Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/29
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.11.
Iktatószám:2614/2019
CPV Kód:90913000-0
Ajánlatkérő:Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:Észak-budai fűtőmű, 1037 Budapest, Kunigunda útja 49.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Palota Környezetvédelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK02431
Postai cím: Kalotaszeg utca 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési osztály
Telefon: +36 202537585
E-mail: kozbeszerzes@fotav.hu
Fax: +36 14636538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.fotav.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.fotav.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Észak-budai fűtőmű I. és II. sz. 10.000 m3-es pakura tároló tartály tisztítása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90913000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Észak-budai fűtőmű I. és II. sz. 10.000 m3-es pakura tároló tartály tisztítása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90913000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Észak-budai fűtőmű, 1037 Budapest, Kunigunda útja 49.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Észak-budai fűtőmű I. és II. sz. 10.000 m3-es pakura tároló tartály tisztítása a maradék olajiszap (összesen kb. 529 tonna) kitermelése és elszállítása és veszélyes hulladékként történő dokumentált elhelyezése / megsemmisítése.
Feladatok:
1. Az Észak-budai fűtőmű I. és II. sz. 10.000 m3-es pakura tároló tartályaiban található maradék olajiszap kitermelése és elszállítása, és veszélyes hulladékként történő dokumentált elhelyezése/ megsemmisítése.
2. Az I. és II. olajtartály tartálypalástjainak, a tetők és a tartályok belső fenéklemezének teljeskörű tisztítása az acéllemezeken és a varratok mentén teljes felületben és hosszban, fémtiszta minőségűre.
3. A csatlakozó olajos vezetékrendszer tisztítása az első elzáróig.
4. A tisztításhoz szükséges munkák (megbontások, provizorok kiépítése, stb.) elvégzése.
5. Olajtartályok funkcionális megszüntetése (fizikailag nem kerülnek elbontásra): IPPC engedély módosítása, és jóváhagyatása a hatósággal, vízjogi engedély módosítása, vízkárelhárítási terv módosítása és jóváhagyatása a hatósággal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/02/28 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16805 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Palota Környezetvédelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szántóföld út 4/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 137600000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90913000-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Észak-budai fűtőmű, 1037 Budapest, Kunigunda útja 49.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Észak-budai fűtőmű I. és II. sz. 10.000 m3-es pakura tároló tartály tisztítása a maradék olajiszap (összesen kb. 529 tonna) kitermelése és elszállítása és veszélyes hulladékként történő dokumentált elhelyezése / megsemmisítése.
Feladatok:
1. Az Észak-budai fűtőmű I. és II. sz. 10.000 m3-es pakura tároló tartályaiban található maradék olajiszap kitermelése és elszállítása, és veszélyes hulladékként történő dokumentált elhelyezése/ megsemmisítése.
2. Az I. és II. olajtartály tartálypalástjainak, a tetők és a tartályok belső fenéklemezének teljeskörű tisztítása az acéllemezeken és a varratok mentén teljes felületben és hosszban, fémtiszta minőségűre.
3. A csatlakozó olajos vezetékrendszer tisztítása az első elzáróig.
4. A tisztításhoz szükséges munkák (megbontások, provizorok kiépítése, stb.) elvégzése.
5. Olajtartályok funkcionális megszüntetése (fizikailag nem kerülnek elbontásra): IPPC engedély módosítása, és jóváhagyatása a hatósággal, vízjogi engedély módosítása, vízkárelhárítási terv módosítása és jóváhagyatása a hatósággal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/02/28 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 137600000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Palota Környezetvédelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szántóföld út 4/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Megrendelő és Vállalkozó 2018. szeptember hó 6. napján „Észak-budai fűtőmű I. és II. sz. 10.000 m3-es pakura tároló tartály tisztítása” tárgyában vállalkozási szerződést (a továbbiakban: szerződés) hoztak létre, melynek szerződésszáma Megrendelőnél SZE009779.
1. A Felek jogai és kötelezettségei
Felek rögzítik, hogy a szerződés közös megegyezéssel az alábbi 4.9. és 4.10. ponttal egészül ki.
4.9. A Vállalkozónak, vagy alvállalkozójának az a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet 15. §-a szerinti hatósági regisztrációval kell rendelkeznie.
4.10. Megrendelő a helyszínen a munka elvégzéséhez szükséges elektromos áramot, vizet és gőzt, valamint a munkát végző dolgozók részére szükséges szociális helyiséget térítésmentesen biztosítja Vállalkozó részére.
2. A szerződés teljesítése
Felek megállapodnak, hogy a szerződés 5.4. és 5.7. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
5.4. A munka átvétele és a teljesítés igazolása átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján történik. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha legkésőbb 2019. február 19. napáig a műszaki átadás-átvételt meg lehet kezdeni és azt a megkezdéstől számított 60. napon legkésőbb le is lehet zárni, azaz a munka hiba és hiánymentesen átadásra kerül a Megrendelő részére.
5.7. A Vállalkozó visel valamennyi felelősséget az építési területen dolgozók magatartásával, a helyi (építési területre történő ki-be) közlekedéssel, a felvonulási és építési terület vagyonvédelmével, a munkavédelmével, tűzvédelmével és környezetvédelmével kapcsolatban, illetve felelős az azokkal kapcsolatos rendelkezések betartásáért. A Vállalkozó által foglalkoztatott személyeknek a munkaterületen tartaniuk kell magukat az érvényes szabályokhoz, előírásokhoz. Az előírások durva megsértése, vagy kismértékű, de ismétlődő megsértése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő felszólítására az érintett személyeket az építkezés területéről eltávolítani, és őket más alkalmas személyekkel pótolni.
3. A szerződésszegés következményei
Felek megállapodnak, hogy a szerződés 9.1. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
9.1. Ha a Vállalkozó késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér mértéke naptári naponként a késedelembe esés első napjától számítva a nettó vállalkozói díj 2 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 30 %-a. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése a Vállalkozót nem mentesíti a teljesítés alól.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Jelen módosítás nem tekinthető lényeges módosításnak az alábbiakra tekintettel:
Megrendelő megvizsgálta és megállapította, hogy a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A módosítás, annak mértékére tekintettel nem befolyásolta volna az ajánlattevők ajánlattételi szándékát. A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem érinti, a Vállalkozót megillető ellenérték nem módosul, és a módosítás szerződés tárgyát új elemre nem terjeszti ki. A fentiekre tekintettel a szerződésmódosítás összhangban van a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltakkal.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 137600000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 137600000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben