Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/32
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.14.
Iktatószám:2621/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Ura Község Önkormányzata
Teljesítés helye:4763 Ura, külterület Helyrajzi szám: 0265/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Road Mérnökiroda Építő és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ura Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27705863
Postai cím: Kossuth Út 43
Város: Ura
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4763
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Karácsony Sándor Zoltán
Telefon: +36 44341965
E-mail: urahiv@freemail.hu
Fax: +36 44341965
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.urakozseg.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Útburkolat felújítása Ura településen
Hivatkozási szám: EKR000483412018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Útburkolat felújítása Ura településen
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4763 Ura, külterület
Helyrajzi szám: 0265/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ura Község Önkormányzata (4763 Ura, Kossuth utca 47.) környezetében lévő,a 0265/1 hrsz.-ú ipari és mezőgazdasági területek megközelítését biztosító meglévő aszfaltburkolatú út felújítása832,24 fm hosszban, az alábbiak szerint:
- termőréteg leszedés801,782 m3
- talajjavító réteg készítése 356,7 m3
- Tükörkészítés tömörítés nélkül 1783,6 m2
- padka rendezés 3337,64 m2
- meglévő csatorna bővítése 818,5 m3
- Töltésalapozás geotextíliával 17,8 x100m2
- Talajstabilizálás, talajerősítés georáccsal 1780 m2
- Szórt alap építése 445,9 m3
- AC 11 kopó és kötőréteg építése 178,165 m3
- AC-16 Kötő réteg építése 73,4043 m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16908 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Útburkolat felújítása Ura településen
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Road Mérnökiroda Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28646723
Postai cím: Borbíró Tér 2 2/8.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
E-mail: roadmernokirodakft@gmail.com
Telefon: +36 306048630
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 35282697
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4763 Ura, külterület
Helyrajzi szám: 0265/1
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ura Község Önkormányzata (4763 Ura, Kossuth utca 47.) környezetében lévő,a 0265/1 hrsz.-ú ipari és mezőgazdasági területek megközelítését biztosító meglévő aszfaltburkolatú út felújítása832,24 fm hosszban, az alábbiak szerint:
- termőréteg leszedés801,782 m3
- talajjavító réteg készítése 356,7 m3
- Tükörkészítés tömörítés nélkül 1783,6 m2
- padka rendezés 3337,64 m2
- meglévő csatorna bővítése 818,5 m3
- Töltésalapozás geotextíliával 17,8 x100m2
- Talajstabilizálás, talajerősítés georáccsal 1780 m2
- Szórt alap építése 445,9 m3
- AC 11 kopó és kötőréteg építése 178,165 m3
- AC-16 Kötő réteg építése 73,4043 m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 35282697
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Road Mérnökiroda Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28646723
Postai cím: Borbíró Tér 2 2/8.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
E-mail: roadmernokirodakft@gmail.com
Telefon: +36 306048630
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek az 1. részszámla benyújtásának százalékos határait módosították az alábbiak szerint: eredeti szöveg:
- az első részszámla az építési munkálatok 25%-ának teljesítését követően nyújtható be,amelyből a kifizetett előleg összegének 25%-a levonásra kerül;
módosított szöveg:
- az első részszámla az építési munkálatok 15%-ának teljesítését követően nyújtható be,amelyből a kifizetett előleg
összegének 25%-a levonásra kerül;
Ezzel egyidejűleg módosult a szerződés 4.4. pont első mondata az alábbiak szerint:
eredeti szöveg:
Vállalkozó vállalja, hogy az első részszámlához kapcsolódó kivitelezési feladatokat – azaz az építési munkák 25 %-át - legkésőbb 2019.02.06. napjáig elvégzi és a hozzá kapcsolódó számlát Megrendelő részére benyújtja.
módosított szöveg:
Vállalkozó vállalja, hogy az első részszámlához kapcsolódó kivitelezési feladatokat – azaz az építési munkák 15 %-át - legkésőbb 2019.02.06. napjáig elvégzi és a hozzá kapcsolódó számlát Megrendelő részére benyújtja.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A jelen szerződés pénzügyi forrását képező támogatói okirat előírta Megrendelő részére, hogy a támogatói okirat hatálybalépését
követő egy éven belül a kivitelezési munkák meghatározott részével el kell számolni. Vállalkozó az alapszerződésben foglaltak szerint
az építési munkálatok 25%-ának teljesítését követően nyújthatja be az 1.részszámlát, amelyet legkésőbb 2019.02.06. napjáig kell
megtennie. A közbeszerzés tárgyát képező útépítési feladatoknak nem kedvez a télies időjárás, így Megrendelő – összhangban a
támogatói okiratban foglalt kötelezettségekkel – az 1.részszámla benyújtását 15 %-os teljesítés elérésére módosította, amely megfelel
a támogató okiratban foglalt előírásoknak. Ezáltal Vállalkozó nem kényszerül olyan munkarészek elvégzésére a megszabott határidő
miatt, amelyek veszélyeztetik a biztonságos közlekedést az adott útszakaszon, továbbá amelyek a későbbiekben garanciális javításokat
igényelhetnek azáltal, hogy a nem megfelelő időjárás miatt került sor a kivitelezésükre
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 35282697 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 35282697 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Felek a szerződésmódosítás tartalmával egyetértenek.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben