Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.11.
Iktatószám:262/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Paks II. Zrt.)
Teljesítés helye:Paks, 8803/16 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MVM OVIT Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Paks II. Zrt.)
Nemzeti azonosítószám: AK17924
Postai cím: Gagarin utca 1. 3. em.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sipos Péter Tamás
Telefon: +36 205152564
E-mail: beszerzes@paks2.hu
Fax: +36 75501646
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.paks2.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A paksi 5. és 6. atomerőművi blokk felvonulási és építési területén 22/11 kV-os transzformátor állomás építés-szerelése építés-szerelési szerződés keretében II.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A paksi 5. és 6. atomerőművi blokk felvonulási és építési területén 22/11 kV-os transzformátor állomás építés-szerelése építés-szerelési szerződés keretében II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45110000-1
További tárgyak:45210000-2
45221250-9
45223200-8
45300000-0
45310000-3
45311000-0
45315100-9
45315500-3
45315600-4
45317200-4
45317300-5
45350000-5
45312100-8
45312311-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Paks, 8803/16 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő feladata az új atomerőművi blokkok és segédlétesítményeik megvalósításához szükséges felvonulási villamos energia ellátás részét képező 22/11 kV-os transzformátor állomás és kiegészítő létesítményeinek Ajánlatkérő által biztosított építési engedély és kiviteli tervdokumentáció alapján történő létesítése.
Ennek során a munkálatok teljes körű megszervezése, előkészítése, az organizációs feladatok elvégzése, lebonyolítása, Biztonsági és Egészségvédelmi terv, illetve a további, jogszabályi előírások alapján, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges tervek elkészítése, a szükséges személyi, tárgyi és munkagépi feltételek biztosítása, az építés-szerelési munkálatok elvégzése, mérések és üzemi próbák, 72 órás próbaüzem elvégzése és azok dokumentálása üzembe helyezés és a transzformátor állomás MVM Paks II. Zrt. részére történő átadása és átruházása (használatbavételi engedélyezési eljárás eredményes lefolytatására alkalmas dokumentációkkal, megvalósulási tervdokumentációval, kezelési és karbantartási utasításokkal) a nyertes ajánlattevő feladata és felelőssége.
Az építés-szerelési munkálatok során, a kiviteli tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően az építés-szereléshez szükséges berendezéseket, rendszereket, elemeket be kell szereznie, helyszínre kell szállítani vagy szállíttatnia és meg kell építeni a transzformátor állomás kapcsolóépületét, a féltetővel fedett transzformátor helyiségeket, kerítést, közlekedő és szállító útrendszert, oltóvíz tározót és szikkasztó telepet, a vonatkozó zajterhelési határértékek betartása mellett, valamint meg kell oldani az építés és üzembe helyezés során keletkező hulladékok kezelését.
A nyertes ajánlattevő feladata a kivitelezéshez szükséges ideiglenes útcsatlakozás, illetve különböző infrastruktúrák (víz, villany, őrzés-védelem, stb.) biztosítása az építkezés ideje alatt.
A kapcsolóépületben telepíteni kell a 22 kV-os kapcsoló berendezéseket, 0,4 kV-os elosztó berendezéseket, szekunder rendszereket, segédenergia ellátó rendszereket (0,4 kV AC és 220V DC), irányító- és kommunikációs rendszereket.
A kapcsolóépület oldalfalánál kialakítandó transzformátor helyiségek alatt olajgyűjtő teret kell kialakítani, ezek felett kell elhelyezni a 4 db 22/11 kV-os 8500 kVA egységteljesítményű, terhelés alatti fokozatkapcsolóval szerelt, olajszigetelésű transzformátorokat és a hosszúföldelő ellenállásokat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
8019 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A paksi 5. és 6. atomerőművi blokk felvonulási és építési területén 22/11 kV-os transzformátor állomás építés-szerelése építés-szerelési szerződés keretében II.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/02 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MVM OVIT Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Körvasútsor u. 105-106.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1158
Ország: HU
E-mail: vf@ovit.hu
Telefon: +36 14143527
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14155837
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 599012100
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45110000-1
További tárgyak:45210000-2
45221250-9
45223200-8
45300000-0
45310000-3
45311000-0
45315100-9
45315500-3
45315600-4
45317200-4
45317300-5
45350000-5
45312100-8
45312311-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Paks, 8803/16 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő feladata az új atomerőművi blokkok és segédlétesítményeik megvalósításához szükséges felvonulási villamos energia ellátás részét képező 22/11 kV-os transzformátor állomás és kiegészítő létesítményeinek Ajánlatkérő által biztosított építési engedély és kiviteli tervdokumentáció alapján történő létesítése.
Ennek során a munkálatok teljes körű megszervezése, előkészítése, az organizációs feladatok elvégzése, lebonyolítása, Biztonsági és Egészségvédelmi terv, illetve a további, jogszabályi előírások alapján, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges tervek elkészítése, a szükséges személyi, tárgyi és munkagépi feltételek biztosítása, az építés-szerelési munkálatok elvégzése, mérések és üzemi próbák, 72 órás próbaüzem elvégzése és azok dokumentálása üzembe helyezés és a transzformátor állomás MVM Paks II. Zrt. részére történő átadása és átruházása (használatbavételi engedélyezési eljárás eredményes lefolytatására alkalmas dokumentációkkal, megvalósulási tervdokumentációval, kezelési és karbantartási utasításokkal) a nyertes ajánlattevő feladata és felelőssége.
Az építés-szerelési munkálatok során, a kiviteli tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően az építés-szereléshez szükséges berendezéseket, rendszereket, elemeket be kell szereznie, helyszínre kell szállítani vagy szállíttatnia és meg kell építeni a transzformátor állomás kapcsolóépületét, a féltetővel fedett transzformátor helyiségeket, kerítést, közlekedő és szállító útrendszert, oltóvíz tározót és szikkasztó telepet, a vonatkozó zajterhelési határértékek betartása mellett, valamint meg kell oldani az építés és üzembe helyezés során keletkező hulladékok kezelését.
A nyertes ajánlattevő feladata a kivitelezéshez szükséges ideiglenes útcsatlakozás, illetve különböző infrastruktúrák (víz, villany, őrzés-védelem, stb.) biztosítása az építkezés ideje alatt.
A kapcsolóépületben telepíteni kell a 22 kV-os kapcsoló berendezéseket, 0,4 kV-os elosztó berendezéseket, szekunder rendszereket, segédenergia ellátó rendszereket (0,4 kV AC és 220V DC), irányító- és kommunikációs rendszereket.
A kapcsolóépület oldalfalánál kialakítandó transzformátor helyiségek alatt olajgyűjtő teret kell kialakítani, ezek felett kell elhelyezni a 4 db 22/11 kV-os 8500 kVA egységteljesítményű, terhelés alatti fokozatkapcsolóval szerelt, olajszigetelésű transzformátorokat és a hosszúföldelő ellenállásokat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/02/23 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 599012100
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MVM OVIT Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Körvasútsor u. 105-106.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1158
Ország: HU
E-mail: vf@ovit.hu
Telefon: +36 14143527
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14155837
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A teljesítés határideje: 2019.01.24.
A műszaki átadás-átvétel határideje: 2019.02.23.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A műszaki dokumentáció a tartószerkezeti falak építéséhez Wienerberger POROTHERM HS falazóelemet írt elő, amely gyártását a Wienerberger megszüntette, helyette a K típusú falazóelem használható, amely kielégíti a kiírás szerinti műszaki követelményeket. Az építőiparban tapasztalható nagyfokú fellendülés miatt az anyagbeszerzések átfutási ideje nagymértékben megnövekedett, ezért a 2018.06.16-i beszállítói visszaigazolás alapján a teherhordó falazat anyagszállítását a kereskedő szakaszos ütemezéssel is csak a 39. héttel bezárólag tudta biztosítani. Fentiek miatt a falazatok építése a tervezett 2018.08.03-i határidőhöz képest 52 nappal később készülhetett el.
A módosítás tekintetében Felek megvizsgálták a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt előírásokat, melynek eredményeként megállapították, hogy a Szerződés módosítása megfelel a hivatkozott rendelkezéseknek, az nem ütközik az abban foglalt jogszabályi előírásokba, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. Fentiek értelmében a Szerződés módosítása a Kbt. és a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően megtehető.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 599012100 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 599012100 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben