Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/30
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.12.
Iktatószám:2677/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Nyírmeggyes Község Önkormányzat
Teljesítés helye:4722 NYÍRMEGGYES, RÁKÓCZI F. U. 17. HRSZ.: 1.;4722 NYÍRMEGGYES, SZALKAI U. 1. HRSZ.: 624.;4722 NYÍRMEGGYES, RÁKÓCZI F. U. 33. HRSZ.: 18.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GÉ-65 Mérnökiroda Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;GÉ-65 Mérnökiroda Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;GÉ-65 Mérnökiroda Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyírmeggyes Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46249791
Postai cím: Petőfi Utca 6.
Város: Nyírmeggyes
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4722
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lipták Józyef
Telefon: +36 44409750
E-mail: jegyzo@nyirmeggyes.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nyirmeggyes.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Energetikai beruházás megvalósítása Nyírmeggyesen
Hivatkozási szám: EKR000852962018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Energetikai beruházás megvalósítása Nyírmeggyes községben: 1. közbeszerzési rész: Családsegítő épület energetikai korszerűsítése 2.
közbeszerzési rész: Orvosi és védőnői rendelő épület energetikai korszerűsítése 3. közbeszerzési rész: Óvoda épület energetikai
korszerűsítése:
1. közbeszerzési rész: Családsegítő épület energetikai korszerűsítése:
- Megvalósítás helye: 4722 NYÍRMEGGYES, RÁKÓCZI F. U. 17. HRSZ.: 1.
- Fejlesztéssel érintett összes nettó alapterület: 236 m2
- nyílászáró elhelyezés/csere: 26 db
- homlokzati és tető hő szigetelés: 827 m2
- napelemes mező telepítés: 18 db modul
- parkoló létesítése: 1 db, melyből 1 db akadálymentesített
2. közbeszerzési rész: Orvosi és védőnői rendelő épület energetikai korszerűsítése:
- Megvalósítás helye: 4722 NYÍRMEGGYES, SZALKAI U. 1. HRSZ.: 624.
- Fejlesztéssel érintett összes nettó alapterület: 172,6 m2
- napelemes mező telepítés: 20 db modul
3. közbeszerzési rész: Óvoda épület energetikai korszerűsítése:
- Megvalósítás helye: 4722 NYÍRMEGGYES, RÁKÓCZI F. U. 33. HRSZ.: 18.
- Fejlesztéssel érintett összes nettó alapterület: 372,0 m2
- nyílászáró csere: 1 db
- homlokzati és tető hő szigetelés: 29,30 m2
- napelemes mező telepítés: 25 db modul
- parkoló létesítése: 1 db, melyből 1 db akadálymentesített
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 47519837 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Családsegítő épület energetikai korszerűsítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223300-9
További tárgyak:45233228-3
45262700-8
45311200-2
45315000-8
45321000-3
45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4722 NYÍRMEGGYES, RÁKÓCZI F. U. 17. HRSZ.: 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. közbeszerzési rész: Családsegítő épület energetikai korszerűsítése: - Megvalósítás helye: 4722 NYÍRMEGGYES, RÁKÓCZI F. U. 17.
HRSZ.: 1. - Fejlesztéssel érintett összes nettó alapterület: 236 m2 - nyílászáró elhelyezés/csere: 26 db - homlokzati és tető hő
szigetelés: 827 m2 - napelemes mező telepítés: 18 db modul - parkoló létesítése: 1 db, melyből 1 db akadálymentesített Tartószerkezeti
megoldások: Bontás A tervezett akadálymentes vizesblokknál a szennyvízelvezetés és a vízvezetékekhez szükséges bontást elkell
végezni. A bontási törmeléket az építés helyéről építési hulladék lerakóhelyre el kell szállítani. Válaszfalak Hangszigetelt gipszkarton
válaszfalak készülnek. Belső felületképzés A nyílászáró cseréből és a gépészeti szerelésekből adódó vakolat és festés sérüléseket ki kell
javítani. Az új gipszkarton falat glettelés után két réteg diszperziós festést kapnak. Belső nyílászárók Fa ajtók készülnek acéltokkal
nyílászáró konszignáció szerint. Külső nyílászárók Utólagos elhelyezéssel fokozott légzárású hőszigetelt műanyag nyílászárók
készülnek, hőszigetelő, 2 rétegű (4-16-4 rétegződésű) k=1,0 W/m2K, LOW-E argon gáztöltésű üvegezéssel. Rögzítése tokon keresztül
történik, PUR habos tömítéssel. Könyöklő Külső ablakokba műanyag könyöklő készül. Vízszigetelés - használati víz ellen Használati víz
ellen a vizes helyiségekben a padlón és az oldalfalakon körben 2,0 m magasságig 2 rtg. folyékony szigetelés készítendő, negatív
hajlatokban hajlaterősítő szalaggal. Padló- és fa-l burkolat Az átalakítással érintett helyiségekben burkolati terv szerinti padló és
falburkolat készül. Hőszigetelés –padlásfödémen A meglévő padlásfödémen 20 cm vastag szálas hőszigetelés készül. A külső falakra 15
cm Extrudált polisztirol táblás utólagos homlokzati hőszigetelő rendszer kerül, Ragasztótapaszba ragasztva és tárcsás műanyag
dübelekkel rögzítve, a külső oldalán egy réteg üveg szövet háló. Külső felületképzés A külső falakra homlokzati vakolat kerül. A
lábazatra lábazati vakolat kerül. Bádogozás A meglévő függőeresz és lefolyócsatorna kerül áthelyezésre. Térburkolat 6 cm vastag
térkő burkolat készül, 3 cm-es fektető homokágyba rakva, 15 cm zúzottkő réteg, és 10 cm tömörített fagyvédő kavicságyazattal.
Földmunka (rámpa) A tervezett lépcső és rámpa helyén a talaj felső 20 cm-es rétege eltávolítandó, valamin a padló rétegrend alsó
síkjáig a földet el kell távolítani, a rámpa sávalapjainak földkiemelését el kell végezni. Akiemelt földet az építkezés helyéről el kell
szállítani. Alapozás (rámpa) A tervezett rámpa alatt sávalapok készülnek. Az alapozási sík a rendezett terepszinttől min.: -1,04 m. Az
alaptestekbe 4 x ø 12-es vasalatot kell elhelyezni ø 6-os kengyelezéssel., a beton minősége: C25/30 - XC2. A lépcső és a terasz padló
monolit vasbetonból készül. Rámpa oldalfal (rámpa) A tervezett rámpa és lépcső oldalfala monolit vasbetonból készül ø 14-es
vasalássalés ø 6-os kengyelezéssel, a beton minősége: C25/30 - XC2. Rámpa korlát (rámpa) A rámpakarok mellett kétsoros acél cső
korlát készül 5 cm-es átmérővel 70 és 95 cm magasságban festett kivitelben. Rámpa padlóburkolat (rámpa) 6 cm vastag térkő burkolat
készül, 3 cm-es fektető homokágyba rakva, 15 cm zúzottkő réteg, és 10 cm tömörített fagyvédő kavicságyazattal. Épületgépészeti
megoldások: Az épületben jelenleg működő álló gáz kazán bontásra kerül és helyette egy darab kondenzációs és egy darab elektromos
kazán kerül beépítésre. A meglévő gázhálózat minimálisan lesz átalakítva, a tervezett kazán gázoldali lekötése céljából ill az épület
utólagos hőszigetelése miatt az eredetivel azonos nyomvonalon a meglévő gázvezetéket ki kell emelni a tervezett szigetelés síkja felé.
Villamos megoldások: A meglévő épületben új elektromos kazán kerül elhelyezésre. A meglévő épületben a kazánház új elosztó
berendezést kap. A tervezett napelemes rendszer egy 18 kW-os rendszerekből áll.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A porzó anyagok szállítása ponyvával fedetten történik (igen/nem) 6
2 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A szerződés teljesítése során EURO III vagy annál korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek alkalmazása legalább 50 %-ban (igen/nem); 6
3 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartását (igen/nem) 6
4 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja, hogy a munkaterületen keletkező kommunális hulladékokat szelektíven gyűjtik (igen/nem) 6
5 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja, hogy az irodai munkák során felhasznált papírok 40 %-ában újrahasznosított papír kerül alkalmazásra (igen/nem) 6
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00103
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Orvosi és védőnői rendelő energetikai korszerűsít.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
További tárgyak:45311200-2
45315000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4722 NYÍRMEGGYES, SZALKAI U. 1. HRSZ.: 624.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. közbeszerzési rész: Orvosi és védőnői rendelő épület energetikai korszerűsítése: - Megvalósítás helye: 4722 NYÍRMEGGYES,
SZALKAI U. 1. HRSZ.: 624. - Fejlesztéssel érintett összes nettó alapterület: 172,6 m2 - napelemes mező telepítés: 20 db modul
Tartószerkezeti megoldások A meglévő tartószerkezeti megoldások nem változnak. Épületgépészeti megoldások A tervezett ingatlan
energia korszerűsítésének érdekében a meglévő gázkazán mellé egy darab elektromos kazán kerül beépítésre. A meglévő kazánkötés a
hidraulikus váltóval és szerelvényeivel együtt kicserélésre kerül. A tervezett elektromos kazánt a meglévővel párhuzamosan kell
lekötni. A hőtermelők közötti váltás manuálisan történik. Kazánonként 1-1 db tágulási tartályt és biztonsági szelepet kell beépíteni.
mágneses iszapleválasztót kell beépíteni. A kazánkötés közös ágába 1 db mágneses iszapleválsztó kerül beépítésre. Villamos
megoldások A tervezett napelemes rendszer egy 20 kW-os rendszerekből áll.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A porzó anyagok szállítása ponyvával fedetten történik (igen/nem) 6
2 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A szerződés teljesítése során EURO III vagy annál korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek alkalmazása legalább 50 %-ban (igen/nem); 6
3 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartását (igen/nem) 6
4 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja, hogy a munkaterületen keletkező kommunális hulladékokat szelektíven gyűjtik (igen/nem) 6
5 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja, hogy az irodai munkák során felhasznált papírok 40 %-ában újrahasznosított papír kerül alkalmazásra (igen/nem) 6
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00103
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Óvoda épület energetikai korszerűsítése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223300-9
További tárgyak:45233228-3
45262700-8
45311200-2
45315000-8
45321000-3
45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4722 NYÍRMEGGYES, RÁKÓCZI F. U. 33. HRSZ.: 18.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. közbeszerzési rész: Óvoda épület energetikai korszerűsítése: - Megvalósítás helye: 4722 NYÍRMEGGYES, RÁKÓCZI F. U. 33. HRSZ.:
18. - Fejlesztéssel érintett összes nettó alapterület: 372,0 m2 - nyílászáró csere: 1 db - homlokzati és tető hő szigetelés: 29,30 m2 -
napelemes mező telepítés: 25 db modul - parkoló létesítése: 1 db, melyből 1 db akadálymentesített Tartószerkezeti megoldások A
tervezett akadálymentes vizesblokknál a szennyvízelvezetés és a vízvezetékekhez szükséges bontást el kell végezni. A bontási
törmeléket az építés helyéről építési hulladék lerakóhelyre el kell szállítani. Válaszfalak Hangszigetelt gipszkarton válaszfalak
készülnek. Belső felületképzés A nyílászáró cseréből és a gépészeti szerelésekből adódó vakolat és festés sérüléseket ki kell javítani.
Az új gipszkarton falat glettelés után két réteg diszperziós festést kapnak. Belső nyílászárók Fa ajtók készülnek acéltokkal nyílászáró
konszignáció szerint. Vízszigetelés - használati víz ellen Használati víz ellen a vizes helyiségekben a padlón és az oldalfalakon körben
2,0 m magasságig 2 rtg. folyékony szigetelés készítendő, negatív hajlatokban hajlaterősítő szalaggal. Padló- és fa-l burkolat Az
átalakítással érintett helyiségekben burkolati terv szerinti padló és falburkolat készül. Térburkolat 6 cm vastag térkő burkolat készül,
3 cm-es fektető homokágyba rakva, 20 cm zúzottkő réteg, és 15 cm tömörített fagyvédő kavicságyazattal. Földmunka (rámpa és elő
lépcső) A tervezett lépcső és rámpa helyén a talaj felső 20 cm-es rétege eltávolítandó, valamin a padló rétegrend alsó síkjáig a földet el
kell távolítani, a rámpa sávalapjainak földkiemelését el kell végezni. A kiemelt földet az építkezés helyéről el kell szállítani. Alapozás (
rámpa és elő lépcső) A tervezett rámpa alatt sávalapok készülnek. Az alapozási sík a rendezett terepszinttől min.: -1,30 m. Az
alaptestekbe 4 x ø 12-es vasalatot kell elhelyezni ø 6-os kengyelezéssel., a beton minősége: C25/30 - XC2. A lépcső és a terasz padló
monolit vasbetonból készül. Rámpa oldalfal (rámpa és elő lépcső) A tervezett rámpa és lépcső oldalfala monolit vasbetonból készül ø
14-es vasalássalés ø 6-os kengyelezéssel, a beton minősége: C25/30 - XC2. Rámpa korlát (rámpa és elő lépcső) A rámpakarok mellett
kétsoros acél cső korlát készül 5 cm-es átmérővel 70 és 95 cm magasságban festett kivitelben. Rámpa padlóburkolat (rámpa) 6 cm
vastag térkő burkolat készül, 3 cm-es fektető homokágyba rakva, 20 cm zúzottkő réteg, és 15 cm tömörített fagyvédő kavicságyazattal.
Épületgépészeti megoldások A tervezett ingatlan energia korszerűsítésének érdekében napkollektoros rásegítésű melegvíz termelő
berendezést tervezünk kialakítani. A konyhai részben meglévő elektromos bojlerek mellé tervezünk beépíteni 1 db drainback
rendszerű napkollektoros melegvíz készítő berendezést. A fűtési helyiségbe a meglévő fűtési hálózatról hőcserélővel leválasztva egy db
elektromos kazán kerül beépítésre. A tervezett átalakítás során a meglévő gázbojler vízoldali kötését kell átalakítani. A tervezett
tárolóhoz forrázás elleni keverő szelepet és 1 db tágulási tartályt is be kell építeni. Villamos megoldások A tervezett napelemes
rendszer egy 25 kW-os rendszerekből áll.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A porzó anyagok szállítása ponyvával fedetten történik (igen/nem) 6
2 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A szerződés teljesítése során EURO III vagy annál korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek alkalmazása legalább 50 %-ban (igen/nem); 6
3 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartását (igen/nem) 6
4 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja, hogy a munkaterületen keletkező kommunális hulladékokat szelektíven gyűjtik (igen/nem) 6
5 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja, hogy az irodai munkák során felhasznált papírok 40 %-ában újrahasznosított papír kerül alkalmazásra (igen/nem) 6
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00103
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Családsegítő épület energetikai korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GÉ-65 Mérnökiroda Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83535811
Postai cím: Kossuth Lajos Út 5.
Város: Géberjén
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4754
Ország: Magyarország
E-mail: ge65kft@gmail.com
Telefon: +36 309785595
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24745729215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23456964
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15701294
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: épületgépészeti munkák
Szerkezetépítési munkák
Épületvillamossági munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GÉ-65 Mérnökiroda Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83535811
Postai cím: Kossuth Lajos Út 5.
Város: Géberjén
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4754
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24745729215

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Orvosi és védőnői rendelő energetikai korszerűsít.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GÉ-65 Mérnökiroda Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83535811
Postai cím: Kossuth Lajos Út 5.
Város: Géberjén
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4754
Ország: Magyarország
E-mail: ge65kft@gmail.com
Telefon: +36 309785595
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24745729215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8405660
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8450061
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: épületgépészeti munkák
Szerkezetépítési munkák
Épületvillamossági munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GÉ-65 Mérnökiroda Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83535811
Postai cím: Kossuth Lajos Út 5.
Város: Géberjén
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4754
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24745729215

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Óvoda épület energetikai korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GÉ-65 Mérnökiroda Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83535811
Postai cím: Kossuth Lajos Út 5.
Város: Géberjén
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4754
Ország: Magyarország
E-mail: ge65kft@gmail.com
Telefon: +36 309785595
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24745729215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15692991
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 23368482
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: épületgépészeti munkák
Szerkezetépítési munkák
Épületvillamossági munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GÉ-65 Mérnökiroda Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83535811
Postai cím: Kossuth Lajos Út 5.
Város: Géberjén
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4754
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24745729215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/10/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges