Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/29
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.11.
Iktatószám:2566/2019
CPV Kód:45213000-3
Ajánlatkérő:V-95 Általános Vállalkozási Kft
Teljesítés helye:Magyarország, 7500 Nagyatád, 0417/7 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Novics és Társa Közműépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: V-95 Általános Vállalkozási Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85395424
Postai cím: Váci Út 95.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rábai József
Telefon: +36 13208874
E-mail: titkarsag@v95.hu
Fax: +36 13506108
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.v95.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Táptároló csarnok építése
Hivatkozási szám: EKR000537232018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Táptároló csarnok építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Magyarország, 7500 Nagyatád, 0417/7 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
• A tervezett épület földszintes 15°-os hajlásszögű tetővel fedett, hőszigeteletlen, acélvázas tartószerkezetű, fémlemez fal és tetőburkolatú.
• Az épület oldalfalai és tetőhéjalása színes acél trapézhullám lemezből készülnek.
• Befoglaló mérete: 15,70*20,70 m
• Rendeltetése: haltáp-tároló
• A szerkezet üzemben előregyátva készül hegesztett csomóponti kötésekkel, tüzi horgany korrózió védelemmel.
• A szerkezet a helyszínen csavarozott kapcsolatokkal szelhető össze.
• A telken lévő 20 kV-os légvezeték miatt a szerelést megelőzően az EON-t értesíteni kell.
• Megközelítése: a meglévő térburkolaton keresztül, déli irányból lehetséges.
• Bejárat: az épület déli homlokzatán létesítendő 4,0*4,0 m névleges méretű kapun
• A tetőfelület közepén a fémlemez fedés rendszereleméből víztiszta bevilágító felület készül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: MAHOP-2.2-2016

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17449 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. Rész száma: Elnevezés: Táptároló csarnok építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/19 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Novics és Társa Közműépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29845602
Postai cím: Tallián Andor Utca 11/A
Város: Nagyatád
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7500
Ország: Magyarország
E-mail: novicspeter@novicskft.hu
Telefon: +36 309297391
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 82553592
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 67501921
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Magyarország, 7500 Nagyatád, 0417/7 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
• A tervezett épület földszintes 15°-os hajlásszögű tetővel fedett, hőszigeteletlen, acélvázas tartószerkezetű, fémlemez fal és tetőburkolatú.
• Az épület oldalfalai és tetőhéjalása színes acél trapézhullám lemezből készülnek.
• Befoglaló mérete: 15,70*20,70 m
• Rendeltetése: haltáp-tároló
• A szerkezet üzemben előregyátva készül hegesztett csomóponti kötésekkel, tüzi horgany korrózió védelemmel.
• A szerkezet a helyszínen csavarozott kapcsolatokkal szelhető össze.
• A telken lévő 20 kV-os légvezeték miatt a szerelést megelőzően az EON-t értesíteni kell.
• Megközelítése: a meglévő térburkolaton keresztül, déli irányból lehetséges.
• Bejárat: az épület déli homlokzatán létesítendő 4,0*4,0 m névleges méretű kapun
• A tetőfelület közepén a fémlemez fedés rendszereleméből víztiszta bevilágító felület készül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 67501921
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Novics és Társa Közműépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29845602
Postai cím: Tallián Andor Utca 11/A
Város: Nagyatád
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7500
Ország: Magyarország
E-mail: novicspeter@novicskft.hu
Telefon: +36 309297391
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 82553592
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szerződéses feltétel:
7.1 A teljesítési határidő a szerződés aláírásnak napján napján kezdődik, időtartama 120 nap.
Módosított szerződéses feltétel:
7.1 A teljesítési határidő a szerződés aláírásnak napján napján kezdődik, időtartama 165 nap.
A szerződés egyéb feltételei nem módosulnak.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Haltáp tároló épület villamos kivitelezési munkáival kapcsolatban a Vállalkozó tájékoztatta a Megrendelőt, iratokkal alátámasztva: 
2018. októberében 3 beérkezett ajánlat alapján a Vállalkozó kiválasztotta a GHM Elektro Kft.-t a villamos kivitelezési munkák elvégzésére, amelyről szóbeli megállapodás született.Az alvállalkozó január elejei munkakezdéssel vállalta a villamos kivitelezést, mivel az épület előreláthatólag addigra került volna olyan állapotba, hogy a munkák megkezdhetők legyenek. 2019. január 8-án a GHM Elektro Kft. kapacitáshiány, illetve másik már szerződéses munkáinak csúszása miatt a megállapodást felmondta, melyről levélben tájékoztatta a Vállalkozót.
Ezek után a Vállalkozó újra felvette a kapcsolatot az árajánlatadó cégekkel. Közülük a Borovill Kft. vállalta el a munka elvégzését, a jelenlegi szerződéses munkáinak teljesítéseit figyelembe véve, 2019.02.15.-i kezdési és 2019.02.28. befejezési dátummal.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 67501921 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 67501921 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben