Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/52
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.14.
Iktatószám:2650/2019
CPV Kód:90910000-9
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
Teljesítés helye:Budapest V. ker. Curia u. 3.;Budapest VIII. ker. Kőbányai út 22.;Budapest XI. ker. Keveháza u. 19-21.;Budapest XIII. ker. Kassák L. u. 78.;Budapest XIV. ker. Sárrét park 6.;Budapest III. ker. külső-belső gázgyári ltp.;Budapest IX. ker. Ferde u. 5.;Budapest X. ker. Gyöngyike u. 1/b.;Budapest X. ker. Gyöngyike u. 1/c.;Budapest X. ker. Zách u. 10.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Even-Work Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fellelőségű Társaság;S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Even-Work Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fellelőségű Társaság;Even-Work Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fellelőségű Társaság;S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság;S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság;S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság;S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság;S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:vagyonkezelés, vagyongazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64999582
Postai cím: Attila Út 13/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Glavinics Tibor
Telefon: +36 15809436
E-mail: glavinics.tibor@bfvk.hu
Fax: +36 15809436
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bfvk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vagyonkezelés, vagyongazdálkodás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: épület és közterület takarítási szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000319672018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„épület és közterület takarítási szolgáltatások beszerzése (az ajánlatkérő különböző telephelyein)” 1. rész: Bp. V., Curia u. 3. Takarítandó területek összesen (TTÖ): 1843 m2 A munka mennyisége (ME): 3 fő 4 óra/fő/munkanap 2. rész: Bp. VIII., Kőbányai út 22. TTÖ: 4838 m2 ME: 4 fő 4 óra/fő/munkanap 3. rész: Bp. XI. ker., Keveháza u. 19-21. TTÖ: 6728 m2 ME: 2 fő 6 óra/fő/munkanap 4. rész: Bp. XIII. ker. Kassák Lajos u. 78. TTÖ: 1131,54 m2 ME: 1 fő 8 óra/fő/munkanap 5. rész: Bp. XIV., Sárrét park 6. TTÖ: 917 m2 ME: 1 fő 8 óra/fő/munkanap 6. rész: Bp. III., Gázgyári külső – belső lakótelep TTÖ: 3534 m2 ME: 1 fő 8 óra/fő/munkanap 7. rész: Bp. IX., Ferde u. 5. TTÖ: 140 m2 ME: 1 fő 0,25 óra/fő/munkanap 8. rész: Bp. X., Gyöngyike u. 1/b. TTÖ: 167 m2 ME: 1 fő 0,25 óra/munkanap 9. rész: Bp. X., Gyöngyike u. 1/c. TTÖ: 317 m2 ME: 1 fő 0,25 óra/munkanap 10. rész: Bp. X., Zách u. 10. TTÖ: 234 m2 ME: 1 fő 0,25 óra/munkanap
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 16135284 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Budapest V. ker. Curia u. 3. takarítás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest V. ker. Curia u. 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„épület és közterület takarítási szolgáltatások beszerzése (az ajánlatkérő különböző telephelyein)” 1. rész: Bp. V., Curia u. 3. Takarítandó területek összesen (TTÖ): 1843 m2 A munka mennyisége (ME): 3 fő 4 óra/fő/munkanap
Ingatlan funkciója: Irodaház
Elvégzendő feladatok: Takarítás
Napi takarítás munkanapokon 5,00-9,00 között végezhető.
Takarítandó területek összesen: 1843 m2
ebből iroda 1113 m2
egyéb helyiség 662 m2
járda 68 m2
Naponta (munkanapokon végzendő feladatok)
Irodák, porta helyiség:
Alapterületen szükség szerinti porszívózás, teljes terület felmosása
Szemetes kosarak kiürítése, szemeteszsák szükség szerinti cseréje
Hulladékok gyűjtőhelyre történő elszállítása
Bútorok és nyitott polcok portalanítása, letörlése
Irodai berendezések portalanítása, szükség szerinti nedves letörlése
Ajtókilincsek foltmentes tisztítása
Mellékhelyiségek:
Alapterület felmosása, fertőtlenítése
Tükrök, üvegfelületek tisztítása
Szemetes kosarak kiürítése, fertőtlenítése, szemeteszsák cseréje
Hulladékok gyűjtőhelyre történő elszállítása
Csapok, mosdók, wc csészék, pissoirok külső-belső tisztítása, fertőtlenítése
Lefolyó csapok tisztítása, fertőtlenítése
Rozsdamentes fémfelületek tisztítása, fényesítése
Földszinti mellékhelyiségekben a WC papír szükség szerinti pótlása
Földszinti mellékhelyiségekben a higiéniai anyagok szükség szerinti pótlása
Közlekedők, előtér, lépcsőház
Alapterület napi seprése, felmosása
Szemetes kosarak kiürítése, szemeteszsák cseréje
Hulladékok gyűjtőhelyre történő elszállítása
Ajtók portalanítása ( 7 db 20 m2)
Függőleges felületről napi szennyeződés eltávolítása
Elválasztó üvegfelületről ujjnyomok eltávolítása
Ajtókilincsek, címkék tisztítása, fényezése
Lábtörlők tisztítása
Lift ajtó (7 db 14 m2) tisztítás, aljzat felmosás,
Dohányzó-udvar
Alapterület teljes felseprése
Téli időszakban hó eltakarítása, csúszásmentesítés
Járda
Járda felseprése
Járda heti 2 x vizes lemosása
Téli időszakban hó eltakarítás, csúszásmentesítés, hétvégén, ünnepnapokon is.
Heti , illetve szükség szerint elvégzendő feladatok:
Irodák, porta helyiségek, gondnoki szoba:
Fémfelületek tisztítása, ápolása
Párkányok portalanítása, lemosása
Ajtókilincsek, villanykapcsolók azok környékének tisztítása
Kárpit felület porszívózása
Fűtőtestek, lámpák, csövek portalanítása, letörlése
Hulladékgyűjtők, lábazatok, ajtószárnyak és szegélyek tisztítása
Falak és oszlopok portalanítása 2 m magasságig, pókhálózás
Szőnyegek helyi folttisztítása
Üvegezett felületen üvegtisztítás
Ajtók, ablakkeretek lemosása
Bútorzatfényezés
Pókháló eltávolítása
Mellékhelyiségek:
Berendezések portalanítása, szükség szerinti nedves letörlése
Lábazatok, ajtószárnyak, kapcsolók szükség szerinti tisztítása
Vízkő eltávolítás
Ajtókilincsek, címkék fényezése, tisztítása
Csempe felületének lemosása
Pókháló eltávolítása
Közlekedők, előtér, lépcsőház
Oldalfalak, lépcsőkorlátok, párkányok portalanítása, lemosása
Pókháló eltávolítása
Dohányzó-udvar
Aljzat vízsugárral történő mosása heti 2 alkalommal
Havonta elvégzendő feladatok
Raktár, irattár lapterület seprése, szükség szerinti felmosása
Iroda ajtók portalanítása, lemosása (100 db 255 m2)
Mellékhelyiség ajtók portalanítása, lemosása (28 db 56 m2)
Kukák mosása, fertőtlenítése (2db 240 literes)
Évente egyszer végzendő feladatok
Épület közös területein lévő lámpatestek portalanítása, tisztítása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 takarítási plusz feladatok vállalása - félévente folyosók gépi tisztítása (igen / nem) 10
2 hibás teljesítés esetén megajánlott - havi vállalkozói díjból levonandó - hibás teljesítési kötbér mértéke a havi vállalkozói díj %-ában (legfeljebb 50 %, legalább 10 %) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – nettó ajánlati ár (Ft/fő/óra) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A Megrendelő a teljesített szolgáltatást mennyiségileg és minőségileg ellenőrzi, majd a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti (legkésőbb 15 napos) határidőn belül nyilatkozik a teljesítés elismeréséről, vagy mennyiségi és/vagy minőségi kifogással (szavatossági igénnyel) él. A teljesítési igazolás kibocsátására a Megrendelő képviseletében Glavinics Tibor ingatlanfelelős jogosult.

II.2.1)
Elnevezés: Budapest VIII. ker. Kőbányai út 22. takarítás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest VIII. ker. Kőbányai út 22.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„épület és közterület takarítási szolgáltatások beszerzése (az ajánlatkérő különböző telephelyein)” 2. rész: Bp. VIII., Kőbányai út 22. TTÖ: 4838 m2 ME: 4 fő 4 óra/fő/munkanap
Ingatlan címe: Bp. VIII., Kőbányai út 22.
Ingatlan funkciója: lakóépület
Elvégzendő feladat: lakóépület takarítása
Napi takarítás munkanapokon 7:00-16:00 óra között végezhető, de legkésőbb 8:00 óráig meg kell kezdeni
Takarítandó területek összesen: 4838 m2, ebből:
10 m2 iroda,
2239 m2 folyosó,
1200 m2 pince,
210 m2 zuhanyzók
559 m2 lépcsőpihenők, raktárak, öltözők, egyéb
200 m2 járda
420 m2 zöldfelület
Naponta (munkanapokon végzendő feladatok)
Folyosók, előterek, pihenők, lépcsőházak leseprése.
korlátok portalanítása, liftek felmosása.
20 db zuhanyzó felmosása, fertőtlenítése, falikutak, mosdók kimosása, csempék lemosása, padlóösszefolyók takarítása
Csapok, wc csészék, pissoirok külső-belső tisztítása, fertőtlenítése
Udvar, járda, kukatároló seprése.
Szemétszállítási napokon kukák rendezése, mozgatása, tetejük napi lemosása, igazodva a szemétszállítási időpontokhoz.
Évszaktól függően naponta
Téli időszakban járda, udvar hó és csúszás mentesítése, hétvégén, ünnepnapokon is.
Lombhullás esetén szükség szerint a hulladék összeszedése és elszállítása
Heti feladat:
Folyosók és lépcsőházak felmosása heti két alkalommal
Folyosók, átjárók üvegajtóinak tisztítása (10 db, összesen 24 m2)
Földszinti bejárati ajtók + üvegeinek tisztítása (4 db, összesen 19 m2)
Korlátok mosása, postaládák törlése
Férfi és női öltözők takarítása
Gondnoki iroda takarítása
Zöld területen szemét összeszedése
Járda locsolása.
Kukatároló fertőtlenítő felmosása

Havi feladat:
Pókhálózás a folyosókon, lépcsőházakban
20 db zuhanyzó ajtóinak külső – belső lemosása, ablakok áttörlése. (10 db, összesen 76 m2)
Jelzőcsengők, kaputelefonok tisztítása.
Ablakpárkányok lemosása. (18 db)
Földszinti kiszolgáló helyiségek felseprése, fellocsolása.
Féléves feladat:
Pince felseprése
Folyosó ablakok tisztítása (18 db, összesen 42 m2)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 takarítási plusz feladatok vállalása - félévente folyosók gépi tisztítása (igen / nem) 10
2 hibás teljesítés esetén megajánlott - havi vállalkozói díjból levonandó - hibás teljesítési kötbér mértéke a havi vállalkozói díj %-ában (legfeljebb 50 %, legalább 10 %) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – nettó ajánlati ár (Ft/fő/óra) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A Megrendelő a teljesített szolgáltatást mennyiségileg és minőségileg ellenőrzi, majd a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti (legkésőbb 15 napos) határidőn belül nyilatkozik a teljesítés elismeréséről, vagy mennyiségi és/vagy minőségi kifogással (szavatossági igénnyel) él. A teljesítési igazolás kibocsátására a Megrendelő képviseletében Glavinics Tibor ingatlanfelelős jogosult.

II.2.1)
Elnevezés: Budapest XI. ker. Keveháza u. 19-21. takarítás
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XI. ker. Keveháza u. 19-21.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„épület és közterület takarítási szolgáltatások beszerzése (az ajánlatkérő különböző telephelyein)” 3. rész: Bp. XI. ker., Keveháza u. 19-21. TTÖ: 6728 m2 ME: 2 fő 6 óra/fő/munkanap
Ingatlan címe: Bp. XI. ker. Keveháza u. 19-21.
Ingatlan funkciója: lakóépület
Elvégzendő feladat: lakóépület takarítása
Napi takarítás munkanapokon 7:00-16:00 óra között végezhető, de legkésőbb 8:00 óráig meg kell kezdeni
Takarítandó területek összesen: 6728 m2, ebből:
20 m2 iroda,
1350 m2 folyosó,
1081 m2 lépcsőpihenők, szemétledobók, öltözők egyéb
2262 m2 járda és betonozott felület
2015 m2 zöldterület
Naponta (munkanapokon végzendő feladatok)
Folyosók, előterek, pihenők, lépcsőházak leseprése
Korlátok portalanítása, liftek felmosása
Szemétledobókból napi leszemetelés
Szemétledobó berendezés kezelése, dugulások megszüntetése
A megtelt kukák üresre való cserélése
Épület körüli járda leseprése
Szemétszállítási napokon kukák rendezése, mozgatása, tetejük napi lemosása, igazodva a szemétszállítási időpontokhoz
Évszaktól függően naponta
Téli időszakban járda, udvar betonozott felület) hó és csúszás mentesítése, hétvégén, ünnepnapokon is.
Lombhullás esetén szükség szerint a hulladék összeszedése és elszállítása
Heti feladat:
Folyosók és lépcsőházak felmosása heti két alkalommal
Szeméttárolók és a szemétledobók aljzatának, valamint berendezések fertőtlenítő felmosása.
Folyosók üvegajtóinak (beleértve azok fogantyúit) tisztítása (45 db, összesen 76 m2)
Földszinti bejárati ajtók + üvegeinek tisztítása (6 db, összesen 14 m2)
Korlátok, postaládák törlése
Férfi és női öltözők, gondnoki iroda takarítása
Zöld területen szemét összeszedése,
Kukatárolók fertőtlenítő felmosása
Épületek közötti betonozott felület seprése
Havi feladat:
Pókhálózás a folyosókon, lépcsőházakban
Jelzőcsengők, kaputelefonok tisztítása
Ablakpárkányok, bejáratai ajtók feletti előtető lemosása, tisztítása
Földszinti kiszolgáló helyiségek felseprése, fellocsolása
Szemétledobó cső gépi takarítása.
Féléves feladat:
Folyosó végi és felvonók melletti ablakok tisztítása (80 db, összesen 140 m2)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 takarítási plusz feladatok vállalása - félévente folyosók gépi tisztítása (igen / nem) 10
2 hibás teljesítés esetén megajánlott - havi vállalkozói díjból levonandó - hibás teljesítési kötbér mértéke a havi vállalkozói díj %-ában (legfeljebb 50 %, legalább 10 %) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – nettó ajánlati ár (Ft/fő/óra) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A Megrendelő a teljesített szolgáltatást mennyiségileg és minőségileg ellenőrzi, majd a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti (legkésőbb 15 napos) határidőn belül nyilatkozik a teljesítés elismeréséről, vagy mennyiségi és/vagy minőségi kifogással (szavatossági igénnyel) él. A teljesítési igazolás kibocsátására a Megrendelő képviseletében Glavinics Tibor ingatlanfelelős jogosult.

II.2.1)
Elnevezés: Budapest XIII. ker. Kassák L. u. 78. takarítás
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XIII. ker. Kassák L. u. 78.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„épület és közterület takarítási szolgáltatások beszerzése (az ajánlatkérő különböző telephelyein)” 4. rész: Bp. XIII. ker. Kassák Lajos u. 78. TTÖ: 1131,54 m2 ME: 1 fő 8 óra/fő/munkanap
Ingatlan címe: Bp. XIII. ker. Kassák Lajos u. 78.
Ingatlan funkciója: lakóépület
Elvégzendő feladat: lakóépület + lepényépület emeletének takarítása
Napi takarítás munkanapokon 7:00-16:00 óra között végezhető, de legkésőbb 8:00 óráig meg kell kezdeni.
Takarítandó területek összesen: 1131,54 m2, ebből:
20,54 m2 iroda,
525 m2 folyosó,
400 m2 lépcsőpihenők, szemétledobók, öltözők egyéb
60 m2 járda
467,56 m2 lepényépület emelete, melyből a közös terület 126 m2

Naponta (munkanapokon végzendő feladatok)
Folyosók, előterek, lépcsőházak leseprése
Korlátok portalanítása, liftek felmosása
Szemétledobókból napi leszemetelés
Szemétledobó berendezés kezelése, dugulások megszüntetése
A megtelt kukák üresre való cserélése
Épület körüli járda leseprése
Szemétszállítási napokon kukák rendezése, mozgatása, tetejük napi lemosása, igazodva a szemétszállítási időpontokhoz
Téli időszakban járda, udvar hó és csúszás mentesítése, hétvégén, ünnepnapokon is.
Heti feladat:
Folyosók és lépcsőházak felmosása heti két alkalommal
Lepényépület emeleti közös területeinek (126 m2) takarítása (porszívózás, hulladék eltávolítása)
Szeméttárolók és a szemétledobók aljzatának, valamint berendezések fertőtlenítő felmosása.
Folyosók üvegajtóinak (beleértve azok fogantyúit) tisztítása
Földszinti bejárati ajtók + üvegeinek tisztítása
Korlátok, postaládák törlése
Férfi és női öltözők, gondnoki iroda takarítása
Járda locsolása
Kukatárolók fertőtlenítő felmosása
Épületek közötti betonozott felület seprése

Havi feladat:
Pókhálózás a folyosókon, lépcsőházakban
Lepényépület emeleti közös területeinek takarítása (pvc és járólapok felmosása); az emeletre felvezető lépcső és előtér felsöprése, pókhálózása
Bejáratai ajtók feletti előtető lemosása, tisztítása
Jelzőcsengők, kaputelefonok tisztítása
Földszinti kiszolgáló helyiségek felseprése, fellocsolása
Szemétledobó cső gépi takarítása
240 l-es szemetes kukák fertőtlenítő mosása kívül-belül
Negyedéves feladat
Közös használatú területek fa-és fém ajtóinak, olajlábazatainak lemosása
Közös területek ablakainak tisztítása
Éves feladat:
Lepényépület emeleti szintjén ablaktisztítás
A folyosó lemezborításának lemosása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 takarítási plusz feladatok vállalása - félévente folyosók gépi tisztítása (igen / nem) 10
2 hibás teljesítés esetén megajánlott - havi vállalkozói díjból levonandó - hibás teljesítési kötbér mértéke a havi vállalkozói díj %-ában (legfeljebb 50 %, legalább 10 %) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – nettó ajánlati ár (Ft/fő/óra) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A Megrendelő a teljesített szolgáltatást mennyiségileg és minőségileg ellenőrzi, majd a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti (legkésőbb 15 napos) határidőn belül nyilatkozik a teljesítés elismeréséről, vagy mennyiségi és/vagy minőségi kifogással (szavatossági igénnyel) él. A teljesítési igazolás kibocsátására a Megrendelő képviseletében Glavinics Tibor ingatlanfelelős jogosult.

II.2.1)
Elnevezés: Budapest XIV. ker. Sárrét park 6. takarítás
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XIV. ker. Sárrét park 6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„épület és közterület takarítási szolgáltatások beszerzése (az ajánlatkérő különböző telephelyein)” 5. rész: Bp. XIV., Sárrét park 6. TTÖ: 917 m2 ME: 1 fő 8 óra/fő/munkanap
Ingatlan címe: Bp. XIV., Sárrét park 6.
Ingatlan funkciója: lakóépület
Elvégzendő feladat: lakóépület takarítása
Takarítás munkanapokon 7:00-16:00 óra között végezhető, de legkésőbb 8:00 óráig meg kell kezdeni.
Takarítandó területek összesen: 917 m2
Ebből:
járda 100 m2
lépcsőház + folyosó 481m 2
pince, kukatároló, gondnoki iroda, raktár 311 m2
zöldterület 25 m2
Naponta végzendő feladatok:
A lakóházakhoz tartozó járdák seprése
Az épületek földszintjén lévő közös területek seprése
Szemétledobókból napi leszemetelés
Szemétledobó berendezés kezelése, dugulások megszüntetése
A megtelt kukák üresre való cserélése
Szemétszállítási napokon kukák rendezése, mozgatása, tetejük napi lemosása, igazodva a szemétszállítási időpontokhoz
A lakóház teljes lépcsőházaiban, és közös területek (folyosók, előterek, lépcsőház, lépcsőpihenők, felvonófülkék, és korlátok) portalanítása, a lakóházon kívüli közös területek napi takarítása, zöldterületek tisztán tartása
Téli időszakban járdák, épületek előtti terek hó -,és jégmentesítése szükség szerint, hétvégén, ünnepnapokon is.
Folyamatosan gondoskodik a szeméttároló edények szükség szerinti cseréjéről, a szemétledobó rendszer működtethetőségéről, duguláselhárításáról.
Hetente végzendő feladatok:
Folyosók és lépcsőházak felmosása heti két alkalommal
Az épület pincéjében lévő közös helyiségek mosószeres felmosása
Gondnoki iroda seprése, fertőtlenítő felmosása
Folyosók üvegajtóinak (beleértve azok fogantyúit) tisztítása
Földszinti bejárati ajtók + üvegeinek tisztítása
Korlátok, postaládák törlése
A szeméttároló helyiség fertőtlenítő felmosása
A felvonófülke belső felületének fertőtlenítő mosása
Heti három alkalommal végzendő feladatok:
A lakóház kukáinak a gyűjtőhelyre való oda, - és visszaszállítása
Havonta végzendő feladatok:
Szemétledobó csúszda gépi mosása
Kaputelefonok, postaládák tisztítása
Zöld területen szemét összegyűjtése
Félévente végzendő feladatok:
Külső nyílászárók mosása (3 db ajtó 10 m2, 20 db ablak 50 m2)
Pókháló eltávolítása a folyosókon, lépcsőházban
Éves feladat:
Lámpatestek portalanítása, tisztítása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 takarítási plusz feladatok vállalása - félévente folyosók gépi tisztítása (igen / nem) 10
2 hibás teljesítés esetén megajánlott - havi vállalkozói díjból levonandó - hibás teljesítési kötbér mértéke a havi vállalkozói díj %-ában (legfeljebb 50 %, legalább 10 %) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – nettó ajánlati ár (Ft/fő/óra) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A Megrendelő a teljesített szolgáltatást mennyiségileg és minőségileg ellenőrzi, majd a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti (legkésőbb 15 napos) határidőn belül nyilatkozik a teljesítés elismeréséről, vagy mennyiségi és/vagy minőségi kifogással (szavatossági igénnyel) él. A teljesítési igazolás kibocsátására a Megrendelő képviseletében Glavinics Tibor ingatlanfelelős jogosult.

II.2.1)
Elnevezés: Budapest III. ker. külső-belső gázgyári ltp. tak.
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest III. ker. külső-belső gázgyári ltp.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„épület és közterület takarítási szolgáltatások beszerzése (az ajánlatkérő különböző telephelyein)” 6. rész: Bp. III., Gázgyári külső – belső lakótelep TTÖ: 3534 m2 ME: 1 fő 8 óra/fő/munkanap
Ingatlan címe: Bp. III., Gázgyári külső – belső lakótelep
Ingatlan funkciója: lakóépület
Elvégzendő feladat: lakóépület körüli járda takarítása és a járdák és az úttest közötti sáv takarítása.
Takarítás munkanapokon 7:00-16:00 között végezhető, de legkésőbb 8:00 óráig meg kell kezdeni.
Takarítandó területek összesen: 3534 m2,
Ebből: - külső lakótelep járda: 2686 m2
- járdához tartozó zöld terület 848 m2
Elvégzendő feladatok:
Naponta:
A járdák söprése
Járdákon és a hozzájuk tartozó zöld területen keletkezett szemét és avar összeszedése
és elszállítása

Évszaktól függően naponta
Téli időszakban a járdák hó és csúszás mentesítése ( hévégén és ünnepnapokon is )
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Takarítási plusz feladatok vállalása - félévente a járdák gépi tisztítása (igen / nem) 10
2 hibás teljesítés esetén megajánlott - havi vállalkozói díjból levonandó - hibás teljesítési kötbér mértéke a havi vállalkozói díj %-ában (legfeljebb 50 %, legalább 10 %) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – nettó ajánlati ár (Ft/fő/óra) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A Megrendelő a teljesített szolgáltatást mennyiségileg és minőségileg ellenőrzi, majd a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti (legkésőbb 15 napos) határidőn belül nyilatkozik a teljesítés elismeréséről, vagy mennyiségi és/vagy minőségi kifogással (szavatossági igénnyel) él. A teljesítési igazolás kibocsátására a Megrendelő képviseletében Glavinics Tibor ingatlanfelelős jogosult.

II.2.1)
Elnevezés: Budapest IX. ker. Ferde u. 5. takarítás
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest IX. ker. Ferde u. 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„épület és közterület takarítási szolgáltatások beszerzése (az ajánlatkérő különböző telephelyein)” 7. rész: Bp. IX., Ferde u. 5. TTÖ: 140 m2 ME: 1 fő 0,25 óra/fő/munkanap
Ingatlan címe: Bp. IX., Ferde u. 5.
Ingatlan funkciója: lakóépület
Elvégzendő feladat: lakóépület körüli járda takarítása
Takarítás munkanapokon 7:00-16:00 óra között végezhető.
Takarítandó területek összesen: 140 m2
Elvégzendő feladatok:
Heti két alkalommal a járda seprése
Évszaktól függően naponta
Téli időszakban a járda hó és csúszás mentesítése, hétvégén és ünnepnapokon is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Takarítási plusz feladatok vállalása - félévente a járdák gépi tisztítása (igen / nem) 10
2 hibás teljesítés esetén megajánlott - havi vállalkozói díjból levonandó - hibás teljesítési kötbér mértéke a havi vállalkozói díj %-ában (legfeljebb 50 %, legalább 10 %) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – nettó ajánlati ár (Ft/fő/óra) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A Megrendelő a teljesített szolgáltatást mennyiségileg és minőségileg ellenőrzi, majd a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti (legkésőbb 15 napos) határidőn belül nyilatkozik a teljesítés elismeréséről, vagy mennyiségi és/vagy minőségi kifogással (szavatossági igénnyel) él. A teljesítési igazolás kibocsátására a Megrendelő képviseletében Glavinics Tibor ingatlanfelelős jogosult.

II.2.1)
Elnevezés: Budapest, X. ker. Gyöngyike u. 1/b. takarítás
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest X. ker. Gyöngyike u. 1/b.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„épület és közterület takarítási szolgáltatások beszerzése (az ajánlatkérő különböző telephelyein)” 8. rész: Bp. X., Gyöngyike u. 1/b. TTÖ: 167 m2 ME: 1 fő 0,25 óra/munkanap
Ingatlan címe: Bp. X., Gyöngyike u. 1/b
Ingatlan funkciója: lakóépület
Elvégzendő feladat: lakóépület körüli járda takarítása
Takarítás munkanapokon 7:00-16:00 óra között végezhető.
Takarítandó területek összesen: 167 m2
Ebből:
66 m2 járda
101 m2 zöld terület
Elvégzendő feladatok:
Heti két alkalommal a járda seprése
Járdán és a hozzá tartozó zöld területen keletkezett szemét és avar összeszedése és elszállítása
Évszaktól függően naponta
Téli időszakban a járda hó és csúszás mentesítése, hétvégén és ünnepnapokon is
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Takarítási plusz feladatok vállalása - félévente a járdák gépi tisztítása (igen / nem) 10
2 hibás teljesítés esetén megajánlott - havi vállalkozói díjból levonandó - hibás teljesítési kötbér mértéke a havi vállalkozói díj %-ában (legfeljebb 50 %, legalább 10 %) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – nettó ajánlati ár (Ft/fő/óra) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A Megrendelő a teljesített szolgáltatást mennyiségileg és minőségileg ellenőrzi, majd a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti (legkésőbb 15 napos) határidőn belül nyilatkozik a teljesítés elismeréséről, vagy mennyiségi és/vagy minőségi kifogással (szavatossági igénnyel) él. A teljesítési igazolás kibocsátására a Megrendelő képviseletében Glavinics Tibor ingatlanfelelős jogosult.

II.2.1)
Elnevezés: Budapest, X. ker. Gyöngyike u. 1/c. takarítás
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest X. ker. Gyöngyike u. 1/c.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„épület és közterület takarítási szolgáltatások beszerzése (az ajánlatkérő különböző telephelyein)” 9. rész: Bp. X., Gyöngyike u. 1/c. TTÖ: 317 m2 ME: 1 fő 0,25 óra/munkanap
Ingatlan címe: Bp. X., Gyöngyike u. 1/c
Ingatlan funkciója: lakóépület
Elvégzendő feladat: lakóépület takarítása
Takarítás munkanapokon 7:00-16:00 óra között végezhető.
Takarítandó területek összesen: 317 m2
Ebből:
járda 76 m2
lépcsőház 118 m2
folyosó 119 m2
Elvégzendő feladatok:
Heti egy alkalommal:
Az épület lépcsőházának, folyosóinak lesöprése és lemosása
Heti két alkalommal:
A járda söprése
Járdán és a hozzá tartozó zöld területen keletkezett szemét és avar összeszedése és elszállítása
Évszaktól függően naponta
Téli időszakban a járda hó és csúszás mentesítése, hétvégén és ünnepnapokon is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 takarítási plusz feladatok vállalása - félévente folyosók gépi tisztítása (igen / nem) 10
2 hibás teljesítés esetén megajánlott - havi vállalkozói díjból levonandó - hibás teljesítési kötbér mértéke a havi vállalkozói díj %-ában (legfeljebb 50 %, legalább 10 %) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – nettó ajánlati ár (Ft/fő/óra) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A Megrendelő a teljesített szolgáltatást mennyiségileg és minőségileg ellenőrzi, majd a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti (legkésőbb 15 napos) határidőn belül nyilatkozik a teljesítés elismeréséről, vagy mennyiségi és/vagy minőségi kifogással (szavatossági igénnyel) él. A teljesítési igazolás kibocsátására a Megrendelő képviseletében Glavinics Tibor ingatlanfelelős jogosult.

II.2.1)
Elnevezés: Budapest X. ker. Zách u. 10. takarítás
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest X. ker. Zách u. 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„épület és közterület takarítási szolgáltatások beszerzése (az ajánlatkérő különböző telephelyein)” 10. rész: Bp. X., Zách u. 10. TTÖ: 234 m2 ME: 1 fő 0,25 óra/munkanap
Ingatlan címe: Bp. X., Zách u. 10.
Ingatlan funkciója: lakóépület
Elvégzendő feladat: lakóépület takarítása
Takarítás munkanapokon 7:00-16:00 óra között végezhető.
Takarítandó területek összesen: 234 m2, ebből:
85 m2 járda,
97 m2 folyosó,
52 m2 zöld terület
Heti egy alkalommal:
Az épület lépcsőházának lesöprése és lemosása
Heti két alkalommal:
A járda söprése
Járdán és a hozzá tartozó zöld területen keletkezett szemét és avar összeszedése és elszállítása
Évszaktól függően naponta
Téli időszakban a járda hó és csúszás mentesítése, hétvégén és ünnepnapokon is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 takarítási plusz feladatok vállalása - félévente folyosók gépi tisztítása (igen / nem) 10
2 hibás teljesítés esetén megajánlott - havi vállalkozói díjból levonandó - hibás teljesítési kötbér mértéke a havi vállalkozói díj %-ában (legfeljebb 50 %, legalább 10 %) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – nettó ajánlati ár (Ft/fő/óra) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A Megrendelő a teljesített szolgáltatást mennyiségileg és minőségileg ellenőrzi, majd a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti (legkésőbb 15 napos) határidőn belül nyilatkozik a teljesítés elismeréséről, vagy mennyiségi és/vagy minőségi kifogással (szavatossági igénnyel) él. A teljesítési igazolás kibocsátására a Megrendelő képviseletében Glavinics Tibor ingatlanfelelős jogosult.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Budapest V. ker. Curia u. 3. takarítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Even-Work Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fellelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91183222
Postai cím: Angol Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
E-mail: puskas@evenwork.hu
Telefon: +36 309708540
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13623687242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2376000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2311056
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: takarítás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21267497
Postai cím: Szív Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: gaspar.sandor@sos-alfa.hu
Telefon: +36 309530846
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76504317
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 11377634203
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 3459456 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21267497
Postai cím: Szív Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11377634203

Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218

Hivatalos név: Even-Work Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fellelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91183222
Postai cím: Angol Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13623687242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Budapest VIII. ker. Kőbányai út 22. takarítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21267497
Postai cím: Szív Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: gaspar.sandor@sos-alfa.hu
Telefon: +36 309530846
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76504317
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11377634203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3168000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4975872
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
E-mail: egressy.timea@s-group.hu
Telefon: +36 95523848
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 95523849
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 4164864 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21267497
Postai cím: Szív Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11377634203

Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Budapest XI. ker. Keveháza u. 19-21. takarítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21267497
Postai cím: Szív Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: gaspar.sandor@sos-alfa.hu
Telefon: +36 309530846
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76504317
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11377634203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2376000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3731904
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
E-mail: egressy.timea@s-group.hu
Telefon: +36 95523848
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 95523849
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 3641616 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21267497
Postai cím: Szív Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11377634203

Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Budapest XIII. ker. Kassák L. u. 78. takarítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Even-Work Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fellelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91183222
Postai cím: Angol Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
E-mail: puskas@evenwork.hu
Telefon: +36 309708540
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13623687242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1584000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1540704
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: takarítás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
E-mail: egressy.timea@s-group.hu
Telefon: +36 95523848
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 95523849
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 1756128 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21267497
Postai cím: Szív Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11377634203

Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218

Hivatalos név: Even-Work Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fellelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91183222
Postai cím: Angol Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13623687242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Budapest XIV. ker. Sárrét park 6. takarítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Even-Work Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fellelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91183222
Postai cím: Angol Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
E-mail: puskas@evenwork.hu
Telefon: +36 309708540
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13623687242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1584000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1540704
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: takarítás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21267497
Postai cím: Szív Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: gaspar.sandor@sos-alfa.hu
Telefon: +36 309530846
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76504317
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 11377634203
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 1717056 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21267497
Postai cím: Szív Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11377634203

Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218

Hivatalos név: Even-Work Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fellelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91183222
Postai cím: Angol Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13623687242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Budapest III. ker. külső-belső gázgyári ltp. tak.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
E-mail: nemeth.ilona@s-group.hu
Telefon: +36 95523848
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 95523849
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1584000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1797312
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21267497
Postai cím: Szív Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11377634203

Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Budapest IX. ker. Ferde u. 5. takarítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
E-mail: nemeth.ilona@s-group.hu
Telefon: +36 95523848
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 95523849
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 49500
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 67089
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21267497
Postai cím: Szív Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11377634203

Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218

Hivatalos név: Even-Work Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fellelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91183222
Postai cím: Angol Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13623687242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: Budapest, X. ker. Gyöngyike u. 1/b. takarítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
E-mail: nemeth.ilona@s-group.hu
Telefon: +36 95523848
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 95523849
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 49500
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 67023
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21267497
Postai cím: Szív Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11377634203

Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218

Hivatalos név: Even-Work Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fellelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91183222
Postai cím: Angol Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13623687242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9 Rész száma: 9 Elnevezés: Budapest, X. ker. Gyöngyike u. 1/c. takarítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
E-mail: nemeth.ilona@s-group.hu
Telefon: +36 95523848
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 95523849
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 49500
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 50589
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21267497
Postai cím: Szív Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11377634203

Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218

Hivatalos név: Even-Work Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fellelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91183222
Postai cím: Angol Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13623687242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 10 Rész száma: 10 Elnevezés: Budapest X. ker. Zách u. 10. takarítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
E-mail: nemeth.ilona@s-group.hu
Telefon: +36 95523848
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 95523849
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 49500
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 53031
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21267497
Postai cím: Szív Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11377634203

Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218

Hivatalos név: Even-Work Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fellelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91183222
Postai cím: Angol Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13623687242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/08/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Even-Work Kft. ajánlatának érvénytelenségét a 7., 8., 9. és 10. részek tekintetében a Kbt. 73. § (2) bek. alapján, mert az ajánlat aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz. Az ajánlatkérő aránytalanul alacsony ár indokolását azért nem fogadta el, mert az ajánlattevő az 1 459,- Ft-os óradíjat megindokolta, de az ennél alacsonyabb óradíjakra nem adott magyarázatot.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges