Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/72
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.12.
Iktatószám:2705/2019
CPV Kód:45213242-1
Ajánlatkérő:MagraL Limousin Kft.
Teljesítés helye:Zalabér, külterület 03226/1 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hettyei Norbert egyéni vállalkozó
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MagraL Limousin Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK24743
Postai cím: Belterület utca 298/1.
Város: Pakod
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8799
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Litvai Gábor ügyvezető
Telefon: +36 309788494
E-mail: gabor.litvai@fograr.com
Fax: +36 309788494
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213242-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
I-III. számú istálló átalakítási munkái
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213242-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Zalabér, külterület 03226/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hullámpala bontás és új trapézlemez fedés 2181,04 m2 felületen, fa szelemenek
részleges cseréje 328,8 méter hosszban. A gerincen 2x54,8 méter hosszban felülvilágító elemek elhelyezése. A belső 595,54 m3
földpadló burkolat kiemelése után 265,38 m3 vasbeton padlószerkezet készül. Az új vasbeton falak mennyisége az itató tartó
betontuskókkal együtt 20,7 m3. Az etetőasztal simított vasbeton padozata 36,7 m3 mennyiségben készül. Az etető utak két
hosszoldalán itatók megtáplálása (I. istálló: 10 db, II-III. istálló: 8-8 db), világítási rendszer kiépítése összesen 23 db világítótest
beépítésével, villámvédelmi rendszer kiépítése 9 db földelési pont kialakításával.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A Vidékfejlesztési Program „Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése” című, VP2- 4.1.1.3-16 kódszámú felhívásra benyújtott pályázat, Projekt azonosítója: 1801269517 Ajánlatkérő MVH regisztrációs száma (ügyfélazonosító): 1009755965

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
8626 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: I-III. számú istálló átalakítási munkái
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/07 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hettyei Norbert egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Korona utca 7,
Város: Sümeg
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8330
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 206606124
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213242-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Zalabér, külterület 03226/1 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hullámpala bontás és új trapézlemez fedés 2181,04 m2 felületen, fa szelemenek
részleges cseréje 328,8 méter hosszban. A gerincen 2x54,8 méter hosszban felülvilágító elemek elhelyezése. A belső 595,54 m3
földpadló burkolat kiemelése után 265,38 m3 vasbeton padlószerkezet készül. Az új vasbeton falak mennyisége az itató tartó
betontuskókkal együtt 20,7 m3. Az etetőasztal simított vasbeton padozata 36,7 m3 mennyiségben készül. Az etető utak két
hosszoldalán itatók megtáplálása (I. istálló: 10 db, II-III. istálló: 8-8 db), világítá
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 206606124
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hettyei Norbert egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Korona utca 7.
Város: Sümeg
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8338
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő felek a teljesítési határidőt módosították 270 napról 378 napra.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: a módosítást azt tette szükségessé, hogy Megrendelő a munkaterületet határidőben nem tudta a Vállalkozó részére rendelkezésre bocsátani, illetve az időjárási körülmények akadályozták a folyamatos munkavégzést. A szerződés teljesítési határidejének módosítása az építési naplóban rögzített körülmények alapján a munkavégzést akadályozó összesített időtartamot nem haladja meg. A teljesítési határidő módosítását indokolja az a Megrendelői érdekkörben felmerülő körülmény, hogy a kivitelezés időtartama alatt bekövetkezett, a munkavégzés helyszínén tenyésztett állatállomány vírusos megbetegedése miatt szükséges volt a munkaterületet képező istállók igénybe vétele az egészséges állomány elkülönítése érdekében. Emiatt az egyes munkafázisok eredetileg tervezett időtartama elhúzódott, és a téli időjárás miatt egyes műszaki feladatok kivitelezése a technológiai előírásokra figyelemmel lehetetlenné vált.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 206606124 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 206606124 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben