Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/6
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.09.
Iktatószám:0284/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Miskolci Egyházmegye
Teljesítés helye:3980 Sátoraljaújhely, hrsz.: 11016/7.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miskolci Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23130610
Postai cím: Szeles Utca 59
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Ferenc
Telefon: +36 46500260
E-mail: palyazat@mi.gogorgkatolikus.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.migorkat.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.migorkat.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001002892018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001002892018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tangazdaság felújítási munkái
Hivatkozási szám: EKR001002892018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„A” és „B” jelű épület
A Miskolci Egyházmegye, mint a sátoraljaújhelyi 11016/7. helyrajzi szám alatt található épületek fenntartója az épületek generál felújítását kívánja elvégeztetni, így biztosítani az épületek korszerű felújításával több évtizedre előre a gazdaságos fenntarthatóságot.
Meglévő megmaradó telepítés, építési engedély nélkül végezhető külső és belső átalakítási és felújítási munkák. Az épület befoglaló külső kontúrja nem változik meg, hozzáépítés nem történik.
"A" jelű épület -
Homlokzati hőszigetelés: 321 m2;
Padlástéri födém hőszigetelés: nem releváns;
Lapos tető felújítás: 281 m2;
Magas tető felújítás: nem releváns;
Homlokzati nyílászáró csere: 111 m2;
Homlokzati falfestés: 300 m2;
Padló burkolat készítése: 62 m2;
Függőereszcsatorna: 26 m;
Lefolyócső szerelése: 40 m;
Kétvízorros falfedés szerelése: 160 m;
Villamoshálózat felújítás: részleges felújítás;
Fűtéshálózat felújítás: részleges felújítás;
Kazáncsere: Igen;
Megújuló energia hasznosítása: nem releváns;
Vizesblokk felújítása: 0 egység;
Fűtőtestek cseréje: 0 db;
Szigetelt/kábelszerű vezeték: 532 m;
Villámvédelem (új): igen;
Hangosítás: nincs;
Tűzjelző: nincs;
"B" jelű épület -
Homlokzati hőszigetelés: 0 m2;
Padlástéri födém hőszigetelés: 152 m2;
Lapos tető felújítás: nem releváns;
Magas tető felújítás: 305 m2;
Homlokzati nyílászáró csere: 21,8 m2;
Homlokzati falfestés: 316 m2;
Padló burkolat készítése: 115 m2;
Függőereszcsatorna: 76 m;
Lefolyócső szerelése: 43 m;
Kétvízorros falfedés szerelése: nem releváns;
Villamoshálózat felújítás: Teljes mértékű felújítás;
Fűtéshálózat felújítás: Teljes mértékű felújítás;
Kazáncsere: Igen;
Megújuló energia hasznosítása: nem releváns;
Vizesblokk felújítása: 1 egység;
Fűtőtestek szerelése: 8 db;
Szigetelt/kábelszerű vezeték: 670 m;
Villámvédelem (új): igen;
Hangosítás: nincs;
Tűzjelző: nincs;
„H” jelű épület -
A meglévő épület külső határoló kontúrja továbbra is változatlan marad, beépített hasznos légköbmétere nem növekszik.
"H" jelű épület -
Homlokzati hőszigetelés: 264 m2;
Padlástéri födém hőszigetelés: 130 m2;
Lapos tető felújítás: nem releváns;
Magas tető felújítás: 217 m2;
Homlokzati nyílászáró csere: 37 m2;
Homlokzati falfestés: nem releváns;
Padló burkolat készítése: 132 m2;
Fal burkolat készítése: 84 m2;
Függőereszcsatorna: 42 m;
Lefolyócső szerelése: 20 m;
Kétvízorros falfedés szerelése: nem releváns;
Villamoshálózat felújítás: Teljes mértékű felújítás;
Fűtéshálózat felújítás: Teljes mértékű felújítás;
Kazáncsere: nem releváns;
Megújuló energia hasznosítása: nem releváns;
Vizesblokk felújítása/kialakítása: 2 egység;
Fűtőtestek cseréje: 5 db;
Szigetelt/kábelszerű vezeték: 510 m;
Villámvédelem (új): igen;
Hangosítás: nincs;
Tűzjelző: nincs;
Külső munkák -
Kerítés: 90 m;
Térburkolat: 345 m2;
Szivárgó rendszer: 25 m;
Aszfaltozott belső út készítése: 387 m2;
Zúzott köves belső út készítése: 925 m2;
ÖSSZESÍTETT MENNYISÉGEK:
Homlokzati hőszigetelés: 321 m2;
Padlástéri födém hőszigetelés: 130 m2;
Lapos tető felújítás: 281 m2;
Magas tető felújítás: 305 m2;
Homlokzati nyílászáró csere: 169,8 m2;
Homlokzati falfestés: 616 m2;
Padló burkolat készítése: 309 m2;
Fal burkolat készítése: 84 m2;
Függőereszcsatorna: 144 m;
Lefolyócső szerelése: 103 m;
Kétvízorros falfedés szerelése: 160 m;
Villamoshálózat felújítás: részben és teljes mértékű felújítás;
Fűtéshálózat felújítás: részben és teljes mértékű felújítás;
Kazáncsere: igen;
Megújuló energia hasznosítása: nincs;
Vizesblokk felújítása/kialakítása: 3 egység;
Fűtőtestek cseréje: 13 db;
Szigetelt/kábelszerű vezeték: 1.712 m;
Villámvédelem (új): igen;
Hangosítás: nincs;
Tűzjelző: nincs;
Kerítés: 90 m;
Térburkolat: 345 m2;
Szivárgó rendszer: 25 m;
Aszfaltozott belső út készítése: 387 m2;
Zúzott köves belső út készítése: 925 m2;
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A részajánlattétel lehetőségének kizárását indokolja, hogy a beruházás egy műszaki egységet alkot, így nem indokolt a megvalósítandó építési beruházás egyes feladatainak szétválasztása.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Tangazdaság felújítási munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
További tárgyak:45310000-3
45320000-6
45330000-9
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3980 Sátoraljaújhely, hrsz.: 11016/7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„A” és „B” jelű épület
A Miskolci Egyházmegye, mint a sátoraljaújhelyi 11016/7. helyrajzi szám alatt található épületek fenntartója az épületek generál felújítását kívánja elvégeztetni, így biztosítani az épületek korszerű felújításával több évtizedre előre a gazdaságos fenntarthatóságot.
Meglévő megmaradó telepítés, építési engedély nélkül végezhető külső és belső átalakítási és felújítási munkák. Az épület befoglaló külső kontúrja nem változik meg, hozzáépítés nem történik.
"A" jelű épület -
Homlokzati hőszigetelés: 321 m2;
Padlástéri födém hőszigetelés: nem releváns;
Lapos tető felújítás: 281 m2;
Magas tető felújítás: nem releváns;
Homlokzati nyílászáró csere: 111 m2;
Homlokzati falfestés: 300 m2;
Padló burkolat készítése: 62 m2;
Függőereszcsatorna: 26 m;
Lefolyócső szerelése: 40 m;
Kétvízorros falfedés szerelése: 160 m;
Villamoshálózat felújítás: részleges felújítás;
Fűtéshálózat felújítás: részleges felújítás;
Kazáncsere: Igen;
Megújuló energia hasznosítása: nem releváns;
Vizesblokk felújítása: 0 egység;
Fűtőtestek cseréje: 0 db;
Szigetelt/kábelszerű vezeték: 532 m;
Villámvédelem (új): igen;
Hangosítás: nincs;
Tűzjelző: nincs;
"B" jelű épület -
Homlokzati hőszigetelés: 0 m2;
Padlástéri födém hőszigetelés: 152 m2;
Lapos tető felújítás: nem releváns;
Magas tető felújítás: 305 m2;
Homlokzati nyílászáró csere: 21,8 m2;
Homlokzati falfestés: 316 m2;
Padló burkolat készítése: 115 m2;
Függőereszcsatorna: 76 m;
Lefolyócső szerelése: 43 m;
Kétvízorros falfedés szerelése: nem releváns;
Villamoshálózat felújítás: Teljes mértékű felújítás;
Fűtéshálózat felújítás: Teljes mértékű felújítás;
Kazáncsere: Igen;
Megújuló energia hasznosítása: nem releváns;
Vizesblokk felújítása: 1 egység;
Fűtőtestek szerelése: 8 db;
Szigetelt/kábelszerű vezeték: 670 m;
Villámvédelem (új): igen;
Hangosítás: nincs;
Tűzjelző: nincs;
„H” jelű épület -
A meglévő épület külső határoló kontúrja továbbra is változatlan marad, beépített hasznos légköbmétere nem növekszik.
"H" jelű épület -
Homlokzati hőszigetelés: 264 m2;
Padlástéri födém hőszigetelés: 130 m2;
Lapos tető felújítás: nem releváns;
Magas tető felújítás: 217 m2;
Homlokzati nyílászáró csere: 37 m2;
Homlokzati falfestés: nem releváns;
Padló burkolat készítése: 132 m2;
Fal burkolat készítése: 84 m2;
Függőereszcsatorna: 42 m;
Lefolyócső szerelése: 20 m;
Kétvízorros falfedés szerelése: nem releváns;
Villamoshálózat felújítás: Teljes mértékű felújítás;
Fűtéshálózat felújítás: Teljes mértékű felújítás;
Kazáncsere: nem releváns;
Megújuló energia hasznosítása: nem releváns;
Vizesblokk felújítása/kialakítása: 2 egység;
Fűtőtestek cseréje: 5 db;
Szigetelt/kábelszerű vezeték: 510 m;
Villámvédelem (új): igen;
Hangosítás: nincs;
Tűzjelző: nincs;
Külső munkák -
Kerítés: 90 m;
Térburkolat: 345 m2;
Szivárgó rendszer: 25 m;
Aszfaltozott belső út készítése: 387 m2;
Zúzott köves belső út készítése: 925 m2;
ÖSSZESÍTETT MENNYISÉGEK:
Homlokzati hőszigetelés: 321 m2;
Padlástéri födém hőszigetelés: 130 m2;
Lapos tető felújítás: 281 m2;
Magas tető felújítás: 305 m2;
Homlokzati nyílászáró csere: 169,8 m2;
Homlokzati falfestés: 616 m2;
Padló burkolat készítése: 309 m2;
Fal burkolat készítése: 84 m2;
Függőereszcsatorna: 144 m;
Lefolyócső szerelése: 103 m;
Kétvízorros falfedés szerelése: 160 m;
Villamoshálózat felújítás: részben és teljes mértékű felújítás;
Fűtéshálózat felújítás: részben és teljes mértékű felújítás;
Kazáncsere: igen;
Megújuló energia hasznosítása: nincs;
Vizesblokk felújítása/kialakítása: 3 egység;
Fűtőtestek cseréje: 13 db;
Szigetelt/kábelszerű vezeték: 1.712 m;
Villámvédelem (új): igen;
Hangosítás: nincs;
Tűzjelző: nincs;
Kerítés: 90 m;
Térburkolat: 345 m2;
Szivárgó rendszer: 25 m;
Aszfaltozott belső út készítése: 387 m2;
Zúzott köves belső út készítése: 925 m2;
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakember többlet szakmai tapasztalatának értékelése az M2 alkalmassági kritériumhoz képest (hónapokban) [0-48 további hónap intervallumban értékelve] 10
2 Szakember többlet szakmai tapasztalatának értékelése az M3 alkalmassági kritériumokhoz képest (hónapokban) [0-48 további hónap intervallumban értékelve] 10
3 Szakember többlet szakmai tapasztalatának értékelése az M4 alkalmassági kritériumokhoz képest (hónapokban) [0-48 további hónap intervallumban értékelve] 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ellenszolgáltatás összege (nettó vállalkozói díj) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akinek a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: a Kbt. 67.§ (1) bekezdés 114.§ (2) bekezdés és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§-a szerint.
Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74.§ (1) bek. b) pontjában foglalt kizárási okra.
Öntisztázás: ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdéseiben előírtakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1: az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése legalább a következő tartalommal: meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont) és helyét, a referenciát igazolni tudó megrendelő elérhetőségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ugyanazon szerződés több referenciakövetelmény igazolására is felhasználható.[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (3) bekezdése és a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 23.§-a szerint]
M2-M3-M4: a szakembereknek a megnevezése, képzettség, szakmai tapasztalat ismertetése. Igazolásként aláírt önéletrajzot, a végzettséget/képzettséget igazoló okirat másolatát és rendelkezésre állási-közreműködői nyilatkozatot kell csatolni. A szakmai tapasztalat igazolására az önéletrajz szolgál, amelyből világosan ki kell derülnie, hogy a szakember milyen beruházásokban, mennyi hónap gyakorlatot szerzett az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek birtokában a szükséges szakmai gyakorlatok feletti időtartammal. Az önéletrajznak tartalmaznia kell a beruházások kezdő és befejező időpontját év/hó pontossággal. A párhuzamosan megszerzett szakmai tapasztalatot Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe. Amennyiben a szakember már rendelkezik a jogosultsággal, abban az esetben is szükséges az önéletrajz csatolása. Ajánlatkérő a végzettséget ellenőrzi a Kbt. 69.§ (11) bekezdése alapján. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés b) pontja szerint].
Előzetes igazolás: A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Utólagos igazolás: a gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó, részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt igazolásokat az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A gazdasági szereplő által ajánlatában, az ajánlatkérő erre vonatkozó, e § szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni.
Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1: Az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben (egy, vagy több szerződésből származóan) legalább az alábbi munkanemeket és mennyiségeket tartalmazó teljesített szerződéssel, vagy szerződésekkel:
Homlokzati hőszigetelés: 220 m2;
Lapos tető felújítás: 200 m2;
Magas tető felújítás: 200 m2;
Homlokzati falfestés: 450 m2;
Padló burkolat készítése: 200 m2;
Fal burkolat készítése: 60 m2;
Függőereszcsatorna: 100 m;
Kétvízorros falfedés szerelése: 100 m;
Vizesblokk felújítása/kialakítása: 2 egység;
Térburkolat: 225 m2;
M2: ha nem rendelkezik a feladat megvalósítását szakmailag irányító 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti legalább 1 fő MV-É kategóriás felelős műszaki vezetőre vonatkozó feltételeknek megfelelő végzettségű és tapasztalatú szakemberrel. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmény igazolásához legalább 36 hónap igazolt szakmai tapasztalatot (gyakorlatot) ír elő. a Kormányrendelet szerinti jogosultság megszerzéséhez, képesítési minimum feltételek alapján előírt szakmai gyakorlat meglétét írja elő.
M3: ha nem rendelkezik a feladat megvalósítását szakmailag irányító 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti legalább 1 fő MV-ÉG kategóriás felelős műszaki vezetőre vonatkozó feltételeknek megfelelő végzettségű és tapasztalatú szakemberrel. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmény igazolásához, a Kormányrendelet szerinti jogosultság megszerzéséhez, képesítési minimum feltételek alapján előírt szakmai gyakorlat meglétét írja elő.
M4: ha nem rendelkezik a feladat megvalósítását szakmailag irányító 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti legalább 1 fő MV-ÉV kategóriás felelős műszaki vezetőre vonatkozó feltételeknek megfelelő végzettségű és tapasztalatú szakemberrel. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmény igazolásához legalább 36 hónap igazolt szakmai tapasztalatot (gyakorlatot) ír elő. a Kormányrendelet szerinti jogosultság megszerzéséhez, képesítési minimum feltételek alapján előírt szakmai gyakorlat meglétét írja elő.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlati biztosítékot Ajánlatkérő nem ír elő.
Szerződésben megkövetelt biztosítékok:
Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér fizetési kötelezettség terheli a Ptk. 6:186.§ alapján. A kötbér alapja a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás (vállalkozói díj). A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 0,5%-a kötbéralapra vetítetten.
Késedelmi kötbér mértéke összesen legfeljebb a nettó vállalkozói díj 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér: 20 napot meghaladó késedelme esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni. Nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles (Ptk. 6:186.§ ), ha olyan okból, amiért felelős a szerződés teljesítése meghiúsul. Meghiúsulási kötbér mértéke a készültségi foktól a teljes készültségig számított, de elmaradt munkálatokra eső nettó vállalkozói díj 25 %-a.
Jótállás: minimum 36 hónap
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A beruházás ellenértékét az ajánlatkérő az EGYH-KCP-16-P-0115 kódszámú, „Miskolci Egyházmegye beruházásai és fejlesztései” című, Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott egyedi támogatásból finanszírozza.
Támogatásintenzitás: 100%
Finanszírozás módja: utófinanszírozás
A Kbt. 135.§ (1)-(3) és (6)-(7) bekezdésben, meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a felek ezekről nem, vagy ezektől eltérően állapodtak meg.
Ajánlatkérő előleg lehetőségét biztosítja a Kbt. 135.§ (7) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (1) bekezdés alapján 5%-os mértékben. Az előleg számításának alapja a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke. Az előleg fizetését Ajánlatkérő nem köti biztosíték nyújtásához. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt előleget az ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni egy összegben. Ajánlattevő a kapott előleggel a végszámlában köteles elszámolni.
Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít összesen 4 (négy) alkalommal.
Az első részszámla 25%-os műszaki ellenőr által igazolt teljesítés esetén, maximum a nettó ellenszolgáltatási díj 25% mértékéig.
A második részszámla 50%-os műszaki ellenőr által igazolt teljesítés esetén, maximum a nettó ellenszolgáltatási díj 25% mértékéig.
A harmadik részszámla 75%-os műszaki ellenőr által igazolt teljesítés esetén, maximum a nettó ellenszolgáltatási díj 25% mértékéig.
A negyedik részszámla, amely a végszámla is egyben 100%-os műszaki ellenőr által igazolt teljesítés esetén nyújtható be, maximum a nettó ellenszolgáltatási díj 25% mértékéig.. Számlák befogadására teljesítési igazolás benyújtását követően van mód. A végszámla kiállításának alapja továbbá a Megrendelő képviselője által aláírt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv.
A számlák kiegyenlítése „utófinanszírozási” módban történik a Támogatási Szerződésben meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a vállalkozási díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően utólag, a Ptk. 6:42.§ - 6:46.§-a szerint, a Kbt. 135. §, illetőleg a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. pontja - Az építési beruházás ellenértékének kifizetése - szerint teljesíti. Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 136. § (1) bekezdése szerinti rendelkezéseket is. Ajánlatkérő a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155.§ szerint jár el. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme forint.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/02/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/02/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól - 14.§ (3) bekezdés rendelkezései alapján a bontás helye nem kerül meghatározásra, tekintettel arra, hogy az eljárás az EKR-ben kerül lefolytatásra.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Amennyiben hiánypótlás során az Ajánlattevő új gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlásra, Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1. értékelési szempont tekintetében fordított arányosítás, a 2.,3. és 4. értékelési szempont esetében egyenes arányosítás módszerével. Részletes ismertetés a Közbeszerzési Dokumentációban található.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. A közbesz. dokumentumok az EKR-ben érhetőek el. https://ekr.gov.hu/
2. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő (AT), aki a felhívásban és a közbesz. dok-okban meghat.feltételek alapján, vmint a meghat. értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
3. Közös ajánlattétel esetén legalább az ajánlatkérő (AK) által rendelkezésre bocsátott iratminta szerinti tartalommal szükséges benyújtani a Kbt. 35. § szerinti megállapodást, amely alapján az EKR-ben az ajánlatot rögzítő személy az EKR rendelet 13. §-ban előírtak szerint eljárhat.
4. Az AK rendelkezik arról, hogy a Kbt. 81. § (5) bek-ben megfogalmazottakat a benyújtott ajánlatok tekintetében alkalmazza.
5. Az ajánlat elkészítésének a költsége AT-t terheli.
6. Kieg. táj. kizárólag az EKR-en keresztül kérhető, a válaszok is az EKR-en keresztül kerülnek megküldésre, közzétételre.
7. Az AT az EKR elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni: Felolvasólap; Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozat; Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti nyilatkozat; Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat; Nyilatk. változásbejegyezés vonatkozásában ; NYILATK. Kbt. 114. § (1) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan – kizáró okok; NYILATK. a Kbt.66.§ (6) bek. és 67. § (4) bek. alapján az alvállalkozó(k) és az alkalmasságot igazoló szervezetek kizáró okok hatálya alatt nem állásáról; NYILATK. üzleti titokról; ADATLAP az ajánlattevőre vonatkozó általános információkról; NYILATK. az előírt alkalmassági követelmények teljesüléséről. NYILATK.T összeférhetetlenségről.
8. Az ajánlatban lévő, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. szerinti elektr. űrlapokat meghaladó minden benyújtott dok-ot a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;
9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír, függetlenül attól, hogy EKR űrlap vagy ajánlatkérői minta rendelkezésre áll vagy sem.
10. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbesz-ről szóló 2015. évi CXLIII. tv és végrehajtási rendeleteinek, továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. előírásai szerint kell eljárni.
11. Az ajánlatban szakmai ajánlatot kell benyújtani [árazott költségvetés] .xls és .pdf formátumban.
12. Egyéb feltételek és információk a közbesz. dokumentációban, amely egyben a felhívás kiegészítése és folytatása.
13. AT-nek a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 26.§-a szerint nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést köt, vagy a meglévőt kiterjeszti, melynek a szerződés teljes időtartamára, a közbeszerzés tárgya szerinti tev-re és min. 50 millió HUF/év és legalább 25 millió HUF/káresemény limittel rendelkezésre kell állnia.
14. Ahol a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján megalk. külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dok. benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az AK a nem magyar nyelven benyújtott dok-ok AT általi felelős fordítását is köteles elfogadni. [Kbt. 47.§ (2) bek.]
15. Az EKR rendszer karakterkorlátra tekintettel az AK közli, hogy a közbesz. dok-ban közzétett feltételek a felhívás részeként értelmezendők, így az egyben a felhívás folytatásának tekintendő.
16. AK a Kbt. 75.§ (6) bek. rendelkezése alapján az eljárás eredménytelen ha nem kerül benyújtásra legalább két ajánlat.
17. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 30. § (4) bek-re az AK felhívja a figyelmet, hogy a műszaki, ill. szakmai alkalm. feltételeit és igazolását a minősített AT-k.jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
18. FAKSZ: dr. Kormos Sándor (00274); kormos.sandor@kozbeszerzes.eu; +36304487897
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/01/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges