Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/30
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.12.
Iktatószám:2681/2019
CPV Kód:42000000-6
Ajánlatkérő:NYÍR-KOMPLETT Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:4400 Nyíregyháza, Lujza utca 22
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Rotox s.r.o.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:2223 '08Műanyag építőanyag gyártása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NYÍR-KOMPLETT Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40317537
Postai cím: Lujza Utca 22.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Gábor
Telefon: +36 42450837
E-mail: mail@nyirkomplett.hu
Fax: +36 42450838
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyirkomplett.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: 2223 '08Műanyag építőanyag gyártása
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Adás-vételi szerződés - a Forradalmi géppark fejlesztése a NYÍR-KOMPLETT KFT-nél projekt keretén belüli ablakgyártáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése.
Hivatkozási szám: EKR000781352018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
- 1 db Csavarkompresszor olajbefecskendezéses, levegőhűtéses kivitelben:
Berendezés funkciója: Az új géppark sűrített levegő igényének előállítása és előkészítése.
Motor teljesítménye min. 22kW
Hűtőventillátor min. 0,63kW
Hűtőlevegő igény min. 3300m³/h
- 1 komplett Szabász- és megmunkáló központ:
Berendezés funkciója: A műanyag nyílászárók gyártásához szükséges PVC profilok szabása, pvc profilok és merevítővasak összecsavarozása, a szükséges furatok-marások elkészítése (pl.: vízrések, zárhely, szellőzők kimarása) zárfogadók jelölése, zár- és pánthelyek kifúrása merevítővason keresztül is. Zárfogadó szerelő állomás automata csavaradagolóval.
A legnagyobb feldolgozható profil hossza: legalább 6500mm legyen
Fűrész beállításai, működési tartomány: 45°-90°-45° (135°)
Meghajtó motor teljesítménye:
- Fűrészt meghajtó motor teljesítménye min. 2kW.
- Maróegységet meghajtó motor teljesítménye min. 0,5kW.
- Kilincsfuratok megmunkálásához szükséges motor teljesítménye min. 1kW
- 1 komplett Osztóborda maró:
Berendezés funkciója: A műanyag nyílászárók gyártásához szükséges PVC osztóborda marását végző berendezés.
Maróegység hossz.: Min. 35mm
- 1 komplett 2 fejes hegesztő gépsor:
Berendezés funkciója: A műanyag nyílászárók gyártásakor Pvc profilok esetében 2db 90fokos sarok egyidejű hegesztése, ill. egyedi nyílászárók esetén 1sarok hegesztése.
Hegesztési varrat korlátozás max.: 2mm
Profil hossz.: Legalább a 500-2600mm-t magábafoglaló tartományt tartalmazza
Szöghelyzet állíthatósága (egyfejes hegesztésnél): Legalább a 30°-180°-ot magábafoglaló tartományt tartalmazza
Teljesítmény min.: 2KW
- 1 komplett 4 fejes hegesztő - CNC tisztító sor:
Berendezés funkciója: A műanyag nyílászárók gyártásához szükséges PVC profilok esetében 4 sarok egyidejű hegesztése, hegesztett profilok sarkainál lévő hegesztési varratok tisztítása CNC vezérléssel.
Hegesztési varratkorlátotzás: 0,2-2mm
Beépítési mélység: Legalább a 40mm - 160mm-t magába foglaló tartományt tartalmazza.
Hegesztési szélesség: Legalább a 2500mm-es feldolgozandó termékig tudja
Hegesztési hossz.: Legalább a 3000mm-es feldolgozandó termékig tudja
CNC saroktisztító vezérlés: CNC Windows vezérelt
Teljesítmény min: 6kW
Profil beépítési mélység min.: 50mm
Profil beépítési mélység max.: 140mm
- 1 komplett Hegesztési varrattisztító:
Berendezés funkciója: A műanyag nyílászárók gyártásához szükséges PVC profilok hegesztését követően a hegesztett profilok sarkainál lévő hegesztési varratok tisztítása.
Teljesítmény: Legfeljebb 2-4kW, vagy a közötti teljesítményű lehet.
Marótengely átmérője: 30-40mm közötti
Profilmagasság: min. 30mm - max. 150mm tartományba essen
- 1 komplett Szárnyvasaló asztal:
Berendezés funkciója: A műanyag nyílászárók gyártásakor a nyílászárók szárnyaira vasalatok felszerelése.
Szárny külső mérete: Legalább a 300-2200mm-t magába foglaló tartományt tudja
Szárnyprofilok beépítési mélysége: Legalább a 60mm - 110mm-t magába foglaló tartományt tudja
- 1 komplett Üvegezőlécvágó körfűrész:
Berendezés funkciója: A műanyag nyílászárók gyártásakor az üvegeket szorító üveglécek darabolása.
Motor teljesítménye: Legfeljebb 700-1200W, vagy a közötti teljesítményű lehet
- 1 komplett Üvegező- és ellenőrző egység:
Berendezés funkciója: A műanyag nyílászárók üvegezésére használt ellenőrző berendezés.
szorítási szélesség: Legalább a 400-2800mm-t magábafoglaló tartományt tudja.
Az ajánlattevő további feladata:
- A berendezések leszállítása, beüzemelés.
- 5 napos sikeres üzempróba lefolytatása.
- 6 fő betanítása az 5 napos üzempróba alatt.
- Gépek távkapcsolat által szervizelése ill. felprogramozása.
- Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet 46.§(3)bek.-ét alk. Új gépek beszerzése, amelyek eredeti új alkatrészekből készültek és amelynek üzembe helyezésére még nem került sor. Az árnak tartalmaznia kell a szállítási, beüzemelési, betanítási költségeket. Szerződéses feltétel: átadás-átvételkor a szabványoknak való megfelelőségi tanúsítványok és a CE megfelelőségi tanúsítvány bemutatása.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 279157485 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: NYÍRKOMPLETT KFT. ablakgyártáshoz eszközbeszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
További tárgyak:42994100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Lujza utca 22
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- 1 db Csavarkompresszor olajbefecskendezéses, levegőhűtéses kivitelben:
Berendezés funkciója: Az új géppark sűrített levegő igényének előállítása és előkészítése.
Motor teljesítménye min. 22kW
Hűtőventillátor min. 0,63kW
Hűtőlevegő igény min. 3300m³/h
- 1 komplett Szabász- és megmunkáló központ:
Berendezés funkciója: A műanyag nyílászárók gyártásához szükséges PVC profilok szabása, pvc profilok és merevítővasak összecsavarozása, a szükséges furatok-marások elkészítése (pl.: vízrések, zárhely, szellőzők kimarása) zárfogadók jelölése, zár- és pánthelyek kifúrása merevítővason keresztül is. Zárfogadó szerelő állomás automata csavaradagolóval.
A legnagyobb feldolgozható profil hossza: legalább 6500mm legyen
Fűrész beállításai, működési tartomány: 45°-90°-45° (135°)
Meghajtó motor teljesítménye:
- Fűrészt meghajtó motor teljesítménye min. 2kW.
- Maróegységet meghajtó motor teljesítménye min. 0,5kW.
- Kilincsfuratok megmunkálásához szükséges motor teljesítménye min. 1kW
- 1 komplett Osztóborda maró:
Berendezés funkciója: A műanyag nyílászárók gyártásához szükséges PVC osztóborda marását végző berendezés.
Maróegység hossz.: Min. 35mm
- 1 komplett 2 fejes hegesztő gépsor:
Berendezés funkciója: A műanyag nyílászárók gyártásakor Pvc profilok esetében 2db 90fokos sarok egyidejű hegesztése, ill. egyedi nyílászárók esetén 1sarok hegesztése.
Hegesztési varrat korlátozás max.: 2mm
Profil hossz.: Legalább a 500-2600mm-t magábafoglaló tartományt tartalmazza
Szöghelyzet állíthatósága (egyfejes hegesztésnél): Legalább a 30°-180°-ot magábafoglaló tartományt tartalmazza
Teljesítmény min.: 2KW
- 1 komplett 4 fejes hegesztő - CNC tisztító sor:
Berendezés funkciója: A műanyag nyílászárók gyártásához szükséges PVC profilok esetében 4 sarok egyidejű hegesztése, hegesztett profilok sarkainál lévő hegesztési varratok tisztítása CNC vezérléssel.
Hegesztési varratkorlátotzás: 0,2-2mm
Beépítési mélység: Legalább a 40mm - 160mm-t magába foglaló tartományt tartalmazza.
Hegesztési szélesség: Legalább a 2500mm-es feldolgozandó termékig tudja
Hegesztési hossz.: Legalább a 3000mm-es feldolgozandó termékig tudja
CNC saroktisztító vezérlés: CNC Windows vezérelt
Teljesítmény min: 6kW
Profil beépítési mélység min.: 50mm
Profil beépítési mélység max.: 140mm
- 1 komplett Hegesztési varrattisztító:
Berendezés funkciója: A műanyag nyílászárók gyártásához szükséges PVC profilok hegesztését követően a hegesztett profilok sarkainál lévő hegesztési varratok tisztítása.
Teljesítmény: Legfeljebb 2-4kW, vagy a közötti teljesítményű lehet.
Marótengely átmérője: 30-40mm közötti
Profilmagasság: min. 30mm - max. 150mm tartományba essen
- 1 komplett Szárnyvasaló asztal:
Berendezés funkciója: A műanyag nyílászárók gyártásakor a nyílászárók szárnyaira vasalatok felszerelése.
Szárny külső mérete: Legalább a 300-2200mm-t magába foglaló tartományt tudja
Szárnyprofilok beépítési mélysége: Legalább a 60mm - 110mm-t magába foglaló tartományt tudja
- 1 komplett Üvegezőlécvágó körfűrész:
Berendezés funkciója: A műanyag nyílászárók gyártásakor az üvegeket szorító üveglécek darabolása.
Motor teljesítménye: Legfeljebb 700-1200W, vagy a közötti teljesítményű lehet
- 1 komplett Üvegező- és ellenőrző egység:
Berendezés funkciója: A műanyag nyílászárók üvegezésére használt ellenőrző berendezés.
szorítási szélesség: Legalább a 400-2800mm-t magábafoglaló tartományt tudja.
Az ajánlattevő további feladata:
- A berendezések leszállítása, beüzemelés.
- 5 napos sikeres üzempróba lefolytatása.
- 6 fő betanítása az 5 napos üzempróba alatt.
- Gépek távkapcsolat által szervizelése ill. felprogramozása.
- Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet 46.§(3)bek.-ét alk. Új gépek beszerzése, amelyek eredeti új alkatrészekből készültek és amelynek üzembe helyezésére még nem került sor. Az árnak tartalmaznia kell a szállítási, beüzemelési, betanítási költségeket. Szerződéses feltétel: átadás-átvételkor a szabványoknak való megfelelőségi tanúsítványok és a CE megfelelőségi tanúsítvány bemutatása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Vállalt teljeskörű jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül. (legkedvezőtlenebb 0 - legkedvezőbb 12 hónap) 15
2 3. Ajánlattevő a hibabejelentéstől számítva mennyi időn belül kezdeni meg a hiba elhárítást (4400 Nyíregyháza, Lujza utca 22.) (legkedvezőtlenebb 72 - legkedvezőbb 24 óra) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (nettó forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00884
II.2.9) További információ:
1)Projekt címe: GINOP-1.2.1-16-2017-00884 azonosító számú Forradalmi géppark fejlesztése a NYÍRKOMPLETT KFT-nél projekt keretén belüli ablakgyártáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése.
2)Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa: 0 és felső határa: 10
3)Értékelési módszer:-1 szempont fordított arányosítással, -2 és 3 szempont arányosítással

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: NYÍRKOMPLETT KFT. ablakgyártáshoz eszközbeszerzés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 2
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Rotox s.r.o.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76398766
Postai cím: Bratislavská 919/4
Város: SK - Dunajská Streda
NUTS-kód: SK
Postai irányítószám: 92901
Ország: Szlovákia
E-mail: malmasi@rotox.com
Telefon: +421 905662726
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): SK2120003072
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 296858788
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 279157485
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Handl Maschinen GmbH & Co KG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21608812
Postai cím: Trauseneggerdamm 5
Város: Wels
NUTS-kód: AT
Postai irányítószám: 4600
Ország: Ausztria
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): ATU 25038107

Hivatalos név: Rotox s.r.o.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76398766
Postai cím: Bratislavská 919/4
Város: SK - Dunajská Streda
NUTS-kód: SK
Postai irányítószám: 92901
Ország: Szlovákia
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): SK2120003072

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges