Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/6
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.09.
Iktatószám:0275/2019
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:OTP Fáy András Alapítvány
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: OTP Fáy András Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28527800
Postai cím: Nádor Utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fejes Larion
Telefon: +36 14130620
E-mail: larion.fejes@okkozpont.hu
Fax: +36 14130621
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.otpfayalapitvany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.otpfayalapitvany.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Digitális Szimulációs Program Fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001098242018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő célja a pénzügyi tudatosság játékos fejlesztése, melynek érdekében egy pénzügyi edutainment játékot, egy AR/VR alkalmazást, valamint egy teljesen új szemléletű honlapot kíván beszerezni, mely innovatív módon ötvözi Ajánlatkérő eddigi és jövőbeni kommunikációját, beleintegrálva a játékos oktatást. Fontos cél akár az EU-n belül is élenjáró megoldást szállítani, mely etalon és követendő példát állíthat a pénzügyi oktatás játékos, a célközönséget nem a szokványos úton megközelítő megvalósításában, miközben pénzügyi fogalmakkal és alapvetésekkel ismerteti meg a felhasználót. Kiemelendő cél, hogy a megújult weboldal, annak kommunikációja és a játékok egy szerves, működő egészet alkossanak.
A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve a műszaki leírás tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
24558 / 2018 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Értékelési szempontok, minőségi kritérium neve
A következő helyett:
5. A teljesítésbe bevont szakember nemzetközi piacon szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik (igen/nem)
Helyesen:
5. A teljesítésbe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli nemzetközi piacon szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik (igen/nem)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/01/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/01/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Értékelési szempontok, minőségi kritérium neve
A következő helyett:
6. A teljesítésbe bevonásra kerül egy fő üzleti-, informatikai elemző, aki legalább 3 éves pénzpiacon szerzett termékfejlesztési tapasztalattal rendelkezik (igen/nem)
Helyesen:
6. A teljesítésbe bevonásra kerül 1 fő üzleti-, informatikai elemző, aki legalább 3 éves pénzpiacon szerzett alkalmassági követelményen felüli termékfejlesztési tapasztalattal rendelkezik (igen/nem)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/01/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/01/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 1
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Kizáró okok igazolási módok rövid leírása
A következő helyett:
A Kbt. 21. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő a Harmadik részt alkalmazza, és a Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja szerint a 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított eljárást folytat le. Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) pontját egyszerű nyilatkozatával kell igazolnia.
Az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel [321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (1) bek.].
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt - Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontok szerinti - kizáró okok [321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (2) bek.].
A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat [321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (1)-(2) bek.] vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 14. §-ában foglaltakra.
Az ajánlatban - be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bek.].
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. [321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (7) bek.]
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Változásbejegyzési eljárás hiányában a nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges [321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §].
Helyesen:
A Kbt. 21. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő a Harmadik részt alkalmazza, és a Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja szerint a 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított eljárást folytat le. Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) pontját egyszerű nyilatkozatával kell igazolnia.
Az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel [321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (1) bek.].
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok [321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (2) bek.].
A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat [321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (1)-(2) bek.] vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 14. §-ában foglaltakra.
Az ajánlatban - be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bek.].
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. [321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (7) bek.]
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Változásbejegyzési eljárás hiányában a nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges [321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §].
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:
Helyesen:
2019/02/18
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama napban:
A következő helyett:
30
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:
2019/01/11
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1) Eljárás fajtája: Kbt. 117. §-a szerinti, Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok szerinti eljárás. Kbt. 117. § (2) bek. alapján önállóan kialakított eljárási szabályok:
Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerint az alábbi eltérésekkel:
- Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (4) bek. második mondatát, a Kbt. 113. § (1)-(5) bek.-eit nem alkalmazza.
- A Kbt. 113. § (6) bek.-e az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó.
- Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján végzi. Erre tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés és a kizáró okok fenn nem állásának igazolására előírt dokumentumokat kérjük az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtani.
- Ha nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, az EKR-ben közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A dokumentáció módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.
2) Ajánlatkérő helyszíni bejárást, konzultációt nem tart.
3) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját, de alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.-eit.
4) Közbeszerzési dokumentumok elérhetősége és az ajánlat benyújtásának címe: https://ekr.gov.hu, EKR001098242018, a benyújtás módja: elektronikus.
5) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Paksi Gábor, lajstromszám: 00062
6) A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján kérjük, hogy amennyiben a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében, és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés körében a gazdasági szereplő az Ajánlatkérő korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolást, a jelen eljárásban előírt kizáró okok és alkalmassági követelmények igazolására vonatkozó nyilatkozatainak benyújtását mellőzze, és csak arról nyilatkozzon, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során! Ajánlatkérő meg fogja vizsgálni, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e a jelen közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek.
7) AK a Kbt. 53. § (6) bek. alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzéssel kapcsolatosan a támogatási szerződés megkötésére sor került a tárgyi projekt sikeres megvalósításához szükséges fedezet biztosítása érdekében, azonban annak AK részére történő folyósítására még nem került sor. A támogatás összegének (az eljárás fedezetének) AK részére történő folyósításának elmaradását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat, és erre tekintettel az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A Kbt. 135. § (12) bek. alapján AK a támogatás folyósítását, vagy a fedezet saját forrásból történő biztosítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként kiköti.
8) Rövidítések: AF – ajánlati felhívás, AK – ajánlatkérő, AT – ajánlattevő, GSZ – gazdasági szereplő, h. – hogy, v. – vagy, ill. – illetve, alk. – alkalmasság, bek. – bekezdés
Helyesen:
A módosult rovat helye a hirdetményben VI.3.4)
1) Eljárás fajtája: Kbt. 117. §-a szerinti, Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok szerinti eljárás. Kbt. 117. § (2) bek. alapján önállóan kialakított eljárási szabályok:
Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerint az alábbi eltérésekkel:
- Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (4) bek. második mondatát, a Kbt. 113. § (1)-(5) bek.-eit nem alkalmazza.
- A Kbt. 113. § (6) bek.-e az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó.
- Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján végzi. Erre tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés és a kizáró okok fenn nem állásának igazolására előírt dokumentumokat kérjük az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtani.
- Ha nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, az EKR-ben közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A dokumentáció módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.
2) Ajánlatkérő helyszíni bejárást, konzultációt nem tart.
3) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját, de alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.-eit.
4) Közbeszerzési dokumentumok elérhetősége és az ajánlat benyújtásának címe: https://ekr.gov.hu, EKR001098242018, a benyújtás módja: elektronikus.
5) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Paksi Gábor, lajstromszám: 00062, ANPAST Europroject Kft., 1053 Budapest, Ferenciek tere 2., II. em. 13.
6) A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján kérjük, hogy amennyiben a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében, és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés körében a gazdasági szereplő az Ajánlatkérő korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolást, a jelen eljárásban előírt kizáró okok és alkalmassági követelmények igazolására vonatkozó nyilatkozatainak benyújtását mellőzze, és csak arról nyilatkozzon, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során! Ajánlatkérő meg fogja vizsgálni, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e a jelen közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek.
7) AK a Kbt. 53. § (6) bek. alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzéssel kapcsolatosan a támogatási szerződés megkötésére sor került a tárgyi projekt sikeres megvalósításához szükséges fedezet biztosítása érdekében, azonban annak AK részére történő folyósítására még nem került sor. A támogatás összegének (az eljárás fedezetének) AK részére történő folyósításának elmaradását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat, és erre tekintettel az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A Kbt. 135. § (12) bek. alapján AK a támogatás folyósítását, vagy a fedezet saját forrásból történő biztosítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként kiköti.
8) Rövidítések: AF – ajánlati felhívás, AK – ajánlatkérő, AT – ajánlattevő, GSZ – gazdasági szereplő, h. – hogy, v. – vagy, ill. – illetve, alk. – alkalmasság, bek. – bekezdés
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1) Eljárás fajtája: Kbt. 117. §-a szerinti, Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok szerinti eljárás. Kbt. 117. § (2) bek. alapján önállóan kialakított eljárási szabályok:
Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerint az alábbi eltérésekkel:
- Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (4) bek. második mondatát, a Kbt. 113. § (1)-(5) bek.-eit nem alkalmazza.
- A Kbt. 113. § (6) bek.-e az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó.
- Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján végzi. Erre tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés és a kizáró okok fenn nem állásának igazolására előírt dokumentumokat kérjük az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtani.
- Ha nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, az EKR-ben közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A dokumentáció módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.
2) Ajánlatkérő helyszíni bejárást, konzultációt nem tart.
3) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját, de alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.-eit.
4) Közbeszerzési dokumentumok elérhetősége és az ajánlat benyújtásának címe: https://ekr.gov.hu, EKR001098242018, a benyújtás módja: elektronikus.
5) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Paksi Gábor, lajstromszám: 00062
6) A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján kérjük, hogy amennyiben a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében, és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés körében a gazdasági szereplő az Ajánlatkérő korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolást, a jelen eljárásban előírt kizáró okok és alkalmassági követelmények igazolására vonatkozó nyilatkozatainak benyújtását mellőzze, és csak arról nyilatkozzon, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során! Ajánlatkérő meg fogja vizsgálni, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e a jelen közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek.
7) AK a Kbt. 53. § (6) bek. alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzéssel kapcsolatosan a támogatási szerződés megkötésére sor került a tárgyi projekt sikeres megvalósításához szükséges fedezet biztosítása érdekében, azonban annak AK részére történő folyósítására még nem került sor. A támogatás összegének (az eljárás fedezetének) AK részére történő folyósításának elmaradását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat, és erre tekintettel az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A Kbt. 135. § (12) bek. alapján AK a támogatás folyósítását, vagy a fedezet saját forrásból történő biztosítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként kiköti.
8) Rövidítések: AF – ajánlati felhívás, AK – ajánlatkérő, AT – ajánlattevő, GSZ – gazdasági szereplő, h. – hogy, v. – vagy, ill. – illetve, alk. – alkalmasság, bek. – bekezdés
Helyesen:
A módosult rovat helye a hirdetményben VI.3.4)
1) Eljárás fajtája: Kbt. 117. §-a szerinti, Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok szerinti eljárás. Kbt. 117. § (2) bek. alapján önállóan kialakított eljárási szabályok:
Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerint az alábbi eltérésekkel:
- Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (4) bek. második mondatát, a Kbt. 113. § (1)-(5) bek.-eit nem alkalmazza.
- A Kbt. 113. § (6) bek.-e az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó.
- Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján végzi. Erre tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés és a kizáró okok fenn nem állásának igazolására előírt dokumentumokat kérjük az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtani.
- Ha nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, az EKR-ben közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A dokumentáció módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.
2) Ajánlatkérő helyszíni bejárást, konzultációt nem tart.
3) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját, de alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.-eit.
4) Közbeszerzési dokumentumok elérhetősége és az ajánlat benyújtásának címe: https://ekr.gov.hu, EKR001098242018, a benyújtás módja: elektronikus.
5) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Paksi Gábor, lajstromszám: 00062, ANPAST Europroject Kft., 1053 Budapest, Ferenciek tere 2., II. em. 13.
6) A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján kérjük, hogy amennyiben a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében, és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés körében a gazdasági szereplő az Ajánlatkérő korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolást, a jelen eljárásban előírt kizáró okok és alkalmassági követelmények igazolására vonatkozó nyilatkozatainak benyújtását mellőzze, és csak arról nyilatkozzon, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során! Ajánlatkérő meg fogja vizsgálni, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e a jelen közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek.
7) AK a Kbt. 53. § (6) bek. alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzéssel kapcsolatosan a támogatási szerződés megkötésére sor került a tárgyi projekt sikeres megvalósításához szükséges fedezet biztosítása érdekében, azonban annak AK részére történő folyósítására még nem került sor. A támogatás összegének (az eljárás fedezetének) AK részére történő folyósításának elmaradását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat, és erre tekintettel az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A Kbt. 135. § (12) bek. alapján AK a támogatás folyósítását, vagy a fedezet saját forrásból történő biztosítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként kiköti.
8) Rövidítések: AF – ajánlati felhívás, AK – ajánlatkérő, AT – ajánlattevő, GSZ – gazdasági szereplő, h. – hogy, v. – vagy, ill. – illetve, alk. – alkalmasság, bek. – bekezdés
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben