Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/49
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.11.
Iktatószám:2767/2019
CPV Kód:43810000-4
Ajánlatkérő:"VERTEX BÚTOR" Bútoripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Nemesnádudvar
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Lignomat Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Konyhabútorgyártás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: "VERTEX BÚTOR" Bútoripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85739224
Postai cím: Határ Utca 2
Város: Nemesnádudvar
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6345
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdei Gábor
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.hu
Fax: +36 17002075
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Konyhabútorgyártás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: bútorgyártáshoz szükséges munkagépek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000432502018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43810000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
a) 1 db új, korábban még üzembe nem helyezett, a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak megfelelő CNC vezérelt alsó- és felső elrendezésű fúrógép fa alapú lemezek, tömörfa vagy hasonló anyagok megmunkálásához
A gép tulajdonságai:
Orsórögzítés a függőleges fúróaggregáton a pontos furatmélység érdekében.
A gép szoftvere biztosítsa a felhő alapú adatkommunikációt.
A gép adagolóasztala légpárnás kivitellel rendelkezzen a munkadarabok könnyű – sérülésmentes mozgatása érdekében. A gép rendelkezzen, alsó és felső megmunkáló egységgel,
Munkadarab paraméterek:
Munkadarab hossz: min. 200 mm max. 2500 mm
Munkadarab szélesség: min. 70 mm max. 1000 mm
Megmunkálási korlátokkal max. 1300 mm
Munkadarab vastagság: min. 8 mm (2 x 4 mm) max. 80 mm (2 x 40 mm)
Munkadarab rakatolás: max. 2 db
Vezérlőrendszer Windows PC-re alapozva, Hardver és szoftver (irodai szoftverlicence 1 munkahelyre): Modern ipari számítógép Windows 7 operációs rendszerrel, Kezelőpult Full-HD Multitouch min. 21,5” kijelző, Backup-manager és merevlemez.
Szoftver: 3 tengelyes CNC gépek programjainak létrehozásához; Posztprocesszor és szerszám adatbázis kezelő; DXF-interface; eltérő programok szerinti megmunkálás kettős munkadarab adagolásnál
Klímaberendezés kapcsolószekrényhez
Az ajánlattevőként szerződő félnek az ajánlatkérő által kijelölt személyzetet (maximum 5 főt a tudás elsajátításához szükséges időben (legfeljebb 48 képzési órában) teljes körűen be kell tanítania a gép használatára és felhasználói karbantartására.
b) 1 db új, korábban még üzembe nem helyezett, a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak megfelelő lapszabász gyártó cella berendezés.
A berendezés áll:1 db szorítógerendás táblafelosztó gépből, valamint 1 db kommissiózó lapelőkészítő rendszerből.
Szorítógerendás táblafelosztó gép:
Berendezés fa, nyers vagy laminált faalapú illetve ezekhez hasonlóan megmunkálható egyéb anyagokból készült táblák méretpontos, kiszakadás-mentes vágására.
A gép szoftvere biztosítsa a felhő alapú adatkommunikációt.
A fűrészkocsi kialakítása olyan legyen, hogy a fűrészlap emelése során a motor ne kerüljön emelésre.
A szabászgép rendelkezzen kettős anyagmozgató csipeszrendszerrel.
Emelőpados adagolás. Programvonalzó. Nyomógerenda. Fűrészkocsi és derékszög rászorító berendezés.
Kommissiózó lapelőkészítő rendszer:
Automata lapraktár a raktárkészlet áttekinthető adminisztrációjához és a gépek optimális leterheléséhez.
Vázszerkezeten mozgó híd, X irányú előtolás min. 60 m/perc
Hídon mozgó kocsi Y irányú előtolás min. 80 m/perc
Emelő egység függőleges ollós kialakítással Z irányú előtolás min. 30 m/perc
Automatikus súly érzékelés 8 kg-tól.
Munkadarab-és rakat paraméterek:
Munkadarab hossz: 2000 – 3100 mm
Munkadarab szélesség: 800 – 2200 mm
Munkadarab vastagság: 12 – 40 mm
MDF bevonat nélkül: 16 mm-től
Tömeg: max. 250 kg
Sűrűség:
Nyers forgácslap > 650 kg/m3
Nyers MDF lap > 750 kg/m3
Alak: négyszögletes, zárt, kivágások nélküli
c) 1 db új, korábban még üzembe nem helyezett, a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak megfelelő kétoldalas élzáró gép egyenes munkadarab élek felragasztásához és megmunkálásához különböző élanyagok felhasználásával, fejlett PU technológiával. 4 motoros kerekítő aggregátja legyen alkalmas 3 megmunkáló profil automatikus váltására a különböző élanyag vastagságok megmunkálása érdekében.
d) 1 db új, korábban még üzembe nem helyezett, a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak megfelelő ajtófront gyártó cella berendezés.
A berendezés áll: 1 db szoftforming élzáró gép gépből, 1 db CNC vezérelt fúrógépből, valamint 1 db CAD/CAM tervező és gépvezérlő szoftverből.
A jótállás időszakára, a jótállás körébe tartozó szervizszolgáltatás biztosítása: helyszíni hibaelhárítás megkezdése a hibabejelentéstől számított maximum 48 órán belül a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak és az ajánlat tartalma szerint. A megajánlott terméknek rendelkeznie kell: magyar nyelvű gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, és CE, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 413484200 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: bútorgyártáshoz szükséges munkagépek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43810000-4
További tárgyak:43130000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Nemesnádudvar
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
a) 1 db új, korábban még üzembe nem helyezett, a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak megfelelő CNC vezérelt alsó- és felső elrendezésű fúrógép fa alapú lemezek, tömörfa vagy hasonló anyagok megmunkálásához
A gép tulajdonságai:
Orsórögzítés a függőleges fúróaggregáton a pontos furatmélység érdekében.
A gép szoftvere biztosítsa a felhő alapú adatkommunikációt.
A gép adagolóasztala légpárnás kivitellel rendelkezzen a munkadarabok könnyű – sérülésmentes mozgatása érdekében. A gép rendelkezzen, alsó és felső megmunkáló egységgel,
Munkadarab paraméterek:
Munkadarab hossz: min. 200 mm max. 2500 mm
Munkadarab szélesség: min. 70 mm max. 1000 mm
Megmunkálási korlátokkal max. 1300 mm
Munkadarab vastagság: min. 8 mm (2 x 4 mm) max. 80 mm (2 x 40 mm)
Munkadarab rakatolás: max. 2 db
Vezérlőrendszer Windows PC-re alapozva, Hardver és szoftver (irodai szoftverlicence 1 munkahelyre): Modern ipari számítógép Windows 7 operációs rendszerrel, Kezelőpult Full-HD Multitouch min. 21,5” kijelző, Backup-manager és merevlemez.
Szoftver: 3 tengelyes CNC gépek programjainak létrehozásához; Posztprocesszor és szerszám adatbázis kezelő; DXF-interface; eltérő programok szerinti megmunkálás kettős munkadarab adagolásnál
Klímaberendezés kapcsolószekrényhez
Az ajánlattevőként szerződő félnek az ajánlatkérő által kijelölt személyzetet (maximum 5 főt a tudás elsajátításához szükséges időben (legfeljebb 48 képzési órában) teljes körűen be kell tanítania a gép használatára és felhasználói karbantartására.
b) 1 db új, korábban még üzembe nem helyezett, a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak megfelelő lapszabász gyártó cella berendezés.
A berendezés áll:1 db szorítógerendás táblafelosztó gépből, valamint 1 db kommissiózó lapelőkészítő rendszerből.
Szorítógerendás táblafelosztó gép:
Berendezés fa, nyers vagy laminált faalapú illetve ezekhez hasonlóan megmunkálható egyéb anyagokból készült táblák méretpontos, kiszakadás-mentes vágására.
A gép szoftvere biztosítsa a felhő alapú adatkommunikációt.
A fűrészkocsi kialakítása olyan legyen, hogy a fűrészlap emelése során a motor ne kerüljön emelésre.
A szabászgép rendelkezzen kettős anyagmozgató csipeszrendszerrel.
Emelőpados adagolás. Programvonalzó. Nyomógerenda. Fűrészkocsi és derékszög rászorító berendezés.
Kommissiózó lapelőkészítő rendszer:
Automata lapraktár a raktárkészlet áttekinthető adminisztrációjához és a gépek optimális leterheléséhez.
Vázszerkezeten mozgó híd, X irányú előtolás min. 60 m/perc
Hídon mozgó kocsi Y irányú előtolás min. 80 m/perc
Emelő egység függőleges ollós kialakítással Z irányú előtolás min. 30 m/perc
Automatikus súly érzékelés 8 kg-tól.
Munkadarab-és rakat paraméterek:
Munkadarab hossz: 2000 – 3100 mm
Munkadarab szélesség: 800 – 2200 mm
Munkadarab vastagság: 12 – 40 mm
MDF bevonat nélkül: 16 mm-től
Tömeg: max. 250 kg
Sűrűség:
Nyers forgácslap > 650 kg/m3
Nyers MDF lap > 750 kg/m3
Alak: négyszögletes, zárt, kivágások nélküli
c) 1 db új, korábban még üzembe nem helyezett, a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak megfelelő kétoldalas élzáró gép egyenes munkadarab élek felragasztásához és megmunkálásához különböző élanyagok felhasználásával, fejlett PU technológiával. 4 motoros kerekítő aggregátja legyen alkalmas 3 megmunkáló profil automatikus váltására a különböző élanyag vastagságok megmunkálása érdekében.
d) 1 db új, korábban még üzembe nem helyezett, a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak megfelelő ajtófront gyártó cella berendezés.
A berendezés áll: 1 db szoftforming élzáró gép gépből, 1 db CNC vezérelt fúrógépből, valamint 1 db CAD/CAM tervező és gépvezérlő szoftverből.
A jótállás időszakára, a jótállás körébe tartozó szervizszolgáltatás biztosítása: helyszíni hibaelhárítás megkezdése a hibabejelentéstől számított maximum 48 órán belül a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak és az ajánlat tartalma szerint. A megajánlott terméknek rendelkeznie kell: magyar nyelvű gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, és CE, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.1. - Jótállás időtartama (a fűrészkocsi vezetékrendszerén kívül) (minimum 12 hónap, maximum 60 hónap) 20
2 M.2. - Szerviz kiszállási idő a hibabejelentéstől számítottan (óra, minimum 24, maximum 48 óra) 8
3 M.3. – A műszaki leírás szerinti vonalkód rendszer megléte és működési módja (igen/nem; 1D 1D+2D) 6
4 M.4. - A műszaki leírás szerinti energia megtakarítás funkció megléte (igen/nem) 2
5 M.5. - A megmunkálási méret növelhető 3100 mm-ig (igen/nem) 5
6 M.6. - A gép kezelőfelülete illeszkedik az Ajánlatkérő már meglevő gépeinek (Weeke BHX 055 Weeke BHX500 Homag Venture 20) egységes kezelőfelületéhez (igen / nem) 6
7 M.7. - A műszaki leírás szerinti előpozícionáló asztal megléte és mérete (igen/nem; mm) 5
8 M.8. - A gép fúróorsóinak függőleges orsói rendelkeznek véghelyzet rögzítéssel (igen/nem) 5
9 M.9. - A megmunkálás Y irányú előtolását (mozgását) a megmunkáló aggregátok végzik (igen/nem) 4
10 M.10. – A fűrész melletti gépasztalok olyan levegőszelepekkel vannak ellátva, melyek a forgácsot automatikusan az elszívórendszerbe továbbítják (igen/nem) 6
11 M.11. - Az emelőpad magasságirányú mozgatása drótkötéllel történik (igen/nem) 5
12 M.12. - A műszaki leírás szerinti energiatakarékos funkció megléte (igen/nem) 2
13 M.13. - A gép alkalmas min. 0,8 mm vastag lapanyagok mozgatására (mm) 6
14 M.14. - Integrált elemző szoftver megléte a lapraktár optimális kihasználása érekében (igen/nem) 4
15 M.15. - A rendszer alkalmas 4200 mm alkatrészhossz mozgatására (igen/nem) 5
16 M.16. - A fűrészlap 100 mm feletti kiállása (mm) 5
17 M.17. – A műszaki leírás szerinti energiatakarékos funkció megléte (igen/nem) 2
18 M.18. - A ragasztótartály rendelkezik 2 ragasztószint beállítási lehetőséggel (igen/nem) 5
19 M.19. - A gép 4 motoros kerekítő aggregátja által tudott automatikus profilváltás, integrált szerszámokkal (darab) 5
20 M.20. - A gép szoftvere biztosítja a felhő alapú adatkommunikációt (igen/nem) 6
21 M.21. – A gép előtolási sebessége eléri a 32 m/min-t (igen/nem) 5
22 M.22. - Maximális megmunkálható alkatrész szélessége (mm) 6
23 M.23. - A gép csatlakoztatható ajánlatkérő meglevő kétoldalas élzáró berendezéséhez, annak szofverével kommunikál, azonos programokkal dolgozik (igen/nem) 4
24 M.24. – A műszaki leírás szerinti energiatakarékos funkció megléte (igen/nem) 2
25 M.25. - A ragasztótartály rendelkezik 2 ragasztószint beállítási lehetőséggel (igen/nem) 5
26 M.26. - A gép 4 motoros kerekítő aggregátja a hosszélek profilozására is alkalmas (igen/nem) 5
27 M.27. - A gép fúróorsóinak függőleges orsói rendelkeznek véghelyzet rögzítéssel (igen/nem) 6
28 M.28. – A gép 2 darab, szélességi irányban állíthatóan, programozható fúrófejjel rendelkezik (igen/nem) 5
29 M.29. - A gépek kezelőpanelja multitouch kezelőfelülettel mérete (coll) 6
30 M.30. - A vezérlő szoftver alkalmas a megajánlott gépeken túlmenően valamennyi az Ajánlatkérő meglevő berendezéseinek vezérlésére, a szoftver előtudja a gép adatokat a következő formátumban állítani:  4
31 M.31. – A műszaki leírás szerinti szünetmentes tápegység megléte (igen/nem) 2
  Költség szempont –
x Ár szempont – A berendezések összesített nettó vételára Súlyszám - 240
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00168
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: bútorgyártáshoz szükséges munkagépek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Lignomat Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84510497
Postai cím: Vépi Út 12
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: office@lignomat.hu
Telefon: +36 309377600
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14013964218
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 413484200
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Lignomat Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84510497
Postai cím: Vépi Út 12
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14013964218

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/23 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges