Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:25384/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Herend Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Herend 521/5, 521/4, 521/2, 522/8, 522/2, 543/30, 522/10, 543/19, 543/21, 543/29, 543/13, 551/6, 543/39, 543/40, 546/6, 581/1, 581/2, 581/4, 589/9, hrsz. - ú ingatlanok
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:LAVER KFT
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Herend Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12498530
Postai cím: Kossuth Utca 97.
Város: Herend
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8440
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Jáger György
Telefon: +36 703336056
E-mail: jegyzo@herend.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.herend.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építési beruházás
Hivatkozási szám: EKR000651642019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Herend zöld várossá fejlesztése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Herend 521/5, 521/4, 521/2, 522/8, 522/2, 543/30, 522/10, 543/19, 543/21, 543/29, 543/13, 551/6, 543/39, 543/40, 546/6, 581/1, 581/2, 581/4, 589/9, hrsz. - ú ingatlanok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kertészet: A zöldfelület mérete 1950,3 m2 Összes burkolt felület 1478 m2 ütéscsillapító burkolat 288,3 m2, 665,9 m2 öntött gumi futófelület, mulcsterítés. 901,9 m2
Kerti elemek, padok, hulladékgyűjtők és elemből álló kerékpártárolók készülnek. Játszótéri játszóeszközök a szabadtéri kondipark elemeivel, költségvetési kiírás szerint.
Új térkő út, 82,80 méter hosszban 6,50 méter szélességgel
Feltáró út 62,50 m hosszban 3 méter szélességgel, térkő burkolattal.
Járda (szervízút): 3,0 méter szélességben 106 méter hosszban
Az új magas-építményekkel kapcsolatosan, közműkiváltások, illetve új közműszakaszok megvalósítása szükséges. A meglevő gázfogadó állomás kiváltásra kerül, melynek kapcsán 121 fm D200 x 18,2 mm PE cső, 38 fm D110 x 10 mm PE cső 11 fm DN 32 x 3,0 mm gyári PE szigetelésű 4 fm fekete védőcső 8 fm szimpla falú védőcső létesül.
A területen a meglevő légvezeték hálózatok kiváltásra kerülnek:
Bontás: Középfesz. szabadvezeték: 360m Kisfesz. szigetelt szabadvezeték: 544m Kisfesz. csupasz szabadvezeték: 37m
Kisfesz. szigetelt FCS szabadvezeték: 138m FCS földkábel: 18m Közvilágítási szigetelt szabadvezeték: 272m
Építés: Középfesz. kábel:22kV, 522m Kisfesz. kábel:0,4kV, 573m FCS kábel:0,4kV, 265m
Közvilágítási földkábel: 0,4kV, 357m Tr. állomások. Típusa: 2db KTW-630S Tr. típusa: 1db 22/0,42kV 250kVA 1db 22/0,42kV 400kVA (meglévő) Elosztó szekrények típusa: 4db 4x400A földkábeles elosztó 3db 6x400A földkábeles elosztó
Magasépítés: Büfé, gyógynövénybolt és piac létesítése: Meglévő 18,17 m2 alapterületű gyógynövényes épület elbontásra kerül, Új bruttó 63,53 m2 alapterületű büfé épület létesül. Az új gyógynövénybolt épület bruttó alapterülete: 54,21 m2, 49,18 m2 alapterületű piaci standokkal.
Víziszinpad, szociális épület és lelátók létesítése: 543/40 hrsz.-ú (tómeder területén) ingatlanon 79,45 m2 alapterületű víziszínpad létesül, Az 543/39 hrsz,-ú közpark ingatlanán 101,29 m2 bruttó alapterületű 62,41 m2 hasznos szociális épület létesül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00002

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14128 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Herend zöld várossá fejlesztése”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LAVER KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20124993
Postai cím: Házgyári Út 1
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: magashazizsuzsanna@laver.hu
Telefon: +36 202854787
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 298376356
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Herend 521/5, 521/4, 521/2, 522/8, 522/2, 543/30, 522/10, 543/19, 543/21, 543/29, 543/13, 551/6, 543/39, 543/40, 546/6, 581/1, 581/2, 581/4, 589/9, hrsz. - ú ingatlanok
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kertészet: A zöldfelület mérete 1950,3 m2 Összes burkolt felület 1478 m2 ütéscsillapító burkolat 288,3 m2, 665,9 m2 öntött gumi futófelület, mulcsterítés. 901,9 m2
Kerti elemek, padok, hulladékgyűjtők és elemből álló kerékpártárolók készülnek. Játszótéri játszóeszközök a szabadtéri kondipark elemeivel, költségvetési kiírás szerint.
Új térkő út, 82,80 méter hosszban 6,50 méter szélességgel
Feltáró út 62,50 m hosszban 3 méter szélességgel, térkő burkolattal.
Járda (szervízút): 3,0 méter szélességben 106 méter hosszban
Az új magas-építményekkel kapcsolatosan, közműkiváltások, illetve új közműszakaszok megvalósítása szükséges. A meglevő gázfogadó állomás kiváltásra kerül, melynek kapcsán 121 fm D200 x 18,2 mm PE cső, 38 fm D110 x 10 mm PE cső 11 fm DN 32 x 3,0 mm gyári PE szigetelésű 4 fm fekete védőcső 8 fm szimpla falú védőcső létesül.
A területen a meglevő légvezeték hálózatok kiváltásra kerülnek:
Bontás: Középfesz. szabadvezeték: 360m Kisfesz. szigetelt szabadvezeték: 544m Kisfesz. csupasz szabadvezeték: 37m
Kisfesz. szigetelt FCS szabadvezeték: 138m FCS földkábel: 18m Közvilágítási szigetelt szabadvezeték: 272m
Építés: Középfesz. kábel:22kV, 522m Kisfesz. kábel:0,4kV, 573m FCS kábel:0,4kV, 265m
Közvilágítási földkábel: 0,4kV, 357m Tr. állomások. Típusa: 2db KTW-630S Tr. típusa: 1db 22/0,42kV 250kVA 1db 22/0,42kV 400kVA (meglévő) Elosztó szekrények típusa: 4db 4x400A földkábeles elosztó 3db 6x400A földkábeles elosztó
Magasépítés: Büfé, gyógynövénybolt és piac létesítése: Meglévő 18,17 m2 alapterületű gyógynövényes épület elbontásra kerül, Új bruttó 63,53 m2 alapterületű büfé épület létesül. Az új gyógynövénybolt épület bruttó alapterülete: 54,21 m2, 49,18 m2 alapterületű piaci standokkal.
Víziszinpad, szociális épület és lelátók létesítése: 543/40 hrsz.-ú (tómeder területén) ingatlanon 79,45 m2 alapterületű víziszínpad létesül, Az 543/39 hrsz,-ú közpark ingatlanán 101,29 m2 bruttó alapterületű 62,41 m2 hasznos szociális épület létesül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 298376356
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LAVER KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20124993
Postai cím: Házgyári Út 1
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: magashazizsuzsanna@laver.hu
Telefon: +36 202854787
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a Szerződés 4. pontjában a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó határidőkre vonatkozó rendelkezést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
Szerződés teljesítésének megkezdése: a munkaterület átadással egyidejűleg történik
Teljesítési (vég) határidő: 2020.09.30
„A szerződés teljesítés a véghatáridővel együtt négy részteljesítési határidőt tartalmaz. Ezek ütemezése:
1. ütem 2020. február 29.-ig kivitelezési munkálatok 25%-os készültségi szintje
2. ütem 2020. május 31.-ig kivitelezési munkálatok 50%-os készültségi szintje
3. ütem 2020. július 31.-ig kivitelezési munkálatok 75%-os készültségi szintje
4. ütem 2020. szeptember 30.-ig kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi szintje”
A teljesítés időtartama tekintetében az ajánlattevőnek a munkaterület átadásának napjától a készre jelentésig terjedő időtartamot kell figyelembe vennie.
Felek a Szerződés 5.10 pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
„Az előleg összegének elszámolása a 3. részszámlában és a (vég) számlában történik.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek rögzítik, hogy a Szerződés forráshiány miatt nem lépett hatályba a munkaterület nem került átadásra ezért a vállalkozó a teljesítési és részteljesítési határidőre vonatkozó rendelkezések módosítását kezdeményezte.A Vállalkozó, mivel a szerződés nem lépett hatályba a kivitelezési munkákat nem tudta megkezdeni ezért a részteljesítési határidőkre a munkákat nem tudja elvégezni.A Megrendelő 2019.július 5.napján döntött a piaci árak miatti költségnövekményhez kiegészítő támogatás igényléséről. A kérelmet a Magyar Államkincstár útján az Irányító Hatósághoz benyújtotta. A kérelmet Magyarország Kormánya 2019. 11. 19-én az 1654/2019.(XI.19.)Korm. határozatával bírálta el.A Pénzügyminisztérium az elektronikus felületen (EUPR felület) a többlettámogatásra vonatkozó technikai döntést csak 2019.11.28-án rögzítette.A támogatási igény elbírálásának elhúzódása miatt a szerződésben megállapított teljesítési részhatáridők és a véghatáridő, továbbá a munkaterület átadás-átvétel nem volt tartható.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 298376356 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 298376356 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás eleget tesz a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt, közbeszerzés eredményeként kötött szerződés módosításával szemben támasztott együttes követelményeknek, mivel
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
Felek megállapítják, hogy a szerződésmódosítás mindhárom együttes feltétele teljesül.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben