Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/31
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.13.
Iktatószám:2626/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete
Teljesítés helye:3100 Salgótarján, Bóna Kovács út 4/B .
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Silver 2009 Építő és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48624033
Postai cím: Játszó Út 2.
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilágyi Leonóra
Telefon: +36 32423251
E-mail: nogradmegye@voroskereszt.hu
Fax: +36 32423251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.voroskereszt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Menedék” CS.A.O. korszerűsítése Salgótarjánban
Hivatkozási szám: EKR000685902018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Menedék” CS.A.O. korszerűsítése Salgótarjánban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3100 Salgótarján, Bóna Kovács út 4/B .
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Salgótarján, Bóna Kovács K. út 4/B. szám alatt található ingatlanon az alábbi kivitelezési feladatok a műszaki leírásban
rögzítettek szerint: - az épület energetikai korszerűsítése, utólagos hőszigetelés - külső nyílászáró csere - akadálymentesítés,
akadálymentes szállás létrehozása - belső korszerűsítés, lehetséges terület hasznosítás - konyha korszerűsítése - növényház
építés - padló burkolatok cseréje - a szükséges falburkolatok cseréje - vizesblokkok korszerűsítése - hátsó épületrész héjazat
csere - az utcai és a hátsó homlokzaton előtető építése - fűtés és gépészeti rendszer korszerűsítése - elektromos hálózat
korszerűsítése Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 46. § (3) bek-re. A további, részletes műszaki tartalmat a Közbeszerzési
dokumentumok műszaki része tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.3-17-2017-00034

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20313 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Menedék” CS.A.O. korszerűsítése Salgótarjánban
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/31 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Silver 2009 Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88820802
Postai cím: Orgona Út 10
Város: Karancslapujtő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3182
Ország: Magyarország
E-mail: silver2009kft@gmail.com
Telefon: +36 202486186
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 60256450
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3100 Salgótarján, Bóna Kovács út 4/B .
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Salgótarján, Bóna Kovács K. út 4/B. szám alatt található ingatlanon az alábbi kivitelezési feladatok a műszaki leírásban
rögzítettek szerint: - az épület energetikai korszerűsítése, utólagos hőszigetelés - külső nyílászáró csere - akadálymentesítés,
akadálymentes szállás létrehozása - belső korszerűsítés, lehetséges terület hasznosítás - konyha korszerűsítése - növényház
építés - padló burkolatok cseréje - a szükséges falburkolatok cseréje - vizesblokkok korszerűsítése - hátsó épületrész héjazat
csere - az utcai és a hátsó homlokzaton előtető építése - fűtés és gépészeti rendszer korszerűsítése - elektromos hálózat
korszerűsítése Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 46. § (3) bek-re. A további, részletes műszaki tartalmat a Közbeszerzési
dokumentumok műszaki része tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 60256450
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Silver 2009 Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88820802
Postai cím: Orgona Út 10
Város: Karancslapujtő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3182
Ország: Magyarország
E-mail: silver2009kft@gmail.com
Telefon: +36 202486186
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/01 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A munkaterület átvételét követően felmérésre kerületek a munkavégzés feladatcsoportjaihoz kapcsolódó egyes részterületeket érintő alapállapototok. Ennek során, valamint a kivitelezés folyamán kiderült, hogy bizonyos műszaki megoldások nem valósíthatók meg az eredeti műszaki leírásban rögzítettek szerint. Erre tekintettel a megrendelő felvette a kapcsolatot a tervezővel, aki a megváltozott helyzetre tekintettel az egyes műszaki megoldásokat a kialakult helyzetre tekintettel aktualizálta. A jelzett módosítások olyan csekély mértékűek, hogy például a rámpa burkolata lapburkolat helyett térkő lesz, mely a költségvetésben helyesen szerepelt, azonban a műszaki leírásban tévesen került rögíztésre, vagy az ablakok kiszerelése után derült, ki hogy állapotukra tekintettel nem helyezhetők vissza; az ereszcsatorna kialakítása a lemezfedéssel kerül összhangba, illeamely a műszaki leírásban szintén tévesen került megadásra, de a költségvetésben helyesen szerepelt. A pályázati finanszírozás módja szállítói finanszírozás. A szerződésben adminisztrációs tévedés folytán utófinanszírozás lett meghatározva a finanszírozás módjaként, amelyet a pályázati célnak megfelelően korrigálni kíván Megrendelő és Vállalkozó.Ezekre tekintettel az Alapszerződés 2.1. pontjában foglaltak módosításra kerülnek az alábbiak szerint: az Alapszerződés 2.1. pontjában rögzített kivitelezési feladatok módosulnak a műszaki jelentésben rögzített tartalomra; valamint az Alapszerződés 5.10. pontjában rögzített finanszírozási mód módosul utófinanszírozás módjáról, szállítói finanszírozás módra.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A munkaterület átvételét követően felmérésre kerületek a munkavégzés feladatcsoportjaihoz kapcsolódó egyes részterületeket érintő alapállapototok. Ennek során, valamint a kivitelezés folyamán kiderült, hogy bizonyos műszaki megoldások nem valósíthatók meg az eredeti műszaki leírásban rögzítettek szerint. A szerződésben adminisztrációs tévedés folytán utófinanszírozás lett meghatározva a finanszírozás módjaként, amelyet a pályázati célnak megfelelően korrigálni kíván Megrendelő és Vállalkozó.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 60256450 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 60256450 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben