Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/32
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.14.
Iktatószám:2577/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye:Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet, 1088 Budapest, Szentkirályi u. 40.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Weiser Károly egyéni vállalkozó
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK06765
Postai cím: Üllői út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsné Veres Valéria
Telefon: +36 12109610
E-mail: kovacsne_veres.valeria@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: FOK Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet Ambulancia felújítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
FOK Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet Ambulancia felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet, 1088 Budapest, Szentkirályi u. 40.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet 240 m2 nettó alapterületű Betegfelvételi és Sürgősségi osztályának teljekörű építészeti, gépészeti és elektromos felújítása során kialakítandó:
- egy négy kezelőszékes kezelő
- autoclave helyiség
- orvosi pihenő
- betegfelvételi iroda
- beteg WC
- akadálymentes WC
- személyzeti vizesblokk
- fogászati röntgenhelyiség
- raktár, irattár
- porta
A fentiekben részletezett építészeti átalakításokhoz kapcsolódó feladatok:
- a teljes terület gépészeti (hűtés, szellőzés, fűtés, víz- csatorna) ellátása
- teljes erősáramú szerelés
- gyengeáramú szerelés (behatolásjelző, vészhívó, CCTV rendszer)
- sorszámos beteghívó telepítése
- az orvostechnológiai eszközök (fogorvosi kezelőszékek, autoclave, röntgenberendezések) telepítéséhez szükséges műszaki feltételek kialakítása
- a költségvetési kiírás szerinti beépített bútorzat szállítása és telepítése
Az elvégzendő munka részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét képező kiviteli tervek, műszaki leírások és költségvetési kiírások tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15370 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Weiser Károly egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tündérrózsa utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1225
Ország: HU
E-mail: weiserk@prenoker.hu
Telefon: +36 309403619
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14120683
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 106167532
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet,
1088 Budapest, Szentkirályi u. 40.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet 240 m2 nettó alapterületű Betegfelvételi és Sürgősségi osztályának teljekörű építészeti, gépészeti és elektromos felújítása során kialakítandó:
- egy négy kezelőszékes kezelő
- autoclave helyiség
- orvosi pihenő
- betegfelvételi iroda
- beteg WC
- akadálymentes WC
- személyzeti vizesblokk
- fogászati röntgenhelyiség
- raktár, irattár
- porta
A fentiekben részletezett építészeti átalakításokhoz kapcsolódó feladatok:
- a teljes terület gépészeti (hűtés, szellőzés, fűtés, víz- csatorna) ellátása
- teljes erősáramú szerelés
- gyengeáramú szerelés (behatolásjelző, vészhívó, CCTV rendszer)
- sorszámos beteghívó telepítése
- az orvostechnológiai eszközök (fogorvosi kezelőszékek, autoclave, röntgenberendezések) telepítéséhez szükséges műszaki feltételek kialakítása
- a költségvetési kiírás szerinti beépített bútorzat szállítása és telepítése
A felújítás során felmerült pótmunkák, illetve tervhibákra visszavezethető munkák elvégzése a szerződésmódosítás mellékletét képező árazott költségvetés szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 118514240
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Weiser Károly
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tündérrózsa u. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1225
Ország: HU
E-mail: weiserk@prenoker.hu
Telefon: +36 309403619
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14120683
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A módosítás a vállalkozói díjat érintette, mely nettó 12.346.708 Ft-tal megemelésre került.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A bontási munkák során felmerült, előre nem látható épületadottságok, valamint tervhibák, illetve a szakági tervek összehagolásának hiánya miatt pótmunkák elvégzése vált szükségessé.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 106167532 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 118514240 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben