Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/31
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.13.
Iktatószám:2702/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Ruzsa Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Ruzsa, Alkotmány tér 1. hrsz.: 2/2.;Ruzsa, Tömörkény tér 6. hrsz.: 92.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Berill Invest Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ruzsa Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK18143
Postai cím: Alkotmány tér 2
Város: Ruzsa
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6786
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 62285011
E-mail: ruzsa@ruzsa.hu
Fax: +36 62202214
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ruzsa.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ruzsa önkormányzati épületek építése, felújítása és átalakítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Bölcsőde bővítése és felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Ruzsa, Alkotmány tér 1. hrsz.: 2/2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Ruzsa, Alkotmány tér 1. hrsz.: 2/2. alatti épület bővítése és átalakítása 307,45 m2 alapterületen a kiviteli tervdokumentációban, tervezői költségvetésben és az építési engedélyben meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00023

II.2.1) Elnevezés:
Gondozási Központ kialakítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Ruzsa, Tömörkény tér 6. hrsz.: 92.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Ruzsa, Tömörkény tér 6. hrsz.: 92. alatt épület gondozási központ épületének építése 386,6 m2 alapterülettel valamint 77,66 m2 alapterülettel garázs épület építése a kiviteli tervdokumentációban, tervezői költségvetésben és az építési engedélyben meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.2.1-15-CS1-16-0016

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12175 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Bölcsőde bővítése és felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Berill Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Árvíz utca 40.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 91763718
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Ruzsa, Alkotmány tér 1. hrsz.: 2/2.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Ruzsa, Alkotmány tér 1. hrsz.: 2/2. alatti épület bővítése és átalakítása 307,45 m2 alapterületen a kiviteli tervdokumentációban, tervezői költségvetésben és az építési engedélyben meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 235
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 91763718
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Berill Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Árvíz utca 40.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/01 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
„5.2. A szerződés teljesítési határideje (a műszaki átadás - átvétel lezárásának időpontja) a szerződés hatályba lépésétől számítva 235 nap, azaz 2019. április 02.
A megrendelő előteljesítést elfogad.
Amennyiben a műszaki átadás - átvétel Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése miatt meghiúsul a fenti határidők tekintetében, a szerződés 6.2. pontja szerinti késedelmi kötbért tartozik Vállalkozó fizetni. A teljesítési határidőbe nem számít bele a munkavégzésre alkalmatlan napok száma, amelynek tényéről a felek közös jegyzőkönyvet kötelesek felvenni.”
„13.1. A Vállalkozó a készre jelentését 8 nappal a munkák befejezése előtt írásban megküldi Megrendelőnek és a műszaki ellenőrnek. A műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontját a Megrendelő tűzi ki az érintettek meghívásával, szerződés szerinti teljesítés esetén az alábbiak szerinti időpontra: 2019. március 26.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az bővítendő épület tetőfedési munkáinak megkezdésekor a tetőhéjalás megbontásakor megállapításra került, hogy ácsszerkezetet meg kell erősíteni, valamint a megfelelő fedési sík kialakításához kiegészítő ácsmunkákat kell végezni.Továbbá a homlokzat hőszigetelését rendelte el a megrendelő. Az üzemeltetővel történt egyeztetéseken elhangzottak alapján alaprajzi pontosítások történtek, továbbá az Alkotmány tér felőli kerítést a Megrendelő elbontja, így a meglévő burkolatokhoz igazodóan kerül az épület csatlakozás kialakítása (járda szint az épület padlósíkjával egy szintben lesz, megfelelő mértékű tereprendezéssel) és térkő burkolattal készülnek a csatlakozó burkolatok, továbbá rámpa nem készül a feltöltésekre tekintettel.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 91763718 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 91763718 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben