Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/30
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.12.
Iktatószám:2729/2019
CPV Kód:16600000-1
Ajánlatkérő:Silvicola Erdészeti Kft.
Teljesítés helye:6344 Hajós, Táncsics u. 2/D.;6344 Hajós, Táncsics u. 2/D.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Silvicola Erdészeti Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10281826
Postai cím: Táncsics Utca 2/d
Város: Hajós
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6344
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szalczer Bálint Gergely
Telefon: +36 204401902
E-mail: silvicola.kft@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Speciális erdészeti gépek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001156472018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16600000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Árubeszerzés
I. rész: Speciális erdészeti erőgép beszerzése
1 darab speciális erdészeti erőgép beszerzése.Az eszköznek újnak kell lennie, nem szállítható használt, illetve demó eszköz.
Kizárólag erdészeti használatra, kifejezetten nehéz, fákkal és cserjékkel borított ingoványos területre.Az eszköz teljes mértékben feleljen meg a műszaki leírásban az adott termékre meghatározott valamennyi követelménynek. AT a megajánlott termék vonatkozásában ajánlatához csatolja a műszaki leírásban található nyilatkozatot, melyben a megajánlott munkagép főbb műszaki jellemzőit rögzíti. Az AT által kitöltött és csatolt nyilatkozatból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie, hogy a megajánlott munkagép teljesíti a műszaki specifikációban leírt követelményeket. Az eszközzel együtt át kell adni a gyár által kiadott magyar nyelvű műszaki dokumentációt, - mely tartalmazza a magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítást, alkatrész jegyzéket, valamint az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet hatálya alá tartozó veszélyes berendezések esetében a munkavédelmi megfelelőségi tanúsítást.A nyertes AT az AK által rögzített teljesítési helyre történő szállítását követően a munkagépet beállítja, üzembe helyezi, valamint ezzel egyidejűleg 1 fő kezelő részére oktatást tart maximum 8 órában AT-nek a megajánlásában fel kell tüntetnie az eszköz konkrét típusmegjelölését, valamint származási helyét is. Az erőgép részletes paramétereit a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban részletezett minőségű, azzal egyenértékű erőgépet is elfogad az ajánlatkérő. Az egyenértékűség megállapításához szükséges dokumentumokat az ajánlatban be kell mutatni. AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésre.
II. rész: Erdészeti fakitermelő berendezések beszerzése
Erdészeti fakitermelő berendezések beszerzése:
1 darab erdészeti aprítógép
1 darab daru és hozzá kapcsolódó kiközelítő
Az eszköznek újnak kell lennie, nem szállítható használt, illetve demó eszköz.Kizárólag erdészeti használatra, kifejezetten nehéz, fákkal és cserjékkel borított területen kerülnek használatba.Az eszköz teljes mértékben feleljen meg a műszaki leírásban az adott termékre meghatározott valamennyi követelménynek. AT a megajánlott termék vonatkozásában ajánlatához csatolja a műszaki leírásban található nyilatkozatot, melyben a megajánlott munkagép főbb műszaki jellemzőit rögzíti. Az AT által kitöltött és csatolt nyilatkozatból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie, hogy a megajánlott munkagép teljesíti a műszaki specifikációban leírt követelményeket.Az eszközzel együtt át kell adni a gyár által kiadott magyar nyelvű műszaki dokumentációt, - mely tartalmazza a magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítást, alkatrész jegyzéket, valamint az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet hatálya alá tartozó veszélyes berendezések esetében a munkavédelmi megfelelőségi tanúsítást.A nyertes AT az AK által rögzített teljesítési helyre történő szállítását követően a munkagépet beállítja, üzembe helyezi, valamint ezzel egyidejűleg 1 fő kezelő részére oktatást tart maximum 8 órában AT-nek a megajánlásában fel kell tüntetnie az eszköz konkrét típusmegjelölését, valamint származási helyét is.A berendezések részletes paramétereit a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.A műszaki leírásban részletezett minőségű, azzal egyenértékű erőgépet is elfogad az ajánlatkérő. Az egyenértékűség megállapításához szükséges dokumentumokat az ajánlatban be kell mutatni. AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésre.Továbbiak részletesen az ajánlattételi felhívás II.2.4. pontjában, valamint a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.A műszaki leírásban részletezett minőségű, azzal egyenértékű erőgépet is elfogad az ajánlatkérő. Az egyenértékűség megállapításához szükséges dokumentumokat az ajánlatban be kell mutatni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Speciális erdészeti erőgép beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16600000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6344 Hajós, Táncsics u. 2/D.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Árubeszerzés
I. rész: Speciális erdészeti erőgép beszerzése
1 darab speciális erdészeti erőgép beszerzése.Az eszköznek újnak kell lennie, nem szállítható használt, illetve demó eszköz.
Kizárólag erdészeti használatra, kifejezetten nehéz, fákkal és cserjékkel borított ingoványos területre.Az eszköz teljes mértékben feleljen meg a műszaki leírásban az adott termékre meghatározott valamennyi követelménynek. AT a megajánlott termék vonatkozásában ajánlatához csatolja a műszaki leírásban található nyilatkozatot, melyben a megajánlott munkagép főbb műszaki jellemzőit rögzíti. Az AT által kitöltött és csatolt nyilatkozatból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie, hogy a megajánlott munkagép teljesíti a műszaki specifikációban leírt követelményeket. Az eszközzel együtt át kell adni a gyár által kiadott magyar nyelvű műszaki dokumentációt, - mely tartalmazza a magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítást, alkatrész jegyzéket, valamint az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet hatálya alá tartozó veszélyes berendezések esetében a munkavédelmi megfelelőségi tanúsítást.A nyertes AT az AK által rögzített teljesítési helyre történő szállítását követően a munkagépet beállítja, üzembe helyezi, valamint ezzel egyidejűleg 1 fő kezelő részére oktatást tart maximum 8 órában AT-nek a megajánlásában fel kell tüntetnie az eszköz konkrét típusmegjelölését, valamint származási helyét is. Az erőgép részletes paramétereit a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban részletezett minőségű, azzal egyenértékű erőgépet is elfogad az ajánlatkérő. Az egyenértékűség megállapításához szükséges dokumentumokat az ajánlatban be kell mutatni. AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Előteljesítés vállalása (teljesítési határidőnél -120 nap- rövidebb teljesítési határidő -egész naptári nap, minimum 0 nap-maximum 60 nap; előny a több) 20
2 Hidraulikaszivattyú rendszere rendelkezik terhelésérzékelővel (igen / nem ) 10
3 Fülkében van gyári hátrameneti kormányzás (fülke hátsó részén: 4 irányban állítható kormánykereket, kuplung, fék és gázpedált, a kormánykerékre szerelt irányváltó kart is) (igen / nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó egész HUF;előny az alacsonyabb) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP5-8.6.1-17
II.2.9) További információ:
II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje részletezése: AK a II.1.4. pontban a 3 db gép teljesítésére vonatkozó
teljesítési határidőt rögzítette, azonban az egyes gépek esetében a teljesítési határidő eltér. az I. rész esetében a szállítási határidő: …..nap (értékelési részszempont – egész nap - minimum 60; maximum 120 nap);

II.2.1)
Elnevezés: Erdészeti fakitermelő berendezések beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16600000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6344 Hajós, Táncsics u. 2/D.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Árubeszerzés
II. rész: Erdészeti fakitermelő berendezések beszerzése
Erdészeti fakitermelő berendezések beszerzése:
1 darab erdészeti aprítógép
1 darab daru és hozzá kapcsolódó kiközelítő
Az eszköznek újnak kell lennie, nem szállítható használt, illetve demó eszköz.Kizárólag erdészeti használatra, kifejezetten nehéz, fákkal és cserjékkel borított területen kerülnek használatba.Az eszköz teljes mértékben feleljen meg a műszaki leírásban az adott termékre meghatározott valamennyi követelménynek. AT a megajánlott termék vonatkozásában ajánlatához csatolja a műszaki leírásban található nyilatkozatot, melyben a megajánlott munkagép főbb műszaki jellemzőit rögzíti. Az AT által kitöltött és csatolt nyilatkozatból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie, hogy a megajánlott munkagép teljesíti a műszaki specifikációban leírt követelményeket.Az eszközzel együtt át kell adni a gyár által kiadott magyar nyelvű műszaki dokumentációt, - mely tartalmazza a magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítást, alkatrész jegyzéket, valamint az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet hatálya alá tartozó veszélyes berendezések esetében a munkavédelmi megfelelőségi tanúsítást.A nyertes AT az AK által rögzített teljesítési helyre történő szállítását követően a munkagépet beállítja, üzembe helyezi, valamint ezzel egyidejűleg 1 fő kezelő részére oktatást tart maximum 8 órában AT-nek a megajánlásában fel kell tüntetnie az eszköz konkrét típusmegjelölését, valamint származási helyét is.A berendezések részletes paramétereit a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.A műszaki leírásban részletezett minőségű, azzal egyenértékű erőgépet is elfogad az ajánlatkérő. Az egyenértékűség megállapításához szükséges dokumentumokat az ajánlatban be kell mutatni. AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésre.Továbbiak részletesen az ajánlattételi felhívás II.2.4. pontjában, valamint a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.A műszaki leírásban részletezett minőségű, azzal egyenértékű erőgépet is elfogad az ajánlatkérő. Az egyenértékűség megállapításához szükséges dokumentumokat az ajánlatban be kell mutatni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A daru és kiközelítő esetében hegesztett, horganyzott kivitelű a plató ( igen/nem) 5
2 Meghajtó motor teljesítménye aprítógép esetén: (min. 89kW – max. 250 kW; előny a nagyobb) 30
3 Gép hossza aprítógép esetén: (min. 5300 mm – max. 11110 mm; előny a kevesebb) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó egész HUF;előny az alacsonyabb) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP5-8.6.1-17
II.2.9) További információ:
II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje részletezése: AK a II.1.4. pontban a 3 db gép teljesítésére vonatkozó
teljesítési határidőt rögzítette, azonban az egyes gépek esetében a teljesítési határidő eltér. a II. rész esetében a szállítási határidő: határidő: 120 nap a daru és kiközelítő esetében, valamint: 13 hónap az aprítógép esetében.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: 1 Elnevezés: Speciális erdészeti erőgép beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel, erre tekintettel a tárgyi közbeszerzési eljárás I. része eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Valkon 2007. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65827963
Postai cím: Mindzsenti Körút 55
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13961723203

Hivatalos név: AXIÁL JAVÍTÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89252363
Postai cím: Szegedi Út 147.
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11376956203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: 2 Elnevezés: Erdészeti fakitermelő berendezések beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A tárgyi közbeszerzési eljárás II. része vonatkozásában kizárólag érvénytelen ajánlat került benyújtásra.
Tekintettel a fentebb leírtakra, a tárgyi közbeszerzési eljárás II. része a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Kretzer 2002 Faipari Gépgyártó Kereskedő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14441457
Postai cím: Kinizsi Út 21
Város: Halászi
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9228
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13566672208

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges