Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/6
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.09.
Iktatószám:0267/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25894682
Postai cím: Városház Tér 1
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Petra
Telefon: +36 46514610
E-mail: kovacs.petra@borsod.gov.hu
Fax: +36 46512903
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 9 db épület épületenergetikai fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001079252018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 9 épületének épületenergetikai korszerűsítése az alábbi helyszíneken:
1. rész: 3780 Edelény, István Király u. 52/A. (HRSZ: 153) alatti ingatlanon lévő, Edelényi Járási Hivatal Földhivatali Osztály épületegyüttes energetikai fejlesztése keretében homlokzati hőszigetelés, padlásfödémek és pinceszint hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, fűtésrendszer korszerűsítése és nap-elemes rendszer telepítése történik az épületegyüttes mindkét részén.
2. rész: 3700 Kazincbarcika, Tóth Árpád u. 2. (HRSZ: 1394/49/A) alatti ingatlanon lévő, Kazincbarcikai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály épületenergetikai fejlesztése keretében homlokzati hőszigetelés, lapostető zárófödém utólagos hőszigetelése, tető (padlásfödémek) utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, fűtésrendszer korszerűsítése és napelemes rendszer telepítése történik.
3. rész: 3525 Miskolc, Dóczy József u. 6. (HRSZ: 1583) alatti ingatlanon lévő, Miskolc Járási Hivatal Hatósági Főosztály, Gyámügyi Osztály épületenergetikai fejlesztése keretében homlokzati hőszigetelés, lapostető hőszigetelése, padlásfödémek utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, fűtés-rendszer teljes korszerűsítése és napelemes rendszer telepítése történik.
4. rész: 3508 Miskolc, Futó utca 1. (HRSZ: 41734/4) alatti ingatlanon lévő, Miskolc Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály épületenergetikai fejlesztése keretében homlokzati hőszigetelés, tető és padlásfödémek utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, fűtésrendszer korszerűsítése és napelemes rendszer telepítése történik.
5. rész: 3526 Miskolc, Szeles utca 62-64. szám (hrsz: 4162) alatti ingatlanon lévő, Miskolci Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály épületenergetikai fejlesztése keretében a fő és melléképület homlokzati hőszigetelése, lapostető hőszigetelése, alulról hülő födém utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, fűtésrendszer korszerűsítése és nap-elemes rendszer telepítése történik
6. rész: 3525 Miskolc, Városháztér 1. (HRSZ: 2542/4) alatti ingatlanon lévő, Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Kormányhivatal „C-D” épületegyüttes energetikai fejlesztése keretében homlokzati hőszigetelés, padlásfödémek utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje és fűtési rendszerének korszerűsítése történik.
7.rész: 3600 Ózd, Gyár út 6. (HRSZ: 5264) alatti ingatlanon lévő, Ózdi Járási Hivatal Földhivatali Osztály épületének energetikai fejlesztése keretében tető- és padlásfödémek utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, fűtésrendszer korszerűsítése történik.
8. rész: 3501 Miskolc, Blaskovics László utca 24. (HRSZ: 3088/7) alatti ingatlanon lévő, Miskolc Járási Hivatal Növény – és Talajvédelmi Osztály épületegyüttesének épületenergetikai fejlesztésének keretében homlokzati hőszigetelés, alulról hülő- és padlásfödémek, tetőterasz alatti födémszakasz és szélfogó utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, fűtésrendszer korszerűsítése és napelemes rend-szer telepítése történik.
9. rész: 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy Ferenc u. 41. (HRSZ: 2952) alatti ingatlanon lévő, Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal Földhivatali Osztály, épületenergetikai fejlesztésének keretében homlokzati hőszigete-lés, tető és padlásfödémek utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, fűtési rendszer korszerűsítése és napelemes rendszer telepítése történik.
A feladat részletes ismertetését az egyes részekre vonatkozó II.2.4) pontok, valamint a dokumentáció V. kötete tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége: NUTS-kód:
A következő helyett:
3780 Edelény, István Király u. 52/A. (HRSZ: 153) alatti ingatlanon lévő, Edelényi Járási Hivatal Földhivatali Osztály épületegyüttes energetikai fejlesztése az alábbiak szerint:
Az érintett ingatlan Borsod–Abaúj-Zemplén megye Edelény Városához tartozik, mely az István Király út és a Deák Ferenc út kereszteződésénél lévő sarokingatlanon található. Tárgyi fejlesztéssel érintett épületet kb. az 1950-as években építették, jelenlegi funkciója hivatal (Földhivatali Osztály), az ingatlan környezeti védelem alatt áll. A 153 hrsz-ú saroktelken egy nagyobb tömegű, „L” - alakú épületegység (I. számú) és egy kisebb alapterületű (II. számú) épület található.
I. számú (fő)épület: Az épület szintszáma: 2 (pince + földszint); beépítetlen padlástérrel.
II. számú épület: Az épület szintszáma: 1 (földszint); beépítetlen padlástérrel.

Az I. számú (fő)épület külső homlokzati falazatra (305,24 m2) +12 cm vtg. Rockwool Frontrock MAX E típusú kőzetgyapot hőszigetelés kerül kialakításra, a II. számú épületrész külső homlokzati falazatára (186,22 m2) +16 cm vtg. Austrotherm AT-H80 EPS expandált polisztirol szigetelő rendszer, a homlok-zati megjelenés, színezés figyelembevételével..
Az érintett lábazati részen (57,94 m2) a fentiekben leírt szigetelési vastagságokat követően +14 cm vtg., zártcellás Austrotherm XPS TOP 30 típusú lábazati hőszigetelő rendszer tervezett, melynek külső felületére, szürke színű, lábazati vékonyvakolat kerül. Utcafronti és belső udvari kő lábazat nem kerül szigetelésre.
Az alulról hűlő födém (9,46 m2) utólagos hőszigetelése a födém alatt kerül elhelyezésre (+16 cm vtg. Rockwool Frontrock MAX E típusú kőzetgyapot hőszigetelés alkalmazandó.
A padlásfödémek (594,64 m2)utólagos hőszigetelése (+20 cm vtg. Rockwool Multirock kőzetgyapottal) történik, alatta 1rt. párazáró- , felette 1 rtg. páraáteresztő fólia szétterítésével.
Az I. számú (fő)épület utcafronti és belső udvari épített kőlábazata nem kerül kívülről szigetelésre, ezért a pinceszint belső falazatára (110,08 m2) egy 15 cm alu. vázprofil rendszer kerül rögzítésre, melynél 3 cm légrés, +12 cm vtg. tervezett Rockwool Airrock LD típusú kőzetgyapot hőszigetelés, 1rtg. párazáró fólia és 1 rtg. 15 mm vtg. tűzgátló gipszkarton kerül rögzítésre.
Mindkét épület összes érintett homlokzati nyílászárója kicserélésre kerül (88,59 m2), fokozottan hő-szigetelt üvegezésű, 3 rétegű üveggel ellátott fa tok – és szárnyszerkezetű nyílászáróra.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5) BM rendelet, hő – és füstelvezetéssel kapcsolatos, nyílászárókat érintő előírások nem érintik a tervezett nyílászáró cseréket, ugyanis az épület az 1. ütemben kiüríthető.
A helyszínen két épület található a nagy és kis épület teljes központi fűtésrendszere korszerűsítésre kerül. A nagy épületben a meglévő hidraulikai csőhálózat és hőleadói oldal is korszerűsítésre. kerül. Új acéllemez lapradiátorok kerülnek beépítésre szénacél csőhálózattal szerelve. A hőtermelést két darab 16kW-os levegő-víz üzemű hőszivattyú fogja biztosítani. A rendszert a gyári kaszkád szabályozó fogja vezérelni. A kis épületben szintén új acéllemez lapradiátorokat helyezünk szénacél csöves szereléssel. A hőleadásról egy darab 12k W-os levegő-víz üzemű hőszivattyú fogja biztosítani.
A két épületre két napelemes rendszer kerül külön inverterekkel. 28 db napelem a mellék épületre 9 kW-os inverterrel (Fronius), 82 db a főépületre 25 kW-os inverterrel ( Fronius). A két épület között át-kábelezés burkolat bontással és helyreállítással földárokban 5x6 kábellel. A fogyasztásmérés az udvari homlokzatra kihelyezendő. Új ÉMÁSZ bekötés, új mérő szekrény. Biztosító érték növelés 3x63A-re. 3 db hőszivattyú kül és beltéri ellátása új főelosztóból; melyből 1 db hőszivattyú a mellék épületnél kerül kiépítésre.
Helyesen:
3780 Edelény, István Király u. 52/A. (HRSZ: 153) alatti ingatlanon lévő, Edelényi Járási Hivatal Földhivatali Osztály épületegyüttes energetikai fejlesztése az alábbiak szerint:
Az érintett ingatlan Borsod–Abaúj-Zemplén megye Edelény Városához tartozik, mely az István Király út és a Deák Ferenc út kereszteződésénél lévő sarokingatlanon található. Tárgyi fejlesztéssel érintett épületet kb. az 1950-as években építették, jelenlegi funkciója hivatal (Földhivatali Osztály), az ingatlan környezeti védelem alatt áll. A 153 hrsz-ú saroktelken egy nagyobb tömegű, „L” - alakú épületegység (I. számú) és egy kisebb alapterületű (II. számú) épület található.
I. számú (fő)épület: Az épület szintszáma: 2 (pince + földszint); beépítetlen padlástérrel.
II. számú épület: Az épület szintszáma: 1 (földszint); beépítetlen padlástérrel.

Az I. számú (fő)épület külső homlokzati falazatra (305,24 m2) +12 cm vtg. Rockwool Frontrock MAX E típusú kőzetgyapot hőszigetelés kerül kialakításra, a II. számú épületrész külső homlokzati falazatára (186,22 m2) +16 cm vtg. Austrotherm AT-H80 EPS expandált polisztirol szigetelő rendszer, a homlok-zati megjelenés, színezés figyelembevételével..
Az érintett lábazati részen (57,94 m2) a fentiekben leírt szigetelési vastagságokat követően +14 cm vtg., zártcellás Austrotherm XPS TOP 30 típusú lábazati hőszigetelő rendszer tervezett, melynek külső felületére, szürke színű, lábazati vékonyvakolat kerül. Utcafronti és belső udvari kő lábazat nem kerül szigetelésre.
Az alulról hűlő födém (9,46 m2) utólagos hőszigetelése a födém alatt kerül elhelyezésre (+16 cm vtg. Rockwool Frontrock MAX E típusú kőzetgyapot hőszigetelés alkalmazandó.
A padlásfödémek (594,64 m2)utólagos hőszigetelése (+20 cm vtg. Rockwool Multirock kőzetgyapottal) történik, alatta 1rt. párazáró- , felette 1 rtg. páraáteresztő fólia szétterítésével.
Az I. számú (fő)épület utcafronti és belső udvari épített kőlábazata nem kerül kívülről szigetelésre, ezért a pinceszint belső falazatára (110,08 m2) egy 15 cm alu. vázprofil rendszer kerül rögzítésre, melynél 3 cm légrés, +12 cm vtg. tervezett Rockwool Airrock LD típusú kőzetgyapot hőszigetelés, 1rtg. párazáró fólia és 1 rtg. 15 mm vtg. tűzgátló gipszkarton kerül rögzítésre.
Mindkét épület összes érintett homlokzati nyílászárója kicserélésre kerül (88,59 m2), fokozottan hő-szigetelt üvegezésű, 3 rétegű üveggel ellátott fa tok – és szárnyszerkezetű nyílászáróra.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5) BM rendelet, hő – és füstelvezetéssel kapcsolatos, nyílászárókat érintő előírások nem érintik a tervezett nyílászáró cseréket, ugyanis az épület az 1. ütemben kiüríthető.
A helyszínen két épület található a nagy és kis épület teljes központi fűtésrendszere korszerűsítésre kerül. A nagy épületben a meglévő hidraulikai csőhálózat és hőleadói oldal is korszerűsítésre. kerül. Új acéllemez lapradiátorok kerülnek beépítésre szénacél csőhálózattal szerelve. A hőtermelést két darab 16kW-os levegő-víz üzemű hőszivattyú fogja biztosítani. A rendszert a gyári kaszkád szabályozó fogja vezérelni. A kis épületben szintén új acéllemez lapradiátorokat helyezünk szénacél csöves szereléssel. A hőleadásról egy darab 12k W-os levegő-víz üzemű hőszivattyú fogja biztosítani.
A két épületre két napelemes rendszer kerül külön inverterekkel. 28 db napelem a mellék épületre 9 kW-os inverterrel (Fronius), 82 db a főépületre 25 kW-os inverterrel ( Fronius). A két épület között át-kábelezés burkolat bontással és helyreállítással földárokban 5x6 kábellel. A fogyasztásmérés az udvari homlokzatra kihelyezendő. Új ÉMÁSZ bekötés, új mérő szekrény. Biztosító érték növelés 3x63A-re. 3 db hőszivattyú kül és beltéri ellátása új főelosztóból; melyből 1 db hőszivattyú a mellék épületnél kerül kiépítésre. A tevékenység nem építési engedély köteles.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/01/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:30 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/01/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:30 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége: NUTS-kód:
A következő helyett:
3700 Kazincbarcika, Tóth Árpád u. 2. (HRSZ: 1394/49/A) alatti ingatlanon lévő, Kazincbarcikai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály, épületenergetikai fejlesztése az alábbiak szerint:
Az érintett ingatlan Borsod–Abaúj-Zemplén megye, Kazincbarcika Városához tartozik, melyet a Tóth Árpád utca irányából közelíthetünk meg. Tárgyi fejlesztéssel érintett épületet kb. az 1980-as években építették, majd 2007 – ben bővítették; jelenlegi funkciója hivatal (Foglalkoztatási Osztály). A hivatal egy összetett épülettömegből áll, háromszintes szintes kialakítású: földszint + 1. emelet + tetőtér.
A háromszintes Foglalkoztatási Osztály épület külső homlokzati falazatára (438,61 m2) +16 cm vtg. Austrotherm AT-H80 EPS expandált polisztirol és tűzgátló sávoknál Rockwool Frontrock MAX E típusú kőzetgyapot hőszigetelés kerül kialakításra.
A lábazati részen (36,24 m2) a fentiekben leírt szigetelési vastagságokat követve a lábazatnál +14cm vtg. zártcellás Austrotherm XPS TOP 30 típusú lábazati hőszigetelő rendszer tervezett.
A lapostető (24,75 m2) zárófödém utólagos hőszigetelése a lapos tetőn kívülről kerül elhelyezésre, (+15 cm vtg. Austrotherm AT-N150 (EPS) expandált polisztirol hőszigeteléssel). legfelső vízzáró réteg-ként, 1 rtg. POLYGLASS PLANA 5 KG PREMIUM MINERAL bitumenes vízszigetelő lemez; alatta pedig 1 rtg. 3 mm vtg. POLYGLASS POLYBASE ECONOMY bitumenes lemez készül. A kivitelezési munkák során, a szigetelési csomópont hőhídmentes kialakítását meg kell oldani.
A tető szigetelése (szarufák között – 130,47 m2) 25 cm vtg.-ban; - padlásfödémek utólagos hőszigetelése a régi épületrésznél (157,18 m2) 20 cm vtg., a kb. 10 éve bővített rész esetében csak +10 cm vtg. Rockwool Multirock kőzetgyapot hőszigetelés kerül elhelyezésre; alsó burkolatként 1 rtg,gipszkarton kerül rögzítésre, glettelve, festve.
A hivatali épületegyüttes esetében, az összes érintett homlokzati nyílászáró (170,01 m2) kicserélésre kerül, fokozottan hőszigetelt üvegezésű, 3 rétegű üveggel ellátott fa tok – és szárnyszerkezetű nyílás-záróra, kivéve lépcsőház épületrészt érintően, ami minősített, alumínium típusú, hő – és füstelvezető nyílászáróként fog funkcionálni az 54/2014. (XII. 5) BM. rendeletben előírtak alapján.
Az épület fűtésrendszere korszerűsítésre kerül 45kW-os kondenzációs gázkazánnal, új hőleadókkal és csőhálózattal. A radiátorok termosztatikus szeleppel kerülnek ellátásra a helyi szabályozhatóság biztosítása érdekében.
A tetőre 56 db napelem kerül elhelyezésre 17,5 kW-os Fronius inverterrel. A meglévő mérés kihelyezendő az épület homlokzatára a meglévő földkábeles bekötés beforgatásával. Mérő biztosító érték ma-rad. Hőszivattyú nincs tervezve.
Helyesen:
3700 Kazincbarcika, Tóth Árpád u. 2. (HRSZ: 1394/49/A) alatti ingatlanon lévő, Kazincbarcikai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály, épületenergetikai fejlesztése az alábbiak szerint:
Az érintett ingatlan Borsod–Abaúj-Zemplén megye, Kazincbarcika Városához tartozik, melyet a Tóth Árpád utca irányából közelíthetünk meg. Tárgyi fejlesztéssel érintett épületet kb. az 1980-as években építették, majd 2007 – ben bővítették; jelenlegi funkciója hivatal (Foglalkoztatási Osztály). A hivatal egy összetett épülettömegből áll, háromszintes szintes kialakítású: földszint + 1. emelet + tetőtér.
A háromszintes Foglalkoztatási Osztály épület külső homlokzati falazatára (438,61 m2) +16 cm vtg. Austrotherm AT-H80 EPS expandált polisztirol és tűzgátló sávoknál Rockwool Frontrock MAX E típusú kőzetgyapot hőszigetelés kerül kialakításra.
A lábazati részen (36,24 m2) a fentiekben leírt szigetelési vastagságokat követve a lábazatnál +14cm vtg. zártcellás Austrotherm XPS TOP 30 típusú lábazati hőszigetelő rendszer tervezett.
A lapostető (24,75 m2) zárófödém utólagos hőszigetelése a lapos tetőn kívülről kerül elhelyezésre, (+15 cm vtg. Austrotherm AT-N150 (EPS) expandált polisztirol hőszigeteléssel). legfelső vízzáró réteg-ként, 1 rtg. POLYGLASS PLANA 5 KG PREMIUM MINERAL bitumenes vízszigetelő lemez; alatta pedig 1 rtg. 3 mm vtg. POLYGLASS POLYBASE ECONOMY bitumenes lemez készül. A kivitelezési munkák során, a szigetelési csomópont hőhídmentes kialakítását meg kell oldani.
A tető szigetelése (szarufák között – 130,47 m2) 25 cm vtg.-ban; - padlásfödémek utólagos hőszigetelése a régi épületrésznél (157,18 m2) 20 cm vtg., a kb. 10 éve bővített rész esetében csak +10 cm vtg. Rockwool Multirock kőzetgyapot hőszigetelés kerül elhelyezésre; alsó burkolatként 1 rtg,gipszkarton kerül rögzítésre, glettelve, festve.
A hivatali épületegyüttes esetében, az összes érintett homlokzati nyílászáró (170,01 m2) kicserélésre kerül, fokozottan hőszigetelt üvegezésű, 3 rétegű üveggel ellátott fa tok – és szárnyszerkezetű nyílás-záróra, kivéve lépcsőház épületrészt érintően, ami minősített, alumínium típusú, hő – és füstelvezető nyílászáróként fog funkcionálni az 54/2014. (XII. 5) BM. rendeletben előírtak alapján.
Az épület fűtésrendszere korszerűsítésre kerül 45kW-os kondenzációs gázkazánnal, új hőleadókkal és csőhálózattal. A radiátorok termosztatikus szeleppel kerülnek ellátásra a helyi szabályozhatóság biztosítása érdekében.
A tetőre 56 db napelem kerül elhelyezésre 17,5 kW-os Fronius inverterrel. A meglévő mérés kihelyezendő az épület homlokzatára a meglévő földkábeles bekötés beforgatásával. Mérő biztosító érték ma-rad. Hőszivattyú nincs tervezve. A tevékenység nem építési engedély köteles.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/01/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:30 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/01/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:30 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége: NUTS-kód:
A következő helyett:
3525 Miskolc, Dóczy József u. 6. (HRSZ: 1583) alatti ingatlanon lévő, Miskolc Járási Hivatal Ható-sági Főosztály, Gyámügyi Osztály épületenergetikai fejlesztése az alábbiak szerint:
Az érintett ingatlan Borsod–Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Városához tartozik, melyet a Vologda városrész felől a Dóczy József utca irányából közelíthetünk meg.
Tárgyi fejlesztéssel érintett épületegyüttest eltérő időben, eltérő szerkezetből építették, jelenlegi funkció-ja hivatal (Gyámügyi Osztály). Az épületegyüttes két épülettömegből tevődik össze (lapostetős, három-szintes, valamint a nyeregtetős, kétszintes épületrészből).
Mind a lapostetős, mind a nyeregtetős épületrészeknél, a külső homlokzati falazatra (1162,55 m2) +16 cm vtg. Austrotherm AT-H80 EPS expandált polisztirol és tűzgátló sávoknál Rockwool Frontrock MAX E típusú kőzetgyapot hőszigetelés kerül kialakításra.
A lábazati részen (94,6 m2) a fentiekben leírt szigetelési vastagságokkal folytatólagosan (kő lábazatnál is; pozitív lábazatnál egyvízorros párkánylemez beépítésével) +14 cm vtg., zártcellás Austrotherm XPS TOP 30 típusú lábazati hőszigetelő rendszer tervezett.
Tetőszigetelési szempontból az Gyámügyi Osztály épületegyüttes, attika falas, lapostetős (336,57 m2) részének energetikai felújítására (A-A metszet), lejtésben kialakított, +20 cm vtg. Austrotherm AT–N150 EPS típusú hőszigetelés kerül (mechanikai – dübeles rögzítéssel); legfelső vízzáró rétegként, 1 rtg. POLYGLASS PLANA 5 KG PREMIUM MINERAL bitumenes vízszigetelő lemez; alatta pedig 1 rtg. 3 mm vtg. POLYGLASS POLYBASE ECONOMY bitumenes lemez készül.
Az alulról hűlő födém (27,89 m2) utólagos hőszigetelése a födém alatt kerül elhelyezésre (+20 cm vtg. Austrotherm AT-H80 EPS expandált polisztirol hőszigetelő rendszerben; kiürítési útvonalak esetében pedig Rockwool Frontrock MAX E típusú kőzetgyapot hőszigetelés alkalmazandó.
A padlásfödémek (516,30 m2) utólagos hőszigetelése (+25 cm vtg. Rockwool Multirock kőzetgyapottal) történik.
Mind a lapostetős, mind a nyeregtetős épületrészek esetében az összes érintett homlokzati nyílászáró (366,74 m2) kicserélésre kerül, fokozottan hőszigetelt üvegezésű, 3 rétegű üveggel ellátott műanyag tok – és szárnyszerkezetű nyílászáróra, kivéve a lapostetős épületrész bejárati - lépcsőházi ajtóportált érintően, ami minősített, alumínium típusú, hő – és füstelvezető nyílászáróként fog funkcionálni az 54/2014. (XII. 5) BM. rendeletben előírtak alapján.
Az épület fűtésrendszere teljes korszerűsítésen esik át mind a hőtermelő mind pedig a hőleadói oldal korszerű rendszerre kerül átalakításra. Az épületben a hibrid rendszer kerül kiépítésre, ami 4 db 16kW egység teljesítményű levegő-víz üzemű hőszivattyúból áll és 1 db 85 kW teljesítményű kondenzációs fali gázkazánból. A hőleadói hálózat megmarad nem kerül átalakításra.
Az épületre a magastetős részen 95 db a lapostetőn 73 db napelem kerül. 2 db 25 kW-os Fronius ECO inverterre csatlakozóan. Az áramváltós mérés marad, csak átprogramozás történik. Új elosztóból ágaz-nak le a napelemek és a 4 db hőszivattyú kül és beltéri egység.
Helyesen:
3525 Miskolc, Dóczy József u. 6. (HRSZ: 1583) alatti ingatlanon lévő, Miskolc Járási Hivatal Ható-sági Főosztály, Gyámügyi Osztály épületenergetikai fejlesztése az alábbiak szerint:
Az érintett ingatlan Borsod–Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Városához tartozik, melyet a Vologda városrész felől a Dóczy József utca irányából közelíthetünk meg.
Tárgyi fejlesztéssel érintett épületegyüttest eltérő időben, eltérő szerkezetből építették, jelenlegi funkció-ja hivatal (Gyámügyi Osztály). Az épületegyüttes két épülettömegből tevődik össze (lapostetős, három-szintes, valamint a nyeregtetős, kétszintes épületrészből).
Mind a lapostetős, mind a nyeregtetős épületrészeknél, a külső homlokzati falazatra (1162,55 m2) +16 cm vtg. Austrotherm AT-H80 EPS expandált polisztirol és tűzgátló sávoknál Rockwool Frontrock MAX E típusú kőzetgyapot hőszigetelés kerül kialakításra.
A lábazati részen (94,6 m2) a fentiekben leírt szigetelési vastagságokkal folytatólagosan (kő lábazatnál is; pozitív lábazatnál egyvízorros párkánylemez beépítésével) +14 cm vtg., zártcellás Austrotherm XPS TOP 30 típusú lábazati hőszigetelő rendszer tervezett.
Tetőszigetelési szempontból az Gyámügyi Osztály épületegyüttes, attika falas, lapostetős (336,57 m2) részének energetikai felújítására (A-A metszet), lejtésben kialakított, +20 cm vtg. Austrotherm AT–N150 EPS típusú hőszigetelés kerül (mechanikai – dübeles rögzítéssel); legfelső vízzáró rétegként, 1 rtg. POLYGLASS PLANA 5 KG PREMIUM MINERAL bitumenes vízszigetelő lemez; alatta pedig 1 rtg. 3 mm vtg. POLYGLASS POLYBASE ECONOMY bitumenes lemez készül.
Az alulról hűlő födém (27,89 m2) utólagos hőszigetelése a födém alatt kerül elhelyezésre (+20 cm vtg. Austrotherm AT-H80 EPS expandált polisztirol hőszigetelő rendszerben; kiürítési útvonalak esetében pedig Rockwool Frontrock MAX E típusú kőzetgyapot hőszigetelés alkalmazandó.
A padlásfödémek (516,30 m2) utólagos hőszigetelése (+25 cm vtg. Rockwool Multirock kőzetgyapottal) történik.
Mind a lapostetős, mind a nyeregtetős épületrészek esetében az összes érintett homlokzati nyílászáró (366,74 m2) kicserélésre kerül, fokozottan hőszigetelt üvegezésű, 3 rétegű üveggel ellátott műanyag tok – és szárnyszerkezetű nyílászáróra, kivéve a lapostetős épületrész bejárati - lépcsőházi ajtóportált érintően, ami minősített, alumínium típusú, hő – és füstelvezető nyílászáróként fog funkcionálni az 54/2014. (XII. 5) BM. rendeletben előírtak alapján.
Az épület fűtésrendszere teljes korszerűsítésen esik át mind a hőtermelő mind pedig a hőleadói oldal korszerű rendszerre kerül átalakításra. Az épületben a hibrid rendszer kerül kiépítésre, ami 4 db 16kW egység teljesítményű levegő-víz üzemű hőszivattyúból áll és 1 db 85 kW teljesítményű kondenzációs fali gázkazánból. A hőleadói hálózat megmarad nem kerül átalakításra.
Az épületre a magastetős részen 95 db a lapostetőn 73 db napelem kerül. 2 db 25 kW-os Fronius ECO inverterre csatlakozóan. Az áramváltós mérés marad, csak átprogramozás történik. Új elosztóból ágaz-nak le a napelemek és a 4 db hőszivattyú kül és beltéri egység. A tevékenység nem építési engedély köteles.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége: NUTS-kód:
A következő helyett:
3508 Miskolc, Futó utca 1. (HRSZ: 41734/4) alatti ingatlanon lévő, Miskolc Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály épületenergetikai fejlesztése az alábbiak szerint:
Az érintett ingatlan Borsod–Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Városához tartozik, azon belül a Hejőcsabai városrészhez. Az ingatlan megközelítésére több lehetősége is van, pl. a Görgős utca, vagy a Cement utca felől. Tárgyi fejlesztéssel érintett épületegység 2 részből áll, az iroda - ügyintézési, valamint a vizsgabázis épületrészből.
Az irodai traktus tartalmaz egy részben alápincézett –földszinti – és emeleti szintet, valamint tetőtéri részt.
A lábazati részen (35,00 m2) a fentiekben leírt szigetelési vastagságokat követve +14 cm vtg. zártcellás Austrotherm XPS TOP 30 típusú lábazati hőszigetelő rendszer tervezett, melynek külső felületére, szürke színű, lábazati vékonyvakolat kerül.
Mind az iroda–ügyintézési épületrész, mind a vizsgacsarnok épületrészeknél, a külső homlokzati falazatra (607,35 m2) +16 cm vtg. Austrotherm AT-H80 EPS expandált polisztirol és tűzgátló sávoknál Rockwool Frontrock MAX E típusú kőzetgyapot hőszigetelés kerül kialakításra.
Tetőszigetelési szempontból (456,56 m2) a 4 szintes iroda épületrész tetőtér beépítésénél, a függőleges attika fal mögé és a ferde tetősík szarufái közé + 20 cm vtg. Rockwool Multirock Plus kőzetgyapot tervezett; alatta párazáró fólia, gipszkarton profilváz és 1 rtg. 15 mm vtg. tűzgátló gipszkarton burkolattal (glettelve, festve).
Az irodarész és vizsgacsarnok egységek padlásfödémének utólagos hőszigetelésként irodánál: +20 cm vtg. Rockwool Multirock Plus kőzetgyapot; vizsgacsarnoknál (204,40 m2) +25 cm vtg. Rockwool Multirock kőzetgyapot kerül lefektetésre; alatta 1 rtg. párazáró fóliával, felette 1 rtg. páraáteresztő fóliával.
A hivatali épületegyüttes összes érintett homlokzati nyílászárója kicserélésre kerül (217,19 m2), fokozottan hőszigetelt üvegezésű, 3 rétegű üveggel ellátott műanyag tok – és szárnyszerkezetű nyílászáróra, kivéve a bejárati - lépcsőházét, ami minősített, alumínium típusú, hő – és füstelvezető nyílászáróként fog funkcionálni az 54/2014. (XII. 5) BM. rendeletben előírtak alapján.
Az épületben 3 db 16k W-os levegő-víz üzemű hőszivattyú kerül letelepítésre és egy 32 kW-os kondenzációs fali kazán. A vizsgáló csarnokban melegvíz termoventillátorok kerülnek elhelyezésre. Az iroda területen új acéllemez lapradiátorokat tervezünk. A rendszerek külön-külön szabályozhatóak. Az épületben teljesen új csőhálózatott tervezünk kiépíteni szénacél csőből.
Az épületrészek magastetőjére 34+72 db napelem kerül. Ez egy 12,5 és egy 25 kW-os inverteren keresztül csatlakozik a hálózatra. A mérés áramváltós, meglévő-megmaradó, átprogramozandó. A tervezett EF elosztóra csatlakoznak a napelemek és a 3 hőszivattyú kül és beltéri egységek.
Helyesen:
3508 Miskolc, Futó utca 1. (HRSZ: 41734/4) alatti ingatlanon lévő, Miskolc Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály épületenergetikai fejlesztése az alábbiak szerint:
Az érintett ingatlan Borsod–Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Városához tartozik, azon belül a Hejőcsabai városrészhez. Az ingatlan megközelítésére több lehetősége is van, pl. a Görgős utca, vagy a Cement utca felől. Tárgyi fejlesztéssel érintett épületegység 2 részből áll, az iroda - ügyintézési, valamint a vizsgabázis épületrészből.
Az irodai traktus tartalmaz egy részben alápincézett –földszinti – és emeleti szintet, valamint tetőtéri részt.
A lábazati részen (35,00 m2) a fentiekben leírt szigetelési vastagságokat követve +14 cm vtg. zártcellás Austrotherm XPS TOP 30 típusú lábazati hőszigetelő rendszer tervezett, melynek külső felületére, szürke színű, lábazati vékonyvakolat kerül.
Mind az iroda–ügyintézési épületrész, mind a vizsgacsarnok épületrészeknél, a külső homlokzati falazatra (607,35 m2) +16 cm vtg. Austrotherm AT-H80 EPS expandált polisztirol és tűzgátló sávoknál Rockwool Frontrock MAX E típusú kőzetgyapot hőszigetelés kerül kialakításra.
Tetőszigetelési szempontból (456,56 m2) a 4 szintes iroda épületrész tetőtér beépítésénél, a függőleges attika fal mögé és a ferde tetősík szarufái közé + 20 cm vtg. Rockwool Multirock Plus kőzetgyapot tervezett; alatta párazáró fólia, gipszkarton profilváz és 1 rtg. 15 mm vtg. tűzgátló gipszkarton burkolattal (glettelve, festve).
Az irodarész és vizsgacsarnok egységek padlásfödémének utólagos hőszigetelésként irodánál: +20 cm vtg. Rockwool Multirock Plus kőzetgyapot; vizsgacsarnoknál (204,40 m2) +25 cm vtg. Rockwool Multirock kőzetgyapot kerül lefektetésre; alatta 1 rtg. párazáró fóliával, felette 1 rtg. páraáteresztő fóliával.
A hivatali épületegyüttes összes érintett homlokzati nyílászárója kicserélésre kerül (217,19 m2), fokozottan hőszigetelt üvegezésű, 3 rétegű üveggel ellátott műanyag tok – és szárnyszerkezetű nyílászáróra, kivéve a bejárati - lépcsőházét, ami minősített, alumínium típusú, hő – és füstelvezető nyílászáróként fog funkcionálni az 54/2014. (XII. 5) BM. rendeletben előírtak alapján.
Az épületben 3 db 16k W-os levegő-víz üzemű hőszivattyú kerül letelepítésre és egy 32 kW-os kondenzációs fali kazán. A vizsgáló csarnokban melegvíz termoventillátorok kerülnek elhelyezésre. Az iroda területen új acéllemez lapradiátorokat tervezünk. A rendszerek külön-külön szabályozhatóak. Az épületben teljesen új csőhálózatott tervezünk kiépíteni szénacél csőből.
Az épületrészek magastetőjére 34+72 db napelem kerül. Ez egy 12,5 és egy 25 kW-os inverteren keresztül csatlakozik a hálózatra. A mérés áramváltós, meglévő-megmaradó, átprogramozandó. A tervezett EF elosztóra csatlakoznak a napelemek és a 3 hőszivattyú kül és beltéri egységek. A tevékenység nem építési engedély köteles.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 5
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége: NUTS-kód:
A következő helyett:
3526 Miskolc, Szeles utca 62-64. szám (hrsz: 4162) alatti ingatlanon lévő, Miskolci Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály épületenergetikai fejlesztése az alábbiak szerint:
Az érintett ingatlan Borsod–Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Városához tartozik, melynek környezetében az autóbusz állomás és a Búza téri Piac található, megközelíteni a Szeles utca felől lehet gyalogosan és gépjárművel egyaránt.
Tárgyi fejlesztéssel érintett épületrészeket (főépület és melléképület) egy időszakban, azonos szerkezetekből építették, jelenlegi funkciója hivatal; Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály.
A főépület és melléképület, lapostetős kialakítású, felületén (695,85 m2) új, +16 cm vtg. Austrotherm AT–N150 EPS típusú hőszigetelés kerül (mechanikai – dübeles rögzítéssel); legfelső vízzáró rétegként, 1 rtg. POLYGLASS PLANA 5 KG PREMIUM MINERAL bitumenes vízszigetelő lemez; alatta pedig 1 rtg. 3 mm vtg. POLYGLASS POLYBASE ECONOMY bitumenes lemez készül.
Az ingatlanra való bejutást az északi homlokzatnál lévő dufart áthajtón keresztül közelíthetjük meg, az alulról hűlő födém utólagos hőszigetelése, a födém alatt kerül elhelyezésre +20 cm vtg. Rockwool Frontrock MAX E típusú kőzetgyapot hőszigetelő rendszerrel (44,52 m2).
Mind a főépületen, mind a melléképületen az összes érintett homlokzati nyílászáró kicserélésre kerül (170,42 m2), fokozottan hőszigetelt üvegezésű, 3 rétegű üveggel ellátott műanyag tok – és szárnyszerkezetű nyílászáróra, kivéve a bejárati - lépcsőházi ajtóportált, ami minősített, alumínium típusú, hő – és füstelvezető nyílászáróként fog funkcionálni az 54/2014. (XII. 5) BM. rendeletben előírtak alapján.
A Főépület utólagos homlokzati hőszigeteléseként, +16 cm vtg. zártcellás Austrotherm XPS TOP 30 típusú lábazati hőszigetelő (47,47 m2) és +16 cm Mapetherm Tile System típusú expandált polisztirol és tűzgátló sávoknál Rockwool Frontrock MAX E típusú kőzetgyapot hőszigetelés készül (összesen 532,03 m2), Feldhaus 400 típusú, ragasztott klinkertégla burkolattal téglavörös színben.
A melléképület esetében, +14 cm vtg. zártcellás Austrotherm XPS TOP 30 típusú lábazati hőszigetelő (25,51 m2) - falazatra +16 cm vtg. Austrotherm AT-H80 EPS expandált polisztirol hőszigetelő rendszer kerül beépítésre (329,82 m2).
A helyszínen tehát két épület található a nagy és kis épület teljes központi fűtésrendszere korszerűsítés-re kerül. A nagy épületben a meglévő hidraulikai csőhálózat és hőleadói oldal is korszerűsítést kap. Új acéllemez lapradiátorok kerülnek beépítésre szénacél csőhálózattal szerelve. A hőtermelést három darab 16kW-os levegő-víz üzemű hőszivattyú fogja biztosítani. A rendszert a gyári kaszkád szabályozó fogja vezérelni. A kis épületben szintén új acéllemez lapradiátorokat helyezünk szénacél csöves szereléssel. A hőleadásról egy darab 16 kW-os levegő-víz üzemű hőszivattyú fogja biztosítani.
A két épület lapos tetejére 36 illetve 96 db napelem kerül. Inverterei: 12,5 kW illetve 2 db 15 kW. A két épület között földkábeles átvezetés a meglévő aszfaltozott udvar alatt földárokban – helyreállítással együtt. A mérés a pincei kábel felhasító tokozott mellett a pincében a helyén marad, de 3x25A-ről 3x63A-re növelendő főbiztosítóval, ehhez igazodó új fővezetékekkel. Az új EF elosztóról 3-3 db hőszivattyú kül és beltéri táplálandó meg. A kis épületbe 1db hőszivattyú kerül beépítésre.
Helyesen:
3526 Miskolc, Szeles utca 62-64. szám (hrsz: 4162) alatti ingatlanon lévő, Miskolci Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály épületenergetikai fejlesztése az alábbiak szerint:
Az érintett ingatlan Borsod–Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Városához tartozik, melynek környezetében az autóbusz állomás és a Búza téri Piac található, megközelíteni a Szeles utca felől lehet gyalogosan és gépjárművel egyaránt.
Tárgyi fejlesztéssel érintett épületrészeket (főépület és melléképület) egy időszakban, azonos szerkezetekből építették, jelenlegi funkciója hivatal; Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály.
A főépület és melléképület, lapostetős kialakítású, felületén (695,85 m2) új, +16 cm vtg. Austrotherm AT–N150 EPS típusú hőszigetelés kerül (mechanikai – dübeles rögzítéssel); legfelső vízzáró rétegként, 1 rtg. POLYGLASS PLANA 5 KG PREMIUM MINERAL bitumenes vízszigetelő lemez; alatta pedig 1 rtg. 3 mm vtg. POLYGLASS POLYBASE ECONOMY bitumenes lemez készül.
Az ingatlanra való bejutást az északi homlokzatnál lévő dufart áthajtón keresztül közelíthetjük meg, az alulról hűlő födém utólagos hőszigetelése, a födém alatt kerül elhelyezésre +20 cm vtg. Rockwool Frontrock MAX E típusú kőzetgyapot hőszigetelő rendszerrel (44,52 m2).
Mind a főépületen, mind a melléképületen az összes érintett homlokzati nyílászáró kicserélésre kerül (170,42 m2), fokozottan hőszigetelt üvegezésű, 3 rétegű üveggel ellátott műanyag tok – és szárnyszerkezetű nyílászáróra, kivéve a bejárati - lépcsőházi ajtóportált, ami minősített, alumínium típusú, hő – és füstelvezető nyílászáróként fog funkcionálni az 54/2014. (XII. 5) BM. rendeletben előírtak alapján.
A Főépület utólagos homlokzati hőszigeteléseként, +16 cm vtg. zártcellás Austrotherm XPS TOP 30 típusú lábazati hőszigetelő (47,47 m2) és +16 cm Mapetherm Tile System típusú expandált polisztirol és tűzgátló sávoknál Rockwool Frontrock MAX E típusú kőzetgyapot hőszigetelés készül (összesen 532,03 m2), Feldhaus 400 típusú, ragasztott klinkertégla burkolattal téglavörös színben.
A melléképület esetében, +14 cm vtg. zártcellás Austrotherm XPS TOP 30 típusú lábazati hőszigetelő (25,51 m2) - falazatra +16 cm vtg. Austrotherm AT-H80 EPS expandált polisztirol hőszigetelő rendszer kerül beépítésre (329,82 m2).
A helyszínen tehát két épület található a nagy és kis épület teljes központi fűtésrendszere korszerűsítés-re kerül. A nagy épületben a meglévő hidraulikai csőhálózat és hőleadói oldal is korszerűsítést kap. Új acéllemez lapradiátorok kerülnek beépítésre szénacél csőhálózattal szerelve. A hőtermelést három darab 16kW-os levegő-víz üzemű hőszivattyú fogja biztosítani. A rendszert a gyári kaszkád szabályozó fogja vezérelni. A kis épületben szintén új acéllemez lapradiátorokat helyezünk szénacél csöves szereléssel. A hőleadásról egy darab 16 kW-os levegő-víz üzemű hőszivattyú fogja biztosítani.
A két épület lapos tetejére 36 illetve 96 db napelem kerül. Inverterei: 12,5 kW illetve 2 db 15 kW. A két épület között földkábeles átvezetés a meglévő aszfaltozott udvar alatt földárokban – helyreállítással együtt. A mérés a pincei kábel felhasító tokozott mellett a pincében a helyén marad, de 3x25A-ről 3x63A-re növelendő főbiztosítóval, ehhez igazodó új fővezetékekkel. Az új EF elosztóról 3-3 db hőszivattyú kül és beltéri táplálandó meg. A kis épületbe 1db hőszivattyú kerül beépítésre. A tevékenység nem építési engedély köteles.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 6
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége: NUTS-kód:
A következő helyett:
3525 Miskolc, Városháztér 1. (HRSZ: 2542/4) alatti ingatlanon lévő, Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Kormányhivatal „C-D” épületegyüttes energetikai fejlesztése az alábbiak szerint:
Az érintett ingatlan Borsod–Abaúj-Zemplén megye Miskolc Városához tartozik, melyet a Palóczy László utcáról lekanyarodva, a Patak utca felől közelíthetünk meg. Tárgyi fejlesztéssel érintett épületegység 2 részből áll, „C” és „D” jelű traktusból, az ingatlan területileg helyi védelem alatt áll.
A „C-D” épületegyüttes két, egymással tompaszöget bezáró, azonos tömeg – és homlokzatformálású épülettömegből áll. Szintszámait vizsgálva: pince, földszint, emelet, és beépítetlen padlástér kialakítású.
A hivatali épület külső homlokzati falazata jelenleg vakolt, sárga színárnyalatú, az ablak körüli díszítések, párkány alatti és szinteket elválasztó tagozatok színe fehér.
Mindkét épületrésznél, a külső homlokzati falazatra (1217,30 m2) +16 cm vtg. Austrotherm AT-H80 EPS expandált polisztirol és tűzgátló sávoknál Rockwool Frontrock MAX E típusú kőzetgyapot hőszigetelés kerül kialakításra, a homlokzati megjelenés, színezés, jelenlegi homlokzatdíszek, tagozatok figyelembevételével. A „kiválasztott” sárga szín árnyalatában nagyon hasonló, az épület előnyösebb megjelenését fogja eredményezni; a konkrét színkód előzetesen egyeztetésre került a Városépítészeti Főosztályon. Az általános homlokzati falfelületek tehát sárga színt (Baumit 0206 (HBW 71) kapnak, a nyílászárók körüli, illetve szinteket elválasztó és párkányzat alatti díszítő tagozatok pedig fehér színt (RAL 9003).
A lábazati részen (154,45 m2) a fentiekben leírt szigetelési vastagságokat folytatólagosan +14cm vtg., zártcellás Austrotherm XPS TOP 30 típusú lábazati hőszigetelő rendszer tervezett, melynek külső felületére ragasztott kőburkolat kerül; Bulgár kvarcit vágott kőburkolat rozsdabarna színben..
A padlásfödémek (895,80 m2) utólagos hőszigetelése +25 cm vtg. Rockwool Multirock kőzetgyapottal történik, mely alatt 1 rtg. párazáró fólia, felette 1 rtg. páraáteresztő fólia kerül szétterítésre.
A hivatali épületegyüttes összes érintett homlokzati nyílászárója kicserélésre kerül (315,90 m2), fokozottan hőszigetelt üvegezésű, 3 rétegű üveggel ellátott fa tok – és szárnyszerkezetű nyílászáróra
(egységesen zöld színűre lesznek festve), kivéve a „C” épület bejárati - lépcsőházét, ami minősített, alumínium típusú, hő – és füstelvezető nyílászáróként fog funkcionálni az 54/2014. (XII. 5) BM. rendeletben előírtak alapján.
Az épület fűtési rendszere új, szintenként szabályozható hidraulikai körök kerülnek kiépítésre, továbbá új acéllemez lapradiátorok, szelepek, csőhálózat kialakítása tervezett.
Helyesen:
3525 Miskolc, Városháztér 1. (HRSZ: 2542/4) alatti ingatlanon lévő, Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Kormányhivatal „C-D” épületegyüttes energetikai fejlesztése az alábbiak szerint:
Az érintett ingatlan Borsod–Abaúj-Zemplén megye Miskolc Városához tartozik, melyet a Palóczy László utcáról lekanyarodva, a Patak utca felől közelíthetünk meg. Tárgyi fejlesztéssel érintett épületegység 2 részből áll, „C” és „D” jelű traktusból, az ingatlan területileg helyi védelem alatt áll.
A „C-D” épületegyüttes két, egymással tompaszöget bezáró, azonos tömeg – és homlokzatformálású épülettömegből áll. Szintszámait vizsgálva: pince, földszint, emelet, és beépítetlen padlástér kialakítású.
A hivatali épület külső homlokzati falazata jelenleg vakolt, sárga színárnyalatú, az ablak körüli díszítések, párkány alatti és szinteket elválasztó tagozatok színe fehér.
Mindkét épületrésznél, a külső homlokzati falazatra (1217,30 m2) +16 cm vtg. Austrotherm AT-H80 EPS expandált polisztirol és tűzgátló sávoknál Rockwool Frontrock MAX E típusú kőzetgyapot hőszigetelés kerül kialakításra, a homlokzati megjelenés, színezés, jelenlegi homlokzatdíszek, tagozatok figyelembevételével. A „kiválasztott” sárga szín árnyalatában nagyon hasonló, az épület előnyösebb megjelenését fogja eredményezni; a konkrét színkód előzetesen egyeztetésre került a Városépítészeti Főosztályon. Az általános homlokzati falfelületek tehát sárga színt (Baumit 0206 (HBW 71) kapnak, a nyílászárók körüli, illetve szinteket elválasztó és párkányzat alatti díszítő tagozatok pedig fehér színt (RAL 9003).
A lábazati részen (154,45 m2) a fentiekben leírt szigetelési vastagságokat folytatólagosan +14cm vtg., zártcellás Austrotherm XPS TOP 30 típusú lábazati hőszigetelő rendszer tervezett, melynek külső felületére ragasztott kőburkolat kerül; Bulgár kvarcit vágott kőburkolat rozsdabarna színben..
A padlásfödémek (895,80 m2) utólagos hőszigetelése +25 cm vtg. Rockwool Multirock kőzetgyapottal történik, mely alatt 1 rtg. párazáró fólia, felette 1 rtg. páraáteresztő fólia kerül szétterítésre.
A hivatali épületegyüttes összes érintett homlokzati nyílászárója kicserélésre kerül (315,90 m2), fokozottan hőszigetelt üvegezésű, 3 rétegű üveggel ellátott fa tok – és szárnyszerkezetű nyílászáróra
(egységesen zöld színűre lesznek festve), kivéve a „C” épület bejárati - lépcsőházét, ami minősített, alumínium típusú, hő – és füstelvezető nyílászáróként fog funkcionálni az 54/2014. (XII. 5) BM. rendeletben előírtak alapján.
Az épület fűtési rendszere új, szintenként szabályozható hidraulikai körök kerülnek kiépítésre, továbbá új acéllemez lapradiátorok, szelepek, csőhálózat kialakítása tervezett. A tevékenység nem építési engedély köteles.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 7
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége: NUTS-kód:
A következő helyett:
3600 Ózd, Gyár út 6. (HRSZ: 5264) alatti ingatlanon lévő, Ózdi Járási Hivatal Földhivatali Osztály energetikai fejlesztése az alábbiak szerint:
Az érintett ingatlan Borsod–Abaúj-Zemplén megye, Ózd Városához tartozik, melyet a Gyár út irányából, a Bajcsy – Zsilinszky Endre u. felől közelíthetünk meg. Tárgyi fejlesztéssel érintett épület védett környezetben található, jelenlegi funkciója hivatal (Földhivatali Osztály).
Az épület egy épülettömegből áll, 3 szintes (földszint + emelet + tetőtér); összetett nyeregtetős tetőformával, szabványpala fedéssel.
A tető– és padlásfödémek (553,94 m2) utólagos hőszigetelése +20 cm vtg. Rockwool Multirock és Multirock Plus kőzetgyapottal történik; alulról párazáró fólia, gipszkarton profilváz és 1 rtg (15 mm) RF tűzgátló gipszkarton beépítésével glettelve, festve.
A hivatali épületegyüttes összes érintett homlokzati nyílászárója kicserélésre kerül (214,90 m2), fokozottan hőszigetelt üvegezésű, 3 rétegű üveggel ellátott fa tok – és szárnyszerkezetű nyílászáróra, a jelenlegi tok-és szárnyosztások figyelembevételével (egységesen fenyő színűre lesznek festve), kivéve az épület lépcsőházi és folyosó végi részein, ami minősített, alumínium típusú, hő – és füstelvezető nyílás-záróként fog funkcionálni az 54/2014. (XII. 5) BM. rendeletben előírtak alapján.
Az épület fűtésrendszere korszerűsítésre kerül 2 db 60 kW-os kondenzációs gázkazánnal, új hőleadókkal és csőhálózattal. A radiátorok termosztatikus szeleppel kerülnek ellátásra a helyi szabályozhatóság biztosítása érdekében.
Helyesen:
3600 Ózd, Gyár út 6. (HRSZ: 5264) alatti ingatlanon lévő, Ózdi Járási Hivatal Földhivatali Osztály energetikai fejlesztése az alábbiak szerint:
Az érintett ingatlan Borsod–Abaúj-Zemplén megye, Ózd Városához tartozik, melyet a Gyár út irányából, a Bajcsy – Zsilinszky Endre u. felől közelíthetünk meg. Tárgyi fejlesztéssel érintett épület védett környezetben található, jelenlegi funkciója hivatal (Földhivatali Osztály).
Az épület egy épülettömegből áll, 3 szintes (földszint + emelet + tetőtér); összetett nyeregtetős tetőformával, szabványpala fedéssel.
A tető– és padlásfödémek (553,94 m2) utólagos hőszigetelése +20 cm vtg. Rockwool Multirock és Multirock Plus kőzetgyapottal történik; alulról párazáró fólia, gipszkarton profilváz és 1 rtg (15 mm) RF tűzgátló gipszkarton beépítésével glettelve, festve.
A hivatali épületegyüttes összes érintett homlokzati nyílászárója kicserélésre kerül (214,90 m2), fokozottan hőszigetelt üvegezésű, 3 rétegű üveggel ellátott fa tok – és szárnyszerkezetű nyílászáróra, a jelenlegi tok-és szárnyosztások figyelembevételével (egységesen fenyő színűre lesznek festve), kivéve az épület lépcsőházi és folyosó végi részein, ami minősített, alumínium típusú, hő – és füstelvezető nyílás-záróként fog funkcionálni az 54/2014. (XII. 5) BM. rendeletben előírtak alapján.
Az épület fűtésrendszere korszerűsítésre kerül 2 db 60 kW-os kondenzációs gázkazánnal, új hőleadókkal és csőhálózattal. A radiátorok termosztatikus szeleppel kerülnek ellátásra a helyi szabályozhatóság biztosítása érdekében. A tevékenység nem építési engedély köteles.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 8
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége: NUTS-kód:
A következő helyett:
3501 Miskolc, Blaskovics László utca 24. (HRSZ: 3088/7) alatti ingatlanon lévő, Miskolc Járási Hivatal Növény – és Talajvédelmi Osztály épületenergetikai fejlesztése az alábbiak szerint:
Az érintett ingatlan Borsod–Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Városához, a Szentpéteri városrészhez tartozik, melyet a Blaskovics László utca irányából közelíthetünk meg. Tárgyi fejlesztéssel érintett épületet kb. az 1970-es években építették, jelenlegi funkciója hivatal (Növény -és Talajvédelmi Osztály).
Az épületegyüttes több épülettömegből tevődik össze (1 szintes és 3 szintes épületrész).
Mindkét épületrész esetében, a külső homlokzati falra (641,38 m2) +16 cm vtg. Austrotherm AT-H80 EPS expandált polisztirol és tűzgátló sávoknál Rockwool Frontrock MAX E típusú kőzetgyapot hőszigetelés kerül kialakításra, a homlokzati megjelenés, színezés figyelembevételével.
A lábazati részen (35,84 m2) a fentiekben leírt szigetelési vastagságokat követően +14 cm vtg., zártcellás Austrotherm XPS TOP 30 típusú lábazati hőszigetelő rendszer tervezett, melynek külső felületére, szürkeszínű, lábazati vékonyvakolat kerül.
Az alulról hűlő födém (29,21 m2) utólagos hőszigetelése a födém alatt kerül elhelyezésre +10 cm vtg. Rockwool Frontrock MAX E típusú kőzetgyapot hőszigetelés alkalmazandó.
A padlásfödémek (748,16 m2) utólagos hőszigetelése +20 cm vtg. Rockwool Multirock kőzetgyapottal) történik.
A tetőterasz alatti födémszakasz és szélfogó (108,31 m2) utólagos hőszigetelése +20 cm vtg. Rockwool Airrock kőzetgyapottal történik belülről.
A tetőterasz alatti födémszakasz (előadó fedett-nyitott előtere 50,40 m2) utólagos hőszigetelése +16 cm vtg. Rockwool Frontrock kőzetgyapottal történik alulról.
A hivatali épületegyüttes összes érintett homlokzati nyílászárója kicserélésre kerül (483,50 m2), fokozottan hőszigetelt üvegezésű, 3 rétegű üveggel ellátott műanyag tok – és szárnyszerkezetű nyílászáróra, kivéve a bejárati ajtóportált és emeleti, folyosó végi nyílászárókat, ami minősített, alumínium típusú, hő – és füstelvezető nyílászáróként fog funkcionálni az 54/2014. (XII. 5) BM. rendeletben előírtak alapján.
Az épület fűtési rendszere 5 db levegő - víz üzemű, monoblokkos hőszivattyúval kerül biztosításra. Az épületben a meglévő takartan padlóban szerelt csőhálózat marad. A tervezett rendszerrel egy leválasztó hőcserélőn keresztül csatlakozunk a meglévő fűtési hálózatra.
Az épület tetejére 168 db napelem kerül. Invertere 2 db 25kW-os Frónius ECO. A meglévő áramváltós mérés megmarad – átprogramozva. Az 5 db hőszivattyú a tervezett új EF elosztóról lesz kiszolgálva, csak kültéri egységei vannak.
Helyesen:
3501 Miskolc, Blaskovics László utca 24. (HRSZ: 3088/7) alatti ingatlanon lévő, Miskolc Járási Hivatal Növény – és Talajvédelmi Osztály épületenergetikai fejlesztése az alábbiak szerint:
Az érintett ingatlan Borsod–Abaúj-Zemplén megye, Miskolc Városához, a Szentpéteri városrészhez tartozik, melyet a Blaskovics László utca irányából közelíthetünk meg. Tárgyi fejlesztéssel érintett épületet kb. az 1970-es években építették, jelenlegi funkciója hivatal (Növény -és Talajvédelmi Osztály).
Az épületegyüttes több épülettömegből tevődik össze (1 szintes és 3 szintes épületrész).
Mindkét épületrész esetében, a külső homlokzati falra (641,38 m2) +16 cm vtg. Austrotherm AT-H80 EPS expandált polisztirol és tűzgátló sávoknál Rockwool Frontrock MAX E típusú kőzetgyapot hőszigetelés kerül kialakításra, a homlokzati megjelenés, színezés figyelembevételével.
A lábazati részen (35,84 m2) a fentiekben leírt szigetelési vastagságokat követően +14 cm vtg., zártcellás Austrotherm XPS TOP 30 típusú lábazati hőszigetelő rendszer tervezett, melynek külső felületére, szürkeszínű, lábazati vékonyvakolat kerül.
Az alulról hűlő födém (29,21 m2) utólagos hőszigetelése a födém alatt kerül elhelyezésre +10 cm vtg. Rockwool Frontrock MAX E típusú kőzetgyapot hőszigetelés alkalmazandó.
A padlásfödémek (748,16 m2) utólagos hőszigetelése +20 cm vtg. Rockwool Multirock kőzetgyapottal) történik.
A tetőterasz alatti födémszakasz és szélfogó (108,31 m2) utólagos hőszigetelése +20 cm vtg. Rockwool Airrock kőzetgyapottal történik belülről.
A tetőterasz alatti födémszakasz (előadó fedett-nyitott előtere 50,40 m2) utólagos hőszigetelése +16 cm vtg. Rockwool Frontrock kőzetgyapottal történik alulról.
A hivatali épületegyüttes összes érintett homlokzati nyílászárója kicserélésre kerül (483,50 m2), fokozottan hőszigetelt üvegezésű, 3 rétegű üveggel ellátott műanyag tok – és szárnyszerkezetű nyílászáróra, kivéve a bejárati ajtóportált és emeleti, folyosó végi nyílászárókat, ami minősített, alumínium típusú, hő – és füstelvezető nyílászáróként fog funkcionálni az 54/2014. (XII. 5) BM. rendeletben előírtak alapján.
Az épület fűtési rendszere 5 db levegő - víz üzemű, monoblokkos hőszivattyúval kerül biztosításra. Az épületben a meglévő takartan padlóban szerelt csőhálózat marad. A tervezett rendszerrel egy leválasztó hőcserélőn keresztül csatlakozunk a meglévő fűtési hálózatra.
Az épület tetejére 168 db napelem kerül. Invertere 2 db 25kW-os Frónius ECO. A meglévő áramváltós mérés megmarad – átprogramozva. Az 5 db hőszivattyú a tervezett új EF elosztóról lesz kiszolgálva, csak kültéri egységei vannak. A tevékenység nem építési engedély köteles.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 9
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége: NUTS-kód:
A következő helyett:
3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy Ferenc u. 41. (HRSZ: 2952) alatti ingatlanon lévő, Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal Földhivatali Osztály, épületenergetikai fejlesztése az alábbiak szerint:
A Földhivatali Osztály épület külső homlokzati falazatára (663,89 m2) +15 cm vtg. Austrotherm AT-H80 EPS expandált polisztirol és tűzgátló sávoknál Rockwool Frontrock MAX E típusú kőzetgyapot hőszigetelés kerül kialakításra.
A lábazati részen (69,93 m2) a fentiekben leírt szigetelési vastagságokat követően a lábazatnál +14 cm vtg. zártcellás Austrotherm XPS TOP 30 típusú lábazati hőszigetelő rendszer tervezett.
Tetőszigetelési szempontból, a ferde tetősík (94,78 m2) szarufái közé + 20 cm vtg. Rockwool Multirock Plus kőzetgyapot tervezett; alatta párazáró fólia, gipszkarton profilváz és 1 rtg. 15 mm vtg. tűzgát-ló gipszkarton burkolattal (glettelve, festve).
A tetőteret megközelítő lépcső feljáró szerelt jellegű oldalfalaira (36,88 m2) pedig +10 cm vtg Rockwool Frontrock MAX E típusú kőzetgyapot hőszigetelés kerül rögzítésre.
A padlásfödém beépítetlen részén (458,52 m2) való utólagos hőszigetelése +20 cm vtg; a beépített rész felett pedig (a meglévő szigetelésen) +10 cm vtg. Rockwool Airrock kőzetgyapot kerül lefektetésre, mely felett páraáteresztő fólia helyezendő el.
A Földhivatali épület összes érintett homlokzati nyílászárója kicserélésre kerül (71,23 m2), fokozottan hőszigetelt üvegezésű, 3 rétegű üveggel ellátott műanyag/fa tok – és szárnyszerkezetű nyílászáróra.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5) BM rendelet, hő – és füstelvezetéssel kapcsolatos, nyílászárókat érintő előírások nem érintik a tervezett nyílászáró cseréket, ugyanis az épület az 1. ütemben kiüríthető.
Az épület fűtése 3 db 16 kW teljesítményű hőszivattyúról kerül biztosításra, ezek pince helyiségbe kerülnek elhelyezésre. Az épületben új csőhálózatott és hőleadó hálózatott kell kiépíteni, illeszkedve az alacsony hőmérsékletű rendszerhez.. A radiátorok termosztatikus szeleppel kerülnek ellátásra, a helyi szabályozhatóság biztosítása érdekében.
Az épület magastetős, amelyen 90 db napelem tábla kerül. Inverterei: 1 db 9 kW-os, 1 db 25 kW-os Frónius. A mérés áthelyezendő, főbiztosítója 3x40A -ről 3x63 A-re nő. Új méretlen és mért fővezeték épül meg. A tervezett EF elosztóból 3 db hőszivattyú kül- és beltéri egység táplálandó meg.
Helyesen:
3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy Ferenc u. 41. (HRSZ: 2952) alatti ingatlanon lévő, Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal Földhivatali Osztály, épületenergetikai fejlesztése az alábbiak szerint:
A Földhivatali Osztály épület külső homlokzati falazatára (663,89 m2) +15 cm vtg. Austrotherm AT-H80 EPS expandált polisztirol és tűzgátló sávoknál Rockwool Frontrock MAX E típusú kőzetgyapot hőszigetelés kerül kialakításra.
A lábazati részen (69,93 m2) a fentiekben leírt szigetelési vastagságokat követően a lábazatnál +14 cm vtg. zártcellás Austrotherm XPS TOP 30 típusú lábazati hőszigetelő rendszer tervezett.
Tetőszigetelési szempontból, a ferde tetősík (94,78 m2) szarufái közé + 20 cm vtg. Rockwool Multirock Plus kőzetgyapot tervezett; alatta párazáró fólia, gipszkarton profilváz és 1 rtg. 15 mm vtg. tűzgát-ló gipszkarton burkolattal (glettelve, festve).
A tetőteret megközelítő lépcső feljáró szerelt jellegű oldalfalaira (36,88 m2) pedig +10 cm vtg Rockwool Frontrock MAX E típusú kőzetgyapot hőszigetelés kerül rögzítésre.
A padlásfödém beépítetlen részén (458,52 m2) való utólagos hőszigetelése +20 cm vtg; a beépített rész felett pedig (a meglévő szigetelésen) +10 cm vtg. Rockwool Airrock kőzetgyapot kerül lefektetésre, mely felett páraáteresztő fólia helyezendő el.
A Földhivatali épület összes érintett homlokzati nyílászárója kicserélésre kerül (71,23 m2), fokozottan hőszigetelt üvegezésű, 3 rétegű üveggel ellátott műanyag/fa tok – és szárnyszerkezetű nyílászáróra.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5) BM rendelet, hő – és füstelvezetéssel kapcsolatos, nyílászárókat érintő előírások nem érintik a tervezett nyílászáró cseréket, ugyanis az épület az 1. ütemben kiüríthető.
Az épület fűtése 3 db 16 kW teljesítményű hőszivattyúról kerül biztosításra, ezek pince helyiségbe kerülnek elhelyezésre. Az épületben új csőhálózatott és hőleadó hálózatott kell kiépíteni, illeszkedve az alacsony hőmérsékletű rendszerhez.. A radiátorok termosztatikus szeleppel kerülnek ellátásra, a helyi szabályozhatóság biztosítása érdekében.
Az épület magastetős, amelyen 90 db napelem tábla kerül. Inverterei: 1 db 9 kW-os, 1 db 25 kW-os Frónius. A mérés áthelyezendő, főbiztosítója 3x40A -ről 3x63 A-re nő. Új méretlen és mért fővezeték épül meg. A tervezett EF elosztóból 3 db hőszivattyú kül- és beltéri egység táplálandó meg. A tevékenység nem építési engedély köteles.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A következő helyett:
Mindkét rész vonatkozásában:
A szerződés finanszírozása a KEHOP-5.2.2-16-2016-00011 azonosítószámú pályázat keretében az Európai Unió által biztosított támogatásból történik. A finanszírozás formája: utófinanszírozás. A támogatás intenzitása a megítélt KEHOP-5.2.2-16-2016-00011 pályázati forrás tekintetében a Projekt elszámolható összköltségének 100,000000%-a.
Ajánlatkérő a teljesítés során 4 alkalommal (az előleg leszámlázását nem ideértve) biztosít számlázási lehetőséget az alábbiak szerint:
- 1. részszámlázási lehetőség: a teljesítés 25% -os készültségi fokának elérése esetén, nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről;
- 2. részszámlázási lehetőség: a teljesítés 50% -os készültségi fokának elérése esetén, nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről;
- 3. részszámlázási lehetőség: a teljesítés 70% -os készültségi fokának elérése esetén, nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegről;
- 4. részszámlázási lehetőség (végszámla): nettó vállalkozói díj fennmaradó 30%-ának megfelelő összegről az áfa nélküli szerződéses érték 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően.
Ajánlatkérő a részszámlák tekintetében (ide nem értve természetesen a végszámlát) a számlák kiállításához szükséges munkálatok megvalósításához nem határoz meg részteljesítési határidőt. A részszámlák szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.
Ajánlatkérő az áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás legfeljebb 30 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a Kbt. 135.§ (8) bek. alapján. Nyertes ajánlattevőnek az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelően előlegszámlát kell kibocsátania. Az előleg a végszámlából kerül elszámolásra.
A Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti 30 napos fizetési határidő alkalmazásával, az alábbiak szerint:
- alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2), (5)-(6), (8), (10)-(11) bekezdései szerint; továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint;
- alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésé-től eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint.
A kifizetés során a 322/2015. (X.30.) Kr. 32/B. § szerint kell eljárni.
Tekintettel arra, hogy a beruházás engedélyköteles, alkalmazni kell az Áfa tv. 142. §-ban rögzített, ún. fordított adózásra vonatkozó rendelkezéseket.
Az ajánlat, az elszámolás és a kifizetés pénzneme magyar forint.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Vonatkozó jogszabályok különösen: 2017. évi CL. tv., 2015. évi CXLIII. tv., 2007. évi CXXVII. tv., 2013. évi V. tv., 2011. évi CXCV. tv., 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend., 322/2015. (X. 30.) Korm. rend.
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy tartalékkeretet nem kíván kikötni a tárgyi eljárásban.
Helyesen:
Mindkét rész vonatkozásában:
A szerződés finanszírozása a KEHOP-5.2.2-16-2016-00011 azonosítószámú pályázat keretében az Európai Unió által biztosított támogatásból történik. A finanszírozás formája: utófinanszírozás. A támogatás intenzitása a megítélt KEHOP-5.2.2-16-2016-00011 pályázati forrás tekintetében a Projekt elszámolható összköltségének 100,000000%-a.
Ajánlatkérő a teljesítés során 4 alkalommal (az előleg leszámlázását nem ideértve) biztosít számlázási lehetőséget az alábbiak szerint:
- 1. részszámlázási lehetőség: a teljesítés 25% -os készültségi fokának elérése esetén, nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről;
- 2. részszámlázási lehetőség: a teljesítés 50% -os készültségi fokának elérése esetén, nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről;
- 3. részszámlázási lehetőség: a teljesítés 70% -os készültségi fokának elérése esetén, nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegről;
- 4. részszámlázási lehetőség (végszámla): nettó vállalkozói díj fennmaradó 30%-ának megfelelő összegről az áfa nélküli szerződéses érték 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően.
Ajánlatkérő a részszámlák tekintetében (ide nem értve természetesen a végszámlát) a számlák kiállításához szükséges munkálatok megvalósításához nem határoz meg részteljesítési határidőt. A részszámlák szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.
Ajánlatkérő az áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás legfeljebb 30 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a Kbt. 135.§ (8) bek. alapján. Nyertes ajánlattevőnek az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelően előlegszámlát kell kibocsátania. Az előleg a végszámlából kerül elszámolásra.
A Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti 30 napos fizetési határidő alkalmazásával, az alábbiak szerint:
- alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2), (5)-(6), (8), (10)-(11) bekezdései szerint; továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint;
- alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésé-től eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint.
A kifizetés során a 322/2015. (X.30.) Kr. 32/B. § szerint kell eljárni.
Tekintettel arra, hogy a beruházás nem engedélyköteles, az ÁFA megfizetése az Áfa tv. 138. §-ban rögzítettek szerint történik.
Az ajánlat, az elszámolás és a kifizetés pénzneme magyar forint.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Vonatkozó jogszabályok különösen: 2017. évi CL. tv., 2015. évi CXLIII. tv., 2007. évi CXXVII. tv., 2013. évi V. tv., 2011. évi CXCV. tv., 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend., 322/2015. (X. 30.) Korm. rend.
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy tartalékkeretet nem kíván kikötni a tárgyi eljárásban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az ajánlati felhívás módosítására a Kbt. 52. § (3)-(5) bekezdése alapján, a Kbt. 55. § szerint az alábbiakra tekintettel kerül sor:
1. Az ajánlati felhívás III.1.7. pontjában a közbeszerzési dokumentumok II. és IV. kötetében előírtakkal szemben tévesen került megadásra a fordított ÁFA alkalmazása. Ezzel összefüggésben a felhívás II.2.4. pontjaiban egyértelműen rögzítésre került, hogy a projekt keretében végzendő tevékenység nem engedélyköteles.
2. Tekintettel arra, hogy az eljárás során helyszíni bejárásra kerül sor, a Kbt. 52. § (2) bekezdésében való megfelelés érdekében, valamint annak érdekében, hogy az utolsó helyszíni bejárást követően lehetőség legyen kiegészítő tájékoztatás kérés benyújtására, az ajánlattételi határidő meghosszabbításra kerül.
3. Pontosításra került továbbá az EKR űrlapként kitöltendő "EGYÉB NYILATKOZATOK" dokumentum, és ezzel összefüggésben a közbeszerzési dokumentumok III. kötete, mely a módosítást követően az EKR-ből letölthető.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben