Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/6
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.09.
Iktatószám:0322/2019
CPV Kód:42633000-2
Ajánlatkérő:Steel-Transz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Teljesítés helye:3360 Heves, Major u. 32.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ARMAKO d.o.o. preduzeće za proizvodnju armaturne mreze
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:kereskedelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Steel-Transz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56823912
Postai cím: Kandó Kálmán út 4
Város: Dabas
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2371
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Suhajda Krisztián
Telefon: +36 306498059
E-mail: s.krisztian@steeltransz.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: kereskedelem
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Automata egyengető és vágógépek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000738312018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42633000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
4 db automata egyengető és vágógép beszerzése és üzembe helyezése, amelyből 2 db minimum 4 mm-es és maximum 8 mm-es anyag-vastagságra programozott egyengető és vágógép és 2 db minimum 4 mm-es és maximum 10 mm-es anyag-vastagságra programozott egyengető és vágógép
A beszerzés magában foglalja az üzemi átadás, a telephelyre történő szállítás, a telepítés, az üzembe helyezés és a kezelőszemélyzet betanításának költségeit is. A kezelőszemélyzet (3 fő) részére 4 munkanapos oktatást és betanítást vállal az Ajánlattevő.
A gépek részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 174267146 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 4db aut.egyengető és vágógép besz.és üzembe hely.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42633000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3360 Heves, Major u. 32.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4 db automata egyengető és vágógép beszerzése és üzembe helyezése, amelyből 2 db minimum 4 mm-es és maximum 8 mm-es anyag-vastagságra programozott egyengető és vágógép és 2 db minimum 4 mm-es és maximum 10 mm-es anyag-vastagságra programozott egyengető és vágógép
2 db minimum 4 mm-es és maximum 8 mm-es anyag-vastagságra programozott egyengető és vágógép
A gép alkotóelemei:
• Egyengető egység
• Tekercstartó egység
• Vágó asztal
• Irányító-program asztal
A gép egy rotorosan forgó tárcsákkal ellátott egységgel egyenesre egyengeti a tekercsben lévő árut, majd azt a beállított hosszon elvágja egy fix vagy forgókéses rendszerrel. A gép automata vezérlésű.
Elvárt minimum műszaki paraméterek a géppel szemben:
- Egyengethető acélhuzal átmérő: 4-8mm
- Gép képes legyen a megadott átmérő tartományban (4-8 mm) minimum 120 m/perc sebességre valamelyik átmérő esetében
- Egyengetés Típusa: Rotációs egyengető dob.
- A leegyengetett száll hossza minimum: 3m
- A gép alapvető működését biztosító mechanizmus: Hidraulikus, Phneumatikus, vagy Szervo motoros.
- CE Tanúsítvány megléte
2 db minimum 4 mm-es és maximum 10 mm-es anyag-vastagságra programozott egyengető és vágógép:
A gép alkotóelemei:
• Egyengető egység
• Tekercstartó egység
• Vágó asztal
• Irányító-program asztal
A gép egy rotorosan forgó tárcsákkal ellátott egységgel egyenesre egyengeti a tekercsben lévő árut, majd azt a beállított hosszon elvágja egy fix vagy forgókéses rendszerrel. A gép automata vezérlésű.
Elvárt minimum műszaki paraméterek a géppel szemben:
- Egyengethető acélhuzal átmérő: 4-10mm
- Gép képes legyen a megadott átmérő tartományban (4-10 mm) minimum 120 m/perc sebességre valamelyik átmérő esetében
- Egyengetés Típusa: Rotációs egyengető dob.
- A leegyengetett száll Hossza minimum: 3m
- A gép alapvető működést biztosító mechanizmus: Hidraulikus, Phneumatikus, vagy Szervo motoros.
- CE Tanúsítvány megléte.
A beszerzés magában foglalja az üzemi átadás, a telephelyre történő szállítás, a telepítés, az üzembe helyezés és a kezelőszemélyzet betanításának költségeit is. A kezelőszemélyzet (3 fő) részére 4 munkanapos (napi 8 órában) oktatást és betanítást vállal az Ajánlattevő.
A gépekkel, berendezésekkel szemben elvárt részletes műszaki paramétereket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
A nyertes Ajánlattevő a gépek, berendezések leszállításával egyidejűleg, köteles csatolni az egyes gépekhez, berendezésekhez kapcsolódó, magyar nyelvű működési és karbantartási gépkönyvet.
A nyertes Ajánlattevő a gépek, berendezések leszállításával egyidejűleg köteles csatolni a CE minősítés igazolását és a magyarországi 16/2008. (VIII.30.) NFGM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatát
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás időtartama (hónap) (minimum 24 hónapon felül vállalt hónap, minimum 0 hónap maximum 12 hónap) 5
2 Gép alapvető működését biztosító mechanizmus (szervo motoros, hidraulikus, phneumatikus vezérléssel rendelkezik) 20
3 Vágási hossz pontosságának mérése (legalább 2 encoderrel rendelkezik, igen/nem) 10
4 Gyártás maximális sebessége (m/perc, a gép képes legyen a megadott átmérő tartományban minimum 120 m/perc sebességre valamelyik átmérő esetében, maximum 220 m/perc) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (nettó EUR) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00423
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: 4db aut.egyengető és vágógép besz.és üzembe hely.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ARMAKO d.o.o. preduzeće za proizvodnju armaturne mreze
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60446332
Postai cím: Banjalucki put 21
Város: Prnjavor
NUTS-kód: 00
Postai irányítószám: 78430
Ország: Bosznia-Hercegovina
E-mail: armako@neobee.net
Telefon: +381 646816358
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): PDV: 401219190009
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 209713257
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 174267146
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ARMAKO d.o.o. preduzeće za proizvodnju armaturne mreze
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60446332
Postai cím: Banjalucki put 21
Város: Prnjavor
NUTS-kód: 00
Postai irányítószám: 78430
Ország: Bosznia-Hercegovina
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): PDV: 401219190009

Hivatalos név: Incol General Traders Ltd.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28391133
Postai cím: Nikodemou Mylona street 28
Város: Limassol
NUTS-kód: CY
Postai irányítószám: 3731
Ország: Ciprus
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): CY10118099Y

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/10/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő jelen hirdetményben a szerződéses összeget magyar forintban adta meg a pénznemek egységessége érdekében, azonban az ajánlattételre EURO-ban került sor. Ennek megfelelően a szerződés végleges összértéke nettó 540 380 EURO.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges