Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/5
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.08.
Iktatószám:0311/2019
CPV Kód:09310000-5
Ajánlatkérő:Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64637802
Postai cím: Fő Tér 1.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Sárvári Szabolcs
Telefon: +36 99515113
E-mail: jegyzo@sopron-ph.hu
Fax: +36 99320939
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sopron.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Közvilágítás 2019
Hivatkozási szám: EKR001140172018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Villamosenergia szállítása közvilágításának biztosítására Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata részére

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
24175 / 2018 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége:
A következő helyett:
Villamosenergia szállítása közvilágításának biztosítására Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata részére
12 hónapra szóló szerződéses mennyiség:
937.394 kWh, mely mennyiségtől Ajánlatkérő +30 %-kal eltérhet.
A fenti mennyiség az egyes szolgáltatási helyek vonatkozásában az alábbiak szerint oszlik meg:
Ssz. Megnevezés Cím Beszerzési mennyiség (kWh)
1 Sopron közvilágítás, méretlen Sopron, Fő tér 1. 746 731
2 Sopron közvilágítás, mért Sopron, Fő tér 1. 86 591
3 Sopron -Tómalom közvilágítás Sopron, Fő tér 1. 25 893
4 Sopronkőhida közvilágítás Sopron, Fő tér 1. 8 828
5 Sopron-Balf közvilágítás Sopron, Fő tér 1. 20 008
6 Sopron-Brennbergbánya közvilágítás Sopron, Fő tér 1. 25 049
7 Sopron, Pálosok tere 1. Sopron, Pálosok tere 1. 84
8 Sopron, Telefonfülkék Sopron, Széchenyi tér 7-10. 3 781
9 Szent Mihály u. 1. templomvilágítás Sopron, Szt. Mihály u. 1. 2 020
10 Hűségkút Sopron Várkerület 36 4 281
11 Rákosi utca 25. Rákosi utca 25. 90
12 Agyag u. 4. Agyag u. 4. 500
13 Csengery u. 4. Csengery u. 4. 838
14 SMJV Önk. Deák tér Lenkey sarok Sopron, Deák tér 51. 1 429
15 SMJV Önk. Turisztikai ép. Térvilágítás Sopron, Lenkey u. 1. 3 702
16 SMJV Önk. Térvilágítás Deák-Csatkai Sopron, Deák tér 1. 7 568
Összesen 937 394

Helyesen:
Villamosenergia szállítása közvilágításának biztosítására Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata részére
12 hónapra szóló szerződéses mennyiség:
937.394 kWh, mely mennyiségtől Ajánlatkérő +30 %-kal eltérhet.
A fenti mennyiség az egyes szolgáltatási helyek vonatkozásában az alábbiak szerint oszlik meg:
Ssz. Megnevezés Cím Beszerzési mennyiség (kWh)
1 Sopron közvilágítás, méretlen Sopron, Fő tér 1. 746 731
2 Sopron közvilágítás, mért Sopron, Fő tér 1. 86 591
3 Sopron -Tómalom közvilágítás Sopron, Fő tér 1. 25 893
4 Sopronkőhida közvilágítás Sopron, Fő tér 1. 8 828
5 Sopron-Balf közvilágítás Sopron, Fő tér 1. 20 008
6 Sopron-Brennbergbánya közvilágítás Sopron, Fő tér 1. 25 049
7 Sopron, Pálosok tere 1. Sopron, Pálosok tere 1. 84
8 Sopron, Telefonfülkék Sopron, Széchenyi tér 7-10. 3 781
9 Szent Mihály u. 1. templomvilágítás Sopron, Szt. Mihály u. 1. 2 020
10 Hűségkút Sopron Várkerület 36 4 281
11 Rákosi utca 25. Rákosi utca 25. 91
12 Agyag u. 4. Agyag u. 4. 500
13 Csengery u. 4. Csengery u. 4. 838
14 SMJV Önk. Deák tér Lenkey sarok Sopron, Deák tér 51. 1 429
15 SMJV Önk. Turisztikai ép. Térvilágítás Sopron, Lenkey u. 1. 3 702
16 SMJV Önk. Térvilágítás Deák-Csatkai Sopron, Deák tér 1. 7 568
Összesen 937 394

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/01/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/01/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer kezdés dátuma
A következő helyett:
2009/02/01
Helyesen:
2019/02/01
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/01/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/01/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés biztosítékai: A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A következő helyett:
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, a szerződéstervezetben írtak szerint.
- Amennyiben Megbízott a feladatait, olyan okból, amelyért felelős, nem szerződésszerűen teljesíti, és a felszólítást követő 24 órán belül nem tesz eleget kötelezettségének, és ha késedelmesen teljesít, továbbá a szerződés megbízott érdekkörébe tartozó meghiúsulása esetén kötbért köteles fizetni Megbízónak.
- Hibás teljesítési kötbér esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett, nettó szolgáltatási díjrész 15%-a, meghiúsulási kötbér esetén a kötbér mértéke 12 havi nettó átlag szolgáltatási díjának 15 %-a, késedelmes teljesítés esetén a teljesítési késedelemmel érintett havi nettó szolgáltatási díjrész 2,5 %-a, a késedelem minden naptári napja után, de maximum 15%.
Helyesen:
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, a szerződéstervezetben írtak szerint.
- Amennyiben Eladó feladatait, olyan okból, amelyért felelős, nem szerződésszerűen teljesíti, és a felszólítást követő 24 órán belül nem tesz eleget kötelezettségének, ha késedelmesen teljesít, továbbá a szerződés megbízott érdekkörébe tartozó meghiúsulása esetén kötbért köteles fizetni a Vevőnek.
- Hibás teljesítési kötbér esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett, nettó szolgáltatási díjrész 15%-a, meghiúsulási kötbér esetén a kötbér mértéke 12 havi nettó átlag szolgáltatási díjának 15 %-a, ha olyan okból, amiért Eladó felelős késedelmes teljesítés következik be, a teljesítési késedelemmel érintett havi nettó szolgáltatási díjrész 2,5 %-a a késedelem minden naptári napja után, de maximum 15%.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:
2019/01/08
Helyesen:
2019/01/15
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívással együtt a közbeszerzési dokumentumokat is módosítja, összhangban a Kbt. 56. § (4) bekezdésében foglaltakkal. A módosított közbeszerzési dokumentumokat Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás mellékleteként küldi meg Ajánlattevőknek.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben