Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/32
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.14.
Iktatószám:2668/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Vecsés Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Vecsés, Dózsa György út 50.; 4918 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:REOGROUP Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vecsés Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15680
Postai cím: Szent István tér 1
Város: Vecsés
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2220
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szlahó Csaba polgármester
Telefon: +36 29357645
E-mail: titkarsag@vecses.hu; harazin.istvan@vvft.hu
Fax: +36 29352009
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vecses.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vecses.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vecsési Mentőállomás és Alapellátási Központ építése 2 ütemben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vecsési Mentőállomás és Alapellátási Központ építése 2 ütemben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45215100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: Vecsés, Dózsa György út 50.; 4918 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vecsési Mentőállomás és Alapellátási Központ építése 2 ütemben.
Nettó alapterület
földszint 836,1 m2
emelet 576,6 m2
Építménymagasság 5,97 m
Beépített terület 983,6 m2
Beépítési százalék 38,53 %
Az épületben kialakított funkciók:
mentőállomás kompletten; központi ügyelet, 5 db háziorvosi és 2 db gyermekorvosi rendelő, védőnői szolgálat.
Kiegészítő funkciók és egységek:
13 személyes felvonó, szerver szoba, irattár, várók és közlekedő, irattár, beteg és személyzeti mosdók, fertőtlenítő, öltözők,
raktárak, teakonyha, egyéb helyiségek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
8278 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: REOGROUP Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók B. u. 2/a.
Város: Vecsés
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2220
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 697.327.657
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45215100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: Vecsés, Dózsa György út 50.; 4918 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nettó alapterület
földszint 836,1 m2
emelet 576,6 m2
Építménymagasság 5,97 m
Beépített terület 983,6 m2
Beépítési százalék 38,53 %
Az épületben kialakított funkciók:
mentőállomás kompletten; központi ügyelet, 5 db háziorvosi és 2 db gyermekorvosi rendelő, védőnői szolgálat.
Kiegészítő funkciók és egységek:
13 személyes felvonó, szerver szoba, irattár, várók és közlekedő, irattár, beteg és személyzeti mosdók, fertőtlenítő, öltözők,
raktárak, teakonyha, egyéb helyiségek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 697.327.657
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: REOGROUP Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók B. u. 2/a.
Város: Vecsés
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2220
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Vállalkozási
szerződés 5.2. pontja az 1. ütem teljesítésének határidő módosítása.
Az új határidő: 2019. április 15.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozási szerződés 5.2. pontjának módosítását az ELMÜ Hálózati Kft. elektromos igény bővítés kiépítésének további csúszása tette szükségessé, mely a két szerződő félen kívüli, előre nem látható körülményként értékelhető.
Az újonnan létesítendő Vecsési Mentőállomás és Alapellátási Központ helyén álló, lebontott épület elektromos teljesítményéhez képest az új épület tervezett elektromos energia igénye jóval magasabb, ennek megfelelően elektromos hálózat bővítés szükséges.
A hálózat bővítést az elektromos energia szolgáltató, az ELMŰ Hálózati Kft. végzi. A hálózatbővítési munkák kivitelezését az ELMŰ szerződésben 2018. december 31-re vállalta.
Az épület megépítésére kötött vállalkozási szerződés szerint az 1. ütem befejezésének dátuma december 5. volt, így szerződésmódosításra került sor, mert a műszaki átadáshoz szükséges üzempróbákat és próbaüzemeket nem lehetett elvégezni a rendelkezésre álló elektromos energia kapacitással. Az építési munkák első ütemének kivitelezési határideje így 2019. január 31-re módosult.
Az ELMŰ Hálózati Kft. időközben nem kezdte meg a hálózatbővítés kiépítését, így az önkormányzat megkeresésére 2019. január 22-én tájékoztatást küldött arról, hogy a hálózatbővítés kivitelezésének határideje 2019. március közepére várható.
Az elektromos igény bővítés kiépítésének a csúszása továbbra sem teszi lehetővé az épület műszaki átadását, ami a Vállalkozási szerződés szerinti részteljesítési határidő újabb módosítását teszi szükségessé. A szerződés módosítása továbbra sem eredményezi az eredeti szerződésben foglalt ellenérték növekedését, tehát ebben az értelemben pénzügyi vonzata nincs.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 697.327.657 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 697.327.657 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben