Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/5
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.08.
Iktatószám:255/2019
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:1134 Budapest, Váci út 45.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SpeciálTerv Építőmérnöki Kft.;Pro Urbe Mérnöki és Városrendezési Kft.;TANDEM Mérnökiroda Kft.;Közlekedés” Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési Titkárság
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Balatoni Bringakör: Balatonalmádi-Kenese szakaszra (PST: B004.03)
Hivatkozási szám: B004.03
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A Balatoni Bringakör: Balatonalmádi-Kenese szakaszra (PST: B004.03)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1134 Budapest, Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Balatoni Bringakör - Balatonalmádi-Kenese szakaszra (PST: B004.03) engedélyezési
és kiviteli tervek elkészítése az alábbiak szerint:
A KKK által készíttetett Megvalósíthatósági tanulmányban foglaltak figyelembe vételével, a következő munkarészek elkészítése a
tervező feladata az egyes kerékpárútszakaszokra meghatározott feladatkiírás szerint:
- Engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése (Kerékpárosbarát forgalomtechnika fejlesztésének, új kerékpárút építés vagy
szélesítés, kerékpáros/közös gyalog-kerékpáros műtárgy tervezése, kerékpárforgalmi létesítmények vasúti átjáróinak tervezése)
- Megvalósíthatósági tanulmány pénzügyi alaptáblájának aktualizálása
- EVD dokumentáció elkészítése, engedélyeztetés (Natura2000, VKI, klímakockázati, örökségvédelmi mellékletekkel)
- A szükséges engedélyek megszerzéséhez a hatósági eljárásokban való közreműködés.
Becsült mennyiség: összesen 15,85 km hossz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12279 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4500011735 Rész száma: 1 Elnevezés: Balatoni Bringakör: Balatonalmádi-Kenese szakaszra (PST:
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/07/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SpeciálTerv Építőmérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kassák Lajos utca 81.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Pro Urbe Mérnöki és Városrendezési Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szomolnok u. 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1034
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: TANDEM Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Polgár u. 12. I. em. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail:
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Közlekedés” Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi u. 5. V. em. 4-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1052
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 20955500
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
További tárgyak:71356300-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1134 Budapest, Váci út 45.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Balatoni Bringakör - Balatonalmádi-Kenese szakaszra (PST: B004.03) engedélyezési
és kiviteli tervek elkészítése az alábbiak szerint:
A KKK által készíttetett Megvalósíthatósági tanulmányban foglaltak figyelembe vételével, a következő munkarészek elkészítése a
tervező feladata az egyes kerékpárútszakaszokra meghatározott feladatkiírás szerint:
- Engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése (Kerékpárosbarát forgalomtechnika fejlesztésének, új kerékpárút építés vagy
szélesítés, kerékpáros/közös gyalog-kerékpáros műtárgy tervezése, kerékpárforgalmi létesítmények vasúti átjáróinak tervezése)
- Megvalósíthatósági tanulmány pénzügyi alaptáblájának aktualizálása
- EVD dokumentáció elkészítése, engedélyeztetés (Natura2000, VKI, klímakockázati, örökségvédelmi mellékletekkel)
- A szükséges engedélyek megszerzéséhez a hatósági eljárásokban való közreműködés.
Becsült mennyiség: összesen 15,85 km hossz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 479
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 20955500
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SpeciálTerv Építőmérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kassák Lajos utca 81.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Pro Urbe Mérnöki és Városrendezési Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szomolnok u. 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1034
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: TANDEM Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Polgár u. 12. I. em. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: „Közlekedés” Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi u. 5. V. em. 4-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1052
Ország: HU
E-mail:
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1.sz.módosítás: Az első számú
részteljesítési határidőt a folyamatosan felmerült akadályoztatásokra tekintettel szerződő felek 2018. május 5-re, azaz a
szerződésben a határidőkre meghatározott vetítési alap szerint a szerződés hatálybalépésétől számított 295. napra kívánják
módosítani.
Az akadályoztatás érinti továbbá a 2. számú részteljesítési határidőt, valamint a 4. számú részteljesítési határidőt is, illetve
ezáltal a szerződésben meghatározott véghatáridőt is.
Az eredeti szerződésben meghatározott részhatáridők figyelembe vételével - vagyis a 2. részhatáridő tekintetében 1.
részhatáridő dátuma+30 nappal, a 4. részhatáridő tekintetében 2. részhatáridő dátuma+120 nappal számolva - Szerződő Felek a
2. részhatáridőt 2018. június 5. napjában (vagyis a szerződés hatálybalépésétől számított 326 napban), a 4. részhatáridőt pedig
2018. október 13. napjában (vagyis a szerződés hatálybalépésétől számított 456 napban) kívánják meghatározni. Az első számú
részfeladat a szerződés 8 hónapos teljesítési határidejéből mintegy 2 hónapot tett ki. Erre figyelemmel Szerződő Felek a
szerződésben 8 hónapban meghatározott teljesítési határidőt az első számú részfeladat új teljesítési határidejéhez 6 hónapot
hozzáadva 2018. november 5. napjában (vagyis a szerződés hatálybalépésétől számított 479 napban) kívánják meghatározni.
A 4500011553 számú Tervezési Keretmegállapodás 5.4 pontja értelmében Megrendelő a keretmegállapodásos eljárás 2. részének eredményeképpen megkötött egyedi szerződésben rögzíti a finanszírozás forrását valamint a finanszírozás típusát.
A Szerződés 5.1. pontja akként rendelkezik, hogy a szerződés pénzügyi forrása: hazai forrás.
A finanszírozási módot a Megrendelő meg kívánja változtatni és az ezzel kapcsolatos utóellenőrzés sikeresen lezajlott. Az elnyert GINOP pályázat azonosítója: GINOP-7.1.2-15-2016-00014. Támogatási szerződés száma: 4500011782.
Jelen 2.sz. módosítás:
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Szerződő Felek közös megegyezéssel úgy döntöttek, hogy a szerződést az ÁSZF 19. pontjában foglaltakra tekintettel módosítják. A szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján kerül sor. A módosítás kizárólag a finanszírozás forrását érinti, azaz nem lényeges módosításnak minősül.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 20955500 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 20955500 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben