatott- és korrektúrával javított elektronikus formátumban.
9. A kiviteli tervezés során részletes un. generál organizációs tervdokumentációt kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a kivitelezés és üzembe helyezés elvégzéséhez szükséges beszállítási útvonalakat, kivitelezés közbeni tároló helyeket, az emelések elvégzéséhez szükséges ideiglenes-, végleges eszközök telepítését és üzembe helyezését is.
10. ÁMD készítése melynek ki kell elégítenie a 118/2011 (VII.11.) Kormányrendelettel hatályba lépett új NBSZ 3. kötet és 4. kötet 4.8 fejezete, valamint FEL007, NY21 nyomtatványok szerinti követelményeket.
11. A szerelési-, hegesztési technológia elkészítése és jóváhagyatása.
12. A PAE 1-4. blokkjain belüli, az udvartéri, valamint a vízkivételi művön belüli gépész-, villamos-, irányítástechnikai-, építészeti kivitelezési munkák, és az ezekhez kapcsolódó üzembe helyezési tevékenységek, melyekhez szükséges az EP (egyedi próbák) és a HP (hivatalos próbák) elvégzése.
13. A kivitelezés időszakában részvétel a bejárásokon.
14. A kivitelezés időszakában a Megrendelő eseti igénye alapján helyszíni tervezői művezetést kell biztosítani.
15. Szakterületenkénti üzembehelyezés
16. PAE 1-4. blokki gépész-, villamos-, és irányítástechnikai megvalósulási tervek elkészítése, valamint építészeti területen használatbavételi engedélyezési dokumentáció elkészítése. (Villamos, irányítástechnikai szakterületen a megvalósulási tervek feltöltése MVM Paksi Atomerőmű Zrt. FFR -be.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2015/11/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2025/11/15 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 17270055100
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: MVM OVIT Villamos-távvezeték Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Körvasút sor 105-106.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1158
Ország: HU
E-mail: kommunikacio@ovit.hu
Telefon: +36 14143200
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14155818
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. A Szerződés 4. pontjában (Teljesítési határidő) szereplő részteljesítési határidők módosultak (végteljesítési határidő módosulása nélkül)
2. A Szerződés 6. pontjában (Számlázás) szereplő részszámlázások határidejei a részteljesítési határidők figyelembevételével módosultak.
3. A Szerződés 7. számú melléklete helyébe 1. számú melléklet: Módosított ütemterv lép
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az ÜKK bevezetését köv-en a kiv. feladatokat kizárólag részben a blokkok minden 5.évben sorra kerülő hosszú főjav-a, részben a blokkok üzeme közben és az ÜKK-k alatt lehet elvégezni. Az új telj. ütemtervet a Szerződés korábbi, 1. sz mód-a rögzítette és a Vállalkozó a kivitelezések végrehajtását a teljesítési ütemterv szerint megkezdte. A telj. ütemterv szerint az ÜKK keretében a 2019. évi kiv-ket a Vállalkozó az egyes blokkokhoz tartozó mindhárom biztonsági rendszeren végrehajtotta volna. Tekintettel azonban arra, hogy az ÜKK alatti munkavégzés tényleges időkereteivel és időszükségleteivel kapcs. tap-kal Felek a Szerződés 1. sz mód-nak időpontjában még nem rend-tek, 2019. évre terv-tt kiv. végrehajtása módosult. Ennek következtében a 2019. évre tervezett kivitelezéseket a Vállalkozó kizárólag az egyik biztonsági rendszeren tudta teljesen végrehajtani, a másik két biztonsági rendszeren fennmaradó kivitelezési munkákat a soron következő ÜKK vagy hosszú főjavítás keretében hajtja végre.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 17270055100 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 17270055100 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben