Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/32
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.14.
Iktatószám:2733/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nagycenk Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:9485 Nagycenk, Szent Imre út 2. hrsz. 531/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Czákler Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagycenk Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK21785
Postai cím: Gyár utca 2
Város: Nagycenk
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9485
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Márton Sándor
Telefon: 0699360012
E-mail: balogh.marton.sandor@gmail.com
Fax: 0699360012
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.nagycenk.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Nagycenki Aranypatak Óvoda fejlesztésére a T.O.P - 1.4.1. - 15 - GM1 - 2016 - 00025 azonosítószámú projekt keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés a Nagycenki Aranypatak Óvoda fejlesztésére a T.O.P - 1.4.1. - 15 - GM1 - 2016 - 00025 azonosítószámú projekt keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45315100-9
További tárgyak:45430000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9485 Nagycenk, Szent Imre út 2. hrsz. 531/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nagycenk belterületén, a helyszínrajzon ábrázolt területen, az 531/1 hrsz-ú ingatanon Ajánlatkérő egy egyszintes óvoda épület bővítését tervezi. Az Ajánlatkérő igénye szerint olyan épület került megtervezésre, amely maximálisan kihasználja a telek adta lehetőségeket, nyugodt környezetet biztosít a bentlakó személyzet és gyerekek számára, valamint energiatakarékosan üzemeltethető.
Funkció szerint kialakítandó helyiségek:
Földszinti bővítmény: iroda, előtér-öltöző, akadálymentes wc, lépcsőház helyiségek.
Emeleti bővítmények: csoportszoba, egy közlekedő, lépcsőház, foglalkoztató, valamint a vizes blokk helyiségek.
Az Ajánlatkérő a tervezendő bővítmény hasznos nettó maximális méretét 200 m2-ben határozta meg. Az épület helyiségeinek közvetlen természetes megvilágításúnak,valamint természetes módon szellőztethetőnek kellett lennie.Az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolásának módja:
- karbantartás eszközei: tároló helyiségekben, szekrényekben.
A betervezett építési anyagoknak, nyílászáróknak, külső homlokzati burkolatoknak és a beltérben megjelenő anyagoknak I. osztályúnak kell lennie. Az épületnek energiatakarékosan üzemeltethetőnek kell lennie. Az épület szerkezeti megoldásainak meg kell felelnie az OTÉK-ban és a HÉSZ-ben előírtaknak. Az épület energetikai jellemzőit úgy kell méretezni, hogy a hatályos rendeletben foglaltaknak megfelelően elvégzett számítások során " hazai és uniós pályázati forrás" felhasználása esetében alkalmazandó követelményeknek feleljen meg. Az épület szabadon állóan került az ingatlanon elhelyezésre, az utcafronttól jelentős távolságra, előkerttel. A bővítmény a meglévő lapostetős épületre emeletráípítéssel a hátsó kert irányába készül, egy csoportszobát, valamint kizárólag kiszolgáló helyiségeket tartalmaz, a meglévő épület kényelmesebb fenntarthatósága érdekében. A telekingatlanon a bővítendő épület helye sík, viszonylag egyenes. Az előkert lejtésviszonyai nagyobbak, a tervezett bővítés viszont nem érinti az előkertet, semmilyen formában. A kialakított épület az Ajánlatkérő igényei szerint került megtervezésre. A bővítmény elhelyezése a telekingatlanon a helyszínrajz szerint történik a hátsókert irányába.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/03/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/02/28 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00025

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
5189 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Nagycenki Aranypatak Óvoda fejlesztésére a T.O.P - 1.4.1. - 15 - GM1 - 2016 - 00025 azonosítószámú projekt keretében
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Czákler Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Temető u. 3.
Város: Pereszteg
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9484
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 68548873
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45315100-9
További tárgyak:45430000-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9485 Nagycenk, Szent Imre út 2. hrsz. 531/1.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nagycenk belterületén, a helyszínrajzon ábrázolt területen, a 531/1 hrsz. ingatlanon Ajánlatkérő egy egyszintes óvoda épület bővítését tervezi. Az Ajánlatkérő igénye szerint olyan épület került megtervezésre, amely maximálisan kihasználja a telek adta lehetőségeket, nyugodt környezetet biztosít a bentlakó személyzet és gyerekek számára, valamint energiatakarékosan üzemeltethető.
Funkció szerint kialakítandó helyiségek:
Földszinti bővítmény: Iroda, előtér-öltöző, akadálymentes-wc, lépcsőház helyiségek
Emeleti bővítmény: csoportszoba, egy közlekedő, lépcsőház, foglalkoztató, valamint a vizes blokk helyiségek.
Az Ajánlatkérő a tervezendő bővítmény hasznos nettó maximális méretét 200 m2-ben
határozta meg.
Az épület helyiségeinek közvetlen természetes megvilágításúnak, valamint természetes módon szellőztethetőnek kellett lennie.
Az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolásának módja:
- karbantartás eszközei: tároló helyiségekben, szekrényekben.
A betervezett építési anyagoknak, nyílászáróknak, külső homlokzati burkolatoknak és a beltérben megjelenő anyagoknak I. osztályúnak kell lennie. Az épületnek
energiatakarékosan üzemeltethetőnek kell lennie.
Az épület szerkezeti megoldásainak meg kellett felelnie az OTÉK-ban és a HÉSZ-ban előírtaknak.
Az épület energetikai jellemzőit úgy kellett méretezni, hogy a hatályos rendeletben foglaltaknak megfelelően elvégzett számítások során „hazai és uniós pályázati forrás” felhasználása esetében alkalmazandó követelményeknek feleljen meg.
Az épület szabadon állóan került az ingatlanon elhelyezésre az utcafronttól jelentős távolságra előkerttel. A bővítmény a meglévő lapostetős épületre emeletráépítéssel a hátsókert irányába készül, egy csoportszobát, valamint kizárólag kiszolgáló helyiségeket tartalmaz, a meglévő épület kényelmesebb fenntarthatósága érdekében. A telekingatlanon
a bővítendő épület helye sík, viszonylag egyenes. Az előkert lejtésviszonyai nagyobbak, a tervezett bővítés viszont nem érinti az előkertet, semmilyen formában. A kialakított épület az Ajánlatkérő igényei szerint került megtervezésre.
A bővítmény elhelyezése a telekingatlanon a helyszínrajz szerint történik a hátsókert irányába.
A műszaki leírást részletesen a közbeszerzési dokumentáció, valamint a szerződés módosítás mellékletei tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/03/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 78516188
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Czákler Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Temető u. 3.
Város: Pereszteg
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9484
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/01 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Jelen szerződésmódosítás alapja, hogy a Szerződés tárgyát képező munkák megvalósítása során az óvoda felújításával összefüggésben a Megrendelő oldaláról további munkák (építőmesteri munkák, gépészeti munkák, villanyszerelési feladatok) elvégzésének igénye merült fel. Felek ezen okból szükségessé váló szerződésmódosítás keretében módosítják a műszaki tartalmat, a teljesítési határidőt, valamint a vállalkozási díjat, továbbá Vállalkozó plusz egy részszámla kiállítására válik jogosulttá.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A Szerződés tárgyát képező munkák megvalósítása során az óvoda felújításával összefüggésben a Megrendelő oldaláról további munkák (építőmesteri munkák, gépészeti munkák, villanyszerelési feladatok) elvégzésének igénye merült fel.
A módosítás jogalapja a Kbt. 141. § (2)bekezdése, mivel a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez (a pótmunkák elvégzésére az óvoda felújítása érdekében van szükség). A műszaki tartalom, a teljesítési határidő, valamint a fizetési feltételek változása a pótmunkák elvégzésének szükségességével, így az érték változásával összefüggenek.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 68548873 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 78516188 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben