Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:25291/2019
CPV Kód:34142000-4
Ajánlatkérő:E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Teljesítés helye:HU;HU;HU;HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.01.31.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62881012
Postai cím: Búza Tér 8/a
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7626
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Péter
Telefon: +36 309470181
E-mail: peter.szabo2@eon-hungaria.com
Fax: +36 72501094
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eon.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.eon.hu
 
Hivatalos név: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34511842
Postai cím: Kandó Kálmán Utca 11-13.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Péter
Telefon: +36 309470181
E-mail: peter.szabo2@eon-hungaria.com
Fax: +36 72501094
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eon.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.eon.hu

Hivatalos név: E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53237534
Postai cím: Kossuth Utca 41.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Péter
Telefon: +36 309470181
E-mail: peter.szabo2@eon-hungaria.com
Fax: +36 72501094
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eon.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.eon.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001624982019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001624982019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 2019. évi munkagép beszerzés
Hivatkozási szám: EKR001624982019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34142000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
2019. évi munkagép beszerzés áruszállítási keretmegállapodás alapján.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 2509973 Pénznem: EUR
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 2019. évi munkagép beszerzés - 18m 4x2 5t
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34142000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Győr, Szombathely, Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém, Kaposvár, Nagykanizsa, Pécs, Szekszárd, Debrecen, Nyíregyháza, Szolnok E.ON telephelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 5 db 5-6 tonna közötti legnagyobb megengedett össztömegű 18 m munkamagasságú 4x2 hajtásképletű személyemelő kosaras gépjármű.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 443836 Pénznem: EUR
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 120 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 10
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi indokot nem alkalmazza.
Ajánlatkérő a 307/2015. (X.27.) 2. § (2) bekezdés szerint tárgyalásos eljárást folytat le.

II.2.1)
Elnevezés: 2019. évi munkagép beszerzés - 18m 4x4 5t
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34142000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: Győr, Szombathely, Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém, Kaposvár, Nagykanizsa, Pécs, Szekszárd, Debrecen, Nyíregyháza, Szolnok E.ON telephelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 5 db 5-6 tonna közötti legnagyobb megengedett össztömegű 18 m munkamagasságú 4x4 hajtásképletű személyemelő kosaras gépjármű.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 490654 Pénznem: EUR
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 120 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 10
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi indokot nem alkalmazza.
Ajánlatkérő a 307/2015. (X.27.) 2. § (2) bekezdés szerint tárgyalásos eljárást folytat le.

II.2.1)
Elnevezés: 2019. évi munkagép beszerzés - 18m 4x4 11t
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34142000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Győr, Szombathely, Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém, Kaposvár, Nagykanizsa, Pécs, Szekszárd, Debrecen, Nyíregyháza, Szolnok E.ON telephelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 5 db 10-12 tonna közötti legnagyobb megengedett össztömegű 18 m munkamagasságú 4x4 hajtásképletű személyemelő kosaras gépjármű.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 605387 Pénznem: EUR
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 120 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 10
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi indokot nem alkalmazza.
Ajánlatkérő a 307/2015. (X.27.) 2. § (2) bekezdés szerint tárgyalásos eljárást folytat le.

II.2.1)
Elnevezés: 2019. évi munkagép beszerzés – Crane 25t 6x6
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34142000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Győr, Szombathely, Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém, Kaposvár, Nagykanizsa, Pécs, Szekszárd, Debrecen, Nyíregyháza, Szolnok E.ON telephelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 5 db minimum 26 tonna legnagyobb megengedett össztömegű többcélú 6x6 hajtásképletű gépjármű.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 970096 Pénznem: EUR
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 120 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 10
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi indokot nem alkalmazza.
Ajánlatkérő a 307/2015. (X.27.) 2. § (2) bekezdés szerint tárgyalásos eljárást folytat le.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, valamint a 62. § (2) bekezdésében, foglalt kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) szerint.
A részvételi szakaszban a Kbt. 67 § (1) bekezdése szerint az előzetes igazolási kötelezettség körében a részvételre jelentkező, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a kizáró okok igazolása – a Korm. rendelet 3.§ (1) és 4.§ (1) bekezdésekben meghatározottak szerinti módon kitöltött – egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával történik.
Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy az ajánlattételi szakaszban az utólagos igazolási kötelezettség körében kizáró okok további vizsgálata és igazolása kapcsán a Kbt. 69.§ (4) - (6) bekezdései szerint kell eljárni a Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseiben meghatározottak szerint.


III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A részvételre jelentkezőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 21. §-a, valamint a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 4. §-a előírásai szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia:
M1. A Részvételre jelentkezőnek valamennyi rész tekintetében az ajánlatkérő külön felkhívására be kell nyújtania a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben teljesített referenciák ismertetését legalább az alábbi tartalommal:
- a szerződés tárgya,
- a teljesítés fő ütemei, részei,
- a teljesítés ideje(kezdő és befejező időpontja), helye,
- szerződő fél megnevezése, a szerződő fél egy felelős személyének megnevezése, valamint
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (a feladat teljesítése során nem fordult elő a részvételre jelentkezőnek felróható nem teljesítés, késedelmes vagy hibás teljesítés).
A referenciát a Megrendelő által kiállított igazolással kell igazolni.

M2. A Részvételre jelentkezőnek valamennyi rész tekintetében be kell nyújtania a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozatát arra, hogy az előírt szervízháttérrel rendelkezik a felépítmény és emelőgép vonatkozásában, a szerviz adatainak megadásával (név, cégjegyzékszám, adószám, cím).
M3. A Részvételre jelentkezőnek valamennyi rész tekintetében be kell nyújtania a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján a magyarországi márkaszerviz vagy magyarországi importőr nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az előírt szervízháttérrel rendelkezik az önjáró alváz vonatkozásában.
A részvételi szakaszban a Kbt. 67 § (1) bekezdése szerint az előzetes igazolási kötelezettség körében az alkalmassági feltételek igazolása egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával történik.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas a részvételre jelentkező, ha rendelkezik:
M1. az alábbi részek tekintetében referenciaigazolással arról, hogy az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben legalább az alábbi referenciákkal rendelkezik
1. rész : a közbeszerzés tárgyával megegyező vagy azzal egyenértékű azaz a dokumentációban lévő műszaki leírással azonos gémszerkezetű, azonos emelési tulajdonságú (munkamagasság és az oldalkinyúlás), azonos erőátviteli rendszerű (sebességváltó és a hajtásképlet kialakításá), azonos emelőszerkezet vezérlésű (kosárban lévő és az alsó vezérlőpanelen lévő vezérlőelemek), azonos kitámasztási és emelési vészleállító rendszerű (maximális oldalkinyúlás riasztó és vészleállító, borulásgátló, kosár szintező rendszer), azonos személyszállító kapacitással rendelkező jármű referenciával rendelkezik személyemelő kosaras gépkocsi szállítására a következők szerint: az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben átadott minimálisan 3 db jármű, melyből 1 db 2019. évben átadott jármű.
2. rész: a közbeszerzés tárgyával megegyező vagy azzal egyenértékű azaz a dokumentációban lévő műszaki leírással azonos gémszerkezetű, azonos emelési tulajdonságú (munkamagasság és az oldalkinyúlás), azonos erőátviteli rendszerű (sebességváltó és a hajtásképlet kialakítása), azonos emelőszerkezet vezérlésű (kosárban lévő és az alsó vezérlőpanelen lévő vezérlőelemek), azonos kitámasztási és emelési vészleállító rendszerű (maximális oldalkinyúlás riasztó és vészleállító, borulásgátló, kosár szintező rendszer), azonos személyszállító kapacitással rendelkező jármű referenciával rendelkezik személyemelő kosaras gépkocsi szállítására a következők szerint: az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben átadott minimálisan 3 db jármű, melyből 1 db 2019. évben átadott jármű.
3. rész: a közbeszerzés tárgyával megegyező vagy azzal egyenértékű azaz a dokumentációban lévő műszaki leírással azonos gémszerkezetű, azonos emelési tulajdonságú (munkamagasság és az oldalkinyúlás), azonos erőátviteli rendszerű (sebességváltó és a hajtásképlet kialakítás), azonos emelőszerkezet vezérlésű (kosárban lévő és az alsó vezérlőpanelen lévő vezérlőelemek), azonos kitámasztási és emelési vészleállító rendszerű (maximális oldalkinyúlás riasztó és vészleállító, borulásgátló, kosár szintező rendszer), azonos személyszállító kapacitással rendelkező jármű referenciával rendelkezik személyemelő kosaras gépkocsi szállítására a következők szerint: az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben átadott minimálisan 3 db jármű, melyből 1 db 2019. évben átadott jármű.
4. rész: a közbeszerzés tárgyával megegyező vagy azzal egyenértékű azaz a dokumentációban lévő műszaki leírással azonos gémszerkezetű, azonos emelési tulajdonságú (munkamagasság és az oldalkinyúlás), azonos erőátviteli rendszerű (sebességváltó és a hajtásképlet kialakítás), azonos emelőszerkezet vezérlésű (kosárban lévő és az alsó vezérlőpanelen lévő vezérlőelemek), azonos kitámasztási és emelési vészleállító rendszerű (maximális oldalkinyúlás riasztó és vészleállító, borulásgátló, kosár szintező rendszer), azonos személyszállító kapacitással rendelkező jármű referenciával rendelkezik személyemelő kosaras gépkocsi szállítására a következők szerint: az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben átadott minimálisan 3 db jármű, melyből 1 db 2019. évben átadott jármű.
M2. nyilatkozattal arról, hogy legalább az alábbi szervizháttérrel rendelkezik az emelőszerkezet és a felépítmény vonatkozásában, :
a. a részvételre jelentkező rendelkezik Magyarországi telephellyel rendelkező gyártói márkaszerviz támogatással, teljeskörű szerviz háttérrel, a gépjárművek bármilyen felmerülő hibájának elhárítására képes.
Folytatás a VI. 3. további információk pontban.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Lásd a III.1.1., III.1.2 és III.1.3. pontok.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
nyilatkozat a jótállásra vonatkozóan:
• jótállási idő az önjáró alváz vonatkozásában, amely azonban nem lehet kevesebb, mint 2 év,
• jótállási futásteljesítmény az önjáró alváz vonatkozásában, amely azonban nem lehet kevesebb, mint 100000 km,
• jótállási idő az önjáró alváz vonatkozásában az erőátviteli rendszerre vonatkozóan, amely azonban nem lehet kevesebb, mint 2 év
• átrozsdásodás elleni garancia az önjáró alváz vonatkozásában, amely azonban nem lehet kevesebb, mint 6 év,
• jótállási idő az emelőgép vonatkozásában, amely azonban nem lehet kevesebb, mint 1 év,
• jótállási idő az emelőgép teherviselő elemei vonatkozásában, amely azonban nem lehet kevesebb, mint 3 év,
• jótállási idő a felépítmény vonatkozásában, amely azonban nem lehet kevesebb, mint 1 év.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme az EUR.
Az ajánlattevő az önjáró alváz forgalomba helyezésének hatósági eljárása során járművenként 1 db részszámlát nyújthat be az önjáró alváz értékének megfelelő összegben.
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei ajánlatkérő általi kézhezvételét követően, átutalással kerülnek kiegyenlítésre a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételétől számított 30 napon belül, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Kbt. 135. § (3) bekezdés és a Ptk. 6:130 § (1) - (2) bekezdés.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Több Részvételre jelentkező közös jelentkezése esetén az Ajánlatkérő nem követeli meg és nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattételi szakaszban kiadásra kerülő dokumentációban csatolt Áruszállítási keretmegállapodás alapján.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 1
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: Az árlejtés a nettó egységárakat érintik.
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2020/02/21 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A részvételi jelentkezést a Kbt. 66. § alapján kell megtenni.
2. Ajánlatkérő hiánypótlást biztosít a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.71.§ (6) bek-ben foglaltakat.
3. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezés elkészítéséhez dokumentációt készít.
A dokumentáció a https://ekr.gov.hu oldalról tölthető le.
4. A részvételi szakasz összegzése megküldésének tervezett időpontja: 2020.02.21.
5. Az alkalmassági feltételek, igazolási módok a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
6. Az Ajánlatkérő az eljárás lefolytatására a 307/2015. (X.27.) Korm.rendelet 7.§ (1) bek. alapján sürgősség miatt rövidebb határidőket állapít meg.
7. A részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az EKR a részvételi határidő lejártát követően kettő órával kezdi meg.
8. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
9. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Tasnádi Gábor (lajstromszám: 00149)
10. A részenként megkötött keretmegállapodásokból a beszerzéseket az Ajánlatkérő a Kbt. 105.§ (2) bekezdés a) pontja alapján, tehát Ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján kívánja megvalósítani.
11. A nyolc évnél hosszabb tartamú keretmegállapodás meghatározásának indokolása: A beszerzendő munkagépek gyakorlati élettartama 15-20 év, a 10 év futamidővel az Ajánlatkérő biztosítani kívánja, hogy ezen idő alatt a gépek biztosan rendelkezzenek szerviz háttérrel a szerződés szerviz kötelezettséget meghatározó pontja szerint. A szerződés alapján új jármű megrendelésre csak az aláírást követő 18 hónapban van lehetőség.
12. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés szerint kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt is, aki ajánlatában – az áruk összértéke tekintetében – 50 %-ot meghaladóan olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
13. Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok értékelése során a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár módszerét alkalmazza. Az ajánlatkérő igényeinek csak konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
III.1.3 Az alkalmasság minimum követelményei - folytatás:
b. részvételre jelentkező rendelkezik mobil szerviz háttérrel, mely képes az ország egész területén, olyan hibák javítására, szervízek elvégzésre, amelyek a márkaszervíz telephelyén kívül is elvégezhetők (nem igényelnek darut).
c. a Mobil szerviz a hibabejelentéstől számított 5 munkanapon belül képes a helyszínen megjelenni, javíthatatlanság esetén 3 munkanapon belül a jármű elszállításáról igény szerint gondoskodni képes.
d. a mobil szerviz képes az időszakos kötelező szerviz helyszíni elvégzésére, gyártói anyag és alkatrész ellátás biztosítása mellett.
M3. nyilatkozattal arról, hogy az önjáró alváz vonatkozásában rendelkezik szervizháttérrel az alábbiak szerint:
a. az önjáró alvázra vonatkozóan Magyarországon Pécs, Győr, Debrecen településeken vagy azok 100 km-es körzetében magyarországi márkaszerviz- és garanciális szerviz-támogatással rendelkezik. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a magyarországi márkaszerviz vagy magyarországi importőr nevét, címét illetve szerviz elérhetőségét a fenti helyszínekre vonatkozóan.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020/01/31 12:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148 §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák