Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/29
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.11.
Iktatószám:2641/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Tatabánya, 8056 hrsz, 8057 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79947602
Postai cím: Fő Tér 6.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szegediné Nemes Tímea
Telefon: +36 34515700/341
E-mail: kozbeszerzes@tatabanya.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Arany János Óvoda és a Dózsakerti gyermek háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása
Hivatkozási szám: EKR000858872018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kiviteli terv készítés
Az elkészült állapotra vonatkozó záró Energetikai Tanúsítvány elkészítése
Az Arany János Óvoda bővítése, illetve felújítása - TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00001
Új épületrész (közlekedő) kialakítása 58,6 m2

Óvoda rész felújítása 1.238m2
Gépészeti helyiségek felújítása 40,2 m2
Főbb felújítási munkák:
homlokzati szigetelés 694 m2
gépészeti vezetékek, szerelvények részleges cseréje 1 klt.
villamos vezetékek, szerelvények részleges cseréje 1 klt.
új hőszigetelt nyílászárók beépítése 53 db
beltéri ajtók elhelyezése 33 db
burkolatok részleges cseréje 855,96 m2
akadálymentes rámpa építése 1 db
villámvédelmi rendszer kiépítése 1 db
válaszfalak építése 118,5 m2
lapostető hő- és vízszigetelés felújítása 1.384 m2
térburkolat építése 16,4 m2
taktilis burkolati jelek elhelyezése 1 klt.

A volt Csecsemőotthonban gyermek háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat kialakítása -TOP-6.6.1-16-TB1-2017-00001

Gyermekorvosi rendelő rész felújítása 298,3m2
Védőnői szolgálat helyiségeinek felújítása 178,2m2
Főbb felújítási munkák:
homlokzati szigetelés 257 m2
gépészeti vezetékek, szerelvények cseréje 1 klt.
villamos vezetékek, szerelvények cseréje 1 klt.
új hőszigetelt nyílászárók beépítése 28 db
beltéri ajtók elhelyezése 70 db
burkolatok cseréje 652,9 m2
előlépcső- és rámpa burkolása 252 m2
villámvédelmi rendszer kiépítése 1 db
válaszfalak építése 446 m2
lapostető hő- és vízszigetelés felújítása 493 m2
térburkolat építése 127 m2
taktilis burkolati jelek elhelyezése 1 klt.
belső udvar rendezése 1 db
akadálymentes parkoló építése 1 db
Tartalék terület felújítása – önerőből finanszírozott

Használaton kívüli terület felújítása 313,9m2
Főbb felújítási munkák:
homlokzati szigetelés 159 m2
gépészeti vezetékek, szerelvények kiépítése 1 klt.
villamos vezetékek, szerelvények kiépítése 1 klt.
hőszigetelt nyílászárók beépítése 24 db
belső vakolt felület alapozása, tisztasági festése 1.054,9 m2
belső hőszigetelő falazat készítése 159 m2
villámvédelmi rendszer helyreállítása 1 db
lapostető hő- és vízszigetelés felújítása 325 m2
külső terasz-, előlépcső és rámpa burkolat készítése 127 m2
belső udvar rendezése 1 klt.

A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása, tervei, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Arany János Óvoda és háziorvosi rendelő felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45112723-9
45233253-7
45261400-8
45310000-3
45321000-3
45324000-4
45350000-5
45410000-4
45421130-4
45430000-0
45442110-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Tatabánya, 8056 hrsz, 8057 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Arany János Óvoda és a Dózsakerti gyermek háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása”
Elvégzendő feladatok:
Kiviteli terv készítés
Az elkészült állapotra vonatkozó záró Energetikai Tanúsítvány elkészítése
Az Arany János Óvoda bővítése, illetve felújítása - TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00001
Új épületrész (közlekedő) kialakítása 58,6 m2

Óvoda rész felújítása 1.238m2
Gépészeti helyiségek felújítása
40,2 m2
Főbb felújítási munkák:
homlokzati szigetelés 694 m2
gépészeti vezetékek, szerelvények részleges cseréje 1 klt.
villamos vezetékek, szerelvények részleges cseréje 1 klt.
új hőszigetelt nyílászárók beépítése 53 db
beltéri ajtók elhelyezése 33 db
burkolatok részleges cseréje 855,96 m2
akadálymentes rámpa építése 1 db
villámvédelmi rendszer kiépítése 1 db
válaszfalak építése 118,5 m2
lapostető hő- és vízszigetelés felújítása 1.384 m2
térburkolat építése 16,4 m2
taktilis burkolati jelek elhelyezése 1 klt.

A volt Csecsemőotthonban gyermek háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat kialakítása -TOP-6.6.1-16-TB1-2017-00001

Gyermekorvosi rendelő rész felújítása 298,3m2
Védőnői szolgálat helyiségeinek felújítása
178,2m2
Főbb felújítási munkák:
homlokzati szigetelés 257 m2
gépészeti vezetékek, szerelvények cseréje 1 klt.
villamos vezetékek, szerelvények cseréje 1 klt.
új hőszigetelt nyílászárók beépítése 28 db
beltéri ajtók elhelyezése 70 db
burkolatok cseréje 652,9 m2
előlépcső- és rámpa burkolása 252 m2
villámvédelmi rendszer kiépítése 1 db
válaszfalak építése 446 m2
lapostető hő- és vízszigetelés felújítása 493 m2
térburkolat építése 127 m2
taktilis burkolati jelek elhelyezése 1 klt.
belső udvar rendezése 1 db
akadálymentes parkoló építése 1 db


Tartalék terület felújítása – önerőből finanszírozott

Használaton kívüli terület felújítása 313,9m2
Főbb felújítási munkák:
homlokzati szigetelés 159 m2
gépészeti vezetékek, szerelvények kiépítése 1 klt.
villamos vezetékek, szerelvények kiépítése 1 klt.
hőszigetelt nyílászárók beépítése 24 db
belső vakolt felület alapozása, tisztasági festése 1.054,9 m2
belső hőszigetelő falazat készítése 159 m2
villámvédelmi rendszer helyreállítása 1 db
lapostető hő- és vízszigetelés felújítása 325 m2
külső terasz-, előlépcső és rámpa burkolat készítése 127 m2
belső udvar rendezése 1 klt.

A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása, tervei, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás időtartama (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) 15
2 A környezet építési és bontási törmelékkel való terhelésének mértéke (m3) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00001 és TOP-6.6.1-16-TB1-20
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Arany János Óvoda és háziorvosi rendelő felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Mindkét ajánlat egyösszegű ajánlati ára jelentősen meghaladja a bontáskor ismertetett rendelkezésre álló fedezet összegét.
A Kbt. 70. § (1) bekezdés szerint az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: EP Konstruktív Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15061603
Postai cím: Erdész Út D. épület
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23097834211

Hivatalos név: AGNUS G' Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88004963
Postai cím: Vadász Út 65. fsz. 1
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11199159211

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges