Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/32
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.14.
Iktatószám:2944/2019
CPV Kód:45221250-9
Ajánlatkérő:Mohács Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mohács Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91336853
Postai cím: Széchenyi Tér 1
Város: MOHÁCS
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Hegedűs Katalin
Telefon: +36 69505546
E-mail: hegeduskatalin@mohacs.hu
Fax: +36 69505505
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mohacs.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mohacs.hu/
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Busójárás színtereinek fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000902382018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Busójárás színtereinek fejlesztése.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 2 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A következő helyett:
Folytatása a VI.3.4) További információknak:
6) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az At. kifejezett nyíl. a Kbt. 65. § (7) bek.re vonatkozóan.
7) At.nek a Kbt. 134. § (5) bek.-e szerint nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a telj.i,jótállási,valamint az előleg-visszafizetési biztosíték határidőre történő rendelk.ére bocsátásáról.
8) Ak. a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosítja. Ak. a Kbt. 71. § (6)bek.ének megfelelően nem rendel el újabb hp-t arra vonatkozóan,ha a hiánypótlással az At. az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
9) At.ként szerződő fél köteles legkésőbb a szerz.kötés időpontjára összkockázatú kombinált építési és szerelési (dologi- és felelősség) felelősségbiztosítási szerz.t kötni vagy meglévő összkockázatú kombinált építési és szerelési felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 200.000.000.- Ft/káresemény és legalább 300.000.000.- Ft/év mértékű felelősségbizt.
10) Az ajánlathoz cégszerűen aláírt, árazott költségvetést kell csatolni a KD. részeként kiadott árazatlan költségvetés beárazásával.
11) Ak.t árgyi közb.elj.során alk. a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
12) Részekre történő ajánlattétel kizárásának indokolása:A beruh. műszaki-gazd. szempontból olyan önálló funkc. egységet képez,amelynek keretében az egyes munkarészek szoros,egymásra épülő rendszert képeznek,amiből kifolyólag a részekre történő ajánlattétel lehetőségének biztosítása műszaki és gazd. értelemben is az ésszerűség ellen hatna,v.mint veszélyeztetné a beruházás határidőben,megfelelő színvonalon történő megvalósítását.
13) A tárgyalásos elj. alk.-nak jogcíme:Ak. a Kbt. 85.§(2)bek.c) pontja alapján tárgyalásos eljárást alkalmaz,tekintettel arra,hogy a beruházás jellegével,összetettségével kapcs. sajátos körülmények,v.mint az ezekhez kötődő kockázatok miatt előzetes tárgyalások nélkül nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat.
14) Ak.az At.k a felhívás III.1.3) pont M/1-M/2 pontja szerinti műszaki, illetőleg szakmai alk. feltételeit és igazolását a minősített At.k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
15) FAKSZ:dr. Csoboth Zília,lajstromszám:00146
A további információk a Közbeszerzési dokumentumokban részletesen kifejtésre kerülnek.
Helyesen:
Folytatása a VI.3.4) További információknak:
6) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az At. kifejezett nyíl. a Kbt. 65. § (7) bek.re vonatkozóan.
7) At.nek a Kbt. 134. § (5) bek.-e szerint nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a telj.i,jótállási,valamint az előleg-visszafizetési biztosíték határidőre történő rendelk.ére bocsátásáról.
8) Ak. a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosítja. Ak. a Kbt. 71. § (6)bek.ének megfelelően nem rendel el újabb hp-t arra vonatkozóan,ha a hiánypótlással az At. az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
9) At.ként szerződő fél köteles legkésőbb a szerz.kötés időpontjára összkockázatú kombinált építési és szerelési (dologi- és felelősség) felelősségbiztosítási szerz.t kötni vagy meglévő összkockázatú kombinált építési és szerelési felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 200.000.000.- Ft/káresemény és legalább 300.000.000.- Ft/év mértékű felelősségbizt.
10) Az ajánlathoz cégszerűen aláírt, árazott költségvetést kell csatolni a KD. részeként kiadott árazatlan költségvetés beárazásával.
11) Ak.t árgyi közb.elj.során alk. a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
12) Részekre történő ajánlattétel kizárásának indokolása:A beruh. műszaki-gazd. szempontból olyan önálló funkc. egységet képez,amelynek keretében az egyes munkarészek szoros,egymásra épülő rendszert képeznek,amiből kifolyólag a részekre történő ajánlattétel lehetőségének biztosítása műszaki és gazd. értelemben is az ésszerűség ellen hatna,v.mint veszélyeztetné a beruházás határidőben,megfelelő színvonalon történő megvalósítását.
13) A tárgyalásos elj. alk.-nak jogcíme:Ak. a Kbt. 85.§(2)bek.c) pontja alapján tárgyalásos eljárást alkalmaz,tekintettel arra,hogy a beruházás jellegével,összetettségével kapcs. sajátos körülmények,v.mint az ezekhez kötődő kockázatok miatt előzetes tárgyalások nélkül nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat.
14) Ak.az At.k a felhívás III.1.3) pont M/1-M/2 pontja szerinti műszaki, illetőleg szakmai alk. feltételeit és igazolását a minősített At.k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
15) FAKSZ:dr. Csoboth Zília,lajstromszám:00146
16) A módosítás során Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumokat is módosította.
A további információk a Módosított közbeszerzési dokumentumokban részletesen kifejtésre kerülnek.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/02/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/02/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:
2019/02/15
Helyesen:
2019/02/20
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/02/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/02/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben