Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/31
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.13.
Iktatószám:2670/2019
CPV Kód:33171100-0
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.aeek.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.aeek.hu/
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Lélegeztetőgépek, altató munkaállomások beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001087062018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33171100-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás lélegeztetőgépek és altató munkaállomások beszerzésére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/08 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 23726 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 250 - 576998
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/27 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
M/1
Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben
- az I. rész vonatkozásában legalább 5 db lélegeztető gép szállítására vonatkozó referenciával;
- a II. rész vonatkozásában legalább 5 db lélegeztető gép szállítására vonatkozó referenciával;
- a III. rész vonatkozásában legalább 5 db lélegeztető gép szállítására vonatkozó referenciával;
- a IV. rész vonatkozásában legalább 5 db altató gép szállítására vonatkozó referenciával;
- az V. rész vonatkozásában legalább 5 db altató gép szállítására vonatkozó referenciával;
- a VI. rész vonatkozásában legalább 5 db altató gép szállítására vonatkozó referenciával.
Az I-III. részek (lélegeztető gép), valamint a IV-VI. részek (altató gép) tekintetében az előírt referencia követelmény egy vagy több szállításból származó szerződéssel igazolható.
Ajánlattevő összesen 5 db gép szállítására vonatkozó referenciával az I-III. részek (lélegeztető gép), és a IV-VI. részek (altató gép) tekintetében is megfelel az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek.
M/2
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 2 fő, az I-III. részek tekintetében lélegeztető gépekre vonatkozóan gyártó által kiképzett szervizszakemberrel, a IV-VI. részek tekintetében altató munkaállomásokra vonatkozóan gyártó által kiképzett szervizszakemberrel, aki rendelkezik a gyártó vagy az általa forgalmazásra felhatalmazott gazdasági szereplő által kibocsátott oklevéllel/bizonyítvánnyal valamint az oklevél/bizonyítvány megszerzésétől számított legalább 3 év időtartamú, az I-III. rész vonatkozásában lélegeztetőgép, a IV-VI. rész vonatkozásában altató munkaállomás szervízelésére vonatkozó szakmai gyakorlattal.
M/3
Alkalmatlan ajánlattevő, ha bármely megajánlott termék nem rendelkezik gyártói megfelelősségi nyilatkozattal (EC), és – az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III.17.) EÜM rendelet és a 8/2003. (III.13.) ESzCsM rendelet alapján – bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal.
Helyesen:
M/1
Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben
- az I. rész vonatkozásában legalább 5 db lélegeztető gép szállítására vonatkozó referenciával;
- a II. rész vonatkozásában legalább 5 db lélegeztető gép szállítására vonatkozó referenciával;
- a III. rész vonatkozásában legalább 5 db lélegeztető gép szállítására vonatkozó referenciával;
- a IV. rész vonatkozásában legalább 5 db altató gép szállítására vonatkozó referenciával;
- az V. rész vonatkozásában legalább 5 db altató gép szállítására vonatkozó referenciával;
- a VI. rész vonatkozásában legalább 5 db altató gép szállítására vonatkozó referenciával.
Az I-III. részek (lélegeztető gép), valamint a IV-VI. részek (altató gép) tekintetében az előírt referencia követelmény egy vagy több szállításból származó szerződéssel igazolható.
Ajánlattevő összesen 5 db gép szállítására vonatkozó referenciával az I-III. részek (lélegeztető gép), és a IV-VI. részek (altató gép) tekintetében is megfelel az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek.
M/2
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 2 fő, az I-III. részek tekintetében adott gyártó tetszőleges típusú lélegeztető gépeire vonatkozóan gyártó által kiképzett szervizszakemberrel, a IV-VI. részek tekintetében adott gyártó tetszőleges típusú altatógépeire vonatkozóan gyártó által kiképzett szervizszakemberrel, aki rendelkezik a gyártó vagy az általa forgalmazásra felhatalmazott gazdasági szereplő által kibocsátott oklevéllel/bizonyítvánnyal valamint az oklevél/bizonyítvány megszerzésétől számított legalább 3 év időtartamú, az I-III. rész vonatkozásában az adott gyártó tetszőleges típusú lélegeztetőgép, a IV-VI. rész vonatkozásában az adott gyártó tetszőleges típusú altatógép szervízelésére vonatkozó szakmai gyakorlattal.
M/3
Alkalmatlan ajánlattevő, ha bármely megajánlott termék nem rendelkezik gyártói megfelelősségi nyilatkozattal (EC), és – az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III.17.) EÜM rendelet és a 8/2003. (III.13.) ESzCsM rendelet alapján – bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
A Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdése szerint.
A VI.3) További információk folytatása:
11)Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy valamennyi rész vonatkozásában a keretmegállapodás alapján az adott közbeszerzés megvalósítására a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján, közvetlen megrendelés útján kerül sor.
12)Ajánlatkérő előírja, hogy a felhívás III.1.3) pont M/2 pontjában meghatározott szervizszakember magyarul beszéljen. Amennyiben a bemutatott szakember nem érti és nem beszéli a magyar nyelvet, ajánlattevőnek saját költségére tolmácsot kell biztosítania.
13)Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők a felhívás III.1.2) pont P/1 pontja szerinti pénzügyi és gazdasági, valamint a felhívás III.1.3) pont M/1-M/3 pontja szerinti műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
14)Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a jótállási időszak lejártát követően a szervizdíjat nem az ajánlatkérő fizeti meg, mivel a szervizelés vonatkozásában azzal az intézménnyel, amely a megvásárolt berendezést használja Ajánlattevő külön szerződést köt, az intézmény szerződéskötési igénye esetén.
15)Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.
16)Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
17)FAKSZ: dr. Csoboth Zília, lajstromszám:00146
18)Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
19) A módosítás során Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumokat is módosította.
A további információk a Közbeszerzési dokumentumokban részletesen kifejtésre kerülnek.
Helyesen:
A Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdése szerint.
A VI.3) További információk folytatása:
11)Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy valamennyi rész vonatkozásában a keretmegállapodás alapján az adott közbeszerzés megvalósítására a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján, közvetlen megrendelés útján kerül sor.
12)Ajánlatkérő előírja, hogy a felhívás III.1.3) pont M/2 pontjában meghatározott szervizszakember magyarul beszéljen. Amennyiben a bemutatott szakember nem érti és nem beszéli a magyar nyelvet, ajánlattevőnek saját költségére tolmácsot kell biztosítania.
13)Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők a felhívás III.1.2) pont P/1 pontja szerinti pénzügyi és gazdasági, valamint a felhívás III.1.3) pont M/1-M/3 pontja szerinti műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
14)Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a jótállási időszak lejártát követően a szervizdíjat nem az ajánlatkérő fizeti meg, mivel a szervizelés vonatkozásában azzal az intézménnyel, amely a megvásárolt berendezést használja Ajánlattevő külön szerződést köt, az intézmény szerződéskötési igénye esetén.
15)Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.
16)Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
17)FAKSZ: dr. Csoboth Zília, lajstromszám:00146
18)Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
19) A III. sz. módosítás során Ajánlatkérő a Módosított közbeszerzési dokumentumokat is módosította.
A további információk a Közbeszerzési dokumentumokban részletesen kifejtésre kerülnek.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ