Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/29
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.11.
Iktatószám:2698/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség
Teljesítés helye:9022 Győr, Széchenyi tér 8-9. (Győr belterület, hrsz. 6899 és 6901.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EURO GENERÁL Építő és Szolgáltató Zrt.;Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség
Nemzeti azonosítószám: AK24574
Postai cím: Széchenyi tér 8-9.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9022
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Molnárné Póda Bernadett
Telefon: +36 96513030
E-mail: poda.bernadett@czuczor.osb.hu
Fax: +36 96513041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.bencesgyor.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.bencesgyor.hu/hirek
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kivitelezési szerződés alapján a Szent Mór Perjelség Rendházának, illetve a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium épületének oktatási és infrastrukturális célú belső átalakítása az EFOP-4.1.1-15-2016-00037 azonosítószámú projekt keretében.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kivitelezési szerződés alapján a Szent Mór Perjelség Rendházának, illetve a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium épületének oktatási és infrastrukturális célú belső átalakítása az EFOP-4.1.1-15-2016-00037 azonosítószámú projekt keretében.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9022 Győr, Széchenyi tér 8-9. (Győr belterület, hrsz. 6899 és 6901.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési szerződés alapján a Szent Mór Perjelség Rendházának, illetve a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium épületének oktatási és infrastrukturális célú belső átalakítása az EFOP-4.1.1-15-2016-00037 azonosítószámú projekt keretében. Az épületegyüttes műemléki védelem alatt áll (műemléki törzsszámok: M 3018 és 3019).
Főbb munkanemek és mennyiségek (tájékoztató jelleggel, a pontos és részletes mennyiségeket a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza):
Rendház
- Bontási munkák és építési törmelék kihordása - 370 m3
- Feltöltések alap- és lábazati falak közé - 51,9 m3
- Beton aljzat készítése - 76,3 m3
- Előregyártott épületszerkezetek beépítése - 17 db
- Homlokzati felületképzés - 1647 m2
- Vakolatkészítés - 1941 m2
- Padlóburkolat készítése - 354 m2
- Új nyílászárók - 29 db
- Új beépített szekrények készítése - 3 db
- Festési munkálatok - 2151 m2
- Talajnedvesség elleni szigetelés - 872 m2
- Vízszerelési munkák - 705 m csővezeték
- Gázszerelési munkák - 7 m csővezeték
- Acélszerkezet készítése - 0,71 t
- Villamos munkák - 475 m védőcsövezés; 200 m UTP kábel
Gimnázium
- Bontási munkák és építési törmelék kihordása - 76,5 m3
- Beton aljzatok, járdák bontása - 245 m2
- Könnyűszerkezetes álmennyezet bontása - 171,5 m2
- Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása - 200 m2
- Beton aljzat készítése - 17,8 m3
- Oldalfalvakolat készítése, vakolatok pótlása, javítása - 198,5 m2
- Gipszkarton állmennyezet - 151,5 m2
- Padlóburkolat készítése - 490 m2
- Nyílászáró felújítás - 10 db
- Új nyílászárók - 14 db
- Festési munkálatok és felületképzés - 1109,5 m2
- Talajnedvesség elleni szigetelés - 249 m2
- Beépített szekrények felújítása és új beépített szekrények készítése - 10 db
- Vízszerelési munkák - 78 m csővezeték
- Gázszerelési munkák - 50 m csővezeték
- Acélszerkezet készítése - 400 kg
- Villamos munkák - 540 m védőcsövezés; 220 m UTP kábel
A részletes feltételek az ajánlati dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban, árazatlan költségvetésben) kerültek rögzítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/03 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program - EFOP-4.1.1-15-2016-00037

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12780 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EURO GENERÁL Építő és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vízmű u. 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: HU
E-mail: gyor@eurogeneral.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Arany János utca 2.
Város: Bicske
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2060
Ország: HU
E-mail: possibuildkft@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 150700000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9022 Győr, Széchenyi tér 8-9. (Győr belterület, hrsz. 6899 és 6901.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési szerződés alapján a Szent Mór Perjelség Rendházának, illetve a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium épületének oktatási és infrastrukturális célú belső átalakítása az EFOP-4.1.1-15-2016-00037 azonosítószámú projekt keretében. Az épületegyüttes műemléki védelem alatt áll (műemléki törzsszámok: M 3018 és 3019).
Főbb munkanemek és mennyiségek (tájékoztató jelleggel, a pontos és részletes mennyiségeket a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza):
Rendház
- Bontási munkák és építési törmelék kihordása - 370 m3
- Feltöltések alap- és lábazati falak közé - 51,9 m3
- Beton aljzat készítése - 76,3 m3
- Előregyártott épületszerkezetek beépítése - 17 db
- Homlokzati felületképzés - 1647 m2
- Vakolatkészítés - 1941 m2
- Padlóburkolat készítése - 354 m2
- Új nyílászárók - 29 db
- Új beépített szekrények készítése - 3 db
- Festési munkálatok - 2151 m2
- Talajnedvesség elleni szigetelés - 872 m2
- Utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés készítése furatinjektálásos módszerrel, alacsony- vagy közepes nyomású injektálás - 360 m2
- Vízszerelési munkák - 705 m csővezeték
- Gázszerelési munkák - 7 m csővezeték
- Acélszerkezet készítése - 0,71 t
- Villamos munkák - 475 m védőcsövezés; 200 m UTP kábel
Gimnázium
- Bontási munkák és építési törmelék kihordása - 76,5 m3
- Beton aljzatok, járdák bontása - 245 m2
- Könnyűszerkezetes álmennyezet bontása - 171,5 m2
- Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása - 200 m2
- Beton aljzat készítése - 17,8 m3
- Oldalfalvakolat készítése, vakolatok pótlása, javítása - 198,5 m2
- Gipszkarton állmennyezet - 151,5 m2
- Padlóburkolat készítése - 490 m2
- Nyílászáró felújítás - 10 db
- Új nyílászárók - 14 db
- Festési munkálatok és felületképzés - 1109,5 m2
- Talajnedvesség elleni szigetelés - 249 m2
- Beépített szekrények felújítása és új beépített szekrények készítése - 10 db
- Vízszerelési munkák - 78 m csővezeték
- Gázszerelési munkák - 50 m csővezeték
- Acélszerkezet készítése - 400 kg
- Villamos munkák - 540 m védőcsövezés; 220 m UTP kábel
A részletes feltételek az ajánlati dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban, árazatlan költségvetésben) kerültek rögzítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/02/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 150700000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EURO GENERÁL Építő és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vízmű u. 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: HU
E-mail: gyor@eurogeneral.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Arany János utca 2.
Város: Bicske
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2060
Ország: HU
E-mail: possibuildkft@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/06 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Előzmények
1.1. Megrendelő 2018. február 26. napján „Kivitelezési szerződés alapján a Szent Mór Perjelség Rendházának, illetve a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium épületének oktatási és infrastrukturális célú belső átalakítása az EFOP-4.1.1-15-2016-00037 azonosítószámú projekt keretében” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított.
1.2. Kivitelezők a közbeszerzési eljárás során - az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban rögzített feltételekre tekintettel - a jogszabályi feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtottak be, mely a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére figyelemmel Megrendelő részére megvalósíthatónak bizonyult. Az ajánlati felhívás szerinti értékelési szempont alapján Megrendelő Kivitelezőket hirdette ki az eljárás nyerteseként, 2018. július 3. napján. Felek a közbeszerzési eljárás eredményeként 2018. július 16. napján kivitelezési szerződést kötöttek (a továbbiakban: Kivitelezési Szerződés).
1.3. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményéről és a Kivitelezési Szerződés megkötésének tényéről 2018. július 20. napján ún. tájékoztató hirdetményt tett közzé a Közbeszerzési Értesítőben 12780/2018. iktatószámmal. Megrendelő a tájékoztató hirdetmény II.2.4) pontjában - összefoglaló jelleggel - rögzítette a Kivitelezési Szerződés műszaki tartalmát.
2. A szerződésmódosítás okai
2.1. Megrendelő a Kivitelezési Szerződés 5.2. pontjában rögzítette a Feladatok körében irányadó teljesítési rész- és véghatáridőket. Megrendelő alapvetően két részre bontotta a teljesítési feladatokat, egyrészt 2018. augusztus 19. napjáig kellett készre jelenteni a Projektingatlanban üzemelő iskola 2018/2019-es tanévének zavartalan megkezdéséhez szükséges területen elvégzendő munkálatokat, míg a további munkák teljesítésének (sikeres műszaki átadás-átvétellel történő lezárásának) határideje 2018. december 3. napja.
2.2. Felek rögzítik, hogy Kivitelezők a 2018. augusztus 19. napjáig esedékes teljesítési részhatáridőig esedékes kivitelezési feladataikat a Kivitelezési Szerződés szerint készre jelentették.
2.3. Kivitelezők ugyanakkor a 2018. december 3. napjával rögzített teljesítési véghatáridő módosítását kezdeményezték az utólagos falszigetelés körében felmerült, a tervezés során kellő gondossággal sem előre látható műszaki problémákra tekintettel.
2.4. Kivitelezők alvállalkozója 2018. október 9. napján - az eredeti kivitelezési ütemezéssel összhangban - vonult fel az utólagos falszigetelés megkezdéséhez. A rendház pincei injektálásos falszigetelés felső, kétoldali fúrással kialakítandó síkjának létrehozása a külső oldalon nem lehetséges a tervekben meghatározott módon az ahhoz előirányzott költségvetési sorokban foglaltakkal, mivel a próbafúrások és injektálási kísérletek alkalmával a beton járdák, a lábazati kövek és az épületszerkezet kapcsolódási pontjai a valóságban eltérőek, a szigetelőanyag teljesen elfolyik, a falazatba betöltése nem lehetséges. A járda bontásával és a falon levő kőlábazat kőlapjai ideiglenes eltávolításával, illetve visszahelyezésével a felület direkt módon fúrható lesz és az injektálóanyag közvetlenül juttatható be a szükséges nyomással, várhatóan kielégítő eredményt nyújtva (a jelen pont szerinti munkák a továbbiakban: Pótmunkák). Felek a Pótmunkák tekintetében felmerült pluszköltségeket a Kivitelezési Szerződésben rögzített tartalékkeret terhére számolják el. A Pótmunkák tartalékkeret terhére elszámolt teljes ellenértéke 306.233,- Ft + ÁFA, azaz háromszázhatezer-kettőszázharminchárom forint + ÁFA.
2.5. A Pótmunkák kellő gondossággal sem voltak előre láthatóak, azok a kivitelezés időtartamát jelentősen befolyásolták. az utólagos falszigetelésre és az ahhoz szükséges Pótmunkákra épül rá a belső falak teljes rétegrendjének kialakítása - az injektálást követő száradás után, melyhez az alvállalkozói becslései szerint 30 nap szükséges -, azonban a teljesítési véghatáridőhöz képest így 74 nap késedelem áll be, mivel a köztes időkeretben a ráépülő munkafolyamatok terv szerinti elvégzése is szükséges.
2.6. Kivitelező az előadottakkal összefüggésben a Kivitelezési Szerződés módosítását kezdeményezte a teljesítési véghatáridő módosítása céljából.
2.7. A fent részletezettekre tekintettel Felek a Kivitelezési Szerződés módosításáról döntöttek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a jelen szerződésmódosításban rögzített feltételekkel (a továbbiakban: Szerződésmódosítás) annak tudomásulvételével, hogy a Szerződésmódosításra kizárólag a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban van mód.
3. A Kivitelezési Szerződés módosított rendelkezései
3.1. A Kivitelezési Szerződés 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Felek a jelen szerződés alkalmazásában teljesítési véghatáridőnek a szerződés szerinti építőipari kivitelezési tevékenység sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással történő lezárását tekintik, melynek határideje 2019. február 15. napja az alábbi teljesítési részhatáridők és organizációs előírások figyelembevételével:
a) a meglévő épületgépészeti rendszer(eke)t érintő feladatok teljesítésére a szerződés teljesítési időtartama alatt a Megrendelő által előzetesen, írásban jóváhagyott időszakban kerülhet sor;
Szent Mór Perjelség Rendház
b) a Rendház előterében a földszintet és a pincét összekötő lépcső kivitelezését 2018. június 18. (Megrendelő ezen a napon legkorábban 9:00 órától adja át az e kivitelezési feladatra vonatkozó munkaterületet) és 2018. augusztus 19. (Kivitelező ezen időpontig köteles készre jelenteni e kivitelezési feladatot) között kell teljesíteni; a lépcső kivitelezés munkaterületét Kivitelező köteles pormentesen lezárni, a Rendház konyhájába és ebédlőjébe, továbbá a konyha előtéri teherliftekbe sem juthat por;
c) a pincerész kivitelezésére a szerződés teljesítési időtartama alatt a Kivitelező által megválasztott időszakban kerülhet sor; e munkarészt a teljesítési véghatáridőig kell teljesíteni; Kivitelező ugyanakkor a pince munkaterületnek nem minősülő részein a munkavégzésből eredő szennyeződések folyamatos eltakarítására köteles a pincerész kivitelezési feladatainak teljesítése során (az alagsori, felújítással nem érintett kiszolgálóhelyiségek folyosói nyílászáróit nyitható módon, pormentesen le kell zárni a kivitelezés idejére)
Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium
d) a konditerem, illetve folyosó ablakcseréinek kivitelezésére a szerződés teljesítési időtartama alatt a Kivitelező által megválasztott időszakban kerülhet sor, azzal, hogy tanítási napokon 8.00 és 14.00 között ezen kivitelezési résztevékenység nem folytatható , illetve 2018. augusztus 19. napjáig e feladatokat teljesíteni szükséges (Kivitelező ezen időpontig köteles készre jelenteni e kivitelezési feladatot), ezen túlmenően a folyosón a tanítási időszakban az oktatók és diákok zavartalan közlekedését biztosítani szükséges;
e) az É_G_02 rajzszám szerinti F-03, F-06, F-07, F-08, F-09 területek kivitelezésére a szerződés teljesítési időtartama alatt a Kivitelező által megválasztott időszakban kerülhet sor azzal, hogy 2018. augusztus 19. napjáig e feladatokat is teljesíteni szükséges (Kivitelező ezen időpontig köteles készre jelenteni e kivitelezési feladatot);
f) az É_G_02 rajzszám szerinti F-04, F-05 területek kivitelezésére 2018. június 18. (Megrendelő ezen a napon legkorábban 9:00 órától adja át az e kivitelezési feladatra vonatkozó munkaterületet) és 2018. augusztus 19. (Kivitelező ezen időpontig köteles készre jelenteni e kivitelezési feladatot) között kerülhet sor.
Felek rögzítik, hogy a jelen pont a)-f) alpontjaiban meghatározott feladatok körében külön-külön került sor a szükséges munkaterület(ek) megrendelői átadására, illetve Kivitelezők az ezen alpontokban rögzített teljesítési részhatáridőkig az ott meghatározott kivitelezési tevékenységeket készre jelentették. Felek a készre jelentéseket követően az alábbiak szerint jártak el:
Felek a részteljesítés készre jelentését követően bejárást tartanak - mely nem tekintendő műszaki átadás-átvételi eljárásnak - és arról jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyvben rögzített hibák kijavítása a Kivitelezők feladata. A hibákat a teljesítési véghatáridőig szükséges kijavítani. Kivitelezők ugyanakkor a rendeltetésszerű használatot akadályozó, veszélyeztető hibák/hiányosságok javítását, illetve a rendeltetésszerű használathoz szükséges hatósági engedély(ek)/jóváhagyás(ok) kiadásához elengedhetetlen javításokat a jegyzőkönyvben Megrendelő által kitűzött határidőig kötelesek elvégezni. A jegyzőkönyvben nem rögzített és a Projektingatlan rendeltetésszerű használatából bekövetkező hibák kijavítása Megrendelő felelőssége, az ún. rejtett hibák kivételével, melyek a készre jelentés időpontjában is fennálltak, ugyanakkor a bejárás időpontjában nem voltak felismerhetőek.”
EREDETI SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK
5.2. Felek a jelen szerződés alkalmazásában teljesítési véghatáridőnek a szerződés szerinti építőipari kivitelezési tevékenység sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással történő lezárását tekintik, melynek határideje a szerződéskötés napjától számított 8 (nyolc) naptári hónap, de nem későbbi időpont mint 2018. december 3. napja az alábbi teljesítési részhatáridők és organizációs előírások figyelembevételével:
a) a meglévő épületgépészeti rendszer(eke)t érintő feladatok teljesítésére a szerződés teljesítési időtartama alatt a Megrendelő által előzetesen, írásban jóváhagyott időszakban kerülhet sor;
Szent Mór Perjelség Rendház
b) a Rendház előterében a földszintet és a pincét összekötő lépcső kivitelezését 2018. június 18. (Megrendelő ezen a napon legkorábban 9:00 órától adja át az e kivitelezési feladatra vonatkozó munkaterületet) és 2018. augusztus 19. (Kivitelező ezen időpontig köteles készre jelenteni e kivitelezési feladatot) között kell teljesíteni; a lépcső kivitelezés munkaterületét Kivitelező köteles pormentesen lezárni, a Rendház konyhájába és ebédlőjébe, továbbá a konyha előtéri teherliftekbe sem juthat por;
c) a pincerész kivitelezésére a szerződés teljesítési időtartama alatt a Kivitelező által megválasztott időszakban kerülhet sor; e munkarészt a teljesítési véghatáridőig kell teljesíteni; Kivitelező ugyanakkor a pince munkaterületnek nem minősülő részein a munkavégzésből eredő szennyeződések folyamatos eltakarítására köteles a pincerész kivitelezési feladatainak teljesítése során (az alagsori, felújítással nem érintett kiszolgálóhelyiségek folyosói nyílászáróit nyitható módon, pormentesen le kell zárni a kivitelezés idejére)
Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium
d) a konditerem, illetve folyosó ablakcseréinek kivitelezésére a szerződés teljesítési időtartama alatt a Kivitelező által megválasztott időszakban kerülhet sor, azzal, hogy tanítási napokon 8.00 és 14.00 között ezen kivitelezési résztevékenység nem folytatható , illetve 2018. augusztus 19. napjáig e feladatokat teljesíteni szükséges (Kivitelező ezen időpontig köteles készre jelenteni e kivitelezési feladatot), ezen túlmenően a folyosón a tanítási időszakban az oktatók és diákok zavartalan közlekedését biztosítani szükséges;
e) az É_G_02 rajzszám szerinti F-03, F-06, F-07, F-08, F-09 területek kivitelezésére a szerződés teljesítési időtartama alatt a Kivitelező által megválasztott időszakban kerülhet sor azzal, hogy 2018. augusztus 19. napjáig e feladatokat is teljesíteni szükséges (Kivitelező ezen időpontig köteles készre jelenteni e kivitelezési feladatot);
f) az É_G_02 rajzszám szerinti F-04, F-05 területek kivitelezésére 2018. június 18. (Megrendelő ezen a napon legkorábban 9:00 órától adja át az e kivitelezési feladatra vonatkozó munkaterületet) és 2018. augusztus 19. (Kivitelező ezen időpontig köteles készre jelenteni e kivitelezési feladatot) között kerülhet sor.
Felek rögzítik, hogy a jelen pont a)-f) alpontjaiban meghatározott feladatok körében külön-külön kerül sor a szükséges munkaterület(ek) megrendelői átadására. Felek a részteljesítés készre jelentését követően bejárást tartanak - mely nem tekintendő műszaki átadás-átvételi eljárásnak - és arról jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyvben rögzített hibák kijavítása a Kivitelező feladata. A hibákat a teljesítési véghatáridőig szükséges kijavítani. Kivitelező ugyanakkor a rendeltetésszerű használatot akadályozó, veszélyeztető hibák/hiányosságok javítását, illetve a rendeltetésszerű használathoz szükséges hatósági engedély(ek)/jóváhagyás(ok) kiadásához elengedhetetlen javításokat a jegyzőkönyvben Megrendelő által kitűzött határidőig köteles elvégezni. A jegyzőkönyvben nem rögzített és a Projektingatlan rendeltetésszerű használatából bekövetkező hibák kijavítása Megrendelő felelőssége, az ún. rejtett hibák kivételével, melyek a készre jelentés időpontjában is fennálltak, ugyanakkor a bejárás időpontjában nem voltak felismerhetőek.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2. A szerződésmódosítás okai
2.1. Megrendelő a Kivitelezési Szerződés 5.2. pontjában rögzítette a Feladatok körében irányadó teljesítési rész- és véghatáridőket. Megrendelő alapvetően két részre bontotta a teljesítési feladatokat, egyrészt 2018. augusztus 19. napjáig kellett készre jelenteni a Projektingatlanban üzemelő iskola 2018/2019-es tanévének zavartalan megkezdéséhez szükséges területen elvégzendő munkálatokat, míg a további munkák teljesítésének (sikeres műszaki átadás-átvétellel történő lezárásának) határideje 2018. december 3. napja.
2.2. Felek rögzítik, hogy Kivitelezők a 2018. augusztus 19. napjáig esedékes teljesítési részhatáridőig esedékes kivitelezési feladataikat a Kivitelezési Szerződés szerint készre jelentették.
2.3. Kivitelezők ugyanakkor a 2018. december 3. napjával rögzített teljesítési véghatáridő módosítását kezdeményezték az utólagos falszigetelés körében felmerült, a tervezés során kellő gondossággal sem előre látható műszaki problémákra tekintettel.
2.4. Kivitelezők alvállalkozója 2018. október 9. napján - az eredeti kivitelezési ütemezéssel összhangban - vonult fel az utólagos falszigetelés megkezdéséhez. A rendház pincei injektálásos falszigetelés felső, kétoldali fúrással kialakítandó síkjának létrehozása a külső oldalon nem lehetséges a tervekben meghatározott módon az ahhoz előirányzott költségvetési sorokban foglaltakkal, mivel a próbafúrások és injektálási kísérletek alkalmával a beton járdák, a lábazati kövek és az épületszerkezet kapcsolódási pontjai a valóságban eltérőek, a szigetelőanyag teljesen elfolyik, a falazatba betöltése nem lehetséges. A járda bontásával és a falon levő kőlábazat kőlapjai ideiglenes eltávolításával, illetve visszahelyezésével a felület direkt módon fúrható lesz és az injektálóanyag közvetlenül juttatható be a szükséges nyomással, várhatóan kielégítő eredményt nyújtva (a jelen pont szerinti munkák a továbbiakban: Pótmunkák). Felek a Pótmunkák tekintetében felmerült pluszköltségeket a Kivitelezési Szerződésben rögzített tartalékkeret terhére számolják el. A Pótmunkák tartalékkeret terhére elszámolt teljes ellenértéke 306.233,- Ft + ÁFA, azaz háromszázhatezer-kettőszázharminchárom forint + ÁFA.
2.5. A Pótmunkák kellő gondossággal sem voltak előre láthatóak, azok a kivitelezés időtartamát jelentősen befolyásolták. az utólagos falszigetelésre és az ahhoz szükséges Pótmunkákra épül rá a belső falak teljes rétegrendjének kialakítása - az injektálást követő száradás után, melyhez az alvállalkozói becslései szerint 30 nap szükséges -, azonban a teljesítési véghatáridőhöz képest így 74 nap késedelem áll be, mivel a köztes időkeretben a ráépülő munkafolyamatok terv szerinti elvégzése is szükséges.
2.6. Kivitelező az előadottakkal összefüggésben a Kivitelezési Szerződés módosítását kezdeményezte a teljesítési véghatáridő módosítása céljából.
2.7. A fent részletezettekre tekintettel Felek a Kivitelezési Szerződés módosításáról döntöttek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a jelen szerződésmódosításban rögzített feltételekkel (a továbbiakban: Szerződésmódosítás) annak tudomásulvételével, hogy a Szerződésmódosításra kizárólag a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban van mód.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 150700000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 150700000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A jelen hirdetményben a szerződés végleges összértékeként feltüntett ellenérték megbontása a következő:
1.1. Tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj - nettó Ft 137.000.000,- Ft
1.2. Tartalékkeret összege (10%) - nettó Ft 13.700.000,- Ft
1. Tartalékkerettel számított nettó vállalkozói díj - nettó Ft 150.700.000,- Ft
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben