Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/32
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.14.
Iktatószám:2576/2019
CPV Kód:42000000-6
Ajánlatkérő:Kántor Mechanika Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Teljesítés helye:8000 Székesfehérvár, Had utca 6-8.;8000 Székesfehérvár, Had utca 6-8.;8000 Székesfehérvár, Had utca 6-8.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HURCO GmbH;HURCO GmbH;GraphIT Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szerszámgyártás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kántor Mechanika Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52307102
Postai cím: Had Utca 8
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kántor Attila
Telefon: +36 22500732
E-mail: kantor.attila@kantormechanika.com
Fax: +36 22500733
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kantormechanika.com
A felhasználói oldal címe (URL): www.kantormechanika.com
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Szerszámgyártás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés - „Áruk beszerzése 3 önállóan megajánlható részben a Kántor Mechanika Kft. részére a GINOP-1.2.1-16-2017-00204 azonosító számú projekt keretében új eljárás” tárgyban
Hivatkozási szám: EKR001001552018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
I. rész tekintetében (1db 3 tengelyes CNC megmunkálóközpont beszerzése)
II. rész tekintetében (1db szimultán 4 tengelyes CNC megmunkálóközpont beszerzése)
III. rész tekintetében (CAD-CAM tervező és megmunkáló integrált rendszer beszerzése)
Az EKR terjedelmi korlátaira tekintettel jelen pontban közbeszerzés teljes mennyisége nem ismertethető, a közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 144377271 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 1db 3 tengelyes CNC megmunkálóközpont beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42620000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, Had utca 6-8.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I.rész tekintetében (1db 3 tengelyes CNC megmunkálóközpont beszerzése):
Műszaki követelmények:
Mozgástartomány:
X tengely = min. 760 – max. 850 mm;
Y tengely = min. 510 – max. 550 mm;
Z tengely = min. 610 – max. 650 mm;
Gépkialakítás:
• C-vázas kialakítás
Gépasztal:
• mérete: x min. 1020 – x max. 1160 / y min. 510 – y max. 570 mm
• terhelhetőség legalább: 1000 kg
Főorsó:
• főorsó-motor teljesítménye legfeljebb (maximum): 13 kW
• maximális fordulatszám legalább: 12000 1/perc
• főorsó-hűtés
• nagynyomású hűtőrendszer főorsón keresztül (min. 20 bar)
Technológiai és pontossági követelmények DIN norma szerint:
• pozicionálási: ±0,01 mm
• visszaállási: ±0,005 mm
• előtolás maximális értéke legalább: 15200 mm/perc
• direkt mérőrendszer (mérőléc) X, Y, Z tengelyen
• munkadarab-bemérő tapintó
További műszaki tartalom:
• szerszámcserélő: férőhelyek száma legalább 30 db; típusa SK40 vagy azzal egyenértékű
• forgácskihordó
• géplámpa
• gépállapot-jelzőlámpák
• géptalpak
Vezérlő rendszer:
• Legyen alkalmas a meglévő programok használatára: HWM; HD3; HNC program formátumokkal legyen kompatibilis (beolvasására, szerkesztésére, mentésére),
• Magyar nyelvű felhasználói felület,
• programozói és kezelői leírások a vezérlőn,
• DXF fájlból programírás,
• NC- és dialógprogramozás ötvözése.
• Párhuzamos megmunkálás-programozás,
• 3D valós idejű szimuláció,
• Levehető elektronikus kézikerék,
• Előtolás és fordulatszám potméter (a főorsó-fordulatszám, az előtolás és a gyorsjárat szabályozása különálló potenciométerekkel)
• Géptartozékkészlet: a dokumentációban részletezettek szerint
Az eszközöknek újaknak kell lennie. A szerszámgép CE – megfelelőségi nyilatkozattal kell rendelkezzen, gyártási-számmal és típussal jelölve.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a beszerzendő eszköz helyszínre szállítása, beüzemelése, ajánlatkérőnél 2 fő részére minimum 24 órában a gép üzemeltetésével és programozásával kapcsolatos magyar nyelvű oktatás megtartása.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Műszaki többlet tartalmak megajánlása  40
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (EUR) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00204 azonosító számú projekt
II.2.9) További információ:
A Szerződés a mindkét fél általi aláírása napjától kezdődő, a teljesítés napjáig tartó határozott időre jön létre.
AK a teljesítési határidő alatt napot ért.
Többváltozatú ajánlat nem tehető.

II.2.1)
Elnevezés: 1db szimultán 4 tengelyes CNC megmunkálóközpont
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42620000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, Had utca 6-8.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II.rész tekintetében (1db szimultán 4 tengelyes CNC megmunkálóközpont beszerzése):
Műszaki követelmények:
Mozgástartomány:
X tengely = min. 2135 – max. 2600 mm;
Y tengely = min. 865 – max. 1100 mm;
Z tengely = min. 760 – max. 900 mm;
4 -tengely(A vagy C tengely) = szimultán 360 fok (billenőasztalos kiépítéshez)
o 4-tengely:
o szimultán megmunkálást kell lehetővé tegyen
o különálló egységként kompletten feltehető és levehető a gépasztalról (konnektoros gyors csatlakozóval történő kapcsolódása a megmunkálógéphez)
Gépkialakítás:
• C-vázas kialakítás
Gépasztal:
• mérete: x min. 2180 – x max. 2220 mm / y min. 865 – y max. 1100 mm;
• terhelhetőség legalább: 2250 kg
Főorsó:
• Főorsó-motor teljesítménye legfeljebb (maximum): 18 kW
• nyomaték legalább (minimum): 237Nm
• fordulatszám maximális értéke legalább: 12000 1/perc
• főorsó-hűtés
• nagynyomású hűtőrendszer főorsón keresztül (min. 20 bar)
Technológiai és pontossági követelmények DIN norma szerint:
• pozicionálási: ±0,01 mm
• visszaállási: ±0,005 mm
• előtolás maximális értéke legalább: 15200 mm/perc
• Direkt mérőrendszer (mérőléc) X, Y, Z-tengelyen
• Munkadarab-bemérő tapintó
További műszaki tartalom:
• szerszámcserélő: férőhelyek száma legalább 40 db; típusa SK40 vagy azzal egyenértékű
• forgácskihordó
• géplámpa
• gépállapot-jelzőlámpák
• géptalp
• szegnyereg
Vezérlő rendszer:
• Legyen alkalmas a meglévő programok használatára: HWM; HD3; HNC -program formátumokkal legyen kompatibilis (beolvasására, szerkesztésére, mentésére),
• Magyar nyelvű felhasználói felület,
• programozói és kezelői leírások a vezérlőn,
• DXF fájlból kontúr programírás,
• NC- és dialógprogramozás ötvözése,
• 5-tengelyes szimultán programozás és megmunkálás,
• Párhuzamos megmunkálás programozás,
• 3D valós idejű szimuláció,
• Levehető elektronikus kézikerék,
• Előtolás és fordulatszám potméter,
• 3D gépmodell stp vagy azzal egyenértékű formátumban
Kiegészítő tartozékok:
• Marógéphez integrálható hidraulikus tápegység :
villanymotor teljesítmény: 4 kW,
névleges folyadékszállítás: 5,6 L/perc, elektromos olaj szintjelzővel,
maximális üzemi nyomás legalább: 250 bar (állítható nyomás),
levegő-olaj hűtőegységgel (hőkapcsoló),
tartálykapacitás minimum: 40 liter,
marógéphez vezérlőjével digitálisan összeköthető integrálható kivitel
• 4 csatornás forgóátvezető:
legalább 250 bar tápnyomás átvitele (hidraulika olajnál),
legalább 6 bar átvitele levegőnél,
hidraulika bemeneti csatlakozás a forgóátvezető végén, kimeneti csatlakozás a homlokfelületen.
Géptartozékkészlet: a dokumentációban részletezettek szerint
Az eszközöknek újaknak kell lennie. A szerszámgép CE – megfelelőségi nyilatkozattal kell rendelkezzen, gyártási-számmal és típussal jelölve.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a beszerzendő eszköz helyszínre szállítása, beüzemelése, ajánlatkérőnél 2 fő részére minimum 24 órában a gép üzemeltetésével és programozásával kapcsolatos magyar nyelvű oktatás megtartása.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Műszaki többlet tartalmak megajánlása  40
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (EUR) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00204 azonosító számú projekt
II.2.9) További információ:
A Szerződés a mindkét fél általi aláírása napjától kezdődő, a teljesítés napjáig tartó határozott időre jön létre.
AK a teljesítési határidő alatt napot ért.
Többváltozatú ajánlat nem tehető.

II.2.1)
Elnevezés: CAD-CAM tervező és megmunkáló integrált rendszer
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30196000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, Had utca 6-8.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
III.rész tekintetében (CAD-CAM tervező és megmunkáló integrált rendszer beszerzése):
Műszaki követelmények:
• integrált CAD/CAM/CAE rendszer legyen, amelyet később lehessen bővíteni a „Master model”-en alapuló modulokkal, pl. CAE
• CAD/CAM modulok egy programon belül integráltan legyenek megtalálhatók. Lehetséges legyen a modulok közötti gyors váltás (például gyorsbillentyű használatával)
• magyar nyelvű terméktámogatás,
• Korlátozás nélküli (ipari) felhasználásra alkalmas szoftver, amely megfelel az alábbi feltételeknek:
o egy integrált rendszeren belül képes a master modell elv alapján a CAD, CAM és CAE modellek kezelésére, módosítására, bármely változás esetén automatikusan frissüljenek az abból származtatott modellek, megmunkálási szerszámpályák, analízisek
o Bármely CAD rendszerből érkező CAD modellt képes legyen beolvasni, módosítást végezni azon
• az ajánlott konfiguráció korlátozás nélküli (ipari) felhasználásra alkalmas szoftver, nem éves előfizetéses konstrukció (subscription) 4 tervezőkolléga azonos időben 4 tervezőállomáson tudjon dolgozni. A 4 tervező kollégának CAD és CAM licenszeket kell biztosítson a rendszer..
CAD:
• testmodellezés, felület modellezés, rajzkészítés, összeállítás, lemez tervezés, szabványelemek beolvasása és biztosítása, tudásalapú tervezés (tudásalapú tervezés - knowledge fusion: asszociatív kapcsolatok révén meghatározott értékek, függvények alapján való automatizálható tervezés, áttervezés),
• képes legyen beolvasni az NX.prt fájlformátumit, 3D-s test és felület modelljeit, összeállításait, (meglévő rendszerrel és fájlokkal való kompatibilitás biztosítása) Meglévő tervek újrahasznosítása, továbbdolgozása bíztosított legyen. Megoldás legyen a minőségi szerszámok tervezésére, amely támogatja az alkatrészek asszociatív kapcsolatát a tervezés folyamatában
• Translators, import és export (IGES, DXF/DWG, STEP, 203/214, 3D pdf, 2D Exchange;),
• Bármely CAD rendszerből érkező CAD modellt képes legyen beolvasni, módosítást végezni azon
CAM:
• 2,5; 3; 4; 5-tengely (szimultán és indexált megmunkáláshoz is)
• kinematikai és mozgásvizsgálat, ütközésvizsgálat (ellenőrzés) szerszámmal, szerszámbefogóval és tervezett kinematikai térrel együtt is, maradékanyag vizsgálat.
• alkalmas legyen a kinematikai térkiépítés a beszerzendő megmunkálógép 3D modellje alapján, öttengelyes szerszámgéppel történő megmunkálás szimulációra, rendszerrel való felismertetés az ütközéseket előre megadott, generikus gépszerszám szimulációkkal.
• programozott szerszámpályák megjelenítése szerkesztése, a megmunkálás vizuális szimulációja.
• a CAM rendszer a posztprocesszált NC kódot szimulálja le a szerszámgép szimulációs moduljában, ne a CL fájlt, amely a generált szerszámpályát tartalmazza.
• egyénre szabható operációk, előredefiniálható programlapkészítés, megmunkálószerszám tervezés, rapid prototyping.
• alkalmas egy rendszeren belül 2,5-5 tengelyes megmunkálási szerszámpályák létrehozására, NC kódok generálására (szerszámgépek vezérlőjének megfelelő posztprocesszálásra), majd a keletkező NC kódnak szerszámgép környezetben való szimulálására
• alkalmas idegen NC fájlok CAM rendszerbe való visszaolvasására, a beolvasott NC kódok szerszámgép környezetben való szimulációjára (G-Code based machine simulation)
• alkalmas külsőleg megírt NC programok visszaolvasására a CAM rendszerbe és annak ellenőrzésére a szerszámgép szimulációs környezetben
• Alkalmas egy rendszeren belül az ún. „All-in-One” megmunkálások tervezésének elvégzésére: 2,5-5 tengelyes marás, fúrás, esztergálás, huzalszikra, szerszámgép szimuláció, alakelem alapú megmunkálások PMI (Product Manufacturing Information) alapján (PMI driven manufacturing, Feature Based Machining).
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az integrált rendszer ajánlatkérőnél történő beüzemelése, illetve 2 fő részére legalább 18 órában oktatás megtartása.
Egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdés).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Műszaki többlet tartalmak megajánlása  40
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (EUR) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00204 azonosító számú projekt
II.2.9) További információ:
A Szerződés a mindkét fél általi aláírása napjától kezdődő, a teljesítés napjáig tartó határozott időre jön létre.
AK a teljesítési határidő alatt napot ért.
Többváltozatú ajánlat nem tehető.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: 1db 3 tengelyes CNC megmunkálóközpont beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HURCO GmbH
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51559395
Postai cím: Gewerbestrasse 5a.
Város: Pliening
NUTS-kód: DE
Postai irányítószám: 85652
Ország: Németország
E-mail: info@singleproduct.hu
Telefon: +49 899050940
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +49 8990509490
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): DE 129 378 783
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 50325858
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 42251712
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: HURCO GmbH
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51559395
Postai cím: Gewerbestrasse 5a.
Város: Pliening
NUTS-kód: DE
Postai irányítószám: 85652
Ország: Németország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): DE 129 378 783

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: 1db szimultán 4 tengelyes CNC megmunkálóközpont
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HURCO GmbH
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51559395
Postai cím: Gewerbestrasse 5a.
Város: Pliening
NUTS-kód: DE
Postai irányítószám: 85652
Ország: Németország
E-mail: info@singleproduct.hu
Telefon: +49 899050940
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +49 8990509490
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): DE 129 378 783
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 104897954
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 86457485
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: HURCO GmbH
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51559395
Postai cím: Gewerbestrasse 5a.
Város: Pliening
NUTS-kód: DE
Postai irányítószám: 85652
Ország: Németország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): DE 129 378 783

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: CAD-CAM tervező és megmunkáló integrált rendszer
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GraphIT Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79824853
Postai cím: Medve Utca 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
E-mail: edina.reiszner@graphit.hu
Telefon: +36 14369600
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14369606
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12273227241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16479715
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15668074
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GraphIT Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79824853
Postai cím: Medve Utca 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12273227241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges