Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/32
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.14.
Iktatószám:2812/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Tamási Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7090 Tamási, hrsz.: 01031/7;7090 Tamási, 1875/5/A és 1875/9 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PSN Építőipari Kft.;Aqua Holding Befektetési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tamási Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36312382
Postai cím: Szabadság Utca 46-48.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Porga Ferenc Polgármester
Telefon: +36 74471623
E-mail: titkarno@tamasi.hu
Fax: +36 74471623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tamasi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tamási fenntartható ökoturisztikai fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001029512018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése” című, TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00013 kódszámú pályázat keretében Látogatóközpont és Túrapont kialakítása, vállalkozási szerződés keretében II.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 268092432 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Látogató központ kialakítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44230000-1
További tárgyak:45231300-8
45233250-6
45260000-7
45261300-7
45261400-8
45262500-6
45300000-0
45310000-3
45330000-9
45350000-5
45410000-4
45420000-7
45421160-3
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7090 Tamási, hrsz.: 01031/7
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett létesítmény befogadó képessége, célközönsége:
A tervezett épület maximális kihasználtság mellett max. 40 fő egyidejű tartózkodására alkalmas. A tervezett létesítmény, az épület és a természetbe olvadó épített környezete kiránduló csoportok, iskolai osztályok, egyéni látogatók, turisták fogdásra igényeinek kielégítésére alkalmas.
A szolgáltatási körbe egyaránt beletartozik a kulturális és ismeretterjesztő bemutatók megrendezése, interaktív foglalkozások, kiállítások szervezése, valamint a turistaforgalom igényeire szabott mini-vendéglátó tevékenység. Továbbá kiemelt jelentőséggel bír, hogy mindenki számára biztosított a funkcionális használati lehetőség, valamit egyenlően és akadálymentesen elérhetőek a helyiségek.
Funkcionális kialakítás: A létesítmény egy központi fogadóépületből és hozzá szervesen kapcsolódó szabadtéri funkcionális egységekből áll majd. A központi fogadó épület földszintjén kap helyet az öko büfé előkészítő helyiséggel, ami a helyi kistermelők által forgalmazott termékeket árusít és a hozzá kapcsolódó bel- kültéri vendégtér. Valamint a vendéglátó és turisztikai forgalom kiszolgálására alkalmas akadálymentes vizesblokkok, amely a wc-mosdó helyiségeken belül pelenkázót és személyzeti helyiséget is tartalmaz. A helyi kézműves ipar termékei az ajándék az interaktív attrakciók befogadására és kiszolgálására egyaránt alkalmas kiállítóterek a földszinti galériás kiállítótérben és az emeleten kerülnek elhelyezésre.
Az épület működtetéséhez szükséges fa- és göngyölegtárolók valamit a kazán és egyéb épületgépészeti berendezések az épület mögött, a főépülettel egybe építve, de önálló külső megközelítéssel rendelkező épületrészben – helyiségben – kapnak helyet. A kültéri rámpák biztosítják az akadálymentes használatot, a természetközeli élményeket a csökkent képességűek számára is.
A tervezett ökoturisztikai látogatóközpont organikus épület. Tervezés során célunk, hogy „természetesen” nőjön ki abból a természeti környezetből, ahová épül, alkosson azzal harmonikus, „szerves” egységet mind a felhasznált anyagok, mind az épület mérete, alakja és gondolatisága tekintetében.
Tervezés során fontos cél volt az, hogy az épület, mind az építése, mindez egész élettartama során energiafelhasználás szempontjából hatékony és fenntartható módon üzemeltethető legyen. A természetvédelmi és környezetvédelmi szempontokat szem előtt tartva az épület telepítése és tervezése során minimalizáltuk a kivágandó fák darabszámát.
A mozgáskorlátozottak igényeinek megfelelően biztosítjuk az akadálymentes parkolót, épületbe vezető akadálymentes bejutást, épületen belüli szintek közötti akadálymentes közlekedést valamint akadálymentes illemhelyiségeket.
Az idelátogatók számára gépjármű parkolási helyet is biztosítjuk.
Az épület általános leírása
A tervezett épület szabadonálló beépítési mód szerint épül. Az épület vendégterei, főhomlokzata valamint földszinti fedett teraszai nyugati - északnyugati tájolásúak. A tetőtér kiegészül egy keleti - délkeleti fedett terasszal ami a menekülési útvonalként is funkcionáló külső lépcsőn is megközelíthető. A főépület nagy hajlásszögű, organikus kialakítású nádanyagú sátortetővel fedett. A homlokzati anyaghasználatnál jellemzően természetes építőanyagok jelennek meg, hangsúlyos a szerkezeti elemek, fa és kő anyagú burkolatképzés.
Szerkezeti rendszerét tekintve az épület részint hagyományos kerámia falazóelemekből készül monolit vb. merevítő maggal (pillérek, felvonó falak), monolit vasbeton födémekkel. A tető náddal fedett, ácsolt fa szerkezetű többszörösen összetett tagolt kontytető.
Az épület tervezett hasznos alapterülete 460 m2.
Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka engedélyköteles.
Ajánlatkérő az engedélyköteles tevékenység végzését elektronikus építési napló vezetéséhez köti.
Feladat részét képezi a kivitelezés előtt a „Mintavételi és Minősítési Terv” dokumentum elkészítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap)  3
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00013
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Túrapont kialakítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44230000-1
További tárgyak:45231300-8
45233250-6
45260000-7
45261300-7
45261400-8
45262500-6
45300000-0
45310000-3
45330000-9
45350000-5
45410000-4
45420000-7
45421160-3
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7090 Tamási, 1875/5/A és 1875/9 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A város jelenleg fő attrakciójának számító Termálfürdő szomszédságában található egy jelenleg leromlott állapotú büfésor, melyben a felújítás után helyet kap a Túrapont. Ez a városba látogató turistákkal közvetlenül kapcsolatba kerülő intézmény az alábbi funkciókat tölti be:
• Teljeskörű információszolgáltatás a komplex attrakció pontjairól: Túraútvonal, Kilátó, Látogatóközpont
• Tájékoztatás az attrakció területén működő "pecsételős rendszerről”
• Jegyértékesítés a Látogatóközpontba
• A "pecsételős" lap összegzése, "emléklap" kiállítása, jelvény/ajándék átadása
• Tájékoztatás, ajánlatkészítés, megrendelés-visszaigazolás, csoportok fogadása, koordinálása
Az épület eredetileg büfésornak készült, ezen funkcióját csak időszakosan tölti be. Eredetileg szezonális működésre szánták átmeneti jelleggel, így hőszigetelés, termikus burok nem készült a könnyűszerkezetes épületvázon. Mivel turista forgalmi útvonalba esik a hely városképileg is kedvezőtlen benyomást tesz a látogatókra. Több okból kifolyólag is indokolt a teljes rekonstrukció és teljes éves használata a létesítménynek. A létesítmény tervezett fő rendeltetése és megnevezése Túrapont. A kerékpáros és sétányos helyi turista útvonal mellett foglal helyet. Alapvetően ezen turisták és a környező rekreációs szolgáltatásokat látogató vendégek igényeinek magas szintű kielégítését céloztuk meg. Kialakítjuk a turisztikai tevékenységen belüli vendégfogadási feltételek és szolgáltatások körét. Az ajánlatkérő célja a tárgyi épület turisztikai célú fenntartható fejlesztése és egész éves működtetése.
Szolgáltatási köre összetett tagolását az alábbi felsorolásban kerül részletezésre. A létesítmény tervezésénél figyelemmel volt az ajánlatkérő az éghajlatváltozásra, ennek megfelelően a tervezett szerkezetek a hideg-meleg időjárást megfelelőn tudják viselni. Továbbá a létesítmény nem árvíznek kitett területen valósul meg, az esetleges nagy esőzések sem tudnak kárt tenni benne ellenálló az éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben.
Szolgáltató épület: Működése jelentős részben megújuló energia hasznosítására épül. Mint fő rendeltetési egység önmagában is több meghatározó szolgáltatást tartalmaz:
- Vendégfogadó tér: a vendégek fogadására alkalmas, többfunkciós rendezvénytér.
- Gyorsbüfé jellegű étterem: ülőhelyes vendéglátást tartalmazó kifejezetten gyors és reformételeket tartalmazó vendéglátó egység. Nagy felületű homlokzati üvegportáljaival szerves kapcsolatot építene ki a természetes környezettel, valamint ezek nyáron megnyithatóak a parkoló felé, így egy átmenetet képez a vendégtér a beltéri és szabadtéri teraszos vendéglátási felületek között.
- Turista illemhely: ez egy akadálymentesített kétnemű nyilvános WC, mely egyúttal kiszolgálja a gyorsbüfé vendégeit is. Közlekedési felületekről közvetlenül elérhető. Használata nem kötődik az étterem nyitva tartásához, bejáratánál szünetmentesített éjjeli világítás létesül.
- Tourinform Iroda: a turistaútvonalak csomópontjában ideális pozíciót találtunk a Tourinform iroda kialakítására. Jól látható, könnyen megközelíthető és felszerelt a szükséges információs anyagokkal, tájékoztató füzetekkel.
- Ajándékbolt: A turisták részére egyik kötelező szolgáltatás jelen a helyi és kistérségi vonatkozású ajándéktárgyak felvonulása és értékesítése. Erre a Tourinform iroda közvetlen szomszédságában találta meg ajánlatkérő a legalkalmasabb helyet.
Parkoló: A szolgáltató épület előtt található egy régi építésű nagy kapacitású parkoló, melynek műszaki állaga erősen leromlott, helyenként a használhatatlanság mértékéig. Jelen beruházáshoz ennek egy megfelelően nagyméretű területe kerülne felújításra, újraképezésre, hogy ott megbízhatóan használható minőségi parkolóhelyek jöjjenek létre. Ez magába foglalja a szükséges felmarásokat, kátyúzásokat, zöld sziget kiemelt szegélyképzését, aszfaltozási munkákat és az útburkolati jelek felfestését.
További információk a csatolt Ajánlattételi felhívásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap)  3
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00013
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Látogató központ kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PSN Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30159060
Postai cím: Flórián utca 3
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
E-mail: info@psn.hu
Telefon: +36 74410214
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12621754217
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 163858406
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 181988076
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Építőmesteri, szakipari, gépészeti, villamos munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PSN Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30159060
Postai cím: Flórián utca 3
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12621754217

Hivatalos név: TAM-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11797171
Postai cím: Nyírfa Sor 11.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11295530217

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Túrapont kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Aqua Holding Befektetési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28742630
Postai cím: Rákóczi Utca 2
Város: Kistelek
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6760
Ország: Magyarország
E-mail: aquaholding@aquaholding.hu
Telefon: +36 202442090
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12732397206
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 75108424
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 86104356
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Építőmesteri munkarészek, gépészeti munkarészek, erős- és gyengeáramú kivitelezési munkák, útépítési munkák, MV-É felelős
műszaki vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Aqua Holding Befektetési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28742630
Postai cím: Rákóczi Utca 2
Város: Kistelek
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6760
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12732397206

Hivatalos név: PSN Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30159060
Postai cím: Flórián utca 3
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12621754217

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges