Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/30
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.12.
Iktatószám:2657/2019
CPV Kód:45262700-8
Ajánlatkérő:Dalmand Község Önkormányzata
Teljesítés helye:7211 Dalmand, Felszabadulás utca 14. hsz. 315. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Ermibau Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dalmand Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70934292
Postai cím: Hősök Tere 5
Város: Dalmand
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bondorné Nagy Ibolya Julianna
Telefon: +36 74539006
E-mail: dalmand7211@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dalmand.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Dalmandi óvoda épületének fejlesztése”
Hivatkozási szám: EKR000988722018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Dalmandi óvoda épületének fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
További tárgyak:45262700-8
45262800-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7211 Dalmand, Felszabadulás utca 14. hsz. 315. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kocsolai Gyermeklánc Óvoda Dalmandi Tagóvodájának infrastrukturális fejlesztése, bővítése. Az épület meglévő rendeltetése két csoportos óvoda, Az épület meglévő rendeltetése két csoportos óvoda. A harmadik csoportszoba funkciója megváltozik, tornaszoba lesz. A korszerűsítést, a 20/2012.(VIII.31) EMMI rendelet 2. számú mellékletében előírtaknak, a hőszigetelési szabvány előírásainak
megfelelő kialakítással valósítottuk meg.
Az épület és az átalakítás részletes leírása:
Hagyományos szerkezetű óvoda területei: 559,07 BR m2 461,31 NE m2 73,20 KÜ m2. Az épület két részből állt, a megépült L alakú kétcsoportos, konyhával, étteremmel. Jelen korszerűsítéssel az óvoda épülete C alakot kap, a kiszolgáló helyiség csoport kialakításával. A telek közművesített út, járda, víz, házi csatorna, villany van.
A telekre, a tervezett és esetlegesen a meglévő építményekre vonatkozó, jogszabályban előírt fontosabb paraméterek:
Az Óvoda korszerűsítés műszaki adatai
A telek falusi környezetben, a főutcán van.
Helyrajzi száma 315. házszáma 14. elöl az óvodai szárny az utcával párhuzamosan, rá merőlegesen jön az első építési ütem konyhát és éttermet magában foglaló része. Hátul ehhez kapcsolódik, az utcával párhuzamos, most tervezett kiszolgáló szárny.
A telek besorolása: Vt n, (SZ, max 25%, min 40%, ém: 7,5 m, t: 2000 m2) nem védett.
A telek területe: 2744,0 m2 (2000 m2)
Beépített terület: 73,20+472,45+86,62= 632,27 m2
A telek beépítettsége: 632,27:27,44= 23,04% (25%)
Beépített és burkolt terület: 632,27+230= 862,27 m2
Tervezett zöldfelület aránya 2744-862,27=(1881,73):27,44=68,58% (40%)
A legközelebbi épület távolsága: 4,0 m
A kertek mérete: Kialakult előkert 7,5 m (5,00)
Beépítési mód: szabadon álló
Az oldalkertek az átlós elrendezés miatt növekednek 3, illetve 6 m-ről indulva.
A hátsókert is így alakul 12 m-ről indulva.
Az épület magassága kialakult 4,45m (7,50)
Gk parkolók száma 201,61 m2/20=10,08 db 10db +1db MGK
Kp parkolók száma 201,61 m2/25 =8,06 db=9+1= 10db
A fentiekben leírt mennyiségi adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00012

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
02380 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Dalmandi óvoda épületének fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ermibau Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32959592
Postai cím: Liget Lakótelep 10
Város: Kaposszekcső
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7361
Ország: Magyarország
E-mail: topa.imre@ermibau.hu
Telefon: +36 203346890
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 73097698
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
További tárgyak:45262700-8
45262800-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7211 Dalmand, Felszabadulás utca 14. hsz. 315. hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kocsolai Gyermeklánc Óvoda Dalmandi Tagóvodájának infrastrukturális fejlesztése, bővítése. Az épület meglévő rendeltetése két csoportos óvoda, Az épület meglévő rendeltetése két csoportos óvoda. A harmadik csoportszoba funkciója megváltozik, tornaszoba lesz. A korszerűsítést, a 20/2012.(VIII.31) EMMI rendelet 2. számú mellékletében előírtaknak, a hőszigetelési szabvány előírásainak
megfelelő kialakítással valósítottuk meg.
Az épület és az átalakítás részletes leírása:
Hagyományos szerkezetű óvoda területei: 559,07 BR m2 461,31 NE m2 73,20 KÜ m2. Az épület két részből állt, a megépült L alakú kétcsoportos, konyhával, étteremmel. Jelen korszerűsítéssel az óvoda épülete C alakot kap, a kiszolgáló helyiség csoport kialakításával. A telek közművesített út, járda, víz, házi csatorna, villany van.
A telekre, a tervezett és esetlegesen a meglévő építményekre vonatkozó, jogszabályban előírt fontosabb paraméterek:
Az Óvoda korszerűsítés műszaki adatai
A telek falusi környezetben, a főutcán van.
Helyrajzi száma 315. házszáma 14. elöl az óvodai szárny az utcával párhuzamosan, rá merőlegesen jön az első építési ütem konyhát és éttermet magában foglaló része. Hátul ehhez kapcsolódik, az utcával párhuzamos, most tervezett kiszolgáló szárny.
A telek besorolása: Vt n, (SZ, max 25%, min 40%, ém: 7,5 m, t: 2000 m2) nem védett.
A telek területe: 2744,0 m2 (2000 m2)
Beépített terület: 73,20+472,45+86,62= 632,27 m2
A telek beépítettsége: 632,27:27,44= 23,04% (25%)
Beépített és burkolt terület: 632,27+230= 862,27 m2
Tervezett zöldfelület aránya 2744-862,27=(1881,73):27,44=68,58% (40%)
A legközelebbi épület távolsága: 4,0 m
A kertek mérete: Kialakult előkert 7,5 m (5,00)
Beépítési mód: szabadon álló
Az oldalkertek az átlós elrendezés miatt növekednek 3, illetve 6 m-ről indulva.
A hátsókert is így alakul 12 m-ről indulva.
Az épület magassága kialakult 4,45m (7,50)
Gk parkolók száma 201,61 m2/20=10,08 db 10db +1db MGK
Kp parkolók száma 201,61 m2/25 =8,06 db=9+1= 10db
A fentiekben leírt mennyiségi adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 73097698
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ermibau Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32959592
Postai cím: Liget Lakótelep 10
Város: Kaposszekcső
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7361
Ország: Magyarország
E-mail: topa.imre@ermibau.hu
Telefon: +36 203346890
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/05 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1./ A Vállalkozási szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
Eredeti rendelkezés:
3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót a szerződés tárgyának megvalósításának, teljesítésének ellenértékeként, egyösszegű átalányárként (vállalkozói díjként) összesen nettó 73.097.698,- Ft vállalkozói díj illeti meg.
Felek rögzítik, hogy az építési munka építési engedélyköteles, ezért az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Megrendelő kötelezett az ÁFA tartalom megfizetésére.
ÁFA összege 19.736.378,- Ft
Az Áfa fizetési kötelezettség az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a alapján történik. Felek kijelentik, hogy mindegyikük belföldön nyilvántartásba vett adóalany, és egyiküknek sincs az ÁFA törvényben meghatározott olyan jogállása (alanyi adómentesség, mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany), mely alapján tőle az Áfa megfizetése ne lenne követelhető. Dalmand Község Önkormányzata az ÁFA törvényben meghatározott alanyi adómentességgel rendelkezik.
Módosított rendelkezés:
3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót a szerződés tárgyának megvalósításának, teljesítésének ellenértékeként, egyösszegű átalányárként (vállalkozói díjként) összesen nettó 73.097.698,- Ft vállalkozói díj illeti meg.
ÁFA összege 19.736.378,- Ft
Az Áfa fizetési kötelezettség az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a alapján történik. Felek kijelentik, hogy mindegyikük belföldön nyilvántartásba vett adóalany. Dalmand Község Önkormányzata az ÁFA törvényben meghatározott alanyi adómentességgel rendelkezik.
2./ A Vállalkozási szerződés 3.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
Eredeti rendelkezés:
3.4. A támogatási szerződés alapján az európai uniós támogatásból származó összeg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utófinanszírozás útján kerül kiegyenlítésre, ezért a Megrendelő a Kbt. 135. § (7) – (8) bekezdései alapján a szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összeg előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a Vállalkozó részére. A Megrendelő ebben az esetben az előleg fizetését e mértékben nem teszi függővé a Vállalkozó részéről biztosíték nyújtásától.
A Kbt. 135. § (7) – (8) bekezdései szerint Vállalkozó a szerződésben foglalt - áfa nélkül számított - vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegű előlegként történő kifizetését kérheti. Az előlegbekérőt legkésőbb a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül kell benyújtani. Előleg igénylése esetén az előleg 75%-a a 3. részszámlából, 25%-a a végszámlából kerül elszámolásra. Amennyiben Vállalkozó kéri az előleg kifizetését, úgy azt Megrendelő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. Vállalkozó köteles az előlegről előlegszámlát kiállítani Megrendelő részére.
Módosított rendelkezés:
3.4. A támogatási szerződés alapján az európai uniós támogatásból származó összeg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utófinanszírozás útján kerül kiegyenlítésre, ezért a Megrendelő a Kbt. 135. § (7) – (8) bekezdései alapján a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összeg előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a Vállalkozó részére. A Megrendelő ebben az esetben az előleg fizetését e mértékben nem teszi függővé a Vállalkozó részéről biztosíték nyújtásától.
A Kbt. 135. § (7) – (8) bekezdései szerint Vállalkozó a szerződésben foglalt vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegű előlegként történő kifizetését kérheti. Az előlegbekérőt legkésőbb a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül kell benyújtani. Előleg igénylése esetén az előleg 75%-a a 3. részszámlából, 25%-a a végszámlából kerül elszámolásra. Amennyiben Vállalkozó kéri az előleg kifizetését, úgy azt Megrendelő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A Vállalkozási szerződés módosítása szükséges a következő indokok miatt:
Tekintettel arra, hogy a Megrendelő nem alanya az Áfának, ezért a szerződésben rögzített fordított Áfa szabályai nem kerülnek alkalmazásra a szerződés ellenértékének kifizetése során.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 73097698 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 73097698 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.1) pont folytatása:
3./ A Vállalkozási szerződés 3.7. pontja az alábbiak szerint módosul:
Eredeti rendelkezés:
3.7. Rész- és végszámla benyújtására a műszaki ellenőr által leigazolt és Megrendelő által jóváhagyott teljesítéssel arányosan van lehetőség. A szerződés teljesítése során 1 (egy) darab előlegszámla, 3 darab részszámla és a végszámla nyújtható be a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak, a TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00012 azonosítószámú pályázatnak, továbbá a mindenkori hatályos jogszabályoknak és támogatási szerződésnek megfelelően - a következő ütemezés szerint:
- 1. részszámla 25 %-os készültségi fok elérésekor az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 25 %-áról.
- 2. részszámla 50 %-os készültségi fok elérésekor az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 25 %-áról.
- 3. részszámla 75 %-os készültségi fok elérésekor az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 25 %-áról.
végszámla az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 25 %-áról.
Módosított rendelkezés:
3./ A Vállalkozási szerződés 3.7. pontja az alábbiak szerint módosul:
3.7. Rész- és végszámla benyújtására a műszaki ellenőr által leigazolt és Megrendelő által jóváhagyott teljesítéssel arányosan van lehetőség. A szerződés teljesítése során 1 (egy) darab előlegszámla, 3 darab részszámla és a végszámla nyújtható be a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak, a TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00012 azonosítószámú pályázatnak, továbbá a mindenkori hatályos jogszabályoknak és támogatási szerződésnek megfelelően - a következő ütemezés szerint:
- 1. részszámla 25 %-os készültségi fok elérésekor vállalkozói díj 25 %-áról.
- 2. részszámla 50 %-os készültségi fok elérésekor vállalkozói díj 25 %-áról.
- 3. részszámla 75 %-os készültségi fok elérésekor vállalkozói díj 25 %-áról.
végszámla vállalkozói díj 25 %-áról.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben