Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:25343/2019
CPV Kód:45212310-2
Ajánlatkérő:GÁNT-ÉRT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:8082 Gánt, Bányatelep (056/7. hrsz)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Centrum Tender Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: GÁNT-ÉRT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40698926
Postai cím: Hegyalja Út 25.
Város: Gánt
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8082
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mécs Csaba
Telefon: +36 209893673
E-mail: csbmcs@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: építési beruházás
Hivatkozási szám: EKR000934822018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212310-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Gánt - Látogatóközpont
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45310000-3
További tárgyak:45320000-6
45330000-9
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8082 Gánt, Bányatelep (056/7. hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett látogatóközpont hasznos alapterülete összesen: 227,80 m2
Az épület szélessége: 13,90 m
Az épület hossza: 29,50 m
Az épület beépített alapterülete: 280,45 m2
A részletes leírást és műszaki adatokat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Építménymagasság: 3,72 m
Külső, nyitott (kilátó) terasz WPC burkolat 39,60 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 250
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-16-FE1-2017-00001.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11096 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Gánt - Látogatóközpont
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Centrum Tender Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40522005
Postai cím: Kossuth Utca 139
Város: Tiszalök
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4450
Ország: Magyarország
E-mail: centrum.tender.kft@gmail.com
Telefon: +36 706701019
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 64695169
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212310-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45310000-3
További tárgyak:45320000-6
45330000-9
45350000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8082 Gánt, Bányatelep (056/7. hrsz)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett látogatóközpont hasznos alapterülete összesen: 227,80 m2
Az épület szélessége: 13,90 m
Az épület hossza: 29,50 m
Az épület beépített alapterülete: 280,45 m2
A részletes leírást és műszaki adatokat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Építménymagasság: 3,72 m
Külső, nyitott (kilátó) terasz WPC burkolat 39,60 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 250
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 64695169
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Centrum Tender Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40522005
Postai cím: Kossuth Utca 139
Város: Tiszalök
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4450
Ország: Magyarország
E-mail: centrum.tender.kft@gmail.com
Telefon: +36 706701019
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a vállalkozói szerződésüket módosítják oly módon, hogy annak preambulumában meghatározott hatályba léptető rendelkezéseket megváltoztatják, vagyis a megvalósuló feltételek bekövetkezése nélkül Felek a szerződést hatályba léptetik. Emellett pedig Felek rögzítik, hogy tévedés történt a vállalkozói díj forgalmi adó elszámolása kérdésében, mivel a fordított adózás nem alkalmazható tekintettel arra, hogy a Megrendelő áfa-alany ugyan, de alanyi adómentességet élvez. Erre vonatkozóan a NAV honlapján közzétett „Tájékoztató a fordított adózás alkalmazásáról az általános forgalmi adó rendszerében” elnevezésű tájékoztató alapján, a vállalkozói díj forgalmi adó fizetésének módját megváltoztatják.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A vállalkozási szerződés megkötését követően vált a vállalkozó részére ismerté, hogy költségvetésében szereplő egységárak vonatkozásában a beszállítók 2019. évben áremeléseket hajtottak végre, majd 2020. év elejére újabb áremelést terveznek. Ezek bekövetkezése a vállalkozói díj megváltoztatása nélkül ellehetetlenítené a szerződés teljesítését, így Felek a szerződést hatályba léptették, annak preambulumában megjelölt feltételek teljesülése nélkül is. Ezen kívül a projekt támogatási szerződés szerinti befejezési határideje további esetleges időbeni csúszást nem enged, mivel az már az eredményes befejezést akadályozhatná. Felek rögzítik, hogy az előre nem látott körülmény miatti módosítás nélkül a szerződés lehetetlenülése következett volna be.
Felek rögzítik továbbá, hogy a vállalkozási szerződés 4.2 pontját megváltoztatják oly módon, hogy a Vállalkozói díjat nettó 64.695.169.- Ft + 17.467.696.-Ft (Áfa), vagyis mindösszesen bruttó 82.162.865.-Ft összegben határozzák meg.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 64695169 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 64695169 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Szerződő partner hozzájárult a hirdetmény megjelenéséhez.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben