Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/32
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.14.
Iktatószám:2710/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Szombathelyi Egyházmegyei Karitász
Teljesítés helye:9793 Narda, Kossuth Lajos u. 5/1. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TEMPÓ-ÉP Építőipari és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szombathelyi Egyházmegyei Karitász
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84421036
Postai cím: Hollán Ernő Utca 14.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tuczainé Régvári Marietta
Telefon: +36 94318560
E-mail: szombathelyikaritasz@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sz.helyi Egyhm.i Karitász épület felújítása
Hivatkozási szám: EKR001021192018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szombathelyi Egyházmegyei Karitászhoz tartozó épület felújítása.
I. építési ütem: átalakítással, illetve felújítással tervezett helyiségek listája:
Földszint:
001 Közlekedő 5,35 m² tégla
002 Konyha 21,75 m² tégla
003 Iroda 16,85 m² tégla
004 Fogadótér 27,77 m² greslap
005 Közlekedő 3,61 m² greslap
006 Női-ak.mentes wc 3,87 m² greslap
007 Ffi mosdó 1,89 m² greslap
008 Ffi wc-piszoár 2,81 m² greslap
009 Takszer. 5,80 m² greslap
Földszint hasznos alapterület: 89,70 m² (teljeskörű kiépítés I. ütem)
Emelet-tetőtér (később, II. ütemben kialakítandó, a jelenlegi beszerzésnek nem tárgya):
Emelet-tetőtér hasznos alapterület: 101,45 m²
Épített hasznos alapterület: (I-II. ütem): 191,15 m2
Elvégzendő munkák: (I. ütem)
A földszinti teljes hasznos alapterület kialakítása megtörténik, az emelet-tetőtér csak szerkezetkész állapotba hozandó a gépészeti kiállások kiépítésével. Az emelet-tetőtérben szakipari munkák nem készülnek ebben az ütemben.
- elbontott épületrész helyén új kétszintes épületrész építése Leier osztófödémmel, koszorúkkal boltozatok felett vasalt felső lemez kiépítése
- új és meglévő épületrész összekapcsolása, nyílásbontások
- új tetőszerkezet, héjalás, eresz-és csatornarendszer
- nyíláskiváltások mindkét szinten
- homlokzatképzés mindkét szinten
- homlokzati nyílászárók beépítése földszinten, provizórikus térhatárolás emeleten
- válaszfalak kiépítése földszinten, beltéri nyílászárók beépítése
- épület részleges akadálymentesítése: földszinten akadálymentesített mosdó kialakítása (gépészeti szerelés, szerelvényezés)
- földszinti padozat új hőszigetelt rétegrenddel, vízszigeteléssel
- földszinti helyiségek vakolása, felületképzése
- H+M víz- és csatornarendszer kiépítése emeleti szinti kiállásokkal
- villanyszerelési munkák emeleti kiállással
- elektromos fűtési rendszer kiépítése
Külső munkák: 1 db akadálymentes gépkocsi beálló tervezett a hátsókertben. Megközelítés hátsókerti bejáratról biztosított.
A bevezető útszakasz és járdák bernsteini zúzott kővel burkoltak, az akadálymentes parkoló szilárd burkolatú, térkő.
Gyalogos bejárat a templom felőli, előkerti kerítésben kialakított gyalogkapun keresztül biztosított. A szintkülönbség a bejárati résznél leier tereplépcsővel áthidalt, az épületig enyhe, 5-8 %-os lejtővel kialakított zúzottkő járda. A kút és az itató megmarad.
Az épület előtti térköves járda végigfut, a hátsókerti akadálymentes parkoló területre rávezet.
A tételes mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció (árazatlan költségvetési kiírás) tartalmazza.
Ha a közölt leírások, kiírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt.
Az ajánlatkérő bármely, a termékleírásban, tervekben, illetve konszignációkban meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású termék szállítását és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Sz.helyi Egyhm.i Karitász épület felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9793 Narda, Kossuth Lajos u. 5/1. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szombathelyi Egyházmegyei Karitászhoz tartozó épület felújítása.
I. építési ütem: átalakítással, illetve felújítással tervezett helyiségek listája:
Földszint:
001 Közlekedő 5,35 m² tégla
002 Konyha 21,75 m² tégla
003 Iroda 16,85 m² tégla
004 Fogadótér 27,77 m² greslap
005 Közlekedő 3,61 m² greslap
006 Női-ak.mentes wc 3,87 m² greslap
007 Ffi mosdó 1,89 m² greslap
008 Ffi wc-piszoár 2,81 m² greslap
009 Takszer. 5,80 m² greslap
Földszint hasznos alapterület: 89,70 m² (teljeskörű kiépítés I. ütem)
Emelet-tetőtér (később, II. ütemben kialakítandó, a jelenlegi beszerzésnek nem tárgya):
Emelet-tetőtér hasznos alapterület: 101,45 m²
Épített hasznos alapterület: (I-II. ütem): 191,15 m2
Elvégzendő munkák: (I. ütem)
A földszinti teljes hasznos alapterület kialakítása megtörténik, az emelet-tetőtér csak szerkezetkész állapotba hozandó a gépészeti kiállások kiépítésével. Az emelet-tetőtérben szakipari munkák nem készülnek ebben az ütemben.
- elbontott épületrész helyén új kétszintes épületrész építése Leier osztófödémmel, koszorúkkal boltozatok felett vasalt felső lemez kiépítése
- új és meglévő épületrész összekapcsolása, nyílásbontások
- új tetőszerkezet, héjalás, eresz-és csatornarendszer
- nyíláskiváltások mindkét szinten
- homlokzatképzés mindkét szinten
- homlokzati nyílászárók beépítése földszinten, provizórikus térhatárolás emeleten
- válaszfalak kiépítése földszinten, beltéri nyílászárók beépítése
- épület részleges akadálymentesítése: földszinten akadálymentesített mosdó kialakítása (gépészeti szerelés, szerelvényezés)
- földszinti padozat új hőszigetelt rétegrenddel, vízszigeteléssel
- földszinti helyiségek vakolása, felületképzése
- H+M víz- és csatornarendszer kiépítése emeleti szinti kiállásokkal
- villanyszerelési munkák emeleti kiállással
- elektromos fűtési rendszer kiépítése
Külső munkák: 1 db akadálymentes gépkocsi beálló tervezett a hátsókertben. Megközelítés hátsókerti bejáratról biztosított.
A bevezető útszakasz és járdák bernsteini zúzott kővel burkoltak, az akadálymentes parkoló szilárd burkolatú, térkő.
Gyalogos bejárat a templom felőli, előkerti kerítésben kialakított gyalogkapun keresztül biztosított. A szintkülönbség a bejárati résznél leier tereplépcsővel áthidalt, az épületig enyhe, 5-8 %-os lejtővel kialakított zúzottkő járda. A kút és az itató megmarad.
Az épület előtti térköves járda végigfut, a hátsókerti akadálymentes parkoló területre rávezet.
A tételes mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció (árazatlan költségvetési kiírás) tartalmazza.
Ha a közölt leírások, kiírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt.
Az ajánlatkérő bármely, a termékleírásban, tervekben, illetve konszignációkban meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású termék szállítását és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kiterjesztett jótállási időtartam hónapokban megadva (hónap) (minimum 0 hónap - maximum 12 hónap)  15
2 Érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződések (felhordott sár, por) folyamatos eltávolításának biztosítása  5
3  Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben 7:00-18:00 közötti időszakban ill. szombaton 8:00-12:00 közötti időszakban végez  5
4 Vállalja, hogy éjszaka nem végez szállítási feladatot a munkaterületre 22:00-06:00 óra között  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összes nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.9.8-17-2017-00008
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
x A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TEMPÓ-ÉP Építőipari és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83016431
Postai cím: Pohl-tó Utca 3
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: postmaster@tempoep.t-online.hu
Telefon: +36 94509375
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10713772218
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TEMPÓ-ÉP Építőipari és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83016431
Postai cím: Pohl-tó Utca 3
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10713772218

Hivatalos név: Alpok Pro Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24983125
Postai cím: Nefelejcs Utca 3
Város: Bük
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9737
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25514256218

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A szerződés megtagadására ajánlatkérő részéről került sor.
Az V.2.3) pont kitöltését ajánlatkérő nem tudja mellőzni az: az EKR automatikusan kitölti, törölni nem engedi.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges