Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:272/2019
CPV Kód:45221250-9
Ajánlatkérő:Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8200 Veszprém, Budapest - Brusznyai Árpád - Mártírok útja és Bajcsy-Zsilinszky Endre utca- Mártírok útja - Kórház utca
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Colas Út Zrt.;Practical Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK08394
Postai cím: Óváros tér 9.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Harsányi István
Telefon: +36-88549176
E-mail: kozbeszerzes@gov.veszprem.hu
Fax: +36 88549380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://veszpremkozbeszerzes.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.veszprem.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „TOP-6.4.1-15-VP1-2016-00001 azonosító számú, „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések magvalósulása Veszprém város területén” elnevezésű projekt keretében a „Budapest út - Brusznyai Árpád utca - Mártírok útjai jelzőlámpás és Bajcsy-Zsilinszky Endre utca - Mártírok útja - Kórház utcai jelzőtáblás forgalomirányítású csomópontok körforgalmú csomóponttá történő átalakítása” kivitelezési munkái” II.1.5)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221250-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„TOP-6.4.1-15-VP1-2016-00001 azonosító számú, „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések magvalósulása Veszprém város területén” elnevezésű projekt keretében a „Budapest út - Brusznyai Árpád utca - Mártírok útjai jelzőlámpás és Bajcsy-Zsilinszky Endre utca - Mártírok útja - Kórház utcai jelzőtáblás forgalomirányítású csomópontok körforgalmú csomóponttá történő átalakítása” kivitelezési munkái”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8200 Veszprém, Budapest - Brusznyai Árpád - Mártírok útja
és Bajcsy-Zsilinszky Endre utca- Mártírok útja - Kórház utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
építési beruházás
TOP-6.4.1-15-VP1-2016-00001 azonosító számú, „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát
fejlesztések magvalósulása Veszprém város területén” elnevezésű projekt keretében a „Budapest út
- Brusznyai Árpád utca - Mártírok útjai jelzőlámpás és Bajcsy-Zsilinszky Endre utca - Mártírok útja -
Kórház utcai jelzőtáblás forgalomirányítású csomópontok körforgalmú csomóponttá történő
átalakítása” kivitelezési munkái
Budapest út - Brusznyai Árpád utca - Mártírok útja három ágú csomópont:
A tervezett nyomvonalak szelvényezése egységesen a tervezett körforgalmaktól indul és a
beavatkozások határán ér véget. A Budapest úton, a tervezési terület kezdetén magasságilag és
helyszínrajzilag is csatlakozunk a Jutasi úti körforgalomhoz (0+100.00). A Budapest - Brusznyai
Árpád - Mártírok útja csomópont felé két 3,5 m széles forgalmi sáv halad, melyek mellett a Jutasi út
felöli direkt kanyarodó sáv folytatásában autóbusz megállóhelyek kerülnek kiépítésre. Az érintett
szakaszon 3,0 m széles, 3x21,0 m hosszú, bazaltbeton burkolatú megállóhely alakítható ki. A
szelvényezés szerinti jobboldalon egy 3,5 m széles forgalmi sáv halad a Jutasi út felé. A forgalmi sáv
mellett 3,0 m széles, 2x21,0 m hosszú, bazaltbeton autóbusz megállóhely helyezhető el. A
megállóhelyek mellett 3,5 m széles gyalogjárda található, ami térkő burkolattal felújításra kerül. A
járda melletti támfalat a gyalogjárda, illetve a forgalmi sávok helyszükséglete miatt el kell bontani
és a szükséges helyen 40 méter hosszon új támfalat kell építeni. Az új támfal nyomvonala a meglévő
lépcsőnél csatlakozik vissza az eredeti támfalhoz.
A Budapest út a 0+000.00 és a 0+044.15 szelvények között teljes pályaszerkezettel kerül
átépítésre, míg a 0+044.15 szelvénytől a tervezési szakasz végéig a meglévő burkolat
szélesítésére és felújítására (marás és visszaaszfaltozás) kerül sor.
A tervezett körforgalom Budapest úti ágán két behaladó sáv és két kihaladó sáv épül, melyek
között 4,0 m széles középsziget kap helyet. A tervezett kijelölt gyalogos átkelőhely szélessége 4,5 m,
az átkelőhely nyomvonala a középszigeten 2,5 méterre eltolásra került. Az eltolás mellett
horganyzott acél, nem vízszintes huzalozású gyalogos védőkorlát beépítésével kell gondoskodni a
gyalogosok biztonságáról, illetve az átkelőhely rendeltetésszerű használatáról. A középszigetet
zöldfelülettel kell ellátni. A zöldfelületeket külön szakági tervek alapján kell kialakítani.
A szelvényezés szerinti baloldalon a kijelölt gyalogos átkelőhely és az autóbusz megállóhelyek
közötti szakaszon nem kerül visszaépítésre a meglévő gyalogjárda, a gyalogosok az épületek
előtti felújításra kerülő járdát használhatják.
A tervezett körforgalomban a Budapest út felöl behaladó forgalmi sávok közül a jobboldali a
Brusznyai utca felé, a baloldali a Mártírok útja felé halad.
A tervezett körforgalom főbb paraméterei:
• Belső forgalmi sáv belső sugara: 12,00 m
• Belső forgalmi sáv külső sugara: 17,15 m
• Külső forgalmi sáv belső sugara: 17,45 m
• Külső forgalmi sáv külső sugara: 22,60 m
• Forgalmi sáv szélessége a körpályán: 5,15 m
• Fizikai elválasztás: 0,70 m
• Behajtóív sugara: 15,00 m és 25,00 m
• Belépő sávhatároló görbe sugara: 13,00 m
• Járható gyűrű szélessége: 1,00 m
A Brusznyai úton, egy forgalmi sáv halad ki a körforgalomból, illetve két forgalmi sáv halad be.
A behaladó sávok közül a baloldali forgalmi sáv a Budapest út, a jobboldali forgalmi sáv a
Mártírok útja felé halad tovább.
A forgalmi sávok között 4,0 m széles középsziget kap helyet. A tervezett kijelölt gyalogos
átkelőhely szélessége 4,5 m, az átkelőhely nyomvonala a középszigeten 2,5 méterre eltolásra
kerül. Az eltolás mellett horganyzott acél, nem vízszintes huzalozású gyalogos védőkorlát
beépítésével kell gondoskodni a gyalogosok biztonságáról, illetve az átkelőhely
rendeltetésszerű használatáról. A középszigetet zöldfelülettel kell ellátni, de az 1,5 méternél
keskenyebb szakaszán térkő burkolatot kell építeni. A zöldfelületeket külön szakági tervek
alapján kell kialakítani.
A Brusznyai Árpád utca, a 0+000.00 és a 0+044.50 szelvények között teljes pályaszerkezettel kerül
átépítésre, míg a 0+045.50 szelvénytől a tervezési szakasz végéig a meglévő burkolat
szélesítésére és felújítására (marás és visszaaszfaltozás) kerül sor.
A Brusznyai úton a tervezési terület végén csatlakozni kell a meglévő burkolathoz. A helyszínrajzi
csatlakozás kialakítása során a baloldali szegélysor változatlan nyomvonalon marad, de a
jobboldali kiemelt szegélysort át kell építeni a Haubner Máté park gépkocsi bejárójának lekerekítő
ívéig. Ezzel biztosítható a tervezési területen a 3,25 m széles forgalmi sávok helyigénye.
A meglévő térkő burkolatú gyalogos sétányokat a Brusznyai utca - Budapest út északi oldalán, a
Budapest úti tervezett gyalogátkelőhelyig a tervezett kiemeltszegélyek szintjéhez kell igazítani
[Gyalogjárda (Északi oldal) nevű nyomvonal]. A gyalogos átkelőhelytől a buszmegállók végéig a
meglévő aszfaltburkolatot térkő burkolattal kell átépíteni. A gyorsétterem felöl a Brusznyai utca
felé haladó térkő burkolatú gyalogjárdát is át kell építeni az új szinteknek megfelelően.
A Brusznyai utca jobboldali behaladó sávját a Mártírok útja csatlakozása előtt tovább lehetett volna
vezetni a Budapest út irányába, azonban a Mártírok útjáról továbbhaladók érdekében a forgalmi sáv
tovább vezetése nem került betervezésre.
A tervezett körforgalom harmadik ága a Mártírok útja, amely egy kihaladó és két behaladó
sávból áll. Az ellenirányú forgalmi sávok között zöldfelületet kell építeni. A kör felé haladó
forgalmi sávok közül a baloldali a Brusznyai utca irányába, a jobboldali a Budapest utca
irányába halad tovább. A jobboldali sáv forgalma elsőbbségadási kötelezettség nélkül (kivéve
gyalogosok) haladhat tovább a Budapest út irányába, ezért a két sáv között egy cseppszigetet
kellett kialakítani, amelyen a baloldali sáv KRESZ táblái elhelyezhetők.
A Mártírok útja két körforgalom közötti szakaszán a forgalmi sávok szélességét nem a tervezési
osztálynak megfelelő paraméterek, hanem (az annál nagyobb értékű) a körforgalmak ki-, behaladó
sávjainak szükséges mérete határozza meg. A déli irányba haladó forgalmi sáv szélessége 4,35-5,0
m, az északi irányba haladó forgalmi sávok szélessége 4,0-4,0m. A két kör között, a gyalogosok
átkelésének megakadályozására a középsziget teljes hosszán nem vízszintes huzalozású gyalogos
védőkorlátot kell elhelyezni.
A Mártírok útja keleti oldalán a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca és Vörösmarty tér csomópontjától a
Budapest úton lévő gyalogátkelőig, a meglévő támfal mentén 2,75 m széles (2,25+0,50 m
oldalakadálytávolság), illetve a Jutasi úti körforgalomig a buszmegállók mellett a meglévő aszfalt
burkolatú térkő burkolatú gyalogjárda felújítása készül [Gyalogjárda (Nyugati oldal) nevű
nyomvonal].
A Mártírok útja ezen szakaszán kijelölt gyalogos átkelőhely nem kerül kialakításra. Az útpálya
melletti zöldfelületet külön szakági tervek szerint kell kialakítani.
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca - Mártírok útja - Kórház utcai négy ágú csomópont:
A csomópont területén egysávos körforgalom kerül kialakításra. A körforgalom négyágú kialakítású,
az útpálya aszfalt burkolatú.
A tervezett körforgalom főbb paraméterei:
• Belső sugár: 12,00m
• Külső sugár: 18,00m
• Belépő sáv szélessége: 4,00m (4,35 m)
• Kilépő sáv szélessége mellékirányban: 4,00m
• Kilépő sáv szélessége főirányban: 5,00m
• Kilépő sáv szélessége Mártírok útja (észak): 8,00m (2 x 4,00 m)
• Útpálya szélessége: 6,00m
• Járható gyűrű szélessége: 2,00m
• Középsziget minimális szélessége a kijelölt gyalogos átkelőhelyek előtt: 2,00m
A Mártírok útja déli ágán a középsziget kiépítésére és a kiemelt szegélysorok korrekciójára van
szükség. A kórház belső útja irányába 4,0 m széles, térkőburkolatú bejárót kell kiépíteni, amely a
sürgősségi betegszállításban résztvevő járművek részére biztosítja a bejutást. A bejáró mellett
mindkét oldalon zöldfelületet kell kialakítani a meglévő útpálya, illetve gyalogjárda
visszabontásával. A tervezett burkolatokkal és szegélyekkel csatlakozni kell a meglévő térkő
burkolathoz. A tervezett középszigeten süllyesztett szegéllyel határolt térkő burkolatú
kanyarodásra is alkalmas felület kerül kiépítésre a sürgősségi járművek részére, amelyeknek így a
Mártírok útja déli ágáról érkezve - a forgalom függvényében - nem kell a körforgalmat körbejárni.
A Mártírok útján a körforgalom felé vezető forgalmi sáv beszűkítését úgy kell kialakítani, hogy ott
legalább az autóbusz megállóhelyről történő kihaladáshoz szükséges paraméterek biztosítva
legyenek. Az új szegélysor, illetve a meglévő gyalogjárda burkolata között új zöldfelület alakítandó ki.
A Bajcsy-Zsilinszky Endre utca területén a meglévő nagy útfelület visszabontásra kerül. A tervezett
forgalmi sávok 3,5 m szélességgel csatlakoznak a meglévő forgalmi sávokhoz. A körforgalomba való
be-, illetve kihaladás sávszélessége 4,0 m, illetve 5,0 m. A kijelölt gyalogos átkelőhely szélessége 3,0
m.
A Bajcsy-Zsilinszky Endre utca melletti két meglévő kapubejáró burkolatát úgy kell átépíteni, hogy a
3 hsz. esetében továbbra is megmaradjon a jobbra be és jobbra ki haladás lehetősége, míg az 1 hsz.
esetében a bejáró burkolata a körpályához csatlakozzon. A kapubejárók területén a kiemelt
szegélysort 4 cm-es szintig kell süllyeszteni.
A Bajcsy-Zsilinszky Endre utca keleti oldalán a meglévő kerítés mentén 2,75 m (2,25+0,50m) széles
térkő burkolatú gyalogjárda készül [Gyalogjárda (Nyugati oldal) nevű nyomvonal].
Kórház utcában a körforgalomba történő belépés forgalmi sáv szélessége 4,0 m. A körforgalomból a
gyorsétteremhez vezető út kijárati szélessége 4,0 m. A kiszolgáló út és a Kórház utca burkolata
közötti középsziget zöldfelületű, minimális szélessége a kijelölt gyalogos átkelőhely előtt 1,9 m. A
Kórház utcában a 0+000.00 és a 0+020.14 szelvények között teljes pályaszerkezettel kerül
átépítésre, míg a 0+020.14 szelvénytől a tervezési szakasz végéig szelvényezés szerinti bal forgalmi
sáv (behaladó) a meglévő burkolat felújítására (marás és visszaaszfaltozás) kerül sor.
A Kórház utcában a kijelölt gyalogos átkelőhely szélessége 3,0 m.
A Kórház utca szélső forgalmi sávjának megszűntetése során keletkező sávot zöldfelületként lehet
hasznosítani. A meglévő 3,0 m széles aszfalt burkolatú gyalogjárdát térkő burkolattal kell felújítani.
További műszaki paraméterek:
• Csapadékvíz elvezetés építésének kivitelezése: 207 méter csapadékcsatorna (víznyelőbekötés);
• Villamos hálózat építés kivitelezése földkábel beépítésével: 662 méter;
• Közvilágítás építése kivitelezése földkábel beépítésével: 541 méter
• Ideiglenes forgalomtechnikai munkák kivitelezése.
• Növénytelepítés: 29 db fa elültetése, 12423 cserje elültetése, 515 m2 füvesítés. A 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő
felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A beszerzésre városi környezetben, valamint a forgalom fenntartása mellett kell, hogy sor kerüljön.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/01/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/11 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-15-VP1-2016-00001 azonosító számú,

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
1797 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: „TOP-6.4.1-15-VP1-2016-00001 azonosító számú, „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések magvalósulása Veszprém város területén” elnevezésű projekt keretében a „Budapest út - Brusznyai Árpád utca - Mártírok útjai jelzőlámpás és Bajcsy-Zsilinszky Endre utca - Mártírok útja - Kórház utcai jelzőtáblás forgalomirányítású csomópontok körforgalmú csomóponttá történő átalakítása” kivitelezési munkái
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/30 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Colas Út Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Practical Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Házgyári út 26.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 362.505.847
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221250-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8200 Veszprém, Budapest - Brusznyai Árpád - Mártírok útja
és Bajcsy-Zsilinszky Endre utca- Mártírok útja - Kórház utca
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
építési beruházás
TOP-6.4.1-15-VP1-2016-00001 azonosító számú, „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések magvalósulása Veszprém város területén” elnevezésű projekt keretében a „Budapest út - Brusznyai Árpád utca - Mártírok útjai jelzőlámpás és Bajcsy-Zsilinszky Endre utca - Mártírok útja - Kórház utcai jelzőtáblás forgalomirányítású csomópontok körforgalmú csomóponttá történő átalakítása” kivitelezési munkái
Budapest út - Brusznyai Árpád utca - Mártírok útja három ágú csomópont:
A tervezett nyomvonalak szelvényezése egységesen a tervezett körforgalmaktól indul és a beavatkozások határán ér véget. A Budapest úton, a tervezési terület kezdetén magasságilag és helyszínrajzilag is csatlakozunk a Jutasi úti körforgalomhoz (0+100.00). A Budapest - Brusznyai Árpád - Mártírok útja csomópont felé két 3,5 m széles forgalmi sáv halad, melyek mellett a Jutasi út felöli direkt kanyarodó sáv folytatásában autóbusz megállóhelyek kerülnek kiépítésre. Az érintett szakaszon 3,0 m széles, 3x21,0 m hosszú, bazaltbeton burkolatú megállóhely alakítható ki. A szelvényezés szerinti jobboldalon egy 3,5 m széles forgalmi sáv halad a Jutasi út felé. A forgalmi sáv mellett 3,0 m széles, 2x21,0 m hosszú, bazaltbeton autóbusz megállóhely helyezhető el. A megállóhelyek mellett 3,5 m széles gyalogjárda található, ami térkő burkolattal felújításra kerül. A járda melletti támfalat a gyalogjárda, illetve a forgalmi sávok helyszükséglete miatt el kell bontani és a szükséges helyen 40 méter hosszon új támfalat kell építeni. Az új támfal nyomvonala a meglévő lépcsőnél csatlakozik vissza az eredeti támfalhoz.
A Budapest út a 0+000.00 és a 0+044.15 szelvények között teljes pályaszerkezettel kerül
átépítésre, míg a 0+044.15 szelvénytől a tervezési szakasz végéig a meglévő burkolat
szélesítésére és felújítására (marás és visszaaszfaltozás) kerül sor.
A tervezett körforgalom Budapest úti ágán két behaladó sáv és két kihaladó sáv épül, melyek
között 4,0 m széles középsziget kap helyet. A tervezett kijelölt gyalogos átkelőhely szélessége 4,5 m, az átkelőhely nyomvonala a középszigeten 2,5 méterre eltolásra került. Az eltolás mellett horganyzott acél, nem vízszintes huzalozású gyalogos védőkorlát beépítésével kell gondoskodni a gyalogosok biztonságáról, illetve az átkelőhely rendeltetésszerű használatáról. A középszigetet zöldfelülettel kell ellátni. A zöldfelületeket külön szakági tervek alapján kell kialakítani.
A szelvényezés szerinti baloldalon a kijelölt gyalogos átkelőhely és az autóbusz megállóhelyek
közötti szakaszon nem kerül visszaépítésre a meglévő gyalogjárda, a gyalogosok az épületek
előtti felújításra kerülő járdát használhatják.
A tervezett körforgalomban a Budapest út felöl behaladó forgalmi sávok közül a jobboldali a
Brusznyai utca felé, a baloldali a Mártírok útja felé halad.
A tervezett körforgalom főbb paraméterei:
• Belső forgalmi sáv belső sugara: 12,00 m
• Belső forgalmi sáv külső sugara: 17,15 m
• Külső forgalmi sáv belső sugara: 17,45 m
• Külső forgalmi sáv külső sugara: 22,60 m
• Forgalmi sáv szélessége a körpályán: 5,15 m
• Fizikai elválasztás: 0,70 m
• Behajtó ív sugara: 15,00 m és 25,00 m
• Belépő sávhatároló görbe sugara: 13,00 m
• Járható gyűrű szélessége: 1,00 m
A Brusznyai úton, egy forgalmi sáv halad ki a körforgalomból, illetve két forgalmi sáv halad be.
A behaladó sávok közül a baloldali forgalmi sáv a Budapest út, a jobboldali forgalmi sáv a
Mártírok útja felé halad tovább.
A forgalmi sávok között 4,0 m széles középsziget kap helyet. A tervezett kijelölt gyalogos
átkelőhely szélessége 4,5 m, az átkelőhely nyomvonala a középszigeten 2,5 méterre eltolásra
kerül. Az eltolás mellett horganyzott acél, nem vízszintes huzalozású gyalogos védőkorlát
beépítésével kell gondoskodni a gyalogosok biztonságáról, illetve az átkelőhely
rendeltetésszerű használatáról. A középszigetet zöldfelülettel kell ellátni, de az 1,5 méternél
keskenyebb szakaszán térkő burkolatot kell építeni. A zöldfelületeket külön szakági tervek
alapján kell kialakítani.
A Brusznyai Árpád utca, a 0+000.00 és a 0+044.50 szelvények között teljes pályaszerkezettel kerül átépítésre, míg a 0+045.50 szelvénytől a tervezési szakasz végéig a meglévő burkolat
szélesítésére és felújítására (marás és visszaaszfaltozás) kerül sor.
A Brusznyai úton a tervezési terület végén csatlakozni kell a meglévő burkolathoz. A helyszínrajzi csatlakozás kialakítása során a baloldali szegélysor változatlan nyomvonalon marad, de a jobboldali kiemelt szegélysort át kell építeni a Haubner Máté park gépkocsi bejárójának lekerekítő ívéig. Ezzel biztosítható a tervezési területen a 3,25 m széles forgalmi sávok helyigénye.
A meglévő térkő burkolatú gyalogos sétányokat a Brusznyai utca - Budapest út északi oldalán, a Budapest úti tervezett gyalogátkelőhelyig a tervezett kiemeltszegélyek szintjéhez kell igazítani [Gyalogjárda (Északi oldal) nevű nyomvonal]. A gyalogos átkelőhelytől a buszmegállók végéig a meglévő aszfaltburkolatot térkő burkolattal kell átépíteni. A gyorsétterem felöl a Brusznyai utca felé haladó térkő burkolatú gyalogjárdát is át kell építeni az új szinteknek megfelelően.
A Brusznyai utca jobboldali behaladó sávját a Mártírok útja csatlakozása előtt tovább lehetett volna vezetni a Budapest út irányába, azonban a Mártírok útjáról továbbhaladók érdekében a forgalmi sáv tovább vezetése nem került betervezésre.
A tervezett körforgalom harmadik ága a Mártírok útja, amely egy kihaladó és két behaladó
sávból áll. Az ellenirányú forgalmi sávok között zöldfelületet kell építeni. A kör felé haladó
forgalmi sávok közül a baloldali a Brusznyai utca irányába, a jobboldali a Budapest utca
irányába halad tovább. A jobboldali sáv forgalma elsőbbségadási kötelezettség nélkül (kivéve
gyalogosok) haladhat tovább a Budapest út irányába, ezért a két sáv között egy cseppszigetet
kellett kialakítani, amelyen a baloldali sáv KRESZ táblái elhelyezhetők.
A Mártírok útja két körforgalom közötti szakaszán a forgalmi sávok szélességét nem a tervezési osztálynak megfelelő paraméterek, hanem (az annál nagyobb értékű) a körforgalmak ki-, behaladó sávjainak szükséges mérete határozza meg. A déli irányba haladó forgalmi sáv szélessége 4,35-5,0 m, az északi irányba haladó forgalmi sávok szélessége 4,0-4,0m. A két kör között, a gyalogosok átkelésének megakadályozására a középsziget teljes hosszán nem vízszintes huzalozású gyalogos védőkorlátot kell elhelyezni.
A Mártírok útja keleti oldalán a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca és Vörösmarty tér csomópontjától a Budapest úton lévő gyalogátkelőig, a meglévő támfal mentén 2,75 m széles (2,25+0,50 m oldalakadálytávolság), illetve a Jutasi úti körforgalomig a buszmegállók mellett a meglévő aszfalt burkolatú térkő burkolatú gyalogjárda felújítása készül [Gyalogjárda (Nyugati oldal) nevű nyomvonal].
A Mártírok útja ezen szakaszán kijelölt gyalogos átkelőhely nem kerül kialakításra. Az útpálya melletti zöldfelületet külön szakági tervek szerint kell kialakítani.
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca - Mártírok útja - Kórház utcai négy ágú csomópont:
A csomópont területén egysávos körforgalom kerül kialakításra. A körforgalom négyágú kialakítású, az útpálya aszfalt burkolatú.
A tervezett körforgalom főbb paraméterei:
• Belső sugár: 12,00m
• Külső sugár: 18,00m
• Belépő sáv szélessége: 4,00m (4,35 m)
• Kilépő sáv szélessége mellékirányban: 4,00m
• Kilépő sáv szélessége főirányban: 5,00m
• Kilépő sáv szélessége Mártírok útja (észak): 8,00m (2 x 4,00 m)
• Útpálya szélessége: 6,00m
• Járható gyűrű szélessége: 2,00m
• Középsziget minimális szélessége a kijelölt gyalogos átkelőhelyek előtt: 2,00m
A Mártírok útja déli ágán a középsziget kiépítésére és a kiemelt szegélysorok korrekciójára van szükség. A kórház belső útja irányába 4,0 m széles, térkőburkolatú bejárót kell kiépíteni, amely a sürgősségi betegszállításban résztvevő járművek részére biztosítja a bejutást. A bejáró mellett
mindkét oldalon zöldfelületet kell kialakítani a meglévő útpálya, illetve gyalogjárda visszabontásával. A tervezett burkolatokkal és szegélyekkel csatlakozni kell a meglévő térkő burkolathoz. A tervezett középszigeten süllyesztett szegéllyel határolt térkő burkolatú kanyarodásra is alkalmas felület kerül kiépítésre a sürgősségi járművek részére, amelyeknek így a Mártírok útja déli ágáról érkezve - a forgalom függvényében - nem kell a körforgalmat körbejárni.
A Mártírok útján a körforgalom felé vezető forgalmi sáv beszűkítését úgy kell kialakítani, hogy ott legalább az autóbusz megállóhelyről történő kihaladáshoz szükséges paraméterek biztosítva legyenek. Az új szegélysor, illetve a meglévő gyalogjárda burkolata között új zöldfelület alakítandó ki.
A Bajcsy-Zsilinszky Endre utca területén a meglévő nagy útfelület visszabontásra kerül. A tervezett forgalmi sávok 3,5 m szélességgel csatlakoznak a meglévő forgalmi sávokhoz. A körforgalomba való be-, illetve kihaladás sávszélessége 4,0 m, illetve 5,0 m. A kijelölt gyalogos átkelőhely szélessége 3,0 m.
A Bajcsy-Zsilinszky Endre utca melletti két meglévő kapubejáró burkolatát úgy kell átépíteni, hogy a 3 hsz. esetében továbbra is megmaradjon a jobbra be és jobbra ki haladás lehetősége, míg az 1 hsz. esetében a bejáró burkolata a körpályához csatlakozzon. A kapubejárók területén a kiemelt szegélysort 4 cm-es szintig kell süllyeszteni.
A Bajcsy-Zsilinszky Endre utca keleti oldalán a meglévő kerítés mentén 2,75 m (2,25+0,50m) széles térkő burkolatú gyalogjárda készül [Gyalogjárda (Nyugati oldal) nevű nyomvonal].
Kórház utcában a körforgalomba történő belépés forgalmi sáv szélessége 4,0 m. A körforgalomból a gyorsétteremhez vezető út kijárati szélessége 4,0 m. A kiszolgáló út és a Kórház utca burkolata közötti középsziget zöldfelületű, minimális szélessége a kijelölt gyalogos átkelőhely előtt 1,9 m. A Kórház utcában a 0+000.00 és a 0+020.14 szelvények között teljes pályaszerkezettel kerül átépítésre, míg a 0+020.14 szelvénytől a tervezési szakasz végéig szelvényezés szerinti bal forgalmi sáv (behaladó) a meglévő burkolat felújítására (marás és visszaaszfaltozás) kerül sor.
A Kórház utcában a kijelölt gyalogos átkelőhely szélessége 3,0 m.
A Kórház utca szélső forgalmi sávjának megszűntetése során keletkező sávot zöldfelületként lehet hasznosítani. A meglévő 3,0 m széles aszfalt burkolatú gyalogjárdát térkő burkolattal kell felújítani.
További műszaki paraméterek:
• Csapadékvíz elvezetés építésének kivitelezése: 207 méter csapadékcsatorna (víznyelőbekötés);
• Villamos hálózat építés kivitelezése földkábel beépítésével: 662 méter;
• Közvilágítás építése kivitelezése földkábel beépítésével: 541 méter
• Ideiglenes forgalomtechnikai munkák kivitelezése.
• Növénytelepítés: 29 db fa elültetése, 12423 cserje elültetése, 515 m2 füvesítés. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A beszerzésre városi környezetben, valamint a forgalom fenntartása mellett kell, hogy sor kerüljön.
CPV:
Fő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
További tárgyak: 45200000-9
45233120-6
45233125-1
45233162-2
I. számú módosítást követően:
építési beruházás
TOP-6.4.1-15-VP1-2016-00001 azonosító számú, „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések magvalósulása Veszprém város területén” elnevezésű projekt keretében a „Budapest út - Brusznyai Árpád utca - Mártírok útjai jelzőlámpás és Bajcsy-Zsilinszky Endre utca - Mártírok útja - Kórház utcai jelzőtáblás forgalomirányítású csomópontok körforgalmú csomóponttá történő átalakítása” kivitelezési munkái
Budapest út - Brusznyai Árpád utca - Mártírok útja három ágú csomópont:
A tervezett nyomvonalak szelvényezése egységesen a tervezett körforgalmaktól indul és a beavatkozások határán ér véget. A Budapest úton, a tervezési terület kezdetén magasságilag és helyszínrajzilag is csatlakozunk a Jutasi úti körforgalomhoz (0+100.00). A Budapest - Brusznyai Árpád - Mártírok útja csomópont felé két 3,5 m széles forgalmi sáv halad, melyek mellett a Jutasi út felöli direkt kanyarodó sáv folytatásában autóbusz megállóhelyek kerülnek kiépítésre. Az érintett szakaszon 3,0 m széles, 3x21,0 m hosszú, bazaltbeton burkolatú megállóhely alakítható ki. A szelvényezés szerinti jobboldalon egy 3,5 m széles forgalmi sáv halad a Jutasi út felé. A forgalmi sáv mellett 3,0 m széles, 2x21,0 m hosszú, bazaltbeton autóbusz megállóhely helyezhető el. A megállóhelyek mellett 3,5 m széles gyalogjárda található, ami térkő burkolattal felújításra kerül. A járda melletti támfalat a gyalogjárda, illetve a forgalmi sávok helyszükséglete miatt el kell bontani és a szükséges helyen 40 méter hosszon új támfalat kell építeni. Az új támfal nyomvonala a meglévő lépcsőnél csatlakozik vissza az eredeti támfalhoz.
A Budapest út a 0+000.00 és a 0+044.15 szelvények között teljes pályaszerkezettel kerül
átépítésre, míg a 0+044.15 szelvénytől a tervezési szakasz végéig a meglévő burkolat
szélesítésére és felújítására (marás és visszaaszfaltozás) kerül sor.
A tervezett körforgalom Budapest úti ágán két behaladó sáv és két kihaladó sáv épül, melyek
között 4,0 m széles középsziget kap helyet. A tervezett kijelölt gyalogos átkelőhely szélessége 4,5 m, az átkelőhely nyomvonala a középszigeten 2,5 méterre eltolásra került. Az eltolás mellett horganyzott acél, nem vízszintes huzalozású gyalogos védőkorlát beépítésével kell gondoskodni a gyalogosok biztonságáról, illetve az átkelőhely rendeltetésszerű használatáról. A középszigetet zöldfelülettel kell ellátni. A zöldfelületeket külön szakági tervek alapján kell kialakítani.
A szelvényezés szerinti baloldalon a kijelölt gyalogos átkelőhely és az autóbusz megállóhelyek
közötti szakaszon nem kerül visszaépítésre a meglévő gyalogjárda, a gyalogosok az épületek
előtti felújításra kerülő járdát használhatják.
A tervezett körforgalomban a Budapest út felöl behaladó forgalmi sávok közül a jobboldali a
Brusznyai utca felé, a baloldali a Mártírok útja felé halad.
A tervezett körforgalom főbb paraméterei:
• Belső forgalmi sáv belső sugara: 12,00 m
• Belső forgalmi sáv külső sugara: 17,15 m
• Külső forgalmi sáv belső sugara: 17,45 m
• Külső forgalmi sáv külső sugara: 22,60 m
• Forgalmi sáv szélessége a körpályán: 5,15 m
• Fizikai elválasztás: 0,70 m
• Behajtó ív sugara: 15,00 m és 25,00 m
• Belépő sávhatároló görbe sugara: 13,00 m
• Járható gyűrű szélessége: 1,00 m
A Brusznyai úton, egy forgalmi sáv halad ki a körforgalomból, illetve két forgalmi sáv halad be.
A behaladó sávok közül a baloldali forgalmi sáv a Budapest út, a jobboldali forgalmi sáv a
Mártírok útja felé halad tovább.
A forgalmi sávok között 4,0 m széles középsziget kap helyet. A tervezett kijelölt gyalogos
átkelőhely szélessége 4,5 m, az átkelőhely nyomvonala a középszigeten 2,5 méterre eltolásra
kerül. Az eltolás mellett horganyzott acél, nem vízszintes huzalozású gyalogos védőkorlát
beépítésével kell gondoskodni a gyalogosok biztonságáról, illetve az átkelőhely
rendeltetésszerű használatáról. A középszigetet zöldfelülettel kell ellátni, de az 1,5 méternél
keskenyebb szakaszán térkő burkolatot kell építeni. A zöldfelületeket külön szakági tervek
alapján kell kialakítani.
A Brusznyai Árpád utca, a 0+000.00 és a 0+044.50 szelvények között teljes pályaszerkezettel kerül átépítésre, míg a 0+045.50 szelvénytől a tervezési szakasz végéig a meglévő burkolat
szélesítésére és felújítására (marás és visszaaszfaltozás) kerül sor.
A Brusznyai úton a tervezési terület végén csatlakozni kell a meglévő burkolathoz. A helyszínrajzi csatlakozás kialakítása során a baloldali szegélysor változatlan nyomvonalon marad, de a jobboldali kiemelt szegélysort át kell építeni a Haubner Máté park gépkocsi bejárójának lekerekítő ívéig. Ezzel biztosítható a tervezési területen a 3,25 m széles forgalmi sávok helyigénye.
A meglévő térkő burkolatú gyalogos sétányokat a Brusznyai utca - Budapest út északi oldalán, a Budapest úti tervezett gyalogátkelőhelyig a tervezett kiemeltszegélyek szintjéhez kell igazítani [Gyalogjárda (Északi oldal) nevű nyomvonal]. A gyalogos átkelőhelytől a buszmegállók végéig a meglévő aszfaltburkolatot térkő burkolattal kell átépíteni. A gyorsétterem felöl a Brusznyai utca felé haladó térkő burkolatú gyalogjárdát is át kell építeni az új szinteknek megfelelően.
A Brusznyai utca jobboldali behaladó sávját a Mártírok útja csatlakozása előtt tovább lehetett volna vezetni a Budapest út irányába, azonban a Mártírok útjáról továbbhaladók érdekében a forgalmi sáv tovább vezetése nem került betervezésre.
A tervezett körforgalom harmadik ága a Mártírok útja, amely egy kihaladó és két behaladó
sávból áll. Az ellenirányú forgalmi sávok között zöldfelületet kell építeni. A kör felé haladó
forgalmi sávok közül a baloldali a Brusznyai utca irányába, a jobboldali a Budapest utca
irányába halad tovább. A jobboldali sáv forgalma elsőbbségadási kötelezettség nélkül (kivéve
gyalogosok) haladhat tovább a Budapest út irányába, ezért a két sáv között egy cseppszigetet
kellett kialakítani, amelyen a baloldali sáv KRESZ táblái elhelyezhetők.
A Mártírok útja két körforgalom közötti szakaszán a forgalmi sávok szélességét nem a tervezési osztálynak megfelelő paraméterek, hanem (az annál nagyobb értékű) a körforgalmak ki-, behaladó sávjainak szükséges mérete határozza meg. A déli irányba haladó forgalmi sáv szélessége 4,35-5,0 m, az északi irányba haladó forgalmi sávok szélessége 4,0-4,0m. A két kör között, a gyalogosok átkelésének megakadályozására a középsziget teljes hosszán nem vízszintes huzalozású gyalogos védőkorlátot kell elhelyezni.
A Mártírok útja keleti oldalán a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca és Vörösmarty tér csomópontjától a Budapest úton lévő gyalogátkelőig, a meglévő támfal mentén 2,75 m széles (2,25+0,50 m oldalakadálytávolság), illetve a Jutasi úti körforgalomig a buszmegállók mellett a meglévő aszfalt burkolatú térkő burkolatú gyalogjárda felújítása készül [Gyalogjárda (Nyugati oldal) nevű nyomvonal].
A Mártírok útja ezen szakaszán kijelölt gyalogos átkelőhely nem kerül kialakításra. Az útpálya melletti zöldfelületet külön szakági tervek szerint kell kialakítani.
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca - Mártírok útja - Kórház utcai négy ágú csomópont:
A csomópont területén egysávos körforgalom kerül kialakításra. A körforgalom négyágú kialakítású, az útpálya aszfalt burkolatú.
A tervezett körforgalom főbb paraméterei:
• Belső sugár: 12,00m
• Külső sugár: 18,00m
• Belépő sáv szélessége: 4,00m (4,35 m)
• Kilépő sáv szélessége mellékirányban: 4,00m
• Kilépő sáv szélessége főirányban: 5,00m
• Kilépő sáv szélessége Mártírok útja (észak): 8,00m (2 x 4,00 m)
• Útpálya szélessége: 6,00m
• Járható gyűrű szélessége: 2,00m
• Középsziget minimális szélessége a kijelölt gyalogos átkelőhelyek előtt: 2,00m
A Mártírok útja déli ágán a középsziget kiépítésére és a kiemelt szegélysorok korrekciójára van szükség. A kórház belső útja irányába 4,0 m széles, térkőburkolatú bejárót kell kiépíteni, amely a sürgősségi betegszállításban résztvevő járművek részére biztosítja a bejutást. A bejáró mellett mindkét oldalon zöldfelületet kell kialakítani a meglévő útpálya, illetve gyalogjárda visszabontásával. A tervezett burkolatokkal és szegélyekkel csatlakozni kell a meglévő térkő burkolathoz. A tervezett középszigeten süllyesztett szegéllyel határolt térkő burkolatú kanyarodásra is alkalmas felület kerül kiépítésre a sürgősségi járművek részére, amelyeknek így a Mártírok útja déli ágáról érkezve - a forgalom függvényében - nem kell a körforgalmat körbejárni.
A Mártírok útján a körforgalom felé vezető forgalmi sáv beszűkítését úgy kell kialakítani, hogy ott legalább az autóbusz megállóhelyről történő kihaladáshoz szükséges paraméterek biztosítva legyenek. Az új szegélysor, illetve a meglévő gyalogjárda burkolata között új zöldfelület alakítandó ki.
A Bajcsy-Zsilinszky Endre utca területén a meglévő nagy útfelület visszabontásra kerül. A tervezett forgalmi sávok 3,5 m szélességgel csatlakoznak a meglévő forgalmi sávokhoz. A körforgalomba való be-, illetve kihaladás sávszélessége 4,0 m, illetve 5,0 m. A kijelölt gyalogos átkelőhely szélessége 3,0 m.
A Bajcsy-Zsilinszky Endre utca melletti két meglévő kapubejáró burkolatát úgy kell átépíteni, hogy a 3 hsz. esetében továbbra is megmaradjon a jobbra be és jobbra ki haladás lehetősége, míg az 1 hsz. esetében a bejáró burkolata a körpályához csatlakozzon. A kapubejárók területén a kiemelt szegélysort 4 cm-es szintig kell süllyeszteni.
A Bajcsy-Zsilinszky Endre utca keleti oldalán a meglévő kerítés mentén 2,75 m (2,25+0,50m) széles térkő burkolatú gyalogjárda készül [Gyalogjárda (Nyugati oldal) nevű nyomvonal].
Kórház utcában a körforgalomba történő belépés forgalmi sáv szélessége 4,0 m. A körforgalomból a gyorsétteremhez vezető út kijárati szélessége 4,0 m. A kiszolgáló út és a Kórház utca burkolata közötti középsziget zöldfelületű, minimális szélessége a kijelölt gyalogos átkelőhely előtt 1,9 m. A Kórház utcában a 0+000.00 és a 0+020.14 szelvények között teljes pályaszerkezettel kerül átépítésre, míg a 0+020.14 szelvénytől a tervezési szakasz végéig szelvényezés szerinti bal forgalmi sáv (behaladó) a meglévő burkolat felújítására (marás és visszaaszfaltozás) kerül sor.
A Kórház utcában a kijelölt gyalogos átkelőhely szélessége 3,0 m.
A Kórház utca szélső forgalmi sávjának megszűntetése során keletkező sávot zöldfelületként lehet hasznosítani. A meglévő 3,0 m széles aszfalt burkolatú gyalogjárdát térkő burkolattal kell felújítani.
További műszaki paraméterek:
• Csapadékvíz elvezetés építésének kivitelezése: 207 méter csapadékcsatorna (víznyelőbekötés);
• Villamos hálózat építés kivitelezése földkábel beépítésével: 662 méter;
• Közvilágítás építése kivitelezése földkábel beépítésével: 541 méter
• Ideiglenes forgalomtechnikai munkák kivitelezése.
• Növénytelepítés: 29 db fa elültetése, 12423 cserje elültetése, 515 m2 füvesítés. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A beszerzésre városi környezetben, valamint a forgalom fenntartása mellett kell, hogy sor kerüljön.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/01/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/11 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 362.505.847
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Colas Út Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Practical Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Házgyári út 26.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/03 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szerződés szerint:
A Vállalkozási Szerződés 6.2 pontja:
„6.2. Az építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:
Megrendelő részéről:
Józan György csoportvezető, Városfejlesztési Iroda
8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Tel.: +36-88-549-286
Fax: +36-88-549-384
Mobiltel.: +36-30-382-72-37
E-mail: gjozan@gov.veszprem.hu
NÜJ: 168484676
Böde Gábor beruházási ügyintéző
8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Tel.: +36-88-549-287
Fax: +36-88-549-384
Mobiltel.: +36-30-335-06-34
E-mail: gbode@gov.veszprem.hu
NÜJ: 871791504
Megrendelő műszaki ellenőre:
Varga Norbert, közlekedési építmények szakterületen, ME-KÉ-19-5318
8200 Veszprém, Sorház u. 3/C.
Tel: +36-88-429-188
Fax: +36-88-429-188
Mobiltel.: +36-30-700-1270
E-mail: varga.norbert83@chello.hu
NÜJ: 561299905

Rikk József, építményvillamossági szakterületen, ME-V-I-19-5658
8200 Veszprém, Kossuth u. 10.
Tel.: +36-88-406-867
Fax: +36-88-406-867
Mobiltel.: +36-30-941-1578
E-mail: cardinal@chello.hu
NÜJ: 213332312
Megrendelő és Megrendelő műszaki ellenőre jogkörei a szerződés teljesítése során:
- jelen vállalkozási szerződésben meghatározott feladatok teljesítésével kapcsolatban utasítás adási jogkör a Vállalkozó felé,
- a teljesítésigazolás kiállítása,
- a Vállalkozó által kibocsátott számlák igazolása,
- az építési naplóba történt vállalkozói bejegyzések ellenjegyzése, a bejegyzések alapján intézkedést igénylő esetekben azok megtétele a kivitelező, a hatóságok, a közmű-szolgáltatók stb. felé, vagy előterjesztése az intézkedésre jogosult vezető felé.

Vállalkozó részéről:
Felelős Műszaki Vezető (közlekedési építmények szakterületen):
Nagy László
8200 Veszprém, Kistó u. 25.
Jogosultsági szám: MV-KÉ/19-5499
Tel.: +36-1-883-1797
Fax: +36-1-883-1794
Mobiltel.: +36-30-444-5202
E-mail: laszlo02.nagy@colas.hu
NÜJ: 269650002
Felelős Műszaki Vezető (építményvillamossági szakterületen):
Réthy András
8200 Veszprém, Aulich Lajos u. 13.
Jogosultsági szám: MV-ÉV-19-5670
Tel.: +36-88-422-872
Fax: +36-88-404-474
Mobiltel.: +36-20-945-4284
E-mail: ec@elektrocenter.hu
NÜJ: 200871763
Építésvezető:
Nagy László
8200 Veszprém, Kistó u. 25.
Jogosultsági szám: MV-KÉ/19-5499
Tel.: +36-1-883-1797
Fax: +36-1-883-1794
Mobiltel.: +36-30-444-5202
E-mail: laszlo02.nagy@colas.hu
NÜJ: 269650002
Vállalkozási szerződés 9.2 pontja:
„9.2 A szerződés teljesítéséhez szükséges együttműködés keretében a felek részéről kapcsolattartásra és szakmai nyilatkozattételre az alábbi személyek jogosultak:
Megrendelő részéről:
Lamos Péter irodavezető, Városfejlesztési Iroda
8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Tel.: +36-88-549-123
Fax: +36-88-549-384
E-mail: plamos@gov.veszprem.hu
Józan György csoportvezető, Városfejlesztési Iroda
8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Tel.: +36-88-549-286
Fax: +36-88-549-384
Mobiltel.: +36-30-382-72-37
E-mail: gjozan@gov.veszprem.hu
Böde Gábor beruházási ügyintéző, Városfejlesztési Iroda
8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Tel.: +36-88-549-287
Fax: +36-88-549-384
E-mail: gbode@gov.veszprem.hu
Vállalkozó részéről:
Nagy László
8200 Veszprém, Kistó u. 25.
Jogosultsági szám: MV-KÉ/19-5499
Tel.: +36-1-883-1797
Fax: +36-1-883-1794
Mobiltel.: +36-30-444-5202
E-mail: laszlo02.nagy@colas.hu
NÜJ: 269650002

Szerződésmódosítást követően:
A Vállalkozási Szerződés 6.2 pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„6.2. Az építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:
Megrendelő részéről:
Józan György csoportvezető, Városfejlesztési Iroda
8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Tel.: +36-88-549-286
Fax: +36-88-549-384
Mobiltel.: +36-30-382-72-37
E-mail: gjozan@gov.veszprem.hu
NÜJ: 168484676
Böde Gábor beruházási ügyintéző
8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Tel.: +36-88-549-287
Fax: +36-88-549-384
Mobiltel.: +36-30-335-06-34
E-mail: gbode@gov.veszprem.hu
NÜJ: 871791504

Megrendelő műszaki ellenőre:
Varga Norbert, közlekedési építmények szakterületen, ME-KÉ-19-5318
8200 Veszprém, Sorház u. 3/C.
Tel: +36-88-429-188
Fax: +36-88-429-188
Mobiltel.: +36-30-700-1270
E-mail: varga.norbert83@chello.hu
NÜJ: 561299905

Rikk József, építményvillamossági szakterületen, ME-V-I-19-5658
8200 Veszprém, Kossuth u. 10.
Tel.: +36-88-406-867
Fax: +36-88-406-867
Mobiltel.: +36-30-941-1578
E-mail: cardinal@chello.hu
NÜJ: 213332312
Megrendelő és Megrendelő műszaki ellenőre jogkörei a szerződés teljesítése során:
- jelen vállalkozási szerződésben meghatározott feladatok teljesítésével kapcsolatban utasítás adási jogkör a Vállalkozó felé,
- a teljesítésigazolás kiállítása,
- a Vállalkozó által kibocsátott számlák igazolása,
- az építési naplóba történt vállalkozói bejegyzések ellenjegyzése, a bejegyzések alapján intézkedést igénylő esetekben azok megtétele a kivitelező, a hatóságok, a közmű-szolgáltatók stb. felé, vagy előterjesztése az intézkedésre jogosult vezető felé.

Vállalkozó részéről:
Felelős Műszaki Vezető (közlekedési építmények szakterületen):
Bányavári Gábor
8200 Veszprém, Kistó u. 25.
Jogosultsági szám: MV-KÉ/11-5679
Tel.: +36-1-883-1870
Fax: +36-1-883-1877
Mobiltel.: +36-30-916-6771
E-mail: gabor.banyavari@colas.hu
NÜJ: 892864443Felelős Műszaki Vezető (építményvillamossági szakterületen):
Réthy András
8200 Veszprém, Aulich Lajos u. 13.
Jogosultsági szám: MV-ÉV-19-5670
Tel.: +36-88-422-872
Fax: +36-88-404-474
Mobiltel.: +36-20-945-4284
E-mail: ec@elektrocenter.hu
NÜJ: 200871763
Építésvezető:
Bányavári Gábor
8200 Veszprém, Kistó u. 25.
Tel.: +36-1-883-1870
Fax: +36-1-883-1877
Mobiltel.: +36-30-916-6771
E-mail: gabor.banyavari@colas.hu ”
A Vállalkozási szerződés 9.2 pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„9.2 A szerződés teljesítéséhez szükséges együttműködés keretében a felek részéről kapcsolattartásra és szakmai nyilatkozattételre az alábbi személyek jogosultak:
Megrendelő részéről:
Lamos Péter irodavezető, Városfejlesztési Iroda
8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Tel.: +36-88-549-123
Fax: +36-88-549-384
E-mail: plamos@gov.veszprem.hu
Józan György csoportvezető, Városfejlesztési Iroda
8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Tel.: +36-88-549-286
Fax: +36-88-549-384
Mobiltel.: +36-30-382-72-37
E-mail: gjozan@gov.veszprem.hu
Böde Gábor beruházási ügyintéző, Városfejlesztési Iroda
8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Tel.: +36-88-549-287
Fax: +36-88-549-384
E-mail: gbode@gov.veszprem.hu


Vállalkozó részéről:
Bányavári Gábor
8200 Veszprém, Kistó u. 25.
Tel.: +36-1-883-1870
Fax: +36-1-883-1877
Mobiltel.: +36-30-916-6771
E-mail: gabor.banyavari@colas.hu ”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 4 A szerződésmódosítás indokolása
Vállalkozó 2018. október 2-án kérelmezte az ajánlattételi felhívás 13. M/2.1 pontja szerint bevont szakember cseréjét a Vállalkozási Szerződésben, az általa megnevezett - a szerződésben szereplővel egyenértékű - szakemberre. Megrendelő a megjelölt szakembernek az értékelési szempontok szerinti egyenértékűségéről meggyőződött.
5.1 Jelen szerződésmódosítás a Kbt. 141. § szabályainak megfelelően történik.
5.2 A szerződésben és mellékleteiben nem érintett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv előírásait kell alkalmazni.
5.3 Szerződő felek e szerződés aláírásával minden, a szerződésből fakadó esetleges jogvitájuk esetére a Veszprémi Járásbíróság - hatáskör hiányában a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.
5.4 Szerződő felek kijelentik, hogy a fenti, egymással szó szerint egyező, 6 példányban készült Vállalkozási szerződést elolvasták, annak tartalmát részükre megmagyarázták és azt megértették, majd a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 362.505.847 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 362.505.847 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződő felek a szerződésmódosításban foglaltakkal egyetértettek és hozzájárultak a hirdetmény közzétételéhez.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben