Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/29
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.11.
Iktatószám:2695/2019
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56166033
Postai cím: Március 15 Tér 5/a
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Márta
Telefon: +36 94513930
E-mail: titkarsag@szomtav.hu
Fax: +36 94324031
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szomtav.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szomtav.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Engedélyes és kiviteli tendertervek elkészítése
Hivatkozási szám: EKR001113062018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. közbeszerzési rész: (Hőkörzetekhez, hőtávvezetékhez kapcsolódó tervezés)
A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft-nél hőkörzetek összekapcsolásának, hőtávvezeték rekonstrukciójának kivitelezési szintű tenderterve és engedélyezési dokumentáció elkészítése a műszaki leírás szerint.
Hőtávvezetéki rekonstrukció megtervezése: KPE köpenycsöves, acél haszoncsöves, jelzőérrel ellátott előreszigetelt (standard szigetelés vastagság) távhővezetékkel.
Hőkörzetek összekötésének KPE köpenycsöves, acél haszoncsöves, jelzőérrel ellátott előreszigetelt (standard szigetelés vastagság) távhővezetékkel, valamint az összekapcsolt hőkörzetek hidraulikai összehangolásának 2 db termelői hőközponton keresztül.
11-es Huszár utcai hőkörzetében, szekunder hőtávvezeték priméresítése KPE köpenycsöves, acél haszoncsöves, jelzőérrel ellátott előreszigetelt (standard szigetelés vastagság) távhővezetékkel, valamint 6 db fogyasztói hőközpont kialakításának megtervezése.
Olad I kihelyezett hőközpont 1-es blokk hőkörzetében, szekunder hőtávvezeték priméresítése KPE köpenycsöves, acél haszoncsöves, jelzőérrel ellátott előreszigetelt (standard szigetelés vastagság) távhővezetékkel, valamint 5 db fogyasztói hőközpont kialakításának megtervezése.
Az 1. közbeszerzési rész esetében a hőkörzetek összekötésénél a kivitelezés és a tervezés szerves része az összekapcsolódó hőkörzetek, és hálózati elemek összehangolása hidraulikailag és vezérlésileg egy hőközpont segítségével, ezért a távvezetéki összekötés és a hőközpont tervezés, sem műszakilag, sem gazdaságilag, sem üzemvitelileg nem elkülöníthető egységben működik.
2. közbeszerzési rész (Mikes Kelemen utcai bio-fűtőmű tervezése)
Szombathelyen, a Mikes Kelemen utcai bio-fűtőmű kivitelezésű szintű tendertervének elkészítése a műszaki leírás szerint.
Szombathely, 8613/19 helyrajzi számú területen biomassza fűtőmű tervezése.
A tervezett fűtőmű összteljesítménye 8 MW, amely 1db 5 és 1 db 3 MW-os kazánból tevődik össze.
A tervező feladata a gépészeti, építészeti, és közmű – épületen belül és az érintett kültéren – tervek elkészítése.
A feladat részletes leírását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
01971 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége:
A következő helyett:
1. közbeszerzési rész: (Hőkörzetekhez, hőtávvezetékhez kapcsolódó tervezés)
A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft-nél hőkörzetek összekapcsolásának, hőtávvezeték rekonstrukciójának kivitelezési szintű tenderterve és engedélyezési dokumentáció elkészítése a műszaki leírás szerint.
Hőtávvezetéki rekonstrukció megtervezése: KPE köpenycsöves, acél haszoncsöves, jelzőérrel ellátott előreszigetelt (standard szigetelés vastagság) távhővezetékkel.
Hőkörzetek összekötésének KPE köpenycsöves, acél haszoncsöves, jelzőérrel ellátott előreszigetelt (standard szigetelés vastagság) távhővezetékkel, valamint az összekapcsolt hőkörzetek hidraulikai összehangolásának 2 db termelői hőközponton keresztül.
11-es Huszár utcai hőkörzetében, szekunder hőtávvezeték priméresítése KPE köpenycsöves, acél haszoncsöves, jelzőérrel ellátott előreszigetelt (standard szigetelés vastagság) távhővezetékkel, valamint 6 db fogyasztói hőközpont kialakításának megtervezése.
Olad I kihelyezett hőközpont 1-es blokk hőkörzetében, szekunder hőtávvezeték priméresítése KPE köpenycsöves, acél haszoncsöves, jelzőérrel ellátott előreszigetelt (standard szigetelés vastagság) távhővezetékkel, valamint 5 db fogyasztói hőközpont kialakításának megtervezése.
Az 1. közbeszerzési rész esetében a hőkörzetek összekötésénél a kivitelezés és a tervezés szerves része az összekapcsolódó hőkörzetek, és hálózati elemek összehangolása hidraulikailag és vezérlésileg egy hőközpont segítségével, ezért a távvezetéki összekötés és a hőközpont tervezés, sem műszakilag, sem gazdaságilag, sem üzemvitelileg nem elkülöníthető egységben működik.
A feladat részletes leírását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.7. ponthoz:
Az engedélyezési tervdokumentációk elkészítésének teljesítési határideje a szerződés hatálybelépésétől számított 30 nap. A kiviteli tervek elkészítésének teljesítési határideje az engedélyezési terv véglegessé válásától számított 30 nap.
A Hőközponti kiviteli terv elkészítésének teljesítési határideje a szerződés hatálybelépésétől számított 30 nap.
Részletes szabályok az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
Helyesen:
1. közbeszerzési rész: (Hőkörzetekhez, hőtávvezetékhez kapcsolódó tervezés)
A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft-nél hőkörzetek összekapcsolásának, hőtávvezeték rekonstrukciójának kivitelezési szintű tenderterve és engedélyezési dokumentáció elkészítése a műszaki leírás szerint.
Hőtávvezetéki rekonstrukció megtervezése: KPE köpenycsöves, acél haszoncsöves, jelzőérrel ellátott előreszigetelt (standard szigetelés vastagság) távhővezetékkel.
Hőkörzetek összekötésének KPE köpenycsöves, acél haszoncsöves, jelzőérrel ellátott előreszigetelt (standard szigetelés vastagság) távhővezetékkel, valamint az összekapcsolt hőkörzetek hidraulikai összehangolásának 2 db termelői hőközponton keresztül.
11-es Huszár utcai hőkörzetében, szekunder hőtávvezeték priméresítése KPE köpenycsöves, acél haszoncsöves, jelzőérrel ellátott előreszigetelt (standard szigetelés vastagság) távhővezetékkel, valamint 6 db fogyasztói hőközpont kialakításának megtervezése.
Olad I kihelyezett hőközpont 1-es blokk hőkörzetében, szekunder hőtávvezeték priméresítése KPE köpenycsöves, acél haszoncsöves, jelzőérrel ellátott előreszigetelt (standard szigetelés vastagság) távhővezetékkel, valamint 5 db fogyasztói hőközpont kialakításának megtervezése.
Az 1. közbeszerzési rész esetében a hőkörzetek összekötésénél a kivitelezés és a tervezés szerves része az összekapcsolódó hőkörzetek, és hálózati elemek összehangolása hidraulikailag és vezérlésileg egy hőközpont segítségével, ezért a távvezetéki összekötés és a hőközpont tervezés, sem műszakilag, sem gazdaságilag, sem üzemvitelileg nem elkülöníthető egységben működik.
A feladat részletes leírását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.7. ponthoz:
Az engedélyezési tervdokumentációk elkészítésének teljesítési határideje a sikeres tulajdonosi, vagyonkezelői valamint közműegyeztetést követő 30 nap. A kiviteli tervek elkészítésének teljesítési határideje a távhővezeték építésére vonatkozó engedélyek hatályba lépésétől számított 30 nap.
A Hőközponti kiviteli terv elkészítésének teljesítési határideje a szerződés hatálybelépésétől számított 30 nap.
Részletes szabályok az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/02/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/02/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége:
A következő helyett:
2. közbeszerzési rész (Mikes Kelemen utcai bio-fűtőmű tervezése)
Szombathelyen, a Mikes Kelemen utcai bio-fűtőmű kivitelezésű szintű tendertervének elkészítése a műszaki leírás szerint.
Szombathely, 8613/19 helyrajzi számú területen biomassza fűtőmű tervezése.
A tervezett fűtőmű összteljesítménye 8 MW, amely 1db 5 és 1 db 3 MW-os kazánból tevődik össze.
A tervező feladata a gépészeti, építészeti, és közmű – épületen belül és az érintett kültéren – tervek elkészítése.
A feladat részletes leírását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.7. ponthoz: Engedélyezési tervdokumentációk elkészítésének teljesítési határideje a szerződés hatálybelépésétől számított 30 nap. A kiviteli tervek elkészítésének teljesítési határideje az engedélyezési terv véglegessé válásától számított 45 nap.
Részletes szabályok az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
Helyesen:
2. közbeszerzési rész (Mikes Kelemen utcai bio-fűtőmű tervezése)
Szombathelyen, a Mikes Kelemen utcai bio-fűtőmű kivitelezésű szintű tendertervének elkészítése a műszaki leírás szerint.
Szombathely, 8613/19 helyrajzi számú területen biomassza fűtőmű tervezése.
A tervezett fűtőmű összteljesítménye 8 MW, amely 1db 5 és 1 db 3 MW-os kazánból tevődik össze.
A tervező feladata a gépészeti, építészeti, és közmű – épületen belül és az érintett kültéren – tervek elkészítése.
A feladat részletes leírását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.7. ponthoz: Engedélyezési tervdokumentáció engedélyének aktualizálásának teljesítési határideje a szerződés hatálybelépésétől számított 30 nap. A kiviteli tervek elkészítésének teljesítési határideje a sajátos ipari építmény építési engedélye hatályba lépéstől számított 45 nap.
Részletes szabályok az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/02/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/02/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:
2019/02/11
Helyesen:
2019/02/18
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő módosítja, illetve kiegészíti továbbá a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező: - a „12_KD_20190128_eszigno.pdf” c.
dokumentumot, feltöltve a "Módosított közbeszerzési dokumentumok.zip" file, mely a következőeket tartalmazza.
06_KD_20190128.docx - a korábbi közbeszerzési dokumentáció szerkeszthető változatban.
06_KD_20190128_eszigno.pdf - a korábbi közbeszerzési dokumentáció nem szerkeszthető változatban.
07_KEHOP 5.3.1 és 5.3.2 műszaki leírás 2_190128_eszigno.pdf - kiegészítő közbeszerzési dokumentáció
08_tervezési szerződés 1. rész_190128.docx - kiegészítő közbeszerzési dokumentáció
08_tervezési szerződés 2. rész_190128.docx - kiegészítő közbeszerzési dokumentáció
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben