Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/30
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.12.
Iktatószám:25294/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Teljesítés helye:5309, Berekfürdő. Hrsz: 1/3, 490/2, 492, 493, 494, 495, 894/2, 895/1. NUTS kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok Megye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:4ÉK Építési és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42742757
Postai cím: Berek Tér 15
Város: Berekfürdő
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5309
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Potornainé Szűcs Katalin
Telefon: +36 59519002
E-mail: jegyzo@berekfurdo.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.berekfurdo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Főtér rekonstrukció ismételt eljárás
Hivatkozási szám: EKR000773782019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Főtér rekonstrukció ismételt eljárás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45211360-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5309, Berekfürdő. Hrsz: 1/3, 490/2, 492, 493, 494, 495, 894/2, 895/1. NUTS kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok Megye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési beruházás Berekfürdő fő turisztikai központját, a gyógyfürdő előtti teret érinti.
1. Elektromos munkák: Szaniter konténer és a szökőkúthoz kapcsolódó vízgépészeti elosztó energia ellátás, valamint a későbbiekben kiépítésre kerülő elektromos autótöltő energia ellátásához szükséges védőcső elhelyezése 15 m-en, összesen ~1000 m kábelfektetés, védőcső elhelyezéssel, munkaárok készítésével. Villanyszerelési földmunka 130 m-en. Közvilágítási hálózat kiépítése, a meglévő elbontásával 19 db. új lámpatest felhelyezése, 15 db régi elbontása. Rendezvényszekrény és elszámolási mérés kialakítása a hozzá kapcsolódó csatlakozó kábellel, valamint a Rendezvényelosztóból induló mért hálózat és a hozzá kapcsolódó áramvételi helyek kiépítése: 300 m kábelfektetés, 1 db mérőszekrény, 6 db földelő rúd vagy cső elhelyezése. Szökőkútban 16 db-os LED világítás kialakítása. Villám és érintésvédelmi hálózat kialakítása 6 db és 1 db. mérési jegyzőkönyv készítése.
2. Kertépítészeti, tájépítészeti munkák: szökőkút: monolit vasbeton szökőkút és akna kialakítása: a szökőkút 14,84x27,24 méteres befoglaló alaprajzi méretű még az akna 2,50x3,60 méteres befoglaló alaprajzi méretű 2,85 m magas építmény. A medencében körben 12 fúvóka adja a vízképet. A szökőkút tágabb értelemben 3, szűkebb értelemben 2 medencéből áll. Az első medencében a szökőkút klasszikus formája dominál, 12 fúvókával, 30 cm-es vízmélységgel. A második medencében egy 60 cm mély, tavirózsákkal beültetett, termálvízzel táplált víztest kerül kiépítésre. A harmadik medence az előzőektől eltérően nem vasbeton szegéllyel és alapsíkkal készül, hanem kerti szegéllyel és agyagos föld (30 cm középközött talaj), valamint tiszta agyag (30 cm vízzáró, kötött) feltöltéssel. Faverem kialakítása: a fák közvetlen környezetében műgyantával stabilizált kavics burkolat kerül kialakításra.
Kerékpártárolók kialakítása mintegy 30 m2-en.
Kerti berendezések kialakítása:
• 13 db. pad,
• 11 db. hulladéktároló,
• 3 db. poller,
• 3 db. csikkgyűjtő oszlop,
• 15 db. kerékpártároló és 1 db. egyedi kerékpártároló
• 19 db. kandelláberek telepítése
• 1 db. lóbuszmegálló
• 2 db. információs tábla.
Kertészeti munkálatok: 10 db fa kivágása, faveremrács készítése, meglévő fák metszése, ifjítása, alakítása és 2087 db cserje és 1714 db évelő beszerzése. A szökőkút köré 7 példány vízi növényzet és 324 db vízparti növényzet beszerzése. Esőkapcsolós öntözőberendezés kialakítása, 1 rendszer. Gyepesítés 975 m2-en. A kivitelező feladata csak a növényzet beszerzése és a terület előkészítése, ültető gödrök kiásásáig, valamint a gyepesítés. A kivitelező feladatát az ültetés nem képezi.
3. Gépészeti munkálatok: szökőkút gépészeti munkálata 1 komplex rendszer, öntözőrendszer gépészeti munkálatai, 1 komplex rendszer. Esőkapcsolós öntözőberendezés kialakítása 1 komplex rendszer.
4. Építészeti munkálatok: Útépítés: a tér teljes területén burkolat kialakítása szükséges parkolókkal, sétányokkal, díszburkolat kialakításával valamint 3 db akadálymentes és 40 darab parkoló kialakításával 676 m2-en. 30 m2 gyeprácsos kerékpártároló kialakítása.Tér- útburkolat készítése: 1132,7 m2-en, 6,45 m3 kavicsbeton burkolat bontása, 226,65 m különböző burkolatszegély kialakítása, 45,24 m3 betonburkolat helyreállítása. A tér megfelelő használatához szükségesek közúti jelzőtáblák és felfestések kialakításai is, 5 db útjelző oszlop és tábla lehelyezése. Járdaburkolat készítése: 1550 m2-en, minden munkanemével, burkolatszegély: 697,7 m-en.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00011

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13720 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Főtér rekonstrukció ismételt eljárás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: 4ÉK Építési és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57782661
Postai cím: Toldi Miklós Utca 9/a 2114/2
Város: Kunhegyes
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5340
Ország: Magyarország
E-mail: kunpal63@hotmail.com
Telefon: +36 204649245
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 59325659
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 79498972
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45211360-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5309, Berekfürdő. Hrsz: 1/3, 490/2, 492, 493, 494, 495, 894/2, 895/1. NUTS kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok Megye
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési beruházás Berekfürdő fő turisztikai központját, a gyógyfürdő előtti teret érinti.
1. Elektromos munkák: Szaniter konténer és a szökőkúthoz kapcsolódó vízgépészeti elosztó energia ellátás, valamint a későbbiekben kiépítésre kerülő elektromos autótöltő energia ellátásához szükséges védőcső elhelyezése 15 m-en, összesen ~1000 m kábelfektetés, védőcső elhelyezéssel, munkaárok készítésével. Villanyszerelési földmunka 130 m-en. Közvilágítási hálózat kiépítése, a meglévő elbontásával 19 db. új lámpatest felhelyezése, 15 db régi elbontása. Rendezvényszekrény és elszámolási mérés kialakítása a hozzá kapcsolódó csatlakozó kábellel, valamint a Rendezvényelosztóból induló mért hálózat és a hozzá kapcsolódó áramvételi helyek kiépítése: 300 m kábelfektetés, 1 db mérőszekrény, 6 db földelő rúd vagy cső elhelyezése. Szökőkútban 16 db-os LED világítás kialakítása. Villám és érintésvédelmi hálózat kialakítása 6 db és 1 db. mérési jegyzőkönyv készítése.
2. Kertépítészeti, tájépítészeti munkák: szökőkút: monolit vasbeton szökőkút és akna kialakítása: a szökőkút 14,84x27,24 méteres befoglaló alaprajzi méretű még az akna 2,50x3,60 méteres befoglaló alaprajzi méretű 2,85 m magas építmény. A medencében körben 12 fúvóka adja a vízképet. A szökőkút tágabb értelemben 3, szűkebb értelemben 2 medencéből áll. Az első medencében a szökőkút klasszikus formája dominál, 12 fúvókával, 30 cm-es vízmélységgel. A második medencében egy 60 cm mély, tavirózsákkal beültetett, termálvízzel táplált víztest kerül kiépítésre. A harmadik medence az előzőektől eltérően nem vasbeton szegéllyel és alapsíkkal készül, hanem kerti szegéllyel és agyagos föld (30 cm középközött talaj), valamint tiszta agyag (30 cm vízzáró, kötött) feltöltéssel. Faverem kialakítása: a fák közvetlen környezetében műgyantával stabilizált kavics burkolat kerül kialakításra.
Kerékpártárolók kialakítása mintegy 30 m2-en.
Kerti berendezések kialakítása:
• 13 db. pad,
• 11 db. hulladéktároló,
• 3 db. poller,
• 3 db. csikkgyűjtő oszlop,
• 15 db. kerékpártároló és 1 db. egyedi kerékpártároló
• 19 db. kandelláberek telepítése
• 1 db. lóbuszmegálló
• 2 db. információs tábla.
Kertészeti munkálatok: 10 db fa kivágása, faveremrács készítése, meglévő fák metszése, ifjítása, alakítása és 2087 db cserje és 1714 db évelő beszerzése. A szökőkút köré 7 példány vízi növényzet és 324 db vízparti növényzet beszerzése. Esőkapcsolós öntözőberendezés kialakítása, 1 rendszer. Gyepesítés 975 m2-en. A kivitelező feladata csak a növényzet beszerzése és a terület előkészítése, ültető gödrök kiásásáig, valamint a gyepesítés. A kivitelező feladatát az ültetés nem képezi.
3. Gépészeti munkálatok: szökőkút gépészeti munkálata 1 komplex rendszer, öntözőrendszer gépészeti munkálatai, 1 komplex rendszer. Esőkapcsolós öntözőberendezés kialakítása 1 komplex rendszer.
4. Építészeti munkálatok: Útépítés: a tér teljes területén burkolat kialakítása szükséges parkolókkal, sétányokkal, díszburkolat kialakításával valamint 3 db akadálymentes és 40 darab parkoló kialakításával 676 m2-en. 30 m2 gyeprácsos kerékpártároló kialakítása.Tér- útburkolat készítése: 1132,7 m2-en, 6,45 m3 kavicsbeton burkolat bontása, 226,65 m különböző burkolatszegély kialakítása, 45,24 m3 betonburkolat helyreállítása. A tér megfelelő használatához szükségesek közúti jelzőtáblák és felfestések kialakításai is, 5 db útjelző oszlop és tábla lehelyezése. Járdaburkolat készítése: 1550 m2-en, minden munkanemével, burkolatszegély: 697,7 m-en.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 84816050
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: 4ÉK Építési és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57782661
Postai cím: Toldi Miklós Utca 9/a 2114/2
Város: Kunhegyes
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5340
Ország: Magyarország
E-mail: kunpal63@hotmail.com
Telefon: +36 204649245
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 59325659
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A kivitelezés befejezésének határideje: 2020. március 31.
A Felek a szerződés tárgyát képező tevékenység díját a következők szerint határozzák meg egyösszegű átalányáron:
Vállalkozói díj nettó összege: 84.816.050.- Ft
áfa: 22.900.334.- Ft
Összesen: 107.716.384.- Ft
azaz százhétmillió-hétszáztizenhatezer-háromszáznyolcvannégy forint
A Vállalkozó 1 előlegszámlát és 5 részszámlát nyújthat be a következők szerint azzal, hogy az 5. részszámla egyben a végszámla is.
- Az előlegszámla a teljes nettó vállalkozási ár 15 %-ának erejéig nyújtható be.
- Az első részszámla minimum 25 %-os teljesítésnél, a nettó vállalkozási ár 25 %-áig tervezhető.
- A második részszámla 50 %-os teljesítésnél nyújtható be a nettó vállalkozási ár 25 %-áig.
- A harmadik részszámla 75 %-os teljesítésnél, 25 %-os nettó vállalkozási ár mértékéig tervezhető.
- A negyedik részszámla 90 %-os teljesítésnél, 10 %-os nettó vállalkozási ár mértékéig tervezhető.
- Az ötödik és egyben végszámla 100 %-os teljesítésnél tervezhető. A végszámla a fennmaradó összegről kerül kiállításra.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Pótmunka és egyedi gyártású termékek megrendelése csak az eredeti szerződéses partnerrel valósítható meg anélkül, hogy az aránytalanul nagy költséget róna a megrendelőre.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 79498972 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 84816050 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződésmódosítással mindkét fél egyetért.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben